Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento - PowerPoint PPT Presentation

Asmen konsultavimas vieojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, kaip administracin...
Download
1 / 7

 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas Virginijus Vaškelis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Asmen konsultavimas vieojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, kaip administracin paslauga

Vidaus reikal ministerijos

Vieojo valdymo politikos departamento

Vieojo administravimo politikos skyriaus vedjas

Virginijus Vakelis


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Pagrindins vieojo administravimo sritys:

1) administracinis reglamentavimas;

2) statym ir administracini sprendim gyvendinimo kontrol (pavaldi subjekt kontrol, nepavaldi subjekt prieira);

3) administracini paslaug teikimas;

4) viej paslaug teikimo administravimas;

5) vieojo administravimo subjekto vidaus administravimas.


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Keletas fakt...

2007 m. sausio 1 d. sigaliojo nauja Vieojo administravimo statymo redakcija tvirtintas administracins paslaugos institutas.

2010 m. priimtas Vieojo administravimo statymo pakeitimas, papilds administracini paslaug sra 2 naujomis administracinmis paslaugomis ir nustats reikalavimus administracini paslaug apraymui.


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Administracins paslaugos poymiai:

 • administracines paslaugas teikia tik vieojo administravimo subjektai , turintys Vieojo administravimo statymo nustatyta tvarka suteiktus galiojimus vykdyti i veikl

 • administracins paslaugos teikimas vieojo administravimo subjektui yra pavestas greta kit funkcij

 • paslaugos gavjas yra pilietis/gyventojas arba verslo subjektas

 • rinkliavas ar kitok atlyginim u administracines paslaugas nustato statymai ar j pagrindu priimti teiss aktai


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Administracins paslaugos tai:

 • leidim, licencij idavimas

 • dokument, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, idavimas

 • statym nustatytos vieojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims

 • administracins procedros vykdymas

 • deklaracij primimas ir tvarkymas

 • asmen konsultavimas vieojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Reikt atskirti:

statym nustatytos vieojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims

asmen konsultavimas vieojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais

 • kreipiamasi informacijos, kuria disponuoja institucija (sukr i informacij atlikdama pavestas funkcijas)

 • informacijos teikim reguliuoja Teiss gauti informacij i valstybs institucij ir staig statymas

 • praymo turiniui ir pateikimui yra nustatyti reikalavimai

 • odiniai praymai telefonu arba pareikjui atvykus staig gali bti pateikiami tais atvejais, kai pareikjas pageidauja gauti informacij odiu arba susipainti su dokumentu, nepraydamas to dokumento kopijos, kai informacij galima pateikti tuoj pat, nepaeidiant io statymo ir kit teiss akt nustatytos tvarkos.

 • konsultavimas paprastai apima institucij veikl iaikinant jos priimt sprendim vykdymo ar laikymosi tvark, ypatumus, galimus elgesio variantus ir pan., taip pat pagalba iekant reikalingos informacijos

 • konsultavimo paslaugos valstybs mastu nra reguliuojamos vieningu teiss aktu

 • praymo konsultuoti formai ar turiniui paprastai nra keliami specials reikalavimai

 • teikiant konsultavimo paslaugas daugiau atsakomybs u j kokyb tenka emesnij institucijos valdymo lygi tarnautojams ar darbuotojams


Vidaus reikal ministerijos vie ojo valdymo politikos departamento

Nereikt pamirti, kad

visi vieojo administravimo subjektai privalo:

 • sudaryti teikiam administracini paslaug sra

 • parengti informacinio pobdio administracini paslaug teikimo apraymus ir vieai juos paskelbti

 • administracini paslaug teikimo apraymus rengti vadovaudamiesi vidaus reikal ministro patvirtintomis rekomendacijomis (VRM 2009 m. gruodio 1 d. sakymas Nr. 1V-644; in., 2009, Nr. 145-6446).


 • Login