Cvičení z NMS - PowerPoint PPT Presentation

Cvi en z nms
Download
1 / 40

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cvičení z NMS. Rozvrh cvičení Přehled použitého hardware Přehled úloh a některé podrobnosti. Rozvrh cvičení. Rozvrh cvičení. Prezentace. Velmi stručné seznámení s řešením zadané úlohy: použité technické prostředky (vazba mezi jednotlivými funkčními jednotkami, ... ),

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Cvičení z NMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cvi en z nms

Cvičení z NMS

 • Rozvrh cvičení

 • Přehled použitého hardware

 • Přehled úloh a některé podrobnosti


Cvi en z nms

Rozvrh cvičení


Rozvrh cvi en

Rozvrh cvičení


Prezentace

Prezentace

 • Velmi stručné seznámení s řešením zadané úlohy:

  • použité technické prostředky (vazba mezi jednotlivými funkčními jednotkami, ... ),

  • funkce vytvořeného SW.

 • Časový rozsah cca 10 min (není závazný).


Cvi en z nms

Technické prostředky

pro samostatné úlohy


Blokov sch ma procesoru h8s 2633f

Blokové schéma procesoru H8S/2633F


Funk n bloky h8s 2633f

Funkční bloky H8S/2633F

 • Interní paměti

  • SRAM 16 kB,

  • Flash 128 kB.

 • Periferie

  • max. 10  paralelní porty,

  • 8 vstupů pro vnější přerušení,

  • 2 DMA řadič (DMAC),

  • 1  přenosová jednotka (DTC),

  • 5  sériové rozhraní (SCI),

  • 6  16bitová časovací a pulsní jednotka (TPU),

  • 2  8bitový časovač (TMR),

  • generátor PWM a PPG,

  • 16kanálový 10bitový AD převodník,

  • 2 kanálový DA převodník.


Funk n jednotka tpu

Funkční jednotka TPU

TPU = Timer Pulse Unit

 • 6 kanálů (0, 3), (1, 2, 4, 5).

 • 16bitový čítač.

 • 16bitové registry capture/compare.

 • Režimy činnosti:

  • Čítač/časovač.

  • Capture/compare.

  • PWM generátor.

  • Dekodér signálů polohových čidel.


Funk n jednotka tpu1

Funkční jednotka TPU


Funk n jednotka pwm

Funkční jednotka PWM

PWM = Pulse Width Modulator

 • 2 výstupy pulsů.

 • Rozlišení 14 bitů.


Funk n jednotka pwm1

Funkční jednotka PWM


Funk n jednotka ppg

Funkční jednotka PPG

PPG = Programmable Pattern Generator

 • Max. 8 výstupních průběhů.

 • Nastavitelný „non – overlapping“ režim.

 • Lze aktivovat z TPU.


Funk n jednotka ppg1

Funkční jednotka PPG


Cvi en z nms

ADC

 • 10bitový převod (cca 10 s).

 • 16 kanálový multiplexor.

 • Skenování max. 4 kanálů.

 • Lze aktivivat z TPU.

 • Interrupt po ukončení převodu A/D.


Cvi en z nms

ADC


Mikrokontrol r msp430

Mikrokontrolér MSP430

 • 16bitové procesorové jádro RISC.

 • Maximální frekvence CLK = 8 MHz (instr. cykl 125 ns ).

 • Navržen pro nízký příkon(Icc < 3 mA / 8 MHz).

 • Vybavení:

  • 60 kB Flash, 2 kB SRAM, 256 B EEPROM,

  • HW násobička (MAC 16  16 bitů).

  • 2 časovač + WDT,

  • 2 USART,

  • 8kanálový AD 12bitů, 10 µs.

  • programování a ladění programů prostřednictvím JTAG.


Mikrokontrol r msp4301

Mikrokontrolér MSP430


Asovac z kladna msp430

Časovací základna MSP430


Cvi en z nms

Přehled úloh


P ehled loh t mata a

Přehled úloh (témata A)

 • Nízkopříkonové režimy mikrokontroléru Texas Instruments MCS430.

  Úkolem je naprogramovat úlohu, která bude periodicky měřit napětí na vstupu A/D převodníku a upravená data vysílat na sériovém rozhraní. Program musí být navržen tak, aby byla minimalizována spotřeba energie.

 • Řízení otáček ss. motoru potenciometrem (MCU H8S).

  Pomocí A/D převodníku bude měřeno natočení hřídele potenciometru a v závislosti na něm řízena rychlost otáčení stejnosměrného motoru. Řízení bude v maximální míře využívat hardwarové prostředky MCU H8S.

 • Řízení natočení hřídele krokového motoru (MCU H8S).

  Program bude snímat úhel natočení hřídele inkrementálního snímače polohy (jednotka TPU) a v závislosti na něm nastavovat úhel natočení hřídele krokového motoru (jednotka PPG).

 • Řízení otáčení krokového motoru sériovou linkou (MCU H8S).

  Program bude ze sériové linky přijímat povely pro otáčení krokového motoru. Podle povelů bude generovat řídicí signály pro krokový motor tak, aby byl vykonán příslušný povel (jednotka PPG).


P ehled loh t mata b

Přehled úloh (témata B)

 • Práce s pamětí Flash (MCU H8S)

  Úkolem je napsat program, který bude demonstrovat práci s paralelní pamětí Flash: zápis a čtení bloku dat, nastavení ochranných zámků, vymazání zvoleného bloku).

 • Práce s paralelní pamětí EEPROM (MCU H8S).

  Úkolem je napsat program, který bude demonstrovat práci s paralelní pamětí EEPROM: zápis a čtení bloku dat, nastavení ochranných zámků, vymazání zvoleného bloku).

 • Práce s obvodem RTC (MCU H8S).

  Úkolem je napsat procedury pro demonstraci práce s obvodem RTC: nastavení časového údaje, čtení časového údaje, funkce zálohované paměti SRAM.


P ehled loh t mata b1

Přehled úloh (témata B)

 • Demonstrace činnosti obvodu WatchDog.

  Program pro demonstraci obvodu WatchDog mikrokontroléru H8S. Program má umožnit nastavení maximální periody nulování WD, inicializaci WD a činnost WD v případě selhání kontrolovaného programu.

 • Práce se sériovou pamětí EEPROM.

  Úkolem je napsat program, který bude demonstrovat práci s  pamětí EEPROM se sériovým rozhraním SPI/Microwire: zápis a čtení bloku dat, nastavení ochranných zámků, vymazání zvoleného bloku).

 • Použití řadiče I2C na mikrokontroléru Philips PCF80C552.

  Program pro komunikaci s teplotním čidlem. Čidlo je vybaveno rozhraním I2C, pomocí něhož jej lze konfigurovat a číst údaj o teplotě. Je připojeno k mikrokontroléru PCF80C552, který je vybaven specializovaným řadičem pro rozhraní I2C.


1 n zkop konov re imy mikrokontrol ru texas instruments mcs430

1.Nízkopříkonové režimy mikrokontroléruTexas Instruments MCS430


1 n zkop konov re imy mikrokontrol ru texas instruments mcs4301

1.Nízkopříkonové režimy mikrokontroléruTexas Instruments MCS430

 • Timer_A a A/D převodník používají XT1.

 • CPU používá XT2 nebo DCO.

 • Timer_A odměřuje periodu převodu A/D.

 • Převodník je aktivován hardwarově signálem z Timeru_A.

 • A/D převodník generuje po ukončení převodu přerušení.

 • Přerušení ukončí LPM CPU.

 • CPU zpracuje naměřená data a vysílá je na RS232. Potom se přepne do Low Power Mode.


1 n zkop konov re imy mikrokontrol ru texas instruments mcs4302

1.Nízkopříkonové režimy mikrokontroléruTexas Instruments MCS430


2 zen ot ek ss motoru potenciometrem mcu h8s

2.Řízení otáček ss. motoru potenciometrem(MCU H8S)


2 zen ot ek ss motoru potenciometrem mcu h8s1

2.Řízení otáček ss. motoru potenciometrem(MCU H8S)

 • Napětí na jezdci potenciometru je měřeno A/D převodníkem.

 • A/D převod je periodicky spouštěn signálem z TPU.

 • Po dokončení převodu generuje A/D převodník přerušení.

 • CPU určí požadovanou rychlost a směr otáčení motoru a nastaví parametry PWM generátoru.


2 zen ot ek ss motoru potenciometrem mcu h8s2

2.Řízení otáček ss. motoru potenciometrem(MCU H8S)


3 zen nato en h dele krokov ho motoru mcu h8s

3.Řízení natočení hřídele krokového motoru(MCU H8S)


3 zen nato en h dele krokov ho motoru mcu h8s1

3.Řízení natočení hřídele krokového motoru(MCU H8S)

 • Signály indikující otáčení osy inkrementálního snímače jsou hardwarově vyhodnocovány jednotkou TPU.

 • Procesor periodicky odečítá natočení osy snímače.

 • Podle natočení osy snímače a natočení osy motoru určuje směr dalšího otáčení a připraví data pro PPG.

 • PPG je synchronizována z TPU, která určuje frekvenci generování řídicích pulsů pro motor.


3 zen nato en h dele krokov ho motoru mcu h8s2

3.Řízení natočení hřídele krokového motoru(MCU H8S)


4 zen ot en krokov ho motoru s riovou linkou mcu h8s

4.Řízení otáčení krokového motoru sériovou linkou (MCU H8S)


4 zen ot en krokov ho motoru s riovou linkou mcu h8s1

4.Řízení otáčení krokového motoru sériovou linkou (MCU H8S)

 • SCI1 přijímá povely pro otáčení motoru.

 • Podle přijatého povelu připraví CPU data pro PPG (směr otáčení) a pro TPU (rychlost otáčení).

 • Povely:

  • otočení o n kroků doleva/doprava,

  • nastavení rychlosti na stupeň 1, 2, 3, ... ,

  • plynulé otáčení doleva/doprava,

  • „home“.


4 zen ot en krokov ho motoru s riovou linkou mcu h8s2

4.Řízení otáčení krokového motoru sériovou linkou (MCU H8S)


Roz i uj c moduly pwr 2

Rozšiřující moduly – Pwr_2

 • CPLD XC9536,

 • Výkonové budiče,

 • Ochranné obvody AD převodníků,

 • Vstupy pro fototranzistory,

 • Rozhraní SCI1.


P ipojen ss motoru

Připojení ss motoru


Konfigurace print 1

Konfigurace Print_1


P ipojen krokov ho motoru

Připojení krokového motoru


P ipojen inkrement ln ho sn ma e

Připojení inkrementálního snímače


Konfigurace sm 2

Konfigurace SM_2


 • Login