Grundl ggende projektledelse og styring
Download
1 / 32

Grundlæggende projektledelse og –styring - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende projektledelse og –styring. Leder Delux Søndag d. 1. marts 2009 V. Stine Røn Christensen. Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42. Formål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grundlæggende projektledelse og –styring' - pooky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grundl ggende projektledelse og styring

Grundlæggende projektledelse og –styring

Leder Delux

Søndag d. 1. marts 2009

V. Stine Røn Christensen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Formål:

 • At introducere jer for nogle af de grundlæggende elementer i projektledelse og –styring.

 • At fokusere på projektbeskrivelsen som ledelsesværktøj

 • At give jer input til at blive endnu bedre projektledere – introduktion til redskaber I kan tage med hjem.

 • Udfordring: Projektledere for forskellige projekter (internationalt, integration, antmobning og asyl).

 • Form: Oplæg, dialog og øvelse

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Disposition

 • Hvad er et projekt?

 • Projektets 4 faser

 • Kort om forskellige tilgange

 • Projektbeskrivelsen som værktøj

 • Interessent-analyse (øvelse)

 • Bliv mere klog på projektledelse

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Hvad er et projekt?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Projekters kendetegn

 • Klart start og slutpunkt – et projekt har altid en afslutning

 • Kompleksitet

 • Klart formål, deadline og budget

 • Skaber forandring

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Definition

”Et sæt koordinerende aktiviteter med defineret start situation og slutresultat, udført af en særlig organisation for at opfylde en bestemt målsætning til en tidstermin og indenfor et budget”

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Projektets 4 faser

 • Definitionsfasen

 • Planlægningsfasen

 • Udførelses- og opfølgningsfasen

 • Afslutnings- og evalueringsfasen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Forskellige tilgange inden for projektledelse…

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Projektbeskrivelsen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Projektbeskrivelsen som ledelsesværktøj

 • Definere hvad projektet skal gå ud på for jer selv

 • Skabe et godt udgangspunkt for at styre projekt

 • Kommunikere projektet ud internt i Red Barnet Ungdom

 • Skabe et grundlag for gode ansøgninger til fonde og til pressemeddelelser

 • Alle projekter i Red Barnet Ungdom skal have en projektbeskrivelse.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Hvad indeholder en projektbeskrivelse?

 • Problemidentifikation

 • Beskrivelse af målgruppen

 • Formål, mål og midler

 • Tidsplan/handleplan

 • Ressourcer og budget

 • Liste over samarbejdspartner

 • Rammer for evaluering

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Problemidentifikation

Hvilket problem skal løses?

Hvorfor er det et problem og hvad er konsekvenserne?

Er der bred enighed om at der er et problem?

Undersøg og dokumentér at der et problem?

Husk børnekonventionen!

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Eksempel på problemidentifikation

Mange etniske minoritetsbørn er ringere stillet når det gælder muligheden for at få hjælp til lektielæsning og har derfor ikke de samme muligheder for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Der er dermed øget risiko for at de får et lavere uddannelsesniveau end etnisk danske børn.

Hvordan løser I problemet?/hvad kunne en løsning være?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Målgruppen

Hvilke og hvor mange børn skal projektet hjælpe?

Hvordan vil I inddrage målgruppen i løsningen af problemet?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Formål, mål og midler

Det kan være svært at skelne…

Mål: det, man står med i hånden, når projektet er færdigt (en lektiecafé)

Formål: effekten af at målene er leveret (flere får en ungdomsudd.)

Midler: de konkrete tiltag, der skal til for at nå målene (lektiehjælp)

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Metode – opstil målhierarki

Man bevæger sig op ved at

spørge hvorfor og ned ved

At spørge hvordan.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Metode – SMART MÅl

SMART

Specifik – dvs. ikke generelle

Målbare – kvantitativt

Accepterede - accepteres af interessenter

Realistisk – vi skal kunne nå det og have ressourcer til at nå målet

Tidsbestemt – inden for en defineret tidshorisont

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Succeskriterier

Hvornår ved I at projektet er en succes?

Succeskriterier er indikatorer for opfyldelsen af formålet. Hvordan kan vi måle, at formålet er opnået? (succeskriterier skal være målbare).

Fiaskokriterier

Hvornår er projektet en reel fiasko?

Fordel: øger opmærksomhed på risici og skaber bevidsthed om hvornår projektet evt. må lukkes.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Eksempler på målbare succeskriterier

 • Antal deltagere der bør gennemføre en aktivitet

 • Antal aktiviteter der bør gennemføres

 • Antal deltagere der er tilfredse eller motiverede for en given handling

 • Antal deltagere der bruger de tillærte redskaber

 • Antal i målgruppen der skal komme i uddannelse, blive mere tolerante

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Tidsplan/handleplan

Hvornår starter og slutter projektet?

Hvilke særlige milepæle skal markeres i tidsplanen?

Hvem er ansvarlige for de forskellige opgaver?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Ressourcer

Hvilke ressourcer forudsætter jeres projekt/har I til rådighed?Husk at formålet skal være afstemt i forhold til ressourcerne.

Ressourcer er typisk: frivillige, ansatte i RBU, lokaler, materialer, penge (husk et budget)

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Samarbejdsparter

Hvem samarbejder I med om projektet?

Myndigheder, foreninger, forældre, skoler, fagfolk mv.

Husk at informere relevante parter om projektet.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Evaluering

Hvorfor vil I evaluere og hvad vil I evaluere?

Hvordan vil I evaluere – og hvornår vil I evaluere?

Husk at evaluere med udgangspunkt i jeres succeskriterier.

Evaluering er ofte et krav fra bevillingsgiveren.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Interessenter

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Interessenter

En aktør, som på den ene eller anden måde bliver berørt af projektets resultat og derfor interesserer sig for, hvordan det går…

Interessenter har forskellige interesser og dermed forskellige mål med projektet.

Interessenter er vigtige, fordi projektet succes afhænger af interessenternes opbakning, forståelse og accept.

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


 • Det er jeres opgave, at

 • Informere interessenterne

 • At få interessenterne til at lytte og forstå

 • At opnå forståelse og accept hos interessenterne

 • At få interessenterne til at føle ejerskab

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Interessent-analyse

Hvem er interessenter i dit projekt?

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Bliv klogere på projektledelse og –styring

Projektlederhåndbogen, Bjarne kousholt

Projektstyring i praksis, Mikael Eriksson og Joakim Lilliesköld

Aktiv projektledelse, Ole Steen Andersen, Niels Ahrengot og John Ryding Olsson

Project Management, Richard Newton

Mening i galskaben, Bøje Larsen

Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


Red Barnet Ungdom Rosenørns Allé 12, 5. sal 1634 København V Tlf.: 35 24 85 42


ad