Izglītības biedrība “IMANTA” - PowerPoint PPT Presentation

Izgl t bas biedr ba imanta
Download
1 / 12

 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Izglītības biedrība “IMANTA”. Organizācijas vēsture. Biedrība dibināta 1917 gada 11. maijā . Darbība atjaunota 2003.gada 17.novembrī Organizācijas mērķis ir apvienot lauku cilvēkus pašizglītībai un kopīgai pasākumu organizēšanai . Veicināt vispārējā izglītības līmeņa celšanu laukos.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Izglītības biedrība “IMANTA”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izgl t bas biedr ba imanta

Izglītības biedrība “IMANTA”


Organiz cijas v sture

Organizācijas vēsture

 • Biedrība dibināta 1917 gada 11. maijā .

 • Darbība atjaunota 2003.gada 17.novembrī

 • Organizācijas mērķis ir apvienot lauku cilvēkus pašizglītībai un kopīgai pasākumu organizēšanai . Veicināt vispārējā izglītības līmeņa celšanu laukos.


Te tra studija st r i

Teātra studija “ Stūrīši”

 • Sekmīgi darbojas

  teātra grupa,

  kura dibināta

  2005 gada 14 oktobrī.

  Ar izrādi A.Upīts

  „Sūnu ciema zēni”,

 • Šobrīd jau iestudētas 13 izrādes.


Te tra grupas pas kumi

Ķekatās iešana Limbažu pilsētā.

Piedalīšanās pagasta un novada kultūras pasākumos.

Dzejas un mūzikas vakari.

Ziemassvētku tirdziņi.

Teātra grupas pasākumi


Izgl t bas biedr ba imanta

 • Ielīgošanas pasākumi Limbažu

  pagastā

 • Labdarības akcijas.

 • Dalība amatierteātru skatēs


Sabiedrisk s aktivit tes

Sabiedriskās aktivitātes

 • Parakstu vākšana par ceļa Limbaži - Duči izbūvi (2006.g.)

 • Akcijas pret 9km bērzu alejas nozāģēšanu (2002.g)

 • Parakstu vākšana par slikto sakaru kvalitāti (2005)

 • Dalība Lielajās talkās.

 • Rezultātā LMT tornis 2010 gads.


Bibliot ka

Dibināta 1997 gada 17 novembrī.

Katru mēnesi no ASV pienāca saiņi ar trimdā izdotajām latviešu autoru grāmatām, kuras sava tēva Teodora Graudiņa piemiņai sūtīja viņa meita Lilija Graudiņa Klucis.

Patreiz bibliotēkā jau ir vairāk kā 4000 grāmatu, liela daļa no kurām ir trimdas literatūra un vēsture.

Regulāri saņemam dāvinājumus un papildinājumu bibliotēkas fondam no iedzīvotājiem un labvēļiem.

Bibliotēka


Projekti

Projekti

 • „ Iedzīvotāju aktivitātes un NVO kapacitātes

  palielināšanai un kultūras vajadzībām

  izmantojamās infrastruktūras uzlabošana

  Limbažu pagasta teritorijā.“2007-2008

 • „Zālesrekonstrukcijakultūras

  un mūžizglītībasaktivitātēm”2010

 • "Zāles aprīkojuma iegāde mūžizglītības un kultūras

  aktivitāšu īstenošanai Izglītības biedrībā "Imanta"“2012

 • Malkas skaldīšanas pakalpojuma sniegšana

  iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

  dzīvesvietās. 2011


Darbo an s braslas partner b

Darbošanās “Braslas” partnerībā

 • Brīvprātīgs darbs partnerības “ Brasla” valdē

 • Informatīvie semināri.

 • Lekcijas un nodarbības sadarbībā ar “ Latvijas lauku forumu”.

 • Piedalīšanās partnerību sporta spēlēs Īslīcē.

 • Kursi “"Ciemaresursukartesizstrādesmetode - dzīvākarte“.

 • Pieredzes apmaiņas braucieni.


Ieguvumi no darbo an s leader programm

Ieguvumi no darbošanās LEADER programmā

 • Pieredze projektu sagatavošanā.

 • Spēja vienlaicīgi strādāt ar 3 nopietniem dokumentiem- Braslas stratēģija , MK noteikumi, projekta veidlapa.

 • Iegūta pieredze cenu aptaujās, būvniecības klasifikātoros, maksājumu pieprasījumos, valsts kases kontu kodos.

 • Satikti brīnišķigi , aktīvi citu novadu cilvēki, iegūts plašāks redzējums par citu pagastu pieredzi.


V r emami s kumi un ieteikumi

Vērā ņemami sīkumi un ieteikumi

Neatstāt uz pēdējo brīdi veidlapas aizpildīšanu.

Saprast, ka projekta pielikumi sastādīs 4 reizes lielāku dokumentu paketi kā pats projekts.

Rūpīgi sekot līdzi pievienojamo dokumentu sarakstam.

Noteikti iepazīties ar vērtēšanas kritērijiem un pārlasīt projektu no šī skata punkta.

No iesniegšanas līdz realizācijas uzsākšanai rēķināties ar 9 mēnešiem.

Slēgt līgumus ar preču piegādātajiem. Rakstīt preču pieņemšanas nodošanas aktus.

Noteikti konsultēties ar partnerības vadību pirms projekta idejas un iesniegšanas.

Nekautrēties uzdot pat viss muļķīgākos jautājumus.

Rūpīgi un smalki piestrādāt pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas.

Pasūtīt zīmogu ar tekstu “ Kopija pareiza, biedrības nosaukums, valdes pr. Vārds uzvārds, datums, gads” Tas noderēs.

Nebaidīties iebilst un aizstāvēt savu projektu pat pie LAD negatīva atzinuma.

Obilāti saglabāt visus dokumentus pēc projekta realizācijas ilgi ilgi.


Kontakti jolanta r bante yolantarabante@inbox lv tel 26465813 www ib imanta lv paldies lai veicas

Mūsu atbalstītāji.VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" A/S SEB bankaLimbažu novada domeLauku atbalsta dienestsPrivātie ziedotājiValsts kultūrkapitāla fonds.

Kontakti

Jolanta Rābante – yolantarabante@inbox.lv

Tel. 26465813

www.ib-imanta.lv

Paldies, lai veicas!


 • Login