Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Trendi in prakse na področju e-trženja v turizmu 1. konferenca Združenja hotelirjev Slovenije PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Datum: 19.6.2013 Pripravil: Peter Curk, Renderspace. Trendi in prakse na področju e-trženja v turizmu 1. konferenca Združenja hotelirjev Slovenije. Kdo smo. Renderspace d.o.o., agencija za interaktivne storitve Prihodki: 2,7 mio Eur v 2012. Član skupine Goldbach. TV / Radio / Dom

Download Presentation

Trendi in prakse na področju e-trženja v turizmu 1. konferenca Združenja hotelirjev Slovenije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Datum: 19.6.2013

Pripravil: Peter Curk, Renderspace

Trendi in prakse na področju e-trženja v turizmu 1. konferenca Združenja hotelirjev Slovenije


Kdo smo

Kdo smo

 • Renderspace d.o.o., agencija za interaktivne storitve

 • Prihodki: 2,7 mio Eur v 2012


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Član skupine Goldbach

TV / Radio / Dom

Teletext

Display / Iskalni / Mobilni

InGame / Performance Marketing

Segmenti

Poslovna področja

Švica

Avstrija

Švica

Avstrija

Hrvaška

Slovenija

Srbija

Češka

Švica

Nemčija

Avstrija

Poljska

Slovenija (Renderspace)

Države

Kompetenčni

centri in strateške funkcije


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Nabor storitev

Kreativne kampanje

Performance marketing

Spletne strani in portali

Mobilni splet in aplikacije

Družbeni mediji

 • Brand engagement strategije

 • Kreativna zasnova inart-direction

 • Celostne kampanje

 • Performance marketing programi

 • Iskalni marketing (SEM)

 • Optimizacija konverzij

 • Planiranje in optimizacija zakupa

 • Zasnova uporabniške izkušnje (UX)

 • Oblikovanje in optimizacija UI

 • Oblikovanje in tehnična izvedba

 • Razvoj mobilnih strani

 • Razvoj aplikacij za iPhone & Android, Win

 • Oblikovanje in tehnična izvedba

 • Upravljanje vsebin in skupnosti

 • Strategije

 • Open innovation programi

 • Orodija za nadziranje družbenih omrežij


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Kje sem zadnjič spal v hotelu?


Tajska andaluzija skopje beograd

Tajska, AndaluzijaSkopje, Beograd


Vpliv spletnega raziskovanja nakupovanja viden tudi v konkurenci na spletu

Vpliv spletnega raziskovanja/nakupovanja viden tudi v konkurenci na spletu

 • Turizem ena izmed treh najbolj konkurenčnih dejavnosti v spletnem oglaševanju

  • Finance

  • Turizem

  • Spletni retail

 • Nekaj statistik iz oglaševanja turizma na Googlu* - za obdobje 1 meseca

  • 73,8 milijard prikazanih oglasov

  • 621 milijonov klikov na oglase

  • 137,7 milijonov EUR za zakup oglasnega prostora

*Vir: http://www.smartinsights.com/paid-search-marketing-ppc/paid-search-display-network/google-adwords-conversion-rate-averages-by-industry-infographic/


Konkurenca slovenski primer

Konkurenca – slovenski primer

 • Primer: italijanski Google, išče se „Hotel Lubiana“

 • Ostra konkurenca

 • Prevladujejo tuja podjetja

 • Strošek takega oglasa je v povprečju 0,77 EUR

„Globalna lokalnost“

konkurence – globalni igralci prevladujejo tudi na lokalnih trgih


Nakupni proces je dolgotrajen

Nakupni proces je dolgotrajen

 • Turizem je med panogami z najdaljšim nakupnim procesom – več kot polovica oseb načrtuje potovanje 1 mesec ali več*

 • Povprečni kupec pred rezervacijo opravi 9,5 iskanj na spletu in 22-krat obišče relevantne spletnih strani*

*Vir: Priložnosti na trgu za turisične agencije, Google Inc, 2012. Interni dokument


Izjemen pomen spleta v fazi raziskovanja in nakupa hotelskih storitev

Izjemen pomen spleta v fazi raziskovanja in nakupa hotelskih storitev

*Vir: http://www.consumerbarometer.com / osnova za izračun so uporabniki interneta, ne celotna populacija.


Tehnologija prena a mo informacij na stran kupca

Tehnologija prenaša moč informacij na stran kupca

*Vir: http://www.google.com/think/research-studies/hotel-travelers-road-to-decision-2012.html


Povpre no podjetje v spletno tr enje ne investira dovolj

Povprečno podjetje v spletno trženje NE investira dovolj


Orodja premetene digitalne strategije

Orodja premetene digitalne strategije

Kampanje

KZasnova, oblikovanje in tehnična implementacija

Dialog / Novice

Uredniško planiranje, oblikovanje, implementacija, odprema, poročanje

Iskalni marketing

SEO, SEA, analiza spletne strani, delavnice

OBDRŽATI

PRITEGNITI

Družbeni mediji

Strategija, spremljanje, FB aplikacije, upravljanje skupnosti

Zabavne aplikacije

Fokus kampanje z mobilnimi igrami, „dopolnjena realnost“

STRANKA

Mobilne strani

Mobilna optimizacija obstoječih spletnih strani, konceptov, dizajnov in implementacija novih mobilnih spletnih strani

SPREMENITI

Nove storitve

Aplikacije za založnike, B2B rešitve, CRM, aplikacije

POSTREČI

Medijski portali

Zasnova, dizajn in implementacija informativnih potralov

Spletne strani in trgovine

Spletne strani podjetij, informativni portali, trgovine, strategije


Poznavanje u inkovitosti je klju

Poznavanje učinkovitosti je ključ

Offsite E-Marketing

Onsite E-Marketing

TV

Display

Search

Končna

aktivnost

Mail

Družbeni

mediji

 • Kakšna je vrednost končne aktivnosti?

 • Kakšen je učinek posamičnih kanalov?

 • Osnova za nadaljnjo optimizacijo vloženih sredstev

Spletna stran

POS


Spletna stran spodnji del lijaka

Spletna stran – spodnji del lijaka


Spletna stran je va najpogosteje uporabljen komunikacijski kanal

Spletna stran je vaš najpogosteje uporabljen komunikacijski kanal

*Vir: http://www.google.com/think/research-studies/hotel-travelers-road-to-decision-2012.html


Kaj elijo stranke od spletne strani

Kaj želijo stranke od spletne strani

 • 59% išče slike (destinacije in hotela).

 • 25% išče video posnetke.

 • 52% išče informacije glede destinacije = potencial za vsebinski marketing!

 • 38% imajo radi zemljevide, da si lahko predstavljajo pot in umeščenost.

 • Vsebine in ocene drugih gostov so KLJUČNE vsebine spletnega mesta za:

  • Opisi (58%)

  • Neodvisne ocene (53%)

  • Ocene drugih uporabnikov (42% ).

 • 64% vseh prekinitev rezervacij se zgodi zaradi:

  • Nejasnega komuniciranje cene ali

  • skriti (nepričakovani?) stroškov.


Kaj eli hotel od spletne strani

Kaj želi hotel od spletne strani?


Kaj eli hotel od spletne strani1

Kaj želi hotel od spletne strani?


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

obisk

odliv

<30% naj bo ambiciozen cilj

kakovosten obisk

70% naj bo ambiciozen cilj

e-mail

naročnik

book-

mark FW

share /

like

povpra-

ševanje

booking

mikro-konverzije

makro-konverzije


Navzkri na uporaba naprav pri planiranju potovanja je dejstvo

Navzkrižna uporaba naprav pri planiranju potovanja je dejstvo


Iskanje preko mobilnih naprav je v hitrem vzponu

Iskanje preko mobilnih naprav je v hitrem vzponu


Klju na priporo ila

Ključna priporočila

 • OPTIMIZACIJA - konstantno optimiziranje KOVERZIJ na obstoječi spletni strani je bolj pomembno od velikih projekov prenove speltne strani. Dve največji napaki velikih projektov sta:

  • Podceni se zahtevnost priprave vsebine, zaradi česar so neoptimalne.

  • Zaradi časovnice ali drugih pritiskov se žrtvuje funkcionalnosti.

 • ANALITIKA - Spremljajte učinkovitost spletne strani s sistemom mikro in makro-konverzij, ne le rezervacij.

 • MOBILE - Obvezna je prilagojena mobilna spletna stran, ker sta način uporabe in poslovni namen različna od spletne strani same. Razlike so tudi med vrstami hotelov.


Kako pove ati obisk na svoji spletni strani

Kako povečati obisk na svoji spletni strani


Pla ani kanali

PULL kanali

PUSH kanali

Search Engine Optimisation

Search Engine oglaševanje

Display Performance & Affiliate Marketing

Medijska sodelovanja in posebni dogovori

Display Brand oglaševanje, promocije & sponzorstva

Plačani kanali

Stroški

Najvišja CPX-vrednost in največji obseg konverzij

Kanali/orodja za pospeševanje prodaje


Kanali se med seboj podpirajo

Kanali se med seboj podpirajo


E mail marketing je lahko eno izmed najbolj profitabilnih orodij

E-mail marketing je lahko eno izmed najbolj profitabilnih orodij


E mail marketing u inkovitost

E-mail marketing - učinkovitost

 • Več-dimenzionalno segmentiranje lahko rezultate izboljša tudi več kot 200% :

  • na podlagi preteklih obiskov in vrednosti

  • na podlagi ogledov, klikov, fw, e-mailov

  • na podlagi vsebine, ki stranko zanima

  • Povezovanje z programom zvestobe

 • Dobra praksa: testiranje in kontrolne skupine

 • Minimum KPIs za „travel industrijo“:

  • 20% open rate

  • 4% CTR


Izvajanje u inkovitega k rezultatom usmerjenega performance marketinga

Izvajanje učinkovitega, k rezultatom usmerjenega PERFORMANCE marketinga

 • Izbira trgov glede na trende in rezultate

  • št. preteklih rezervacij

  • vrednost preteklih rezervacij

  • stopnja zanimanja na trgu (google search kot izhodišče)

  • predviden strošek oglaševanja – konkurenca na trgu

 • Zastavitev ciljev na posamičnih trgih

  • Večanje prepoznavnosti hotela/znamke/ponudbe vs. neposredno povečanje št. rezervacij

 • Ciljem prilagojen izbor orodij in medija-mix.

 • ANALITIKA, monitoriranje/optimizacija glede na rezultate

  • Vlaganje v kanale z najboljšim ROI


Nekaj banalnih napak ugotovljenih danes zjutraj

Nekaj „banalnih“ napak, ugotovljenih danes zjutraj

 • Oglasi naj stranke ne vodijo na HOME page.

  • na 3 od 3 naključno izbranih hotelov iz Ljubljane.

 • Oglasi v tujem jeziku naj stranke ne vodijo na SLOVENSKO jezikovno različico.

  • na 1 od 3 naključno izbranih hotelov iz Ljubljane.


Stopnje vsebinskega marketinga

Optimizacija vsebin

Vsebinski marketing

Tehnična optimizacija

(SEO)

Vsebinska

Optimizacija (SEO)

RELEVANCA

Ustvarjanje vsebin na strani(eh)

Vzpodbujanje „like“ in „share“ vsebin

(vsbine nikoli ne deluje brez storitve in designa)

REFERENCA

Ustvarjanje referenčne vsebina, tako da se ostali sklicujejo na nas

Stopnje vsebinskega marketinga

Zahtevnost

Kanali/orodja za pospeševanje prodaje


Performance marketing na ela

Celostno upravljanje

Testiranje različnih kreativ

Konstanta optimizacija

Poznavanje učinkovitosti kanalov

Ciljana komunikacija

Strukturirano poročanje

Performance marketing - načela


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Koliko je vredno investirali v „on-line“ marketing?


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

+145%

Eden od poudarkov operativnega tržnega plana HTZ je „znatno povečanje investicij v „on-line“ marketing“ (vir: Operativni tržni načrt Hrvaške 2013)


Po aktivnostih htz v 2013

Po aktivnostih HTZ v 2013

 • Internetno oglaševanje+109%

 • SEO in SEM+71%

 • Viralni marketing600k €

 • Spletna stran+213%

 • Blog / ustvarjanje vsebine200k €

 • 2012: 1,8mio€ (11,4%)

 • 2013: 4,6mio€ (27,4%)


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

 • Ključ do uspeha – izbor nekaterih ORODIJ in integracija v MERLJIVO in delujočo CELOTO.


Celovitost vseh kanalovo in orodij

Povezovanje kanalov (multichannel/omnichannel): samodejni live online chat pop-up v primeru težav na spletni strani, click-to-call video confrencing za pristnejši stik, tehnološka povezanost stičnih točl (poslovalnice, spletna stran, mobile, klicni center)

Celovitost vseh kanalovo in orodij

Output

(online/offline)

Nenadzorovan

output

Offsite E-Marketing

Onsite E-Marketing

Zavedanje/doseg

Odziv

Transakcija/

dejanje

Vpletenost/interakcija

CPE

CPM

CPC

CPO/CPA

Pristajalna stran s

predstavitvijo bančnega produkta

"Push" kanal

Kakovostna social strategija med privrženci generira "všečke", komentarje, posredovanje vsebin …

Social media

marketing

Odziv potrošnikov: klic v klicni center, odziv na Skype ....

"Pull" kanal

www/mobile/pristajalne strani

Prikazno (display)

oglaševanje

Digitalni PR

 • Atribucijski model

 • digitalni kanali

 • ostali identifikatorji

Affiliate marketing

SEO

SEM

E-mail marketing

WOM

-------------------------

Poslovni učinki: število prodanih enot, vrednost prodaje, tržni delež, CLV, navzkrižna prodaja …

 • Lastnosti produkta

 • (primerjave, bogati in

 • razumljivi opisi, video razlage)

 • Generiranje digitalnih leadov

 • (prenos brošur, ogled video in dodatnih vsebin, izpolnitev kontaktnih obrazcev/prijava na email)

 • Cross & Up sale

 • (orodja za priporočanja ostalih bančnih produktov in storitev)

Offline komunikacija

PERFORMANCE MARKETING

TrackAnalyzeOptimize

Earned communication

Retargeting


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

2 x € … ali več


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

Hvala

peter.curk@renderspace.si


Trendi in prakse na podro ju e tr enja v turizmu 1 konferenca zdru enja hotelirjev slovenije

 • Informacije, gradiva in podatki, vsebovani v tem dokumentu so izključna last družbe Renderspace d.o.o. Prejemnik dokumenta se obvezuje, da konceptov, izdelanih idejnih zasnov in rešitev, avtorskih del in drugih del, na katerih obstajajo pravice intelektualne lastnine, ki so vsebovane v besedilu tega dokumenta oziroma v prilogah h temu dokumentu, ne bo uporabil sam ali preko povezanih oseb, jih ne bo posredoval in odplačno ali neodplačno prepuščal v uporabo tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja družbe Renderspace d.o.o. oziroma brez naprej sklenjene pisne pogodbe z družbo Renderspace d.o.o.


Ii optimizacija uporabni ke izku nje na spletni strani

Nakupni proces

II. Optimizacija uporabniške izkušnje na spletni strani

SPLETNA STRAN

REZERVACIJSKI

SISTEM

OGLAŠEVANJE

SEO

 • Zagotovitev optimalne uporabniške izkušnje –

  ključna vprašanja:

  • Ima spletna stran jasno logiko in strukturo?

  • Zna stran zbuditi zanimanje?

  • Ali deluje stran dovolj kredibilna?

  • Ali je stran usmerjena k določenem cilju (spletna rezervacija)?

 • „Prodajna optimizacija“ spletne strani

  • Vzpostavitev metrik za spremljanje uspešnosti

  • Identifikacija in odprava ozkih grl (odgovor na „Kje nam izpadajo kupci?“)

  • Testiranje različnih prodajnih elementov

   • Pozivi k akciji

   • Izpostavljanost ponudbe

   • Velikost in pozicija gumbov

   • Različni grafični elementi

iskanje informacij, primerjanje

izvedba rezervacije

zanimanje,interes


Ii optimizacija rezervacijskega sistema

Nakupni proces

II. Optimizacija rezervacijskega sistema

SPLETNA STRAN

REZERVACIJSKI

SISTEM

OGLAŠEVANJE

SEO

 • Zagotovitev optimalnega postopka rezervacije

  • Enostavnost

  • Logičnost

  • Kredibilnost

  • Varnost

 • Testiranje in optimizacija rezervacijskega sistema

 • Ključna, a pogostokrat spregledana faza spletne izkušnje

iskanje informacij, primerjanje

izvedba rezervacije

zanimanje,interes


 • Login