Praktisk etikk
Download
1 / 58

Praktisk etikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Praktisk etikk. Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis Anvendt etikk / kommunikativ etikk. Praktisk etikk. Hva skal vi med all denne etikken? Er vi egentlig opptatt av moralsk praksis? . Praktisk etikk. Hverdagskultur Hva er de mest typiske kjennetegn på vår hverdagskultur ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktisk etikk' - platt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktisk etikk l.jpg

Praktisk etikk

Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis

Anvendt etikk / kommunikativ etikk

MAa


Praktisk etikk2 l.jpg
Praktisk etikk

 • Hva skal vi med all denne etikken?

 • Er vi egentlig opptatt av moralsk praksis?

MAa


Praktisk etikk3 l.jpg
Praktisk etikk

Hverdagskultur

Hva er de mest typiske kjennetegn påvår hverdagskultur ?

Hverdagsspråk

Hvordan snakker vi sammen hos oss?

Språk skaper virkelighet, - det etiske språk er ofte taust


Praktisk etikk4 l.jpg
Praktisk etikk

Menneskesyn

”Slik vi betrakter et menneske

- slik behandler vi det også”

Bent Falk

MAa


Praktisk etikk5 l.jpg
Praktisk etikk

Den etiske fordring

 • Menneskeverdet først

 • Likeverdstanken først

 • Det mest sårbare

  først

MAa


Praktisk etikk6 l.jpg
Praktisk etikk

Det rådende menneskesyn, -

hemmer den etiske tanke;

Mennesket er:

 • Autonomt

 • Uavhengig

 • Mestrende

 • Udødelig

 • Har eksistensiell handlekraft

MAa


Praktisk etikk7 l.jpg
Praktisk etikk

Menneskesyn i helsetjenesten knytter seg til det sårbare , som fremmer den etiske tanke;

Mennesket er :

 • Avhengig

 • Sårbart

 • Dødelig

 • Lever i relasjonsskjørhet

 • Eksistensielt ensomme

MAaPraktisk etikk9 l.jpg
Praktisk etikk

Den etiske fordring

Først må vi forstå det den andre forstår for i det hele tatt å kunne hjelpe, den som ikke kan det er selv en innbilning når han mener seg å kunne hjelpe en annen

Søren Kirkegaard


Praktisk etikk10 l.jpg
Praktisk etikk

Hva er etikk?

Bør vi skille mellom etikk og moral?

Etikkens grunnlag er personlig , følsomheten i nærværet kom før filosofien

Etikk er moralens teori, læren om vurderingene bak vår handlinger

Etikk er moralens refleksjon om seg selv

Moral er det som foregår i praksis, det umoralske er det vi ikke bør gjøre

MAa


Praktisk etikk11 l.jpg
Praktisk etikk

Reflektert eller ureflektert moral !

 • Etikken (teoriene) kommer av moralen og dens refleksjoner om seg selv –

  (det følger ikke automatisk moral av etikk!)

  Svein Aage Christoffersen

MAa


Praktisk etikk12 l.jpg

Jeg kommer inn til han. Det er midt på formiddagen. Jeg ser han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Han ser på meg med øyne som bærer sorg i seg, ansikt er fullt av lidelse.

Berit, det er noe jeg må snakke med deg om.

Ja, jeg setter meg og hører han sier svakt, jeg trenger aktiv dødshjelp.

Jeg kjenner en dump følelse i magen, angst, lidelse, død, sorg, smerte. Hva skal jeg svare?

Jeg spør ;Er dette noe du har tenkt på lenge?

Ja, men særlig de siste dagene. Jeg bare ligger her, ligger her og lider og venter, Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle måtte vente så lenge.

Det er sterkt å være her hos deg, Aleksander, du lærer meg så mye om å være den du er.

Han ser rett på meg og det er som det går et annet drag over ansiktet, - et glimt av smil.

Takk sier han. Hvordan er det for deg å snakke om dette, spør jeg. Det er godt.

Klokka ringer og jeg må gå.

Spørsmål til gruppa:

Unngikk jeg spørsmålet hans

Er hans ønske om dødshjelp et resultat av min manglende kompetanse som sykepleier?

Hva ville du ha svart?

Praktisk etikk

MAa


Praktisk etikk13 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

 • Områdeetikken

 • Pliktetikken

 • Konsekvensetikken

 • Nytteetikken

 • Dydsetikken

 • Nærhetsetikken

 • De etiske grunnprinsipper

MAa


Praktisk etikk14 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Sentrale etiske føringer

 • Respekt for liv og verdighet

 • Prinsippet om velgjørenhet

 • Prinsippet om ikke å skade

 • Respekt for pasientautonomi (samtykke og pasientens valg)

 • Prinsippet om rettferdighet (ressurser)

 • Solidaritetsidealet, - et spesielt ansvar for de svakeste og de som trenger hjelpen mest


Praktisk etikk15 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Etikk (anvendt etikk) er en praktisk disiplin.

Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss

til hverandre.

Den spør hvordan vi kan skape forpliktelse mot

våre bør i praksis.

MAa


Slide16 l.jpg

MAa han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.


Praktisk etikk17 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Først må vi forstå det den andre forstår for i det hele tatt å kunne hjelpe, den som ikke kan det er selv en innbilning når han mener seg å kunne hjelpe en annen

Søren Kirkegaard

MAa


Praktisk etikk18 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Kvalitetsutvikling

 • Forskriftsnivå

  retningslinjer, standard, prosedyrer

 • Holdningsnivå

  Møtet, verdier, holdninger, normer, kultur. Folk klager på hvordan de blir møtt !

MAa


Ansiktets etikk l.jpg
Ansiktets etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

MAa


Praktisk etikk20 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Etikk i praksishandler om

 • Det gode

 • Det rette

 • Det rettferdige

MAa


Praktisk etikk21 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

AVHENGIGHET

Du som er hjelper og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er hjelper vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp.

Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

MAa


Praktisk etikk22 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Det etiske felt

Hvordan vi forvalter

MAKT og AVHENGIGHET

MAa


Praktisk etikk23 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

 • Hva er vi til for?

 • Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for?

  Identitet, tydelighet, felles forståelse av oppdraget, - vi-følelsen NÅ

MAa


Praktisk etikk24 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Har vi en felles visjon?

MAa


Slide25 l.jpg

MAa. VEV han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.


Praktisk etikk26 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Verdier

Personlige verdier

Profesjons verdier / Faglige verdier

Kjerneverdier / vi-verdier

Åpne/skjulte verdier

Verdier, holdninger, normer, vurderinger, handlinger….

MAa


Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere l.jpg

YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Sykepleiens grunnlag

Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet.

Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.

MAa


Praktisk etikk28 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Våre kjerneverdier?

Helhet

Troverdighet

Respekt

Lojalitet

Det viktigste er ikke hva de heter, men hva vi bruker dem til

MAa


Praktisk etikk29 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Trenger vi kjerneverdier?

Hva skal vi bruke dem til på hvilken måte?

Verdier som kvalitetsindikator?

Hvilke verdier er sterke nok til at vi vil stå for dem sammen?

MAa


Slide30 l.jpg

MAa han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.


Praktisk etikk31 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Implementering / forankring

 • Hva betyr verdien for meg personlig?

 • Hvordan ønsker jeg/vi at verdien skal vise seg i praksis hos oss?

MAa


Praktisk etikk32 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Hverdagskultur

Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale.

Utenfor det kvantifiserbare, standardiserte og evidensbaserte ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, sorgen, håpet, meningen, verdigheten. Hverdagskulturen kan frigjøre eller hemme dette

MAa


Praktisk etikk33 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Bekymringsmelding:

Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid

MAa


Praktisk etikk34 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

MAa


Praktisk etikk35 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Hva er et etisk dilemma?

 • Når våre bør ikke er mulig

 • Når jeg må velge det minste av flere onder (liv og lære)

 • Når det blir galt uansett hva jeg velger

 • Når jeg/vi går på akkord med/lærer meg å gå på akkord med det jeg vil stå for

  Kan jeg/vi stole på magefølelsen?

MAa


Med pasientens yne l.jpg
Med pasientens øyne han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig mest krevende i min praksis nå?

MAa


Slide37 l.jpg

MAa han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.


Praktisk etikk38 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Etisk refleksjonsmodell

1. Sakens fakta, det medisinske/

det pleiefaglige utgangspunkt

2. Hvilke verdier er truet / etiske dilemma

 • Involverte parter

 • Hvilke handlingsalternativ ser vi

  5. Anbefalinger / råd

MAa


Praktisk etikk39 l.jpg

Det er etisk å melde fra han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Vi melder fra for lite

En adresse for de etiske dilemma, hvem kan/vil jeg gå til?

Nærmeste leder?

En klok kollega? Mentor/veileder?

Tillitsvalgt?

Klinisk etikk-komite?

Profesjonsetiske råd?

Media?

Advokat, domstol?

Praktisk etikk

MAa


Praktisk etikk40 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om

”det etiske felt” i en travel hverdag?

Hvem danner dannelsen?

Praktisk klokskap / Dømmekraft

MAa


Praktisk etikk41 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Hva ligger i ledelse?

 • Initiativet

 • Definering av konseptet

 • Styring av prosessene

 • Engasjementet i verdier

  Truls Fougner, Manpower


Praktisk etikk42 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Refleksjonen i praksis må belyse ulike perspektiv (kunnskap, erfaring, normer, rutiner, dilemma, forbilder….)

 • Det moralske og etiske ligger alltid

  i møtet med den andre, - ikke i idealene, ikke i verktøyene, ikke i prinsippene eller verdiene.

  Profesjonsetikk

  Svein Aage Christoffersen

MAa


Praktisk etikk43 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

JEG, den reflekterende praktiker

Refleksjon, - den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode

….. når du sier det da tenker jeg at

Kommunikasjonsmetoden bygge på en systemisk tilnærming. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse.

Kompetansebroen.

J.Danelund og C.Jørgensen Danmarks forvaltningshøyskoles forlag 2002

MAa


Slide44 l.jpg

1 han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

5

2

4

3

Refleksjonsøvelse (sekvensiell samtale)

Når du sier det, tenker jeg at…

12.03.2014

etikk - refleksjon


Praktisk etikk45 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene

og forgylle dem med lengselen din

Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp

En etter en

Det er derfor livet har deg på mannskapslista

Kolbein Falkeid

MAa


Praktisk etikk46 l.jpg

Jeg er i stand til å stå i en vedvarende prosess han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Praktisk etikk

Jeg har akseptert og forstått at jeg selv er ressursen

jeg bruker i møtet med den andre

Jeg evner å ta i bruk personlige styrker og egenskaper som har lite med profesjon og fag å gjøre, men mye med meg selv som person

12.03.2014


M tet mellomrommet det etiske felt l.jpg
Møtet han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg. Mellomrommet, - det etiske felt

Landsmøte 2007


Praktisk etikk48 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Tilbakemeldingskultur

Læring betinger tilbakemelding

( kritikk)

Hvis organisasjonen ikke har kultur for kritikk kan den heller ikke lære

MAa

VEV


Praktisk etikk49 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Tilbakemelding

 • Hverdagskulturen hos oss ville bli enda bedre hvis jeg………………

 • Hverdagskulturen hos oss ville bli enda bedre hvis du………….……

MAa


Praktisk etikk50 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

 • Jeg – den gode refleksjonskollega på den etiske arena

 • Jeg er i stand til å ta imot kontinuerlig tilbakemelding på hvordan jeg virker i samspillet med andre


Praktisk etikk51 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

I sin tid ble jeg opplært til å være en sosionom som skulle holde en profesjonell distanse, men samtidig være empatisk. Alle skjønner jo at det er relativt tøvete. Men jeg traff heldigvis noen kloke lærere på veien, som skjønte hvordan jeg skulle være folk mot folk, og samtidig bli klokere.

Odd Einar Dørum

Hjelperstyrking

12.03.2014


Praktisk etikk52 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Verktøy

Det etiske språk, sett navn på verdiene

Avviksmeldinger, når melder jeg fra, - og hva kan vi lære av våre avvik?

Varsle, når bør jeg varsle, - hvordan kan vi bygge kulturer for ansvarlig varsling?

Etiske regnskap, den etiske læreprosess,-

trenger vi å sjekke ut om vi er på rett vei?

Hvem kan gi svar på det? Hvordan utvikle en lærende organisasjon?

Etiske diskurser i praksis

Tilbakemeldinger, - klagesaker, hva kan vi lære av dem?

Refleksjonslunsj

Etikk-kafe

Trekk et kort

MAa


Praktisk etikk53 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Arbeidsglede fremmer moralsk praksis, - og omvendt

Gledelse og ”friskvård”

Myke verdier gir harde resultater

MAa


Praktisk etikk54 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Personalstøtte bør sikre

 • Åpnere handlingsrom(kultur)

 • Flere mellomrom

 • Faste refleksjonsrom

 • Kontinuerlige veiledningsrom

MAa

VEV


Praktisk etikk55 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

HVA NÅ?

Hva skal til for å forstreke verdibevissthet der jeg arbeider?

Hvis vi skal prøve ut ett nytt etisk verktøy hva ville jeg foreslå?

MAa


Referanser l.jpg
Referanser han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Ref:

Johannesen. Molven, Roalkvam, Aakre Godt,rett,rettferdig. Akribe 2007

Arne Johan Vetlesen Hva er etikk? 2008

Vetlesen og Henriksen Moralens sjanser i markedets tidsalder

Øyvind Kvalnes Se gorillaen. Etikk for arbeidslivet

Universitetsforlaget

Aakre Marie Hva er verdiene verdt? Sluttrapport Etisk regnskap St.Olavs Hospital 2005.

ISBN 82-303-0374-6

HSH . Aadland Einar Verdibasert ledelse i praksis

En studie av 8 medlemsvirksomheter 2006 HSH :www.hsh-org.no

Bak, Christian Det etiske regnskap Handelshøgskolens forlag København. OSBN 87-16-13321-8

St. Olavs Hospital: Verdiheftet Å komme hverandre i møte

MAa. VEV


Praktisk etikk57 l.jpg
Praktisk etikk han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Det finnes en ro

og den beror på

at vi er tro

mot det vi tror på!

Piet Hein

MAa


Slide58 l.jpg

”Samarbeid om etisk kompetanseheving” han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg.

Prosjektets mål

Prosjektet hovedmål er å styrke den etiske kompetansen i omsorgstjenesten.

For å sikre etisk kompetanseheving skal kommunene stimuleres til å etablere arenaer for systematisk refleksjon i det daglige arbeidet.

Videre skal prosjektet utvikle opplæringsprogram med sikte på at alle ansatte skal få tilbud om grunnleggende opplæring i yrkesetikk og bidra til å utvikle modeller for å etablere arenaer der etiske dilemma kan behandles og råd kan gis i konkrete saker.

Organisering av prosjektet

Prosjektet et er samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og yrkesorganisasjonene

Prosjektet ledes av KS og prosjektleder rapporterer til styringsgruppen.

MAa. VEV


ad