Download

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości


Advertisement
/ 12 []
Download Presentation
Comments
plato
From:
|  
(1143) |   (0) |   (0)
Views: 31 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości. Spis treści. Zmysły człowieka Pojęcie osobowości człowieka Typy temperamentów Potrzeby człowieka. Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości. Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości. Pojęcie osobowości człowieka.
Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ciSlide 1

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Spis tre ciSlide 2

Spis treści

  • Zmysły człowieka

  • Pojęcie osobowości człowieka

  • Typy temperamentów

  • Potrzeby człowieka

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci1Slide 3

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci2Slide 4

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Pojęcie osobowości człowieka

Osobowość jest jednym z najważniejszych pojęć w psychologii i oznacza całość zintegrowanych procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się w działaniu, ukierunkowanym na realizację określonych celów

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci3Slide 5

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Typy temperamentów

Temperament – jest to wrodzona zdolność do silniejszego lub słabszego przeżywania swojego życia, do silniejszej lub słabszej aktywności psychicznej.

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci4Slide 6

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Typy temperamentów

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci5Slide 7

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Potrzeby człowieka

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci6Slide 8

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Uczucia w życiu człowieka

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci7Slide 9

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Uczucia w życiu człowieka

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci8Slide 10

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Czynniki wpływające na motywy działalności człowieka

Psychologiczne podstawy przedsi biorczo ci9Slide 11

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Motywy w pracy zawodowej oraz działalności gospodarczej

BibliografiaSlide 12

Bibliografia.

  • Janina Mierzejewska – Majcherek. Przedsiębiorczość na co dzień. Podręcznik z ćwiczeniami dla zasadniczej szkoły zawodowej. REA. Warszawa 2002.

  • Janina Mierzejewska – Majcherek. Przedsiębiorczość na co dzień. Poradnik metodyczny dla nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. REA. Warszawa 2002.

  • Małgorzata Biernacka, Jarosław Korda, Zbigniew Smutek. Podstawy przedsiębiorczości. OPERON. Gdynia 2003.

  • Teresa Buczyńska. Podstawy przedsiębiorczości. Wydawnictwa Szkolne PWN. Warszawa 2003.

  • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era. Warszawa.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro