HOOFDSTUK 5
Download
1 / 79

HOOFDSTUK 5 CONTROLESTRUCTUREN (DEEL 2) 5.1.     INTRODUCTIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

HOOFDSTUK 5 CONTROLESTRUCTUREN (DEEL 2) 5.1.     INTRODUCTIE. Vervolg discussie omtrent gestructureerd programmeren Introductie van de overblijvende controlestructuren. 5.2.     ESSENTIE VAN DE HERHALING GECONTROLEERD DOOR EEN TELLER. Voor een herhaling met een teller zijn nodig:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HOOFDSTUK 5 CONTROLESTRUCTUREN (DEEL 2) 5.1.     INTRODUCTIE' - plato-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HOOFDSTUK 5

CONTROLESTRUCTUREN (DEEL 2)

5.1.     INTRODUCTIE

 • Vervolg discussie omtrent gestructureerd programmeren

 • Introductie van de overblijvende controlestructuren


5.2.     ESSENTIE VAN DE HERHALING

GECONTROLEERD DOOR EEN TELLER

 • Voor een herhaling met een teller zijn nodig:

  • naam van een controlevariabele (de teller)

  • initiële waarde van de controlevariabele

  • increment/decrement van de controlevariabele

   • elke keer de lus doorlopen wordt

  • conditie, die test op de eindwaarde van de controlevariabele


VOORBEELD

 • WhileCounter.java

  • is een programma (applet), dat een waaier van 10 lijnen gaat tekenen

  • gebruikt een while- herhalingsstructuur

  • gebruikt een teller om de herhaling bij te houden


1 // Fig. 5.1: WhileCounter.java

2 // Herhaling gecontroleerd door een teller

3

4 // Java core packages

5 import java.awt.Graphics;

6

7 // Java extension packages

8 import javax.swing.JApplet;

9

10 public class WhileCounter extends JApplet

11 {

12 // trek lijnen op de achtergrond van de applet lines on applet

13 public void paint( Graphics g )

14 {

15 // roep de overgeërfde versie van de methode paint op

16 super.paint( g );

17

18 int counter = 1;// initialisatie

19

20 while ( counter <= 10 )// conditie van de herhaling

21 {

22 g.drawLine( 10, 10, 250, counter * 10 );

23 ++counter; // increment

24 }// einde while structuur

25

26 } // einde methode paint

27

28 } // einde klasse WhileCounter


18 int counter = 1;// initialisatie

19

20 while ( counter <= 10 )// conditie van de herhaling

21 {

22 g.drawLine( 10, 10, 250, counter * 10 );

23 ++counter;// increment

24 }// einde while structuur

 • Lijn 18

  • Naam van de controlevariabele is counter.

  • Initiële waarde van de controlevariabele is 1.

 • Lijn 20

  • Conditionele test op de eindwaarde van counter.

 • Lijn 23

  • Increment van de controlevariabele counter.


5.3.     DE “FOR” HERHALINGSSTRUCTUUR

 • for (expressie1;expressie2;expressie3 )statement

 • hanteert alle details van de herhalingsstructuur met teller


VOORBEELD

 • ForCounter.java

  • is een programma (applet), dat een waaier van 10 lijnen gaat tekenen.

  • gebruikt een for-herhalingsstructuur.


1 // Fig. 5.2: ForCounter.java

2 // Herhaling gecontroleerd door een teller via een for-structuur

3

4 // Java core packages

5 import java.awt.Graphics;

6

7 // Java extension packages

8 import javax.swing.JApplet;

9

10 public class ForCounter extends JApplet

11 {

12 // teken lijnen op de achtergrond van de applet

13 public void paint( Graphics g )

14 {

15 // roep de overgeërfde versie van de methode paint op

16 super.paint( g );

17

18 // Initialisatie, herhalingsconditie and incrementeren

19 // zijn allemaal inbegrepen in de hoofding van de for structuur.

20 for ( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )

21 g.drawLine( 10, 10, 250, counter * 10 );

22

23 } // einde methode paint

24

25 } // einde klasse ForCounter


18 // Initialisatie, herhalingsconditie and incrementeren

19 // zijn allemaal inbegrepen in de hoofding van de for structuur.

20 for ( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )

21 g.drawLine( 10, 10, 250, counter * 10 );

 • Lijn 20

  int counter = 1

  • Naam van de controlevariabele is counter.

  • Initiële waarde van de controlevariabele is 1.

 • counter <= 10

  • Conditionele test op de eindwaarde van counter.

 • counter++

  • Increment van de controlevariabele counter.


 • REGEL 20 UIT FORCOUNTER.JAVA

  Naam van de

  Eindwaarde van de

  for

  controlevariabele

  controlevariabele

  sleutelwoord

  for (

  int

  counter =

  1

  ; counter <=

  10

  ; counter++ )

  Beginwaarde

  Increment

  van de controlevariabele

  van de controlevariabele

  Conditie voor vervolg van de lus

  Fig. 5.3 Componenten van een typische hoofding van een “for” structuur.


  5.3.     DE “FOR” HERHALINGSSTRUCTUUR (VERVOLG)

  for (expressie1;expressie2;expressie3 )statement

  kan herschreven worden als:

  { expressie1; while (expressie2 )

  {statementexpressie3; }

  }


  FLOWCHART VAN EEN TYPISCHE

  “FOR” HERHALINGSSTRUCTUUR

  Fig. 5.4 Flowchart van een typische “for” herhalingsstructuur.

  Stel de

  counter <- 1

  beginwaarde

  van de controle-

  variabele vast

  true

  g.drawLine(

  counter<- counter + 1

  Bepaal of

  counter <= 10

  10, 10, 250,

  de eindwaarde

  counter * 10

  Incrementeer

  van de controle-

  );

  de controle-

  variabele bereikt is.

  false

  “body” van de lus

  variabele.

  (dit kunnen meerdere

  Statements zijn)


  5.4.     VOORBEELDEN DIE GEBRUIK MAKEN

  VAN DE “FOR” HERHALINGSSTRUCTUUR

  • Variërende controlevariabele in de for structuur

   • De controlevariabele varieert van 1 tot 100,

    • toenemend in stappen van 1

    • for ( int i = 1; i <= 100; i++ )

   • De controlevariabele varieert van 100 tot 1,

    • afnemend in stappen van –1

    • for ( int i = 100; i >= 1; i-- )

   • De controlevariabele varieert van 7 tot 77 in stappen van 7

    • for ( int i = 7; i <= 77; i += 7 )


  VOORBEELD 1

  • Sum.java

   • de som van de even gehele getallen van 2 t.e.m. 100 wordt weergegeven op het scherm.

   • gebruikt een for-herhalingsstructuur in stappen van 2.


  1 // Fig. 5.5: Sum.java

  2 // Herhaling gecontroleerd door een teller met de “for” structuur

  3

  4 // Java extension packages

  5 import javax.swing.JOptionPane;

  6

  7 public class Sum

  8 {

  9 // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main method

  10 public static void main( String args[] )

  11 {

  12 int total = 0;

  13

  14 // sommeer de even gehele getallen van 2 tot en met 100

  15 for ( int number = 2; number <= 100; number += 2 )

  16 total += number;

  17

  18 // toon het resultaat

  19 JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + total,

  20"Sum Even Integers from 2 to 100",

  21 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );

  22

  23 System.exit( 0); // beëindig de applicatie

  24

  25 } // einde methode main

  26

  27 } // einde klasse Sum


  12 int total = 0;

  13

  14 // sommeer de even gehele getallen van 2 tot en met 100

  15 for ( int number = 2; number <= 100; number += 2 )

  16 total += number;

  17

  18 // toon het resultaat

  19 JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + total,

  20"Sum Even Integers from 2 to 100",

  21 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );

  • Lijn 15

  • number += 2

   • incrementeer number met 2 bij elke iteratie


  VOORBEELD 2

  • Interest.java

   • is een programma dat de samengestelde intrest berekent

   • a = p(1 + r)n

   • p = kapitaal (in ons vb. $1000)

   • r= jaarlijkse intrest (in ons vb. 5%)

   • n = aantal jaren

   • a = kapitaalna n jaar

   • Het kapitaal MET de samengestelde intrest wordt voor de eerste 10 jaar weergegeven.

   • gebruikt een for-herhalingsstructuur.


  1

  // Fig. 5.6: Interest.java

  2

  // Berekening van samengestelde interest

  3

  4

  // Java core packages

  5

  import

  java.text.

  NumberFormat

  ;

  6

  import

  java.util.Locale;

  7

  8

  // Java extension packages

  9

  import

  javax

  .swing.

  JOptionPane

  ;

  Interest.java

  10

  import

  javax

  .swing.

  JTextArea

  ;

  11

  12

  public class

  Interest

  13 {

  14

  // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main methode

  15

  public static void

  main( String

  args

  [] )

  16

  {

  17

  double

  amount, principal =

  1000.0

  , rate =

  0.05

  ;

  18

  19

  // creëer NumberFormat om floating point getallen

  20

  // met twee cijfers rechts van de decimale punt te formatteren

  21

  NumberFormat moneyFormat

  =

  22

  NumberFormat

  .

  getCurrencyInstance

  ( Locale.

  US

  );

  23

  24

  // creëer JtextArea om de uitvoer te laten zien

  25

  JTextArea outputTextArea

  =

  new

  JTextArea

  ();

  26

  27

  // plaats de eerste lijn tekst in outputTextArea

  28

  outputTextArea

  .

  setText

  (

  "Year

  \

  tAmount

  on deposit

  \

  n"

  );

  29

  30

  // bereken het bedrag in deposito voor elk van de tien jaren

  31

  for

  (

  int

  year =

  1

  ; year <=

  10

  ; year++ )

  32{

  33

  // bereken nieuw bedrag voor een specifiek jaar

  34

  amount = principal * Math.

  pow

  (

  1.0

  + rate, year );

  35


  36

  // voeg één lijn tekst toe aan outputTextArea

  37

  outputTextArea

  .append( year + "

  \

  t" +

  38

  moneyFormat

  .format( amount ) + "

  \

  n" );

  39

  40

  }

  // einde for structuur

  41

  42

  // toon het resultaat

  43

  JOptionPane

  .

  showMessageDialog

  (

  null

  ,

  outputTextArea

  ,

  44

  "Compound Interest"

  ,

  JOptionPane

  .

  INFORMATION_MESSAGE

  );

  45

  46

  System.exit(

  0

  );

  // beëindig de applicatie

  47

  48

  }

  // einde methode main

  49

  50

  }

  // einde klasse Interest

  Interest.java

  vervolg code + uitvoer


  12 public class Interest

  13 {

  14 // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main methode

  15 public static void main( String args[] )

  16 {

  17 double amount, principal = 1000.0, rate = 0.05;

  18

  • Lijn 17

   • Java stockeert floating-point getallen in variabelen van het type double (of float)


  19 // creëer NumberFormat om floating point getallen

  20 // met twee cijfers rechts van de decimale punt te formatteren

  21 NumberFormat moneyFormat =

  22 NumberFormat.getCurrencyInstance( Locale.US );

  23

  24 // creëer JtextArea om de uitvoer te laten zien

  25 JTextArea outputTextArea = new JTextArea();

  26

  27 // plaats de eerste lijn tekst in outputTextArea

  28 outputTextArea.setText( "Year\tAmount on deposit\n" );

  29

  • Lijn 21

   • NumberFormat kan numerieke waarden als een valuta formatteren

  • Lijn 22: Locale.US

   • Toont geldbedragen met een dollarteken ($)


  30 // bereken het bedrag in deposito voor elk van de tien jaren

  31 for ( int year = 1; year <= 10; year++ )

  32 {

  33 // bereken nieuw bedrag voor een specifiek jaar

  34 amount = principal * Math.pow( 1.0 + rate, year );

  35

  36 // voeg één lijn tekst toe aan outputTextArea

  37 outputTextArea.append( year + "\t" +

  38 moneyFormat.format( amount ) + "\n" );

  39

  40 }// einde for structuur

  • Lijn 31-40

   • Bereken amount (kapitaal) met een for structuur

   • amount = a = p(1 + r)n

  • Lijn 34

   • Math.pow(1.0 + rate, year)

   • (1.0 + rate)year


  41

  42 // toon het resultaat

  43 JOptionPane.showMessageDialog( null, outputTextArea,

  44 "Compound Interest", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );

  45

  46 System.exit( 0 ); // beëindig de applicatie

  47

  48 } // einde methode main

  49

  50 } // einde klasse Interest


  5.5.     DE “DO/WHILE” HERHALINGSSTRUCTUUR

  • do statement while (voorwaarde);

  • lijkt op de while structuur, MAAR test of de lus verder doorlopen moet worden

  • NADAT de body van de loop uitgevoerd is

   • dit betekent dat de lus altijd

    MINSTENS EENMAAL doorlopen wordt

 • Het statement wordt herhaald zolang de voorwaarde WAARblijft!

 • Zorg ervoor dat de voorwaarde beïnvloed wordt in het statement, anders oneindige lus!


 • VOORBEELD

  • DoWhileControle.java

   • Er wordt gevraagd om een positief geheel getal, verschillend van nul in te voeren; de invoer wordt vervolgens gecontroleerd; indien deze niet voldoet, wordt een nieuwe waarde aan de gebruiker gevraagd.

   • Is de invoer in orde, dan wordt dit getal in een dialoogvenster getoond.


  • // Dit voorbeeld staat niet in het boek!!!

  • 2 // Using the do/while repetition structure.

  • 3

  • 4 // Java core packages

  • 5 import java.awt.Graphics;

  • 6

  • 7 // Java extension packages

  • 8 import javax.swing.*;

  • 9

  • 10 public class DoWhileControle

  • 11 {

  • 12 public static void main( String[] args )

  • 13 {

  • 14 int getal;

  • 15 String input;

  • 16

  • 17 do

  • 18 {

  • 19 input = JOptionPane.showInputDialog(“Geef een positief

  • 20 geheel getal,verschillend van nul in : “);

  • 21 getal = Integer.parseInt(input);

  • 22 }

  • 23 while ( getal <= 0 ); // einde do/while structuur

  • 24 JOptionPane.showMessageDialog(null,”Het ingevoerde getal = “ + getal);

  • System.exit(0);

  • } // einde methode main

  • } // einde klasse DoWhileControle


  do

  18 {

  19 input = JOptionPane.showInputDialog(“Geef een positief

  20 geheel getal,verschillend van nul in : “);

  21 getal = Integer.parseInt(input);

  22 }

  23 while ( getal <= 0 ); // einde do/while structuur

  • Lijn 19-23

   • Een getal wordt ingevoerd en vervolgens wordt er getest op de waarde van getal.

   • Voldoet de waarde van getal niet, dan krijgt de gebruiker een tweede kans om een getal in te voeren.

   • Enz..., tot het ingevoerde getal voldoet aan de gestelde vraag.

   • Merk op: de lus wordt niet verlaten, zolang het ingevoerde getal niet voldoet!


  FLOWCHART VAN DE “DO/WHILE”

  HERHALINGSSTRUCTUUR

  actie(s)

  true

  conditie

  false

  Fig. 5.10 Flowchart van de do/while herhalingsstructuur.


  5.6.     DE “SWITCH”

  MEERVOUDIGE SELECTIESTRUCTUUR

  • switchstructuur

   • wordt gebruikt voor meervoudige selecties:

  • switch (var)

  • {

   • case label1: statement1

   • break;

   • case label2: statement2

   • break;

   • default: statement3

   • [ break;]

   • }


  VOORBEELD

  • SwitchTest.java (= applet)

   • de gebruiker geeft een getal in

    • 1 = een waaier van 10 lijnen tekenen

    • 2 = 10 vierkanten tekenen

    • 3 = 10 cirkels tekenen

    •  1, 2 en 3 = de tekst "Invalid value entered“wordt weergegeven.


  1 // Fig. 5.7: SwitchTest.java

  2 // Lijnen, rechthoeken of ovalen tekenen op basis van de input van de gebruiker.

  3

  4 // Java core packages

  5 import java.awt.Graphics;

  6

  7 // Java extension packages

  8 import javax.swing.*;

  9

  10 public class SwitchTest extends JApplet

  11 { private int choice;// keuze van de gebruiker welke vorm getekend moet worden

  12

  13 // initialiseeer de applet door de keuze van de gebruiker te verkrijgen

  14 public void init()

  15 {

  16 String input; // input van de gebruiker

  17

  18 // verkrijg de keuze van de gebruiker

  19 input = JOptionPane.showInputDialog(

  20 "Enter 1 to draw lines\n"+

  21 "Enter 2 to draw rectangles\n"+

  22 "Enter 3 to draw ovals\n");

  23

  24 // converteer de input van de gebruiker naar een int

  25 choice = Integer.parseInt( input );

  26 }

  Verkrijg input van de gebruiker


  28 // teken vormen op de achtergrond van de applet

  29 public void paint( Graphics g )

  30 {

  31 // roep de overgeërfde versie van de methode paint op

  32 super.paint( g );

  33

  34 //bepaal de te tekenen vorm op basis van de keuze van de gebruiker

  35

  36 switch ( choice )

  37 {

  38 case1:

  39 for ( int i = 0; i < 10; i++ )g.drawLine( 10, 10, 250, 10 + i * 10 );

  40 break; // gedaan met dit geval te verwerken

  41

  42 case2:

  43 for ( int i = 0; i < 10; i++ )

  44 g.drawRect( 10 + i * 10, 10 + i * 10, 50 + i * 10, 50 + i * 10 );

  45 break; // gedaan met dit geval te verwerken

  46

  47 case3:

  48 for ( int i = 0; i < 10; i++ )

  49 g.drawOval( 10 + i * 10, 10 + i * 10,50 + i * 10, 50 + i * 10 );

  50 break; // gedaan met dit geval te verwerken

  51

  52 default:

  53 g.drawString( "Invalid value entered",

  54 10, 20 + i * 15 );

  55

  56 }// einde switch structuur

  57

  58 }// einde for structuur

  59

  60 }// einde paint methode

  61

  62 }// einde klasse SwitchTest  36 switch ( choice )

  37 {

  38 case 1:

  39 for ( int i = 0; i < 10; i++ )g.drawLine( 10, 10, 250, 10 + i * 10 );

  40 break;

  41

  42 case 2:

  43 for ( int i = 0; i < 10; i++ )

  44 g.drawRect( 10 + i * 10, 10 + i * 10,50 + i * 10, 50 + i * 10 );

  45 break; // gedaan met dit geval te verwerken

  46

  47 case 3:

  48 for ( int i = 0; i < 10; i++ )

  49 g.drawOval( 10 + i * 10, 10 + i * 10,50 + i * 10, 50 + i * 10 );

  50 break; // gedaan met dit geval te verwerken

  51

  52 default:

  53 g.drawString( "Invalid value entered",

  54 10, 20 + i * 15 );

  55

  56 }// einde switch structuur

  input van de gebruiker (choice) is de controlerende expressie

  defaultcase voor ongeldige ingaven

  • Lijn 36

   • de switch structuur bepaalt welk case label uitgevoerd moet worden, wat afhangt van de controlerendeexpressie.


  FLOWCHART VAN DE “SWITCH”

  MEERVOUDIGE SELECTIESTRUCTUUR

  true

  case a actie(s)

  case a

  break

  false

  true

  break

  case b

  case b actie(s)

  false

  true

  case z actie(s)

  case z

  break

  false

  default actie(s)

  Fig. 5.8 De switch meervoudige selectiestructuur.


  Zet de volgende geneste if-structuren om in een switch – case-structuur

  • int i, k;

  • // invoer van een waarde voor i

  • if (i == 1) k = 3;

  • else if (i == 2) k = 6;

  • else if ( i == 3 || i == 4) k = 10;

  • else k = 20;

  • }

  • int x, y = 0;

  • // invoer van een waarde voor x

  • if (x == 100 || x == 150 || x == 170 || x == 199) y++;


  OPLOSSINGEN case-structuur

  • int i, k;

  • // invoer van een waarde voor i

  • switch (i)

  • { case 1 : k = 3; break;

  • case 2 : k = 6; break;

  • case 3 : case 4 : k = 10; break;

  • default : k = 20;

  • }


  OPLOSSINGEN case-structuur

  • int x, y = 0;

  • // invoer van een waarde voor x

  • switch (x)

  • {

  • case 100 : case 150 : case 170 :

  • case 199 : y++;

  • }


  5.7.     case-structuur STATEMENTS “BREAK” EN “CONTINUE”

  • break/continue

   • veranderen de stroom van de controle

  • break statement

   • veroorzaakt een onmiddellijke exit uit de controlestructuur

   • wordt gebruikt in while, for, do/while en switch statements

  • continue statement

   • slaat de resterende statements in de body van de lus over

   • gaat verder naar de volgende iteratie

   • wordt gebruikt in while, for en do/while statements


  Voorbeeld met case-structuurbreak statement

  1

  // Fig. 5.11:

  BreakTest

  .java

  2

  // Gebruik van het break statement in een for structuur

  3

  4

  // Java extension packages

  5

  import

  javax

  .swing.

  JOptionPane

  ;

  6

  BreakTest.java

  7

  public class

  BreakTest

  8 {

  9

  // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main methode

  10

  public static void

  main( String

  args

  [] )

  11

  {

  12

  String output =

  ""

  ;

  13

  int

  count;

  14

  15

  // herhaal 10 keer

  16

  for

  ( count =

  1

  ; count <=

  10

  ; count++ )

  17{

  18

  // als count gelijk is aan 5, beëindig dan de lus

  19

  if

  ( count ==

  5

  )

  20

  break

  ;

  // onderbreek de lus enkel als count == 5

  21

  22

  output += count +

  " "

  ;

  23

  24

  }

  // einde for structuur

  25

  26

  output +=

  "

  \

  nBroke

  out of loop at count = "

  + count;

  27

  JOptionPane

  .

  showMessageDialog

  (

  null

  , output );

  28

  29

  System.exit(

  0

  );

  // beëindig de applicatie

  30

  31

  }

  // einde methode main

  32

  33

  }

  // einde klasse BreakTest


  16 case-structuurfor ( count = 1; count <= 10; count++ )

  17 {

  18 // als count gelijk is aan 5, beëindig dan de lus

  19 if ( count == 5 )

  20 break;// onderbreek de lus enkel als count == 5

  21

  22 output += count + " ";

  23

  24 } // einde for structuur

  • Lijn 16

   • Herhaal 10 keer

  • Lijn 20

   • ga uit de for structuur (break) wanneer count gelijk is aan 5


  Voorbeeld met case-structuurcontinue statement

  1

  // Fig. 5.12:

  ContinueTest

  .java

  2

  // Gebruik van het continue statement in een for structuur

  3

  4

  // Java extension packages

  5

  import

  javax

  .swing.

  JOptionPane

  ;

  6

  7

  public class

  ContinueTest

  ContinueTest.java

  8{

  9

  // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main methode

  10

  public static void

  main( String

  args

  [] )

  11

  {

  12

  String output =

  ""

  ;

  13

  14

  // herhaal 10 keer

  15

  for

  (

  int

  count =

  1

  ; count <=

  10

  ; count++ )

  16{

  17

  // als count 5 is, ga verder met de volgende iteratie van de lus

  18

  if

  ( count ==

  5

  )

  19

  continue

  ;

  // sla de overblijvende code in de lus over

  20

  // enkel als count == 5

  21

  22

  output += count +

  " "

  ;

  23

  24

  }

  // einde for structuur

  25

  26

  output +=

  "

  \

  nUsed

  continue to skip printing 5"

  ;

  27

  JOptionPane

  .

  showMessageDialog

  (

  null

  , output );

  28

  29

  System.exit(

  0

  );

  // beëindig de applicatie

  30

  31

  }

  // einde methode main

  32

  33

  }

  // einde klasse ContinueTest


  15 case-structuurfor ( int count = 1; count <= 10; count++ )

  16 {

  17 // als count 5 is, ga verder met de volgende iteratie van de lus

  18 if ( count == 5 )

  19 continue;// sla de overblijvende code

  20 // in de lus over enkel als count == 5

  21

  22 output += count +" ";

  23

  24 } // einde for structuur

  • Lijn 15

   • Herhaal 10 keer

  • Lijn 19

   • Sla lijn 22 over en ga verder naar lijn 15 als count5 is


  5.8.     case-structuur LOGISCHE OPERATOREN

  • Logische operatoren

   • zorgen ervoor dat complexere condities gevormd kunnen worden

   • combineren eenvoudige condities

  • Logische operatoren in Java

   • && (conditionele EN)

   • & (logische EN)

   • || (conditionele OF)

   • | (logische inclusieve OF)

   • ^ (logische exclusieve OF)

   • ! (logische NIET)

  WAARHEIDSTABEL LOGISCHE EXCLUSIEVE OF (^) case-structuur

  Deze operator heeft geen short-circuit evaluatie!

  Beide operands worden steeds geëvalueerd!

  Voorbeeld:

  Als x negatief is moet y positief zijn of omgekeerd, als y negatief is moet x positief zijn.

  if (x < 0 ^ y < 0) // (x < 0 en y >= 0) of

  // (y < 0 en x >= 0)  Short-circuit-operatoren case-structuur

  • De logische AND (&) en de logische inclusieve OR (|) werken op dezelfde manier als de conditionele AND (&&) en de conditionele OF (||), mits één uitzondering: het zijn GEEN short-circuit-operatoren

  • de logische operatoren & en | evalueren steeds de beide operands

  • Voorbeelden:

  • geslacht == 1 & leeftijd >= 65

  • verjaardag == true | ++ leeftijd >= 65


  Short-circuit-operatoren (vervolg) case-structuur

  • een expressie met een conditionele AND (&&) of een conditionele OF (||) wordt geëvalueerd totdat geweten is of de volledige expressie true of false oplevert

  • Gevolgen:

  • Zet bij de operator && de conditie die meest kans heeft om vals te zijn links van de operator, bij de operator || de conditie die meest kans heeft om waar te zijn.

  • Zet de conditie die eventueel niet mag geëvalueerd worden rechts!


  Short-circuit-operatoren (vervolg) case-structuur

  Voorbeelden:

  n != 0 && q < 1.0 / n

  Als n = 0 dan is n != 0 vals -> volledig vals en GEEN deling door nul!

  n == 0 || q > 1.0 / n

  Als n = 0 dan is n == 0 true -> volledig true en GEEN deling door nul!

  verjaardag == true || ++ leeftijd >= 65

  Als verjaardag = true dan is conditie1 true -> volledig true, MAAR geen aanpassing van de leeftijd!!!


  1 case-structuur

  // Fig. 5.19:

  LogicalOperators

  .java

  2

  // Demonstratie van de logische operatoren

  3

  4

  // Java extension packages

  5

  import

  javax

  .swing.*;

  6

  7

  public class

  LogicalOperators

  8{

  Logical Operators.java

  9

  // de uitvoering van de Java applicatie begint bij de main methode

  10

  public static void

  main( String

  args

  [] )

  11

  {

  12

  // creëer een JTextArea om de resultaten te laten zien

  13

  JTextArea outputArea

  =

  new

  JTextArea

  (

  17

  ,

  20

  );

  14

  15

  // hang de JTextArea aan een JScrollPane, zodat de gebruiker kan

  16

  // scrollen door de resultaten

  17

  JScrollPane scroller

  =

  new

  JScrollPane

  (

  outputArea

  );

  18

  19

  String output;

  waarheidstabel logische EN

  20

  21

  // creëer de waarheidstabel voor de && operator

  22

  output =

  "Logical AND (&&)"

  +

  23

  "

  \

  nfalse

  && false: "

  + (

  false

  &&

  false

  ) +

  24

  "

  \

  nfalse

  && true: "

  + (

  false

  &&

  true

  ) +

  25

  "

  \

  ntrue

  && false: "

  + (

  true

  &&

  false

  ) +

  26

  "

  \

  ntrue

  && true: "

  + (

  true

  &&

  true

  );

  waarheidstabel logische OF

  27

  28

  // creëer de waarheidstabel voor de || operator

  29

  output +=

  "

  \

  n

  \

  nLogical

  OR (||)"

  +

  30

  "

  \

  nfalse

  || false: "

  + (

  false

  ||

  false

  ) +

  31

  "

  \

  nfalse

  || true: "

  + (

  false

  ||

  true

  ) +

  32

  "

  \

  ntrue

  || false: "

  + (

  true

  ||

  false

  ) +

  33

  "

  \

  ntrue

  || true: "

  + (

  true

  ||

  true

  );

  34


  35 case-structuur

  // creëer de waarheidstabel voor de & operator

  36

  output +=

  "

  \

  n

  \

  nBoolean

  logical AND (&)" +

  37

  "

  \

  nfalse

  & false: "

  + (

  false

  &

  false

  ) +

  38

  "

  \

  nfalse

  & true: "

  + (

  false

  &

  true

  ) +

  39

  "

  \

  ntrue

  & false: "

  + (

  true

  &

  false

  ) +

  40

  "

  \

  ntrue

  & true: "

  + (

  true

  &

  true

  );

  41

  42

  // creëer de waarheidstabel voor de | operator

  43

  output +=

  "

  \

  n

  \

  nBoolean

  logical inclusive OR (|)"

  +

  44

  "

  \

  nfalse

  | false: "

  + (

  false

  |

  false

  ) +

  45

  "

  \

  nfalse

  | true: "

  + (

  false

  |

  true

  ) +

  46

  "

  \

  ntrue

  | false: "

  + (

  true

  |

  false

  ) +

  47

  "

  \

  ntrue

  | true: "

  + (

  true

  |

  true

  );

  48

  49

  // creëer de waarheidstabel voor de ^ operator

  50

  output +=

  "

  \

  n

  \

  nBoolean

  logical exclusive OR (^)"

  +

  51

  "

  \

  nfalse

  ^ false: "

  + (

  false

  ^

  false

  ) +

  52

  "

  \

  nfalse

  ^ true: "

  + (

  false

  ^

  true

  ) +

  53

  "

  \

  ntrue

  ^ false: "

  + (

  true

  ^

  false

  ) +

  54

  "

  \

  ntrue

  ^ true: "

  + (

  true

  ^

  true

  );

  55

  56

  // creëer de waarheidstabel voor de ! operator

  57

  output +=

  "

  \

  n

  \

  nLogical

  NOT (!)"

  +

  58

  "

  \

  n!false: "

  + ( !

  false

  ) +

  59

  "

  \

  n!true: "

  + ( !

  true

  );

  60

  61

  outputArea

  .

  setText

  ( output );

  // plaats resultaten in JOptionPane

  62

  63

  JOptionPane

  .

  showMessageDialog

  (

  null

  ,

  scroller

  ,

  64

  waarheidstabel voor de booleaanse logische EN

  Logical Operators.java

  vervolg

  waarheidstabel voor de booleaanse logische OF

  Waarheidstabel voor de booleaanse logische exclusieve OF

  Waarheidstabel voor de logische NIET

  "Truth Tables"

  ,

  JOptionPane

  .

  INFORMATION_MESSAGE

  );

  65

  66

  System.exit(

  0

  );

  // beëindig de applicatie


  67 case-structuur

  68

  }

  // einde methode main

  69

  70

  }

  // einde klasse LogicalOperators

  LogicalOperators.java

  vervolg


  21 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de && operator

  22 output = "Logical AND (&&)" +

  23 "\nfalse && false: " + ( false && false ) +

  24 "\nfalse && true: " + ( false && true ) +

  25 "\ntrue && false: " + ( true && false ) +

  26 "\ntrue && true: "+ ( true && true );

  27

  • Lijn 22-26

   • waarheidstabel logische EN


  28 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de || operator

  29 output += "\n\nLogical OR (||)"+

  30 "\nfalse || false: " + ( false || false ) +

  31 "\nfalse || true: " + ( false || true ) +

  32 "\ntrue || false: " + ( true || false ) +

  33 "\ntrue || true: "+ ( true || true );

  34

  • Lijn 29-33

   • waarheidstabel logische OF


  35 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de & operator

  36 output += "\n\nBoolean logical AND (&)" +

  37 "\nfalse & false: " + ( false & false ) +

  38 "\nfalse & true: "+ ( false & true ) +

  39 "\ntrue & false: " + ( true & false ) +

  40 "\ntrue & true: " + ( true & true );

  41

  • Lijn 36-40

   • waarheidstabel voor de booleaanse logische EN


  42 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de | operator

  43 output += "\n\nBoolean logical inclusive OR (|)" +

  44 "\nfalse | false: " + ( false | false ) +

  45 "\nfalse | true: "+ ( false | true ) +

  46 "\ntrue | false: " + ( true | false ) +

  47 "\ntrue | true: " + ( true | true );

  48

  • Lijn 43-47

   • waarheidstabel voor de booleaanse logische OF


  49 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de ^ operator

  50 output += "\n\nBoolean logical exclusive OR (^)"+

  51 "\nfalse ^ false: " + ( false ^ false ) +

  52 "\nfalse ^ true: " + ( false ^ true ) +

  53 "\ntrue ^ false: " + ( true ^ false ) +

  54 "\ntrue ^ true: " + ( true ^ true );

  55

  • Lijn 50-54

   • Waarheidstabel voor de booleaanse logische exclusieve OF


  56 case-structuur// creëer de waarheidstabel voor de ! operator

  57 output += "\n\nLogical NOT (!)" +

  58 "\n!false: " + ( !false ) +

  59 "\n!true: " + ( !true );

  60

  • Lijn 57-59

   • Waarheidstabel voor de logische NIET


  PRECEDENTIE EN ASSOCIATIVITEIT case-structuur

  VAN DE OPERATOREN


  5.9.     case-structuur SAMENVATTING

  GESTRUCTUREERD PROGRAMMEREN

  • Sequentiestructuur

   • “ingebouwd” in Java

  • Selectiestructuren

   • if, if/else en switch

  • Herhalingsstructuren

   • while, do/while en for


  SAMENVATTING HERHALINGSSTRUCTUREN case-structuur

  • Je gebruikt een ‘for’ of een ‘while’ indien je van tevoren weet om hoeveel herhalingen het gaat.

  • Weet je niet van tevoren om hoeveel herhalingen het gaat, dan dien je een ‘while’ of een ‘do-while’ te gebruiken.

   • Je kiest voor een ‘while’ indien de body van de while misschien nooit mag worden uitgevoerd. De ‘voorwaarde’ wordt eerst getest. De body van de while wordt uitgevoerd zolang de ‘voorwaarde’ waar is.

   • Je kiest voor een ‘do-while’ indien de body van de ‘do-while’ tenminste één keer moet worden uitgevoerd. Eerst wordt de body van de ‘do-while uitgevoerd, vervolgens wordt de voorwaarde gecontroleerd. Zolang de expressie waar is, wordt de body van de ‘do-while’ uitgevoerd.


  SAMENVATTING HERHALINGSSTRUCTUREN case-structuur

  de body van de while wordt 0, 1 of meerdere keren uitgevoerd.

  de body van de do-while wordt minstens1 keer uitgevoerd.


  OEFENINGEN case-structuur

  Hoofdstuk 5


  Vind de fout en in volgende stukjes code
  Vind de fout(en) in volgende stukjes code: case-structuur

  • Deze code zou moeten printen of een geheel getal value, even of oneven is

   • switch ( value % 2 )

   • {

   • case 0:

   • System.out.println( “Even getal” );

   • case 1:

   • System.out.println( “Oneven getal” );

   • }


  Vind de fout en in volgende stukjes code1
  Vind de fout(en) in volgende stukjes code: case-structuur

  • Deze code zou moeten de oneven gehele getallen van 19 tot en met 1 printen

   • for ( x = 19; x >= 1; x += 2 )

   • System.out.println( x );


  Welke output geven volgende statements
  Welke output geven volgende statements? case-structuur

  • Stel: i = 1, j = 2, k = 3 en m = 2

  • System.out.println( i == 1 );

  • System.out.println( j == 3 );

  • System.out.println( i >= 1 && j < 4 );

  • System.out.println( m <= 99 & k < m );

  • System.out.println( j >= i || k == m );

  • System.out.println( k + m < j | 3 – j >= k );

  • System.out.println( !( k > m ) );


  Schrijf een applicatie die
  Schrijf een applicatie die… case-structuur

  volgende patronen print, enkel gebruik makend van:

  System.out.print(‘*’), System.out.println()

  en voor (c) en (d) ook nog System.out.print(‘ ’)

  (a) (b) (c) (d)

  * ********** ********** *

  ** ********* ********* **

  *** ******** ******** ***

  **** ******* ******* ****

  ***** ****** ****** *****

  ****** ***** ***** ******

  ******* **** **** *******

  ******** *** *** ********

  ********* ** ** *********

  *********** * * **********


  OPLOSSINGEN case-structuur

  Hoofdstuk 5


  Verbeterde code
  Verbeterde code: case-structuur

  • Deze code zal printen of een geheel getal value, even of oneven is

   • switch ( value % 2 )

   • {

   • case 0:

   • System.out.println( “Even getal” );

   • break;

   • case 1:

   • System.out.println( “Oneven getal” );

   • break;

   • }


  Verbeterde code1
  Verbeterde code: case-structuur

  • Deze code zal de oneven gehele getallen van 19 tot en met 1 printen

  • int x;

   • for ( x = 19; x >= 1; x -= 2 )

   • System.out.println( x );


  Welke output geven volgende statements1
  Welke output geven volgende statements? case-structuur

  • Stel: i = 1, j = 2, k = 3 en m = 2

  • System.out.println( i == 1 ); true

  • System.out.println( j == 3 ); false

  • System.out.println( i >= 1 && j < 4 ); true

  • System.out.println( m <= 99 & k < m ); false

  • System.out.println( j >= i || k == m ); true

  • System.out.println( k + m < j | 3 – j >= k ); false

  • System.out.println( !( k > m ) ); false


  Schrijf een applicatie die1
  Schrijf een applicatie die… case-structuur

  volgende patronen print, enkel gebruik makend van:

  System.out.print(‘*’), System.out.println()

  en voor (c) en (d) ook nog System.out.print(‘ ’)

  (a) (b) (c) (d)

  * ********** ********** *

  ** ********* ********* **

  *** ******** ******** ***

  **** ******* ******* ****

  ***** ****** ****** *****

  ****** ***** ***** ******

  ******* **** **** *******

  ******** *** *** ********

  ********* ** ** *********

  *********** * * **********


  Patroon a
  Patroon a case-structuur

  public class PatroonA

  {

  public static void main (String args[])

  {

  for (int i=1; i<=10; i++) // 10 rijen

  {

  for (int j=1; j<=i; j++) // #kol = rij-index

  System.out.print (‘*’);

  System.out.println();

  }

  }

  }


  Patroon b
  Patroon case-structuurb

  public class PatroonB

  {

  public static void main (String args[])

  {

  for (int i=1; i<=10; i++) // 10 rijen

  {

  for (int j1=1; j1<=i-1; j1++)// 0,1,..,9 sp

  System.out.print (‘ ’);

  for (int j2=11-i; j2>=1; j2--)//10,9,..,1 *

  System.out.print (‘*’);

  System.out.println();

  }

  }

  }


  Patroon c
  Patroon case-structuurc

  public class PatroonC

  {

  public static void main (String args[])

  {

  for (int i=1; i<=10; i++) // 10 rijen

  {

  for (int j=11-i; j>=1; j--) // 10,9,8,..,1 kol

  System.out.print (‘*’);

  System.out.println();

  }

  }

  }


  Patroon d
  Patroon d case-structuur

  public class PatroonD

  {

  public static void main (String args[])

  {

  for (int i=1; i<=10; i++)// 10 rijen

  {

  for (int j1=10-i; j1>=1; j1--)// 9,8,..,0 sp

  System.out.print (‘ ’);

  for (int j2=1; j2<=i; j2++)//1,2,3,..,10 *

  System.out.print (‘*’);

  System.out.println();

  }

  }

  }


  ad