Michal Kuděla - PowerPoint PPT Presentation

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje.
Download
1 / 22

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje. Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do tří tisíc obyvatel. Michal Kuděla. Radomír Sztwiertnia. Charakteristika projektu. Výzkum je realizován v rámci specifického vysokoškolského výzkumu Reg . číslo SGS/2/2011

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Michal Kuděla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Michal kud la

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje. Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelův obcích do tří tisíc obyvatel

Michal Kuděla

Radomír Sztwiertnia


Charakteristika projektu

Charakteristikaprojektu

 • Výzkum je realizován v rámci specifického vysokoškolského výzkumu

 • Reg. číslo SGS/2/2011

 • Fakulta veřejných politik, ÚVSRP, SLU

 • Délka řešení projektu, 1 rok

 • Řešitelský tým – 2 pedagogové, 9 studentů


Zam en projektu

Zaměření projektu

 • Moravskoslezský kraj

 • Obce do 3 000 obyvatel

 • 6 okresů

 • 243 obcí / 81 %

 • 226 tis. obyvatel / 18 %

 • Městské části Opavy a Ostravy

 • 2 693 zastupitelů, 96 obyvatel na 1 zastupitele


Zam en projektu1

Zaměřeníprojektu

 • Primární výzkum v oblasti samosprávy

 • Výzkum názorů, postojů, pracovního zázemí, činnosti a sebehodnocení lokálních elit

 • Problematika role zastupitelů ve správě obcí

 • Fungování komunální politiky a demokracie

 • Politická kariéra zastupitelů

 • Zázemí pro výkon funkce


Realizace projektu

Realizaceprojektu

 • Dotazníkové šetření

 • Návaznost na mezinárodní srovnávací výzkum “Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě” realizovaný ve 20 evropských státech

 • Sběr dat 6-8/2011

 • Tři fáze realizace

 • 1.) Příprava dotazníků

 • 2.) Sběr dat

 • 3.) Analýza, publikace výsledků výzkumu


N vratnost dotazn k

Návratnostdotazníků

31 – 33%

26 – 30%

18 – 25%

Celková návratnost 27,4%


Charakteristika zastupitel

Charakteristika zastupitelů

v obcích Moravskoslezského kraje do 3 000 obyvatel

První výstupy dotazníkového šetření


Zastoupen en a mu

Zastoupenížen a mužů

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %


Slo en zastupitel dle v kov ch skupin v

Složení zastupitelů dle věkových skupin v %

Průměrný věk zastupitelů v obcích Moravskoslezského kraje do 3 000 obyvatel je 46 let.


Michal kud la

Složení zastupitelů dle věkových skupin v %


Pr m rn v k zastupitel

Průměrný věk zastupitelů


Vzd l n zastupitel

Vzdělání zastupitelů

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %


Vzd l n zastupitel dle pohlav

Vzdělání zastupitelů dle pohlaví

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %


D lka v konu funkce

Délka výkonu funkce

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech


Zastupitel a stranictv

Zastupitelé a stranictví

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji


Stranick p slu nost

Stranická příslušnost

Členství zastupitelů v politických stranách v %


Stranick p slu nost1

Stranická příslušnost

členství zastupitelů v politických stranách, srovnání žen a mužů v %


Politick orientace

Politická orientace

zastupitelů na ose pravice x levice v %


Politick orientace nestran ci

Politická orientace - nestraníci

zastupitelů na ose pravice x levice v %


Politick orientace stran ci

Politická orientace - straníci

zastupitelů na ose pravice x levice v %


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login