Raziskava Delodajalci v bolonjskem procesu (2006 in 2011) - PowerPoint PPT Presentation

Raziskava delodajalci v bolonjskem procesu 2006 in 2011
Download
1 / 19

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raziskava Delodajalci v bolonjskem procesu (2006 in 2011). Primož ZUPAN Podčetrtek, 25.11.2011. Struktura predstavitve. Na kratko o raziskavi Poznavanje bolonjske reforme Informiranje o bolonjski reformi Interes za sodelovanje med gospodarstvom in VŠ Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Raziskava Delodajalci v bolonjskem procesu (2006 in 2011)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raziskava delodajalci v bolonjskem procesu 2006 in 2011

Raziskava Delodajalci v bolonjskem procesu (2006 in 2011)

Primož ZUPAN

Podčetrtek, 25.11.2011


Struktura predstavitve

Struktura predstavitve

 • Na kratko o raziskavi

 • Poznavanje bolonjske reforme

 • Informiranje o bolonjski reformi

 • Interes za sodelovanje med gospodarstvom in VŠ

 • Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov

 • Sklepne ugotovitve

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bolonjskem procesu


1 na kratko o raziskavi

1. Na kratko o raziskavi

 • 2006:

  • Projekt ŠOUL, UL, ZDKDS (danes SKZ)

  • November 2005 - Junij 2006

  • Cilj raziskave: ugotoviti, koliko so bili delodajalci vključeni v bolonjsko prenovo visokega šolstva

   Analiza:

  • Kvalitativna:Intervjuji s kadrovskimi strokovnjaki (11 od 30 podjetij)

  • Kvantitativna: Internetni vprašalnik (72 (9%) od 800 nagovorjenih – iz baze ZDKDS)

 • 2011 (november):

  Lastna preverba – kvantitativna analiza ključnih spremenljivk (66 odgovorov na internetni vprašalnik)

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


2 poznavanje bolonjske reforme

2. Poznavanje bolonjske reforme

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


2 poznavanje bolonjske reforme1

2. Poznavanje bolonjske reforme

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


2 poznavanje bolonjske reforme2

2. Poznavanje bolonjske reforme

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


3 informiranje o bolonjski reformi

3. Informiranje o bolonjski reformi

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


3 informiranje o bolonjski reformi1

3. Informiranje o bolonjski reformi

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


3 informiranje o bolonjski reformi2

3. Informiranje o bolonjski reformi

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


4 interes za sodelovanje

4. Interes za sodelovanje

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


4 interes za sodelovanje1

4. Interes za sodelovanje

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


4 interes za sodelovanje2

4. Interes za sodelovanje

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


4 interes za sodelovanje3

4. Interes za sodelovanje

 • Drugo:

  • Na fakultetah, kjer je prevelik vpis glede na potrebe, je treba uvesti sprejemne izpite

  • Želimo vplivati na povrnitev vrednote moči znanja in ne moči "glavarine" vodstvom fakultet;

  • zakonodaja vse premalo omogoča, da na fakultetah študente res naučijo, ker če števila študentov ne zagotovijo s pozitivnim spričevalom, ni glavarine – padec zahtevnosti pri izpitih in znanju učencev

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


5 izku nje z zaposlovanjem diplomantov

5. Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


5 izku nje z zaposlovanjem diplomantov1

5. Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


5 izku nje z zaposlovanjem diplomantov2

5. Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov

 • Problem pri zaposlovanju diplomantov (drugo):

  • praktične izkušnje, uporabno znanje

  • spoznavanje dela že v času študija

  • znanje in osebnostne lastnosti

  • vse troje

  • zavedanje, da se je potrebno še veliko naučiti

  • potrebe po tovrstnih delavcih

  • realna pričakovanja in delavnost

  • znanje + osebnostne lastnosti

  • Kompetentnost ,znanje

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


6 sklepne ugotovitve

6. Sklepne ugotovitve

 • Delodajalci bolonjsko reformo še vedno poznajo zgolj po zvenečem imenu kot pa po njeni vsebini, opazen manjši napredek.

 • Delodajalci vidijo ključno vlogo v vladi in njenih institucijah, da izpeljejo bolonjsko reformo VŠ in jo koordinirajo s TDS

 • Delodajalci pričakujejo od BR, da bo omogočila večjo mobilnost študentov in večjo izbirnost študijskih programov

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


6 sklepne ugotovitve1

6. Sklepne ugotovitve

 • Kriza je vplivala na prakso in motivacijo delodajalcev glede sodelovanja z VŠ

 • Delodajalci se ne strinjajo, da BR odpravlja proizvajanje očiščenih teoretikov

 • BR prinaša razlike v zaposlovanju starih in novih diplomantov

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


Raziskava delodajalci v bolonjskem procesu 2006 in 2011

Bolonjska reforma implementirana prehitro?Zagotovo je potrebno še veliko prenove in popravkov.Hvala za pozornost.

Vir: www.rtvslo.si

Primož Zupan (2011): Raziskava Delodajalci v bol. procesu


 • Login