Hľadanie hrán
Download
1 / 65

Hľadanie hrán - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Hľadanie hrán. schod rampa. čiara hrebeň. strecha. T ypy hrán. skutočné hrany - šum. T ypy hrán. H ľadanie hrán. skúmame body v okolí (pomocou deriv ácie ) Ak sa intenzity príliš nelíšia - pravdepodobne tam nie je hrana Ak sa líšia - bod môže patriť hrane. M etódy hľadania hrán.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hľadanie hrán' - pisces


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

T ypy hr n

schod

rampa

čiara

hrebeň

strecha

Typy hrán

 • skutočné hrany - šum


T ypy hr n1
Typy hrán


H adanie hr n
Hľadanie hrán

 • skúmame body v okolí (pomocou derivácie)

 • Ak sa intenzity príliš nelíšia - pravdepodobne tam nie je hrana

 • Ak sa líšia - bod môže patriť hrane


M et dy h adania hr n
Metódy hľadania hrán

 • konvolučné masky

 • diskrétna aproximácia diferenciálnych operátorov (miera zmeny intenzity)

 • Informácia o:

  • existencia

  • orientácia ?Diferencovanie
Diferencovanie

I

Ktorý obrázok je Ix?Vyhladenie

Gaussovské vyhladenie

Vyhladenie

prah 20

prah 50

originál


N sledky umu
Následky šumuGradient
Gradient

 • Gradient:

 • Smer – najväčšia zmena intenzity

 • Smer gradientu:

 • Veľkosť gradientu:


Gradient hrany
Gradient / hrany

Sila (dôležitosť) hrany = veľkosť gradientu

Smer hrany = smer gradientu – 90°Roberts
Roberts

 • Najjednoduchšie masky

 • Len body hrán

 • Nie orientácia

 • Vhodné pre binárne obrazy

 • Nevýhody:

  • Veľká citlivosť na šum

  • Nepresná lokalizácia

  • Málo bodov na aproximáciu gradientu


Sobel
Sobel

 • Hľadá horizontálne a vertikálne hrany

 • Konvolučné masky:


Sobel1

I

prahovanie

hrany

Sobel
Prewitt
Prewitt

 • Podobne ako Sobel

 • Masky:

Laplaci n

2

2

f

f

Ñ

=

+

2

f

2

2

x

y

2

f

=

+

-

+

-

f

(

i

,

j

1

)

2

f

(

i

,

j

)

f

(

i

,

j

1

)

2

x

2

f

=

+

-

+

-

f

(

i

1

,

j

)

2

f

(

i

,

j

)

f

(

i

1

,

j

)

2

y

Laplacián

 • Konvolúcia [1, -2, 1]


Laplaci n1

0

1

1

1

0

1

1

1

-8

-4

1

1

0

1

1

1

0

1

Laplacián

 • Nevýhody:

  • Veľmi citlivý na šum

  • Produkuje dvojité hrany

  • Neurčuje smer hrany


Laplaci n2

33

Laplacián

 • 55

 • 77


Laplaci n gaussi nu
Laplacián Gaussiánu

Marr – Hildreth operátor, LoG operátor

Vyhladenie pomocou 2D Gaussiánu

Následná aplikácia Laplaciánu


Laplaci n gaussi nu1

Laplacian of Gaussian

Gaussian

Laplacián Gaussiánu


Canny

1) Vyhladenie Gaussiánom

2) Gradientný operátor

Veľkosť gradientu

Smer gradientu

3) Výber maxím v danom smere

4) Prahovanie dvoma prahmi

Canny


Original

Canny


Canny1

Vyhladenie Gaussiánom

Gradientný operátor (Sobel)

Veľkosť gradientu

Smer gradientu

CannyCanny3

 • 2

 • 2

 • 135

 • 45

 • 3

 • 1

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 180

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 1

 • 225

 • 3

 • 315

 • 2

 • 2

 • 270

Canny

M = |S|


Canny4
Canny

T1

T2


Canny pr klady
Canny príklady

 • Gauss 5x5, T1=255, T2=1


Canny pr klady1
Canny príklady

 • Gauss 5x5, T1=255, T2=220


Canny pr klady2
Canny príklady

 • Gauss 5x5, T1=128, T2=1


Canny pr klady3
Canny príklady

 • Gauss 9x9, T1=128, T2=1


Kirsch kompas oper tor
Kirsch - kompas operátor

 • Rotujúca maska

 • Smery: 0°, 45°, 90°, 135°, ...

 • Sila hrany – maximum cez jednotlivé masky

 • Smer hrany – maska dávajúca maximum

 • ...
Farebn obrazy
Farebné obrazy

 • Previesť na šedotónový a použiť niektorý z predchádzajúcich metód

 • Problém ak je hrana medzi dvomi farbami s rovnakým jasom

 • Vo farebnom obraze vieme určiť 90% hrán z šedotónového obrazu

 • Zvyšných 10% hrán z farebného obrazu


Farebn obrazy1
Farebné obrazy

Sekvenčný prístup:

Jednotlivé kanály samostatne

Hrany len v odtieňoch:

H

(a, b)


Met dy
Metódy

 • output fusion methods

 • multi-dimensional gradient methods

 • vector methods


Vektorov pr stup
Vektorový prístup

u = (R’x ,G’x ,B’x )

v = (R’y ,G’y ,B’y )

smer

veľkosť


Vector order statistics
Vector order statistics

Používa sa R-ordering

Okno W veľkosti n pixelov

Vector range (VR) edge detector – najjednoduchší

VR=D(x(n), x(1))

x(1) – median , x(n) - outlier

citlivý na šum

Vector dispersion edge detectors (VDED)

ai váhy

VR špeciálny prípad VDED kde a(1)=-1 a a(n)=1, a(i)=0 i=2,...n-1


 • Minimum vector range

 • Uvažujeme k rozdielov – odstránime citlivosť na šum (impulsive, exponential noise)

Minimum vector dispersion – odstráni citlivosť aj na Gaussov šum

Používa α-trimmed mean


Nearest neighbour vector range

wi ≥ 0

Nemôže byť použité na homogénne oblasti

Kombináciou MVD a NNVR


Difference vector operators
Difference vector operators

Každý pixel reprezentovaný ako vektor v RGB

Vypočítame gradient v 4 smeroch

X, Y sú 3D vektorové konvolučné masky


Pred detekciou môžeme obraz filtrovať – treba použiť väčšiu masku

Ak okno W je veľkosti n x n (n=2k+1) vytvoríme sub-okno veľkosti N = (n2-1)/2


Podľa typu šumu môžeme použiť rôzne filtre

Vector median filter

Efektívny pri redukovaní impulsného šumu

Vector mean filter

Efektívny pri redukovaní Gaussovho šumu


Kombináciou predchádzajúcich

α-trimmed mean filter

Adaptive nearest neighbour filter


Difference vector iba v 2 smeroch

horizontalne a vertikálne

Ľudský vizuálny systém je viac citlivý na horizontálne a vertikálne hrany

Menej časovo náročný

horizontálne a vertikálne rozdiely vo vektoroch prispievajú k detekcii diagonálnych hrán – detekované hrany sú tenšieSobel edge detection ongray Mandrill image

edge detected using proposedmethodresulted clusters