Prezentacja nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii       i Informatyki Stosowanej UJ, rea...
Download
1 / 39

Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów: - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Prezentacja nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanego na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach Kraków, 14.12.2006 r. Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:' - pippa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prezentacja nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanego na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach Kraków, 14.12.2006 r.


Obecny budynek wydzia u fais powierzchnia zak ad w
Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:

 • Powierzchnia użytkowa Wydziału FAIS: ok. 10.000 m2

 • Zakłady: 23 (w tym 8 Zakładów wchodzących w skład Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej)

 • Zakład Technologii Informatycznych

 • Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej – zakład nowo powstały

 • LICZBA STUDIUJĄCYCH:

 • STUDENCI -938 osób, w tym:

 • - Doktoranci: 107

 • - Fizyka: 329

 • - Inżynieria Materiałowa: 98

 • - Informatyka Stosowana: 341

 • - Studia Matematyczno-Przyrodnicze (rok I i II): 63

 • LICZBA PRACOWNIKÓW: 285


Zestawienie powierzchni Powierzchnia Zakładów:użytkowej i całkowitej obecnej oraz planowanej a także ostatecznie przyjętej dla projektowanego budynku Wydziału FAIS UJ:


Zestawienie Powierzchnia Zakładów:powierzchni użytkowejpodstawowej w obecnym budynku Wydziału FAIS UJ oraz w obiekcie planowanym:


Zestawienie powierzchni dydaktycznej w obecnym budynku wydzia u fais uj oraz w obiekcie planowanym
Zestawienie Powierzchnia Zakładów:powierzchni dydaktycznej w obecnym budynku Wydziału FAIS UJ oraz w obiekcie planowanym:


Ostatnie wydarzenia zwi zane z realizacj nowego budynku
Ostatnie wydarzenia, związane z realizacją nowego budynku: Powierzchnia Zakładów:

 • 24 kwietnia 2006 r. – powołanie Decyzją nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego komisji przetargowej w składzie:

  - prof. dr hab. Piotr Tworzewski – Prorektor UJ ds. Rozwoju - prof. dr hab. Jerzy Szwed – Dziekan Wydziału UJ - prof. dr hab. Andrzej Warczak – Dyrektor Instytutu Fizyki - dr Tadeusz Skarbek – Kanclerz UJ - mgr inż. Teresa Kozera – Kierownik Biura Inwestycji UJ

 • Czerwiec 2006 r. – Przygotowanie a następnie zatwierdzenie przez członków komisji dokumentu SIWZ, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 • 27 czerwca 2006 r. – Rozpoczęcie negocjacji z firmami BNS s.c. i WASKO-PROJEKT S.C.; Konsultacje z firmami trwały do października 2006 r. W tym czasie miała miejsce dokładna analiza wykonanych projektów i przygotowywanie kolejnych, koniecznych do wprowadzenia korekt. Od momentu powołania komisji, do zakończenia prac nad koncepcjami, odbyło się kilkanaście spotkań członków komisji przetargowej.

 • 10 października 2006 r. – złożenie przez obydwie pracownie ostatecznych wersji koncepcji architektoniczno-urbanistycznych;

 • 26 października 2006 r. – Wybór propozycji firmy WASKO jako koncepcji zwycięskiej, przeznaczonej do realizacji;

 • Listopad 2006 r. – Wniesienie protestu przez biuro BNS;


Projekt
Projekt Powierzchnia Zakładów:

 • Autorem wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej jest firma WASKO-PROJEKT S.C., posiadająca swoja siedzibę w Krakowie, przy ul. Bursztynowej 5.

 • Firma WASKO zajmie się również przygotowaniem projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu wykonawczego.


Lokalizacja
Lokalizacja Powierzchnia Zakładów:

Pn.

 • Działka przeznaczona pod Wydział FAIS zlokalizowana jest w północnej części III Kampusu UJ, pomiędzy ulicami:

 • Gronostajową – od strony Kompleksu Nauk Biologicznych;

 • Aleją Wawelską – jeszcze nie zrealizowaną (poprowadzoną w przyszłości równolegle do ul. Grota-Roweckiego);

 • Nowosodową – także jeszcze nie istniejącą;

 • i Poletkową – wybudowaną częściowo;


Widok z okien Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii w kierunku północno-wschodnim, w stronę Starego Miasta. Na pierwszym planie parking Kompleksu Nauk Biologicznych. Nieco dalej widoczna zrealizowana część ulicy Poletkowej (poprowadzona w kierunku widniejącego na horyzoncie Wzgórza Wawelskiego) i rozpościerająca się wzdłuż niej działka Wydziału FAIS.

DziałkaWydziału FAIS UJ


Na pierwszym planie widok na działkę Wydziału FAIS z ulicy Gronostajowej, od strony południowo-zachodniej. W oddali widoczne tereny przeznaczone dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.


Architektura projektu firmy wasko
Architektura projektu firmy WASKO ulicy Gronostajowej, od strony południowo-zachodniej. W oddali widoczne tereny przeznaczone dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

 • W założeniu autorów projektu motywem przewodnim – ze względu na profil Wydziału – jest idealna figura przestrzenna – kula oraz jej płaskie odwzorowanie – koło, a dalej – w konsekwencji – budowa układów koncentrycznych i współzależnych. Jest to ideowe nawiązanie do budowy wszechświata – zarówno w skali mikro (struktura atomowa materii – fizyka), jak i makro (gwiazdy i planety – astronomia).


W formie ulicy Gronostajowej, od strony południowo-zachodniej. W oddali widoczne tereny przeznaczone dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.półkuli zaprojektowano centralny budynek całego układu oraz bryłę przed głównym wejściem. Koło zastosowano w projekcie zagospodarowania terenu.


Układ zbudowany z pełnych bloków powiązano ze sobą przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.


Ukłon w kierunku przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.informatyki można znaleźć w nowoczesnym charakterze prezentowanej architektury oraz w elewacjach – pionowe przegrody pomiędzy oknami, występujące nieregularnie, stanowią reminiscencję kodu binarnego (przegroda – 1, brak przegrody – 0)


Za o enia urbanistyczne projektu
Założenia urbanistyczne projektu przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.

 • Od zewnątrz całego kompleksu wytworzono regularnepierzeje, stanowiące naturalne ograniczenie przestrzeni ulic, otaczających działkę.


Najbardziej zdyscyplinowana została przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.pierzeja AleiWawelskiej, mającej w przyszłości pełnić funkcję osi kompozycyjnej, spinającej tę część Kampusu.

ul. Grota-Roweckiego

Budynek Wydz. FAIS UJ

AlejaWawelska


Wzd u tej linii ulokowano najwi ksze z projektowanych budynk w
Wzdłuż tej linii ulokowano przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.największe z projektowanych budynków.


W pierzejach znajdują się przerwy, wypełnione szklanymi przewiązkami, umożliwiającymi wgląd i wejście do zespołu.Wejście główne było wprowadzenie oraz reprezentacyjny hol ulokowano na narożniku wschodnim. Z analizy wynika, że przyjmie on największą liczbę użytkowników, przemieszczających się wzdłuż ul. Grota-Roweckiego, z rozmieszczonych przy niej przystanków komunikacji miejskiej.


Strefa wejściowa było wprowadzenie podkreślona została przez reprezentacyjne przedpole z charakterystyczną kulą o symbolicznej wymowie, nawiązującej do mitycznej teorii budowy wszechświata.


Drugie z wejść było wprowadzenie – od strony południowej – spełnia niemal równorzędną rolę z uwagi na użytkowników obiektu, którzy będą do niego przybywać samochodami, oraz ze względu na fakt, iż właśnie w kierunku południowo-zachodnim rozbudowywać się będzie dzielnica uniwersytecka i nasilał ruch studentów. Zastosowano tu wprowadzenie przez przewężenie – czyli symboliczną bramę – prowadzącą do centrum układu i do holu głównego, działającego dwustronnie.


W tym miejscu projektanci proponują umieszczenie kolejnego elementu, związanego tematycznie z Wydziałem, czyli zegara słonecznego, który – poza walorami estetycznymi – obrazuje przepływ czasu.


Właśnie od strony południowo-zachodniej zlokalizowano też zespół parkingowy ze 166 miejscami postojowymi. Wielkość parkingu zgodna jest z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.


Pozostałe wejścia też do budynku znajdują się w charakterystycznych, węzłowych punktach zespołu, zwykle na styku brył o odmiennych funkcjach.


Wnętrze kompleksu stanowią też dziedzińce z dużą ilością zieleni, przyjazne i otwarte dla studentów, którzy mogliby gromadzić się tu w przerwach pomiędzy zajęciami, w cieplejsze dni roku. Intencją projektantów było nawiązanie do Akademii Platońskiej, położonej w Gaju Akademosa.


Serce tej strefy to otoczona wodą też kulista forma, mieszcząca bibliotekę z czytelnią oraz lokal gastronomiczny, będący zwykle miejscem spotkań i dyskusji.


Uk ad funkcjonalny za o enia
Układ funkcjonalny założenia też

Budynek podzielony został na trzy zasadnicze segmenty:1. Część dydaktyczną;2. Część mieszczącą laboratoria specjalistyczne oraz pokoje pracy cichej;3. Część zaplecza technicznego z warsztatem mechanicznym;


Część dydaktyczna też

 • W skład powierzchni dydaktycznej

 • wchodzą:

 • Część wejściowa o amfiteatralnym

 • kształcie, mieszcząca szatnię oraz

 • zespół pięciu dużych sal

 • wykładowych z towarzyszącą im

 • Pracownią Pokazów Fizycznych;

 • Kompleks biblioteczny oraz

 • kawiarnia, zlokalizowana pod

 • reprezentacyjną kopułą i stanowiąca

 • – wraz z dziedzińcem – centralny

 • punkt całego założenia;

 • Zespół podłużnych budynków,

 • rozmieszczonych wzdłuż ulic:

 • Nowosodowej i Poletkowej,

 • przeznaczonych na administrację,

 • pozostałe pomieszczenia

 • dydaktyczne (Pracownie

 • komputerowe, I PF, II PF) a także

 • nieliczne laboratoria naukowe.


 • Amfiteatralne sale wykładowe też

 • rozlokowano w pobliżu

 • głównego wejścia do obiektu.

 • Dzięki temu, liczne grupy

 • osób, odbywające zajęcia

 • w tych salach, mogą

 • korzystać z obszernych

 • przestrzeni holu głównego

 • oraz – w sezonie letnim –

 • z przyległego dziedzińca.

 • Wejścia na sale umożliwiają ich

 • funkcjonowanie niezależnie

 • od akademickiego rytmu

 • życia Wydziału – w tym

 • wykorzystanie komercyjne

 • Generalnie, całą dydaktykę

 • iadministracjęumieszczono

 • nieopodal strefy wejściowej

 • i umożliwiono dostęp z dróg

 • komunikacji ogólnej.


Część pracownicza też

 • Półkolisty budynek, zlokalizowany wzdłuż Alei Wawelskiej przeznaczono dla

 • pracowni laboratoryjnych oraz pokoi pracy cichej. Została ona oddzielona od

 • przestrzeni dydaktycznej i administracyjnej, a pomieszczenia zgrupowane w taki

 • sposób, by istniała możliwość objęcia ich kontrolą dostępu.

 • Laboratoria zakładów doświadczalnych zlokalizowano na najniższej kondygnacji.

 • Niekiedy jedynie część zakładowych pomieszczeń wymagała usytuowania na

 • parterze. Jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem było umiejscowienie wszystkich

 • laboratoriów danego zakładu obok siebie, na tym samym poziomie, tak, by stanowiły

 • zwartą i tworzącą segment grupę pomieszczeń.


 • Na też I piętrze znalazły się

 • głównie pokoje pracy

 • cichej, a także pracownie

 • niektórych zakładów.

 • Wyższą kondygnację

 • zajmują pozostałe

 • pokoje, przeznaczone dla

 • pracowników, a także

 • pomieszczenia Zakładów

 • Fizyki Teoretycznej.

 • Sale Seminaryjne oraz

 • sekretariaty zakładowe

 • umieszczono w strefie

 • pokoi pracy cichej.


Część techniczna też

 • Pomieszczenia Warsztatu Mechanicznego i Zaplecza Technicznego zajmują

  budynektrójkątny.

 • Funkcje najbardziej uciążliwe zlokalizowano w skrajnych częściach zespołu, tak, by

 • zminimalizować ich negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektu.

 • Generalnie, pomieszczenia pogrupowane zostały w zależności od funkcji.

  Laboratoria rozplanowano pod względem przynależności do zakładów oraz

  wzajemnych relacji i powiązań.


Materia y i konstrukcja
Materiały i konstrukcja też

 • Projektanci proponują żelbetowy szkielet budynku, wypełniony pustakami ceramicznymi, docieplenie styropianem, natomiast wykończenie okładziną kamienną a także ceramiczną (wysokiej jakości imitacją cegły). We wcześniejszej wersji zakładano zastosowanie okładziny blaszanej, czyli panele z czarnej, matowej blachy.

 • Rozwiązanie wykorzystujące szkielet żelbetowy w zestawieniu z zasadą pasmowych okien, umożliwia częściową przebudowę układu funkcjonalnego budynków, poprzez kosmetyczny zabieg przesuwania ścianek działowych. Opcja taka pozwala na to, by w przyszłości przebudować układ kompleksu, zgodnie z aktualnymi potrzebami uczelni.


Harmonogram planowanych prac
Harmonogram planowanych prac: też

 • Powierzenie autorowi zwycięskiej pracy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego – grudzień 2006 r.;

 • Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi koniecznymi opracowaniami – do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (listopad 2007 r.);

 • Przetarg na wykonanie robót budowlanych – do grudnia 2007 r.;

 • Przewidywany termin rozpoczęcia budowy – marzec 2008 r.;

 • Planowana inauguracja roku akademickiego w nowym budynku – 2010 r.;


Oczekiwania w stosunku do u ytkownik w
Oczekiwania w stosunku do użytkowników: też

Szanowni Państwo,

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag, dotyczących weryfikacji istniejącej koncepcji architektonicznej Wydziału FAIS pod kątem Programu użytkowego na adres e-mailowy:

[email protected]

w terminie od 18 grudnia 2006 r. do końca stycznia 2007 r.

Zapraszamy również do składania propozycji i postulatów kierowanych do Pełnomocnika Dziekana ds. Budowy w pokoju nr -114 lub pod numerem telefonu 5828.


11 stycznia 2007 też roku o godz. 1000 w Sali nr 057 planowane jest w Instytucie Fizyki spotkanie z projektantami (architekci i projektanci branżowi) z firmy WASKO-PROJEKT S.C.


Aktualne projekty b d dost pne na stronie internetowej dotycz cej nowego budynku
Aktualne projekty będą dostępne na też stronie internetowej, dotyczącej nowego budynku:

 • Wersje wydrukowane

  są do wglądu

  u p. Małgorzaty Makuch

  w pok. nr -114.


ad