Post doc vaiheen suunnittelua helena leino kilpi tutkijakoulun johtaja
Download
1 / 22

Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja. Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Tarkoitus. Miettiä post doc-vaiheen suunnittelua väitöskirjan valmistumisvaiheessa Mikä post doc-vaihe on?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja' - pink


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Post doc vaiheen suunnittelua helena leino kilpi tutkijakoulun johtaja

Post doc-vaiheen suunnitteluaHelena Leino-KilpiTutkijakoulun johtaja

Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos


Tarkoitus
Tarkoitus

Miettiä postdoc-vaiheen suunnitteluaväitöskirjan valmistumisvaiheessa

 • Mikä postdoc-vaihe on?

  - tutkijantaitojen karttuminen

 • Post doc-vaiheen suunnittelu

 • Post doc-vaiheen toteutus/rahoitus


Post doc vaihe liittyy urasuunnitteluun
Post doc-vaihe liittyy urasuunnitteluun

Erilaiset urat

*Akateeminen

*Kliininen (palvelujärjestelmän eri osissa)

*Hallinnollinen (palvelujärjestelmän eri osissa)

*Pedagoginen (koulutusjärjestelmän eri osissa ja/tai palvelujärjestelmän eri osissa)

*Yhteiskunnallinen/poliittinen

*Yhteiskunnallinen/kolmas sektori


Post doc akateemisen uran osana
Post doc-akateemisen uran osana

*Tohtorintutkinto on perustutkinto

*Akateeminen portfolio välttämätön instrumentti

*Tavoitteena eteneminen tutkijauralla


Tutkijauran vaiheet opm 2006
Tutkijauran vaiheet (OPM 2006)

 • 1. Tohtorikoulutettavat(doctoral student, PhD-student, graduate student, post graduate student)

 • 2. Tutkijatohtorit(äskettäin väitellyt, post-doctoral researcher/scientist): ei yli 5v, tulee sisältää 2-3 v ulkomainen periodi/tutkimustyötä sen organisaation ulkopuolella, jossa on väitellyt, monipuolista syventävää koulutusta; SA:n rahoitus, yliopistoissa assistentit/yliassistentit/koordinaattorit)

 • 3. Yliopistotutkijat/akatemiatutkijat(yliopistojen/tutkimuslaitosten virkarakennetta kehiteltävä)

 • 4.Akatemiaprofessorit/professorit/tutkimusprofessorit/tutkimusjohtajat(nykyisenkaltainen systeemi, täytöt asiantuntija-arviointien mukaan)


Tutkijanuraa k sitelleit dokumentteja
Tutkijanuraa käsitelleitä dokumentteja

* EU http://europa.eu/eracareers/index/European Charter for Researchers, Code of Conduct for the Recruitement of Researchers

 • Suomessa OPM 2006: Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti

  * OPM Koulutus ja tutkimus vuosina 2007-2012, Kehittämissuunnitelma:

  ”Tohtorintutkintotavoite säilytetään nykyisellä tasolla. Tavoitteeksi asetetaan tohtoreiden suhteellisen osuuden nostaminen 20 prosenttiin tutkijakunnasta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa tohtorin tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkimus- ja muissa tehtävissä yliopistolaitoksen ulkopuolella.”

  * OPM Toimenpideohjelma tutkijakoulutuksen ja tutkijanuran kehittämiseksi vuosille 2007-2011

  * OPM Tohtorinkoulutuksen kehittäminen 2006

  * Tohtorien töihin sijoittuminen (SA 2003 Tohtorien työllistyminen, sijoittuminen ja tarve sekä yliopistojen seurantatilastot)


Viimeisimm t linjaukset
Viimeisimmät linjaukset

 • Tutkijanuraa edistetään toteuttamalla laadukas tutkijanurajärjestelmä sekä parantamalla uran eri vaiheiden läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Lisätään uran houkuttelevuutta ja vahvistetaan väittelyn jälkeistä koulutusta. (Tutkimus- ja innovaationeuvosto, linjaus 2011-2015)

 • Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. OKM 2:2011 (ei erityistä tutkijaurasta/tutkijakoulutuksesta)

 • Sitaatioindeksityöryhmän raportti. OKM 12:2011 (ei erityistä tutkijaurasta, mutta tutkijan tunnettava sitaatiojärjestelmät – hyödyllinen luettava!)


Tohtorintutkinto tuottaa
Tohtorintutkinto tuottaa

Tieteellisestä ja taiteellisesta jatkokoulutuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa

yliopistotutkinnoista (19.8.2004/794). Asetus tuli voimaan 1.8.2005. Asetuksen 21 §:n mukaan:

”Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1 perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä

saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2 perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3 saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.”


Post doc vaihetta ei m rit mik n normi
Post doc-vaihetta ei määritä mikään normi

Tutkijantaitojen kokonaisuus – kehitys kaikilla alueilla:

 • Tieteellinen ilmaiseminen/viestintä – tieteellisen kirjoittamisen/raportoinnin ja suullisen esittämisen taidot

 • Tieteellinen yhteistyö – tieteellisen yhteistyön edellyttämät kommunikaatiotaidot

 • Tieteellisen urasuunnittelun taidot

 • Eettinen osaaminen – eettisten ratkaisujen tekemisen taidot

 • Tieteellisten menetelmien taidot

 • Tulosten implementointi/translaatio- taidot tukea tulosten käyttöönottoa

  A Uusien tutkijasukupolvien kasvatus – työn jatkuminen


Tohtoritutkinnon suorittaneiden tavoitteellinen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

 • Arvio vuonna 2007 Tavoite vuonna 2020

 • Yliopistot 37 % 30 %

 • Yritykset 15 % 20 %

 • Tutkimuslaitokset 12 % 14 %

 • Ammattikorkeakoulut 5 % 10 %

 • Muut asiantuntijatehtävät 31 % 26 %


 • Post doc vaiheen suunnittelu
  Post doc-vaiheen suunnittelu eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • 1. Päätös akateemisesta urasta!

  • 2. Hyvälaatuinen väitöskirja

  • 3. Oma ajatus jatkosta – liittyy väitöskirjan johtopäätösosaan

  • 4. Keskustelu pääohjaajan kanssa (tai jonkun prosessissa olleen) – liityttävä kuitenkin jonkun yliopiston tutkimuskokonaisuuteen

  • 5. Suunnitteluprosessi (riippuu ohjaajasta)

  • 6. Rahoitussuunnitelma (resurssisuunnitelma) 5 vuodelle

  • (7. Eteneminen ilman rahoitusta – suunnittelu)

  • 8. Julkaisusuunnitelma (tuotossuunnitelma) 5 vuodelle

  • 9. Kansainvälistymissuunnitelma 5 vuodelle

  • 10. Oman ryhmän rakentamissuunnitelma 5 vuodelle

  • 11. Uusien tutkijoiden kouluttamissuunnitelma (mukaan hankkeeseen erilaisia opiskelijoita)


  Post doc vaiheen rahoitus
  Post doc-vaiheen rahoitus eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • Säätiöt: http://www.postdocpooli.fi/

  • Säätiöiden postdoc -pooli on suomalaisten säätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. (haku x2/v)

  • Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.

  • Post doc-paikkoja voi etsiä: http://www.postdocjobs.com/;

   http://www.phds.org/postdoc/choosing-a-postdoctoral-position/; http://www.nationalpostdoc.org/home; http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index ;

  • Suomen Akatemia: http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Kayttotarkoituksen-mukaan/

   Erityisesti tutkijatohtori (4 vuotta, tarkoitettu tutkijauran alkuun, haku syksyisin kerran vuodessa)


  Post dox rahoitus jatkuu
  Post-dox rahoitus, jatkuu eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • Eurooppa:

  • http://www.eurodoc.net/ (doctoralstudents and youngresearchers – usuallyduringfirstyearsafterPhD);

  • http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index (European charter, tutkijoille erilaista tietoa);

  • http://mcfa.eu/ (EU/Marie Curie-rahoitus)

   USA:

  • Fulbright: http://fulbright.state.gov/

   HUOM! Erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia ja rahoituksia – kysy ohjaajaltasi. Ohjaaja on velvollinen auttamaan ja etsimään rahoitusta, jos jatkat yhteistyötä hänen kanssaan. Harkittava erityinen kansainvälinen perspektiivi ja kansainväliset partnerit, jos etsii kansainvälistä rahoitusta.


  Dosentti
  Dosentti eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • arvonimi jossakin yliopistossa (ei enää työsuhde)

  • perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito, riittävä suomen kielen hallinta ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä

  • Alan voi hakija itse määritellä

  • Yleensä yhteys ensin ko tieteenalaan, hakemus esim. kanslerille (riippuen yliopistosta)

  • Hakijan kuvattava oma tutkimusalansa/-linjansa ja tulevaisuuden näkymät ko alalla – keskittyminen tutkimuksessa ja oman linjan rakentaminen välttämätöntä

  • lausunto yleensä 2 ulkopuoliselta asiantuntijalta, tiedekuntaneuvosto/johtokunta päättää


  Jatkuu dosentti
  ... jatkuu dosentti eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • Tieteellinen pätevyys / kyky itsenäiseen tutkimustyöhön: trin tutkinto, vähintäin 20 julkaisua (saattaa vaihdella yliopistoittain)

  • Hyvä opetustaito: pedagoginen koulutus, opetuskokemus, opetustaito (opetusnäyte), oppimateriaalin tuottaminen

  • Käytännöllinen perehtyneisyys (lääke- ja hammaslääketieteen aloilla)

  • Ansiot nuorten tutkijoiden ohjauksessa

  • Oma tutkijakoulutus (erityisesti kansainvälinen)


  Akateeminen portfolio
  Akateeminen portfolio eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • eri yliopistoilla hiukan erilaisia malleja, monet modifioineet HY:n käytäntöä

  • elementit:

   1) perustiedot

   2) tutkimus ja tieteellinen toiminta

   3) opetus ja ohjaus

   4) yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hallintotehtävät ja muut


  Perustiedot
  Perustiedot eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • henkilö- ja yhteystiedot

  • koulutus ja tutkinnot

  • kielitaito

  • muut taustatiedot (saattavat vaihdella esim. haettavan tehtävän kannalta)


  Tutkimus ja tieteellinen toiminta
  Tutkimus ja tieteellinen toiminta eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa (tutkijanuran eri vaiheiden kuvaus)

  • tutkimusfilosofia, - etiikka, tutkimuksen päälinjat

  • merkittävät julkaisut (julkaisuluettelo, josta yleensä kyettävä erottamaan merkittävimmät – eri hakutilanteissa eri määrä tai erikseen ohjattu; julkaisuluettelon laadinta esim. SA:n mukaan tai jos yliopisto edellyttää tiettyä mallia)

  • arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta

  • toiminta akateemisessa yhteisössä (asiantuntijatehtävät, verkostot, luottamustehtävät, jäsenyydet)

  • omat visiot, tulevaisuudensuunnitelmat

  • muut tieteelliset ansiot


  Opetus ja ohjaus
  Opetus ja ohjaus eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • opetus- ja ohjauskokemus (opetusuran kuvaus)

  • opetusfilosofia ja –etiikka

  • pedagoginen koulutus

  • oppimateriaalituotanto

  • oman opetuksen kehittäminen

  • osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen

  • oman opetustoiminnan vahvuudet

  • muut ansiot


  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus hallinto
  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hallinto eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • yhteiskunnalliset tehtävät

  • hallinto- ja johtamistehtävät (työryhmät, toimikunnat, jäsenyydet)

  • johtamiskoulutus tms

  • julkaisut, esitelmät, muu tiedottaminen

  • muut merkittävät


  Hyv akateeminen portfolio
  Hyvä akateeminen portfolio eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).

  • kattava, lyhyt, ytimekäs

  • noudattaa annettuja rajoituksia ja ohjeita

  • sisältää ansiot

  • sisältää itsearviointia, rehellinen ja perusteltu

  • kieli ja esitystapa selkeitä

  • väitteet/arviot perusteltuja (liitteet, dokumentit)


  ad