Eviden a informatizat a asigur rilor auto
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Evidenţa informatizată a asigur ărilor auto PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matei Dobrescu Director general Direcţia generală Informatică Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Evidenţa informatizată a asigur ărilor auto. Evolu ţii şi perspective. Baza de date CEDAM [1/2].

Download Presentation

Evidenţa informatizată a asigur ărilor auto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matei Dobrescu

Director general

Direcţia generală Informatică

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Evidenţa informatizată a asigurărilor auto

Evoluţii şi perspective

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date CEDAM[1/2]

 • Centralizarea informaţiilor privind poliţe RCA transmise de către societăţile de asigurare;

 • Verificarea publică a statutului unui vehicul

  (asigurat / neasigurat)

 • Suport pentru Centrul de informare / FPVS

 • Bază pentru funcţionarea sistemului bonus / malus

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date CEDAM[2/2]

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Evoluţia numărului de contracteRCA în baza de date CEDAM

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Distribuţia pe judeţe a poliţelorRCA încheiate în 2010

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Evoluţia numărului dedosare de daună avizate

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Emiterea electronicăa poliţelor RCA

 • Scăderea timpului necesar transmiterii poliţelor RCA către baza de date;

 • Reducerea numărului de erori de transcriere;

 • Eliminarea întârzierilor la transmitere în perioadele de subscriere intensă.

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date REVER

 • Facilitarea soluţionării dosarelor de daună deshise în baza constatărilor amiabile de accident;

 • Asigurarea unui mediu online pentru schimbul de informaţii între asigurători prin:

  • Sistem de management al documentelor

  • Soluţie de mesagerie internă

  • Motor dinamic de raportare

 • Identificarea de către asigurători a încercărilor de fraudare a sistemului;

 • Generarea de statistici privind evenimentele rutiere aflate în evidenţa REVER.

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date REVERStructura internă

 • Implementarea unui sistem de identificare şi prelucrare automată a formularelor de constatare amiabilă;

 • Stocarea tuturor datelor cuprinse în documentele de constatare;

 • Menţinerea unor copii vizuale (scanări) ale documentelor depuse de către asiguraţi;

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date REVERCircuitul datelor [1/2]

 • Societatea primeşte din partea asiguratului formularul de constatare amiabilă de accident;

 • Personalul specializat în prelucrarea acestor formulare scanează în parametrii standard (culoare, rezoluţie, format fişier) documentul primit;

 • Se introduc în baza de date internă datele din documentul de constatare şi se asociază cu o poliţă, respectiv dosar de daună;

 • Prin intermediul unui serviciu web sunt transmise către REVER datele de identificare ale accidentului;

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Baza de date REVERCircuitul datelor [2/2]

 • Un algoritm specializat încearcă identificarea evenimentului în baza de date. Dacă acesta este găsit (cu o probabilitate programabilă) datele (inclusiv documentul scanat) sunt adăugate înregistrării iniţiale; dacă nu, se defineşte un nou eveniment;

 • Se evidenţiază eventuale neconcordanţe între înregistrările aferente unui eveniment;

 • Dacă nu (mai) există neconcordanţe sistemul consideră evenimentul închis şi societăţile de asigurare implicate soluţionează dosarele de daună asociate evenimentului.

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Evidenţa poliţelor CASCO

 • Evidenţierea daunelor plătite în baza unor poliţe CASCO soluţionate prin regres către asigurători RCA;

 • Extinderea bazei de generare a statisticilor privind evenimentele rutiere;

 • Implementarea unui sistem naţional specializat în evidenţa cererilor de despăgubire pentru poliţe de asigurare auto şi identificarea încercărilor de fraudă.

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


Planuri de viitor

 • Consolidarea bazei de date pentru evidenţa poliţelor CASCO;

 • Implementarea unui sistem de transmitere în timp real a poliţelor RCA şi CASCO către baza de date CEDAM;

 • Stabilirea unor mecanisme automate pentru identificarea vehiculelor neasigurate prin înregistrarea optică în trafic a numerelor de înmatriculare.

Seminarul “Asigurările auto pe timp de criză”


 • Login