Samenwerking tussen overheden
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Samenwerking tussen overheden PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samenwerking tussen overheden. Mathias Audenaert Jurist. Inleiding. Samenwerking tussen juridisch onderscheiden entiteiten Voordelen : Schaalvoordelen, bundelen expertise, vermindering administratieve lasten, flexibiliteit Mogelijke nadelen : marktverstoring.

Download Presentation

Samenwerking tussen overheden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samenwerking tussen overheden

Mathias Audenaert

Jurist


Inleiding

 • Samenwerking tussen juridisch onderscheiden entiteiten

 • Voordelen : Schaalvoordelen, bundelen expertise, vermindering administratieve lasten, flexibiliteit

 • Mogelijke nadelen : marktverstoring


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Raamovereenkomst

  • Vandaag ook bestellingsopdracht genoemd

  • Concrete invulling van de opdracht bepaald door latere bestellingen

  • Gevallen waarin de aanbestedende overheid haar type behoefte afdoende kan definiëren, maar niet de omvang of de hoeveelheden ervan

  • Uitdrukkelijk opgenomen in de nieuwe regelgeving

  • Eén of meerdere (ten minste 3) opdrachtnemer

  • raamovereenkomst (RO) bepaalt voorwaarden van erop gesteunde opdrachten o.a. inzake prijzen en beoogde hoeveelheden


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Raamovereenkomst

  • gunning van erop gesteunde opdrachten i.g.v. raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer:

   • ofwel volgens de in de RO vastgelegde alomvattende voorwaarden (= huidige bestellingsopdracht)

   • ofwel volgens de in de RO vastgelegde onvolledige voorwaarden (mogen niet wezenlijk worden gewijzigd) & na verzoek van AO om zijn offerte aan te vullen


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Raamovereenkomst

  • gunning van erop gesteunde opdrachten i.g.v. raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers:

   • ofwel zijn alle voorwaarden in de RO bepaald:

    • door toepassing van die voorwaarden zonder hen opnieuw in mededinging te stellen

      laat menukaart toe: verdeling volgens specialisatie, geografische indeling, beschikbaarheid, …

   • ofwel zijn niet alle voorwaarden in de RO bepaald:

    • door hen opnieuw in mededinging te stellen:

     • of o.b.v. dezelfde voorwaarden & gunningscriteria als bij de RO

     • of o.b.v. specifieke in de RO bepaalde voorwaarden


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Aankoop- en opdrachtencentrale

  • Onduidelijk onderscheid in Belgische regelgeving. Bestaat niet in de richtlijn

  • Aankoopcentrales zijn in entiteiten die voor eigen rekening en in eigen naam leveringen en diensten verwerven om die vervolgens door te verkopen aan andere, juridisch onderscheiden entiteiten

  • Opdrachtencentrales zullen opdrachten van leveringen, diensten of werken gunnen voor rekening van andere, juridisch onderscheiden entiteiten (en eventueel zichzelf)


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Aankoop- en opdrachtencentrale

  • Vandaag al in werking getreden, hoewel deel nieuwe regelgeving

  • Vrijstelling zelf procedure te voeren bij beroep op aankoop- of opdrachtencentrale

  • Vaststellingen in de praktijk


Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten

 • Samengevoegde opdracht

  • Samenhangende of identieke opdrachten samenvoegen tot één enkele opdracht

  • Gunning en uitvoering opdracht gebeurt in naam van alle overheden door één overheid (penhouder)

  • Versoepeling betalingsmodaliteiten in nieuwe regelgeving


Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden

 • In-house

  • Overheidsopdrachtenregelgeving speelt ook tussen overheden

  • Principieel kiest aanbestedende overheid of ze taak zelf uitvoert of in de markt plaatst

  • Figuur in-house bepaalt wanneer het laten uitvoeren van een taak door een andere overheid kan worden beschouwd als het zelf uitvoeren van een taak

  • Bijna integraal gebaseerd op rechtspraak Hof van Justitie


Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden

 • In-house

  • Toepassingsvoorwaarden :

   • de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de afgescheiden rechtspersoon als op haar eigen diensten

   • de afgescheiden entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid


Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden

 • In-house

  • Eerste voorwaarde: de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de entiteit als op haar eigen diensten

   • Toetsingscriteria

   • Gezamenlijk toezicht

   • Ontbreken particuliere invloed


Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden

 • In-house

  • Tweede voorwaarde : de entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid


Samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst

 • Arrest Commissie tegen Duitsland

  • Verschil met in-house

  • Afwegingen door Hof van Justitie

  • Toepassingscriteria

  • Slechts 1 arrest, mogelijk latere nuancering door Hof


 • Login