Conversie van TOP10NL GML

Conversie van TOP10NL GML PowerPoint PPT Presentation


  • 271 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Onderwerpen. Structuur van TOP10NL algemeenStructuur van TOP10NL in UML en GMLIndeling TOP10NL objectklassen en geometrieCardinalitiet van attributenGebruikte domeinen en coderingNamen in TOP10NLBeschrijving opslagstructuur Gebruikte programmatuurVlak_lijn topologieTekortkomingen TOP10NLDe

Download Presentation

Conversie van TOP10NL GML

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Conversie van TOP10NL GML naar relationele DBMS structuur

2. Onderwerpen Structuur van TOP10NL algemeen Structuur van TOP10NL in UML en GML Indeling TOP10NL objectklassen en geometrie Cardinalitiet van attributen Gebruikte domeinen en codering Namen in TOP10NL Beschrijving opslagstructuur Gebruikte programmatuur Vlak_lijn topologie Tekortkomingen TOP10NL Demo

3. TOP10NL structuur algemeen Gebaseerd op de Nederlandse standaard NEN3610, Basismodel voor Geo-informatie Indeling in objectklassen (Wegdeel, Waterdeel, Terrein etc.) Op eenzelfde locatie kunnen meerdere objecten aanwezig zijn op verschillende hoogteniveaus Informatie van object in verschillende attributen Meerdere geometriesoorten per object mogelijk Naast vlakken ook Hartlijnen van wegen aanwezig Naast vlakken ook Hartpunten van kruisingen van wegen

4. Attribuutwaarden TOP10NL Elke objectklasse heeft een aantal (eigen) attributen Bepaalde attributen kunnen meerdere waarden hebben Van namen, bijv. straatnaam, kan ook de taal zijn vastgelegd (nl of fr) Van een aantal attributen is het domein vastgelegd TDN-code ontbreekt

5. Voorbeeld van attributen in TOP10NL

6. TOP10NL als UML model

7. Globale opbouw van een TOP10NL GML <?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?> <gml:FeatureCollection xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:tdn="http://www.tdn.nl/tdn" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink xmlns:nen3610="http://www.ravi.nl/nen3610" xmlns:top10nl="http://www.kadaster.nl/top10nl" xsi:schemaLocation="http://www.kadaster.nl/top10nl top10nl.xsd" gml:id="uuid6afec866-c4bc-4b16-bd2d-7fc5810af83f"> <gml:boundedBy> <gml:Envelope srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992"> <gml:lowerCorner>99962.228 500116.356</gml:lowerCorner> <gml:upperCorner>278026.1 625000</gml:upperCorner> </gml:Envelope> </gml:boundedBy> <gml:featureMembers> <top10nl:Inrichtingselement gml:id="nl.top10nl.104401653" > <nen3610:identificatie>NL.TOP10NL.104401653</nen3610:identificatie> . </top10nl:Inrichtingselement> . . </gml:featureMembers> </gml:FeatureCollection>

8. TOP10NL objectklassen

9. Gebouw object in GML <top10nl:Gebouw gml:id=nl.top10nl.100249029> <nen3610:identificatie>NL.TOP10NL.100249029</nen3610:identificatie> <nen3610:objectBeginTijd >2006-03-24T10:03:39</nen3610:objectBeginTijd> <nen3610:versieBeginTijd>2006-03-24T10:03:39</nen3610:versieBeginTijd> <nen3610:status>in gebruik</nen3610:status> <top10nl:typeGebouw>overig</top10nl:typeGebouw> <top10nl:hoogteklasse>laagbouw</top10nl:hoogteklasse> <top10nl:hoogteniveau>0</top10nl:hoogteniveau> <top10nl:brontype>TOP10vector</top10nl:brontype> <top10nl:bronbeschrijving>Topografisch basisbestand van TDKadaster als vectorbestand met een gesloten vlakken structuur, opgebouwd uit gecodeerde en onderling verbonden lijnelementen. Objecttypen en attributen zijn middels elementcodering opgeslagen</top10nl:bronbeschrijving> <top10nl:bronactualiteit> 2005-04-28</top10nl:bronactualiteit> <top10nl:bronnauwkeurigheid>2</top10nl:bronnauwkeurigheid> <top10nl:dimensie>2D</top10nl:dimensie> <top10nl:geometrieVlak> <gml:Polygon srsName=urn:opengis:def:crs:EPSG::28992> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension=2> 173651.151 449774.307 173644.684 449772.503 173647.312 449763.085 173653.779 449764.889 173651.151 449774.307 </gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </top10nl:geometrieVlak> </top10nl:Gebouw>

10. Wegobject met 2 instanties van geometrie <nen3610:typeInfrastructuur>kruising</nen3610:typeInfrastructuur> <top10nl:geometrieVlak> <gml:Polygon srsName=urn:opengis:def:crs:EPSG::28992> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension=2> 176484.570 449640.827 176481.969 449642.727 176479.942 449644.208 176477.961 449641.245 176475.990 449638.298 176478.823 449637.889 176482.328 449637.382 176484.570 449640.827 </gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </top10nl:geometrieVlak> <top10nl:hartPunt> <gml:Point srsName=urn:opengis:def:crs:EPSG::28992> <gml:posList srsDimension=2> 176481.339 449641.757 </gml:posList> </gml:Point> </top10nl:hartPunt>

11. Wegobject met 2 instanties van typeWeg <top10nl:Wegdeel gml:id="nl.top10nl.115815038"> <nen3610:identificatie>NL.TOP10NL.115815038</nen3610:identificatie> <nen3610:objectBeginTijd>2007-06-05T00:00:00</nen3610:objectBeginTijd> <nen3610:versieBeginTijd>2007-06-05T00:00:00</nen3610:versieBeginTijd> <nen3610:status>in gebruik</nen3610:status> <top10nl:typeWeg>lokale weg</top10nl:typeWeg> <top10nl:typeWeg>regionale weg</top10nl:typeWeg> <top10nl:typeInfrastructuurWegdeel>kruising</top10nl:typeInfrastructuurWegdeel> <top10nl:hoofdverkeersgebruik>gemengd verkeer</top10nl:hoofdverkeersgebruik> <top10nl:verhardingsbreedteklasse>4 - 7 meter</top10nl:verhardingsbreedteklasse> <top10nl:gescheidenRijbaan>nee</top10nl:gescheidenRijbaan> <top10nl:verhardingstype>verhard</top10nl:verhardingstype> <top10nl:straatnaam xml:lang="nl">Binnenweg</top10nl:straatnaam> <top10nl:straatnaam xml:lang=nl">Zomerweg</top10nl:straatnaam> <top10nl:hoogteniveau>0</top10nl:hoogteniveau> . . </top10nl:Wegdeel

12. Wegobject met 2 instanties van straatnaam <top10nl:Wegdeel gml:id="nl.top10nl.115815038"> <nen3610:identificatie>NL.TOP10NL.115815038</nen3610:identificatie> <nen3610:objectBeginTijd>2007-06-05T00:00:00</nen3610:objectBeginTijd> <nen3610:versieBeginTijd>2007-06-05T00:00:00</nen3610:versieBeginTijd> <nen3610:status>in gebruik</nen3610:status> <top10nl:typeWeg>lokale weg</top10nl:typeWeg> <top10nl:typeWeg>regionale weg</top10nl:typeWeg> <top10nl:typeInfrastructuurWegdeel>kruising</top10nl:typeInfrastructuurWegdeel> <top10nl:hoofdverkeersgebruik>gemengd verkeer</top10nl:hoofdverkeersgebruik> <top10nl:verhardingsbreedteklasse>4 - 7 meter</top10nl:verhardingsbreedteklasse> <top10nl:gescheidenRijbaan>nee</top10nl:gescheidenRijbaan> <top10nl:verhardingstype>verhard</top10nl:verhardingstype> <top10nl:straatnaam xml:lang="nl">Binnenweg</top10nl:straatnaam> <top10nl:straatnaam xml:lang=nl">Zomerweg</top10nl:straatnaam> <top10nl:hoogteniveau>0</top10nl:hoogteniveau> . . </top10nl:Wegdeel

13. Definitie van Gebouw in top10nl.xsd <group name="Top10Object"> <sequence> <element name="brontype" type="top10nl:BrontypeType"/> <element name="bronbeschrijving" type="string"/> <element name="bronactualiteit" type="date"/> <element name="bronnauwkeurigheid" type="double"/> <element name="dimensie" type="top10nl:DimensieType"/> </sequence> </group> .. <complexType name= "GebouwType"> <complexContent> <extension base="nen3610:GebouwType"> <sequence> <element name= "hoogteklasse" type="top10nl:HoogteklasseGebouwType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <element name="hoogte" type="double" minOccurs="0"/> <element name="hoogteniveau" type="integer" minOccurs="0 "/> <element name="geometrieVlak" type="gml:SurfacePropertyType"/> <group ref="top10nl:Top10Object"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> <element name="Gebouw" substitutionGroup="nen3610:Gebouw" type="top10nl:GebouwType"/>

14. GML elementen voor objectklasse Gebouw

15. GML elementen voor objectklasse Wegdeel

16. TOP10NL objectklassen en geometriesoort

17. Converteren van GML naar geodatabase Vragen bij conversie: Hoe ga je om met meervoudige geometrien? Hoe ga je om met meerdere instanties van attributen? Hoe ga je om met namen in zowel Nederlands als Fries? Wil je bepaalde attributen coderen en welke dan?

18. Indeling TOP10NL geometrie in GIS bestanden (1)

19. Indeling TOP10NL geometrie in GIS bestanden (2)

20. Opslag van geometrie 1 geometriesoort per tabel Overige attribute opslaan bij de geometrie (alleen bij cardinalitiet van 1) Geometriepunt van wegdeel niet opslaan (al als hartpunt aanwezig)

21. Opslag van attributen met mogelijk meerdere waarden In aparte tabellen plaatsen: Alle attributen met namen en met taalcode (naam, straatnaam) . Taalcode ook opnemen als attribuut. Gecodeerde attributen (Typeweg, Typegebouw, Typelandgebruik en Hoofdverkeersgebruik) Wegnummers (aWegnummer, eWegnummer, nWegnummer en sWegnummer) Achter elkaar plaatsen (CSV) Alle attributen met namen die een taalcode hebben (straatnaam etc.) Alle attributen met namen zonder taalcode (brugnaam, tunnelnaam etc.) Omschrijvingen van gecodeerde attributen (Typeweg etc.) Wegnummers (aWegnummer, eWegnummer, nWegnummer en sWegnummer)

22. GML elementen voor objectklasse Wegdeel

23. Domeinen (codespaces) van TOP10NL

24. Domeinen met elkaar uitsluitende waarden FYSIEKVOORKOMEN_WATER in afsluitbare duiker in afsluitbare grondduiker in duiker in grondduiker in sluis op brug Overkluisd FYSIEKVOORKOMEN_TERREIN in tunnel op brug overkluisd VOORKOMEN_TERREIN dras, moerassig met riet dras, moerassig|met riet ? toegevoegd

25. Opslag van attributen van type codespace Attributen van het type codespace (domein) krijgen een numerieke code. De codes van een domein lopen van 1 t/m N (N is aantal waardes in het domein) Van gecodeerde attributen worden zowel de code als de werkelijke waarde (omschrijving) opgenemen Bij max. n waarde de code in de hoofdtabel plaatsen Indien meerdere waarden mogelijk zijn, de codes in een aparte tabel plaatsen, behalve als de domeinwaarden elkaar uitsluiten Bij meerdere waarden de omschrijvingen achter elkaar plaatsen in hoofdtabel (gescheiden door een | )

26. Domeinen in XSD, meerdere waarden per object

27. Domeinen (codespaces), niet gecodeerd in Oracle

28. Namen in GML Alle namen kunnen een taalcode meekrijgen De volgende naam attributen zijn nergens ingevuld: naam van Spoorbaandeel naam van HoogteOfDieptePunt, KadeofWal en IsoHoogte naam van Wegdeel De volgende namen hebben wel een taalcode: straatnaam naam (gebouw, functioneel gebied, water etc.) De volgende namen hebben geen taalcode: brugnaam tunnelnaam afritnaam sluisnaam baanvaknaam

29. Namen in GML (vervolg) Een object kan n of meer Nederlandse en n of meer Friese namen hebben. Alleen eerste Nederlandse en/of Friese naam van een object heeft een taalcode. Dit is een fout in de GML Als er een Friese naam is ingevuld, is er meestal geen Nederlandse naam ingevuld (Voor provincie Friesland gecontroleerd)

30. Opslag van naam attributen Indien taalcode WEL is ingevuld: Naam en taalcode in aparte tabellen plaatsen (bijv. wegdeel_straatnaam) Tevens Nederlandse of de Friese naam of namen in de hoofdtabel plaatsen. De Nederlandse naam heeft de voorkeur. Bij meerdere namen, deze achter elkaar plaatsen. Indien taalcode NIET is ingevuld: Naam attributen zonder taalcode in de hoofdtabel plaatsen, eventueel achter elkaar geplaatst.

31. Niet ingelezen attributen Een aantal elementen staan wel in nen3610.xsd, maar komen niet voor in de de GMLs, de shapefiles en de database bij TD-kadaster. Deze elementen worden niet meegenomen als attribuut in de Oracle tabellen. Voorbeelden zijn: Sommige namen (bijv. van spoorbaan) Toegankelijkheid (van gebouw of weg) Locatie van object (naam, adres, woonplaats etc.) Bestemmingsfunctie van gebouw Materiaal (van gebouw of terrein of inrichtingselement) Verharding van terrein SpanningOfDruk van inrichtingselement RechtenOpObject

32. Uitbreiding van TOP10NL Code voor visualisatie SYMBOL SYMBOL_H0 (alleen ingevuld als HOOGTENIVEAU = 0) TDN-code uit TOP10Vector TDN_CODE Vlak-lijn topologie Als aparte objectklasses (nog niet helemaal gereed)

33. Opslagstructuur met zo efficint mogelijke opslag

34. Uiteindelijke opslagslagstructuur Wegdeel

35. Conversieprogammatuur voor GMLs FME van Safe Software Uitvoer naar allerlei formaten (SDE, Oracle Spatial, DGN etc.) Diverse bewerkingen mogelijk TOP10NL GMLreader plaatst meerdere instanties van attributen achter elkaar GML reader plaatst meerdere instanties van attributen in een list Interoperability Extensie van ArcGIS (is FME) Directe conversie van GML naar File geodatabase is gratis, maar niet echt bruikbaar GO Loader van Snowflake Software Uitvoer alleen naar Oracle Spatial Zeer gebruiksvriendelijk In te stellen bij voor welke attributen de waarden achter elkaar geplaatst worden, of in een aparte tabel. Snel Nabewerking met SQL*Plus nodig

36. Eenvoudige conversie met FME (in ArcGIS)

37. FME conversie

38. GO Loader conversie

39. Topologie TOP10NL bevat geen expliciete topologie Tijdens conversie van TOP10vector is wel gebruik gemaakt van topologie om consistentie te bevorderen en kwaliteit te verbeteren Gebruiker kan indien nodig zelf topologie aanmaken in applicatie Aanbrengen topologie veroorzaakt ook extra opdeling

40. Vlak-lijn topologie

41. Vlak-lijn topologie vastleggen

42. Vlak-lijn topologie vastleggen

43. Fouten in TOP10NL Er ontbreken vlakken Topologische relaties tussen vlakken en lijnen niet in orde Gebouwen overlappen elkaar soms Er zijn bebouwd gebied terreinen zonder bebouwing Niet alle straten hebben een taal code TDN-code niet altijd herleidbaar omdat attributen niet altijd zijn ingevuld (bijv. breedteklasse van wegen en typegebouw)

44. Demo

  • Login