Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg? - PowerPoint PPT Presentation

Vaginal
Download
1 / 33

  • 231 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg? . Marie Ellström Engh Overlege førsteamanuensis , Kvinneklinikken Akershus universitetssykehus. Bakgrunn Gjennomførende Konsekvenser . Bakgrunn. Abdominal Laparoskopisk Vaginal. Bakgrunn. Vaginal plastikk.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Vaginal hysterektomisomdagkirugi

Hvorfor bry seg?

Marie Ellström Engh

Overlegeførsteamanuensis,Kvinneklinikken

Akershusuniversitetssykehus


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Bakgrunn

Gjennomførende

Konsekvenser


Bakgrunn

Bakgrunn

Abdominal

Laparoskopisk

Vaginal


Bakgrunn1

Bakgrunn

Vaginal plastikk


Tid p sykehus etter operasjon

Tid på sykehus etter operasjon


Tid p sykehus etter operasjon1

Tid på sykehus etter operasjon

Ahus tid


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Multimodal modell

Tidlig

ernæring

Endrede

pasientråd

Optimal

informasjon

Minimere

stress

Tidlig

mobilisering

Effektiv

analgesi

Forkorte hospitaliseringstiden

forkorte rekonvalesenstiden


Postoperativ liggetid

Postoperativ liggetid


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Multimodal modell

Tidlig

ernæring

Endrede

pasientråd

Optimal

informasjon

Minimere

stress

Tidlig

mobilisering

Effektiv

analgesi

Forkorte hospitaliseringstiden

forkorte rekonvalesenstiden


Results time registration

Results: Time registration

  • Proportional lesstime spent on elimination , personal hygiene, medication.

  • Proportional more time spent on mobilisation, information


Results personnel survey

Results: Personnel survey

  • Less physical workload

  • Less mental workload

  • A win-win situation.

Results: Interview


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

2008 Nytt sykehus!!!!

Reduksjon fra 20 til 8 senger

Ingen plass før pasientene grunnet lykket innføring av fast track!!!

Dagkirurgisk enhet!


Vaginale hysterektomier som dagkirurgi

Vaginale hysterektomier som dagkirurgi


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Mål

At registrere vår initiale erfarenhet

Identifisere risiko faktorer for innleggelse og misfornøyde pasienter


Materiale og metoder

Materiale og metoder

Tidsperiode

Februar 2009- April 2010

Inklusjonskriterier

ASA I-II

Ikke alene første natten

En times bilreise til sykehuset.


Materiale og metode

Materiale og metode

Bakgrunns data

Indikasjon

Perioperative data

Smerte og kvalme registrert (VAS)

Smerte og kvalme og fornøydhet dagen etter operasjon

Årsak til innleggelse komplikasjon (DIPS)


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Figure 1

Consort

Hysterectomies on benign indication during the study period

Abdominal N = 171 (40.7%)

Laparoscopic N = 32 (7,6%)

Vaginal N = 217 (51,6%)

Vaginal hysterectomies

At the day surgery unit

N = 164 (75.6 %)

Not registered owing to logistical reasons

N = 14 (8.5 %)

Registered

N = 150(91.4%)

Admitted

N=24 (16%)

Discharged the same day

N = 126 (84.0 %)

Not contacted due to nurse absentee

N =18 (14.2)

Interviewed first postoperative day

N = 108 (85.7%)


Bakgrunnsdata

Bakgrunnsdata

Alder (år) Median 46.0 Range (32-69)

Antall fødsler Median 2 Range (0-6)

BMI Median 25.8 Range (18-38)

Tid kirurgi42.7%

Røyker22.8%

Postmenopausal26.8%

Annens sykdom35.3%


Perioperative data

Perioperative data

Operations lengde 56 min (25-141)

Blødning 100 ml (10-700)

Uterus vekt 120 g (28-596)

Tid på oppvåkning 270 min (90-540)

Gikk hem samme dag 126 (84.0%)


Rsaker til innleggelse samme dag

Årsaker til innleggelse samme dag

Antall

Smerte /kvalme 10

Komplikasjon 8

Ikke tømme blæren 4

Sosiale grunner 2

Totalt 24 (16,0%)

Bare en pasient kom tilbake samme døgn


Komplikasjoner for hele gruppen

Komplikasjoner for hele gruppen

Alvorlige

Totalt4

Re-operasjon grunnet blødning 2

Re-operasjon grunnet abscess 2


Komplikasjoner dagkirurgiske gruppen

Komplikasjoner dagkirurgiske gruppen

Ingen pasient kom in akutt før reoperasjon


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Forskjell i smerte mellom dagkirurgiske og innlagte pasienter


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Gjennomsnittlig tilfredshet

Not contacted due to nurse absentee

N =18 (14.2)

Admitted

N=24 (16%)

Interviewed first postoperative day

N = 108 (85.7%)

8.8 SD±.1.4

9.0 SD ±1.4

8.8 SD±.1.5


Pasienter 7 i tilfredshet

Pasienter ≥7 i tilfredshet

100 (92.6%)

Interviewed first postoperative day

N = 108 (85.7%)


Konklusjon

Konklusjon

Vaginal hysterektomi ær en operasjon som kan gjennomføres som dagkirurgi hos de fleste kvinner som oppfyller dagkirurgiske kriterier.

Dette med en stor majoritet av fornøyde pasienter

Engh M Hauso W et al Acta ObstetGynecol 2012


Hvorfor har vi lykkets

Hvorfor har vi lykkets?

Ledelse som er åpen for (og nøtt til) forandring

Personal med entusiasme og erfaring


Vad har nytenking og anpasnings evne betyd f r oss

Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?

Sengeplasserfra 20 til 8

Allerede optimert fikk vi samme innsparingsmål som de andre

avdelingene


Vad har nytenking og anpasnings evne betyd f r oss1

Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?

Økonomi

Inneliggende Dag kirurgi

Vaginal hysterektomi 19 0435 242

Inkontinens operasjoner 11 5245 314Kostnad for nett 6000

75% av all kirurgi som dagkirurgi

80% som sammedags kirurgi


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Vaginal hysterektomisomdagkirugi

Hvorfor bry seg?

Ahus: Over 1000 pasienter på gangen i oktober

Det nybygde sykehuset Ahus har ikke plass til alle som skal behandles. – En trussel mot pasientsikkerheten, mener tillitsvalgte. NRK.no


Vad har motstand og konomi betyd f r oss

Vad har motstand og økonomi betyd før oss?

20052013

Abdominale hysterektomier 1døgn 50%30%

20102013

Vaginale hysterektomier 62%50 %

Ikke igangsatte tiltak


Vaginal hysterektomi som dagkirugi hvorfor bry seg

Hvorfor bry seg?

Takk !


  • Login