Modeller f r upphandling av v lf rdstj nster 26 mars 2013 advokat helena ros n andersson
Download
1 / 9

Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson. Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell. Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson' - pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modeller f r upphandling av v lf rdstj nster 26 mars 2013 advokat helena ros n andersson

Modeller för upphandling av välfärdstjänster26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson


Upphandling av v lf rdstj nster valet av modell
Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell

 • Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom

  • avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU

  • Införandet av ett valfrihetssystem och tillämpning av LOV

 • Valet av modell styrs i viss mån av om LOU eller LOV tillämpas

  • Varför utnyttjas inte den möjligheten fullt ut av upphandlande myndigheter?


Utg ngspunkten lou
Utgångspunkten - LOU

 • Procedurregler för anskaffning av tjänster finns i lagen om offentlig upphandling. Den grundar sig i EU-direktiv.

 • Hälsovård och sociala tjänster (välfärdstjänster) är s.k. B-tjänster och regleras i nuläget av svenska regler och EU-fördragets principer, och inte av EU-direktiv.

 • Strikt upphandlingsförfarande

  • Kvalificering av leverantörer.

  • Utvärdering mht det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris.

  • Utvärdering av kvalitet ”på papperet”.

  • Begränsade möjligheter för användare/avropare att välja leverantör mht kvalitet i utförandet.


Lag om valfrihetssystem
Lag om valfrihetssystem

 • Tillämpas för vissa hälso- och sjukvårdstjänster

  • omsorgs- och stödverksamhet för äldre/personer med funktionsnedsättning

  • hälsovård

  • om ett valfrihetssystem har inrättats

 • Leverantörerna blir kvalificerade i systemet.

 • Användarna får avropa efter fritt val – den enskildes bedömning av kvaliteten avgör.


Varf r utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut f r v lf rdstj nster
Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?

 • Min utgångspunkt

  • Alla typer av tjänster bör upphandlas på ett sätt som innebär att avroparen/brukaren har en valfrihet och som säkerställer kvalitet i utförandet och kontinuitet i verksamheterna.

  • Det är viktigt för att säkerställa att offentliga sektorn erhåller kvalitet även på lång sikt.

  • Målet måste vara goda affärer med

   • hög grad av servicen till medborgarna

   • hög kvalitet i de tjänster offentliga sektorn anskaffar.

 • Valfrihetssystem enligt LOV?

  • Varför inrättar inte alla landsting och kommuner ett sådant för alla tjänster som LOV omfattar?


Varf r utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut f r v lf rdstj nster1
Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?

 • Förarbetsuttalanden till LOU (prop. 2006/08:128, del 1, s. 179f)

  • Fördelningsnyckel bör användas.

  • Uttalandena om rangordning har blivit en huvudregel i praktiken.

  • Rangordning kan frångås:

   • t.ex. där vård- och omsorgstagares rätt att utöva inflytande på de varor och tjänster myndigheten ska tillhandahålla eller

   • till följd av behandlande läkares val/vissa patienters speciella behov.

 • Svensk rättspraxis

  • Valfrihetssystem kan användas som avropsordning i ramavtal som upphandlas enligt LOU för t.ex. neuro- och fysiologiska undersökningar och tandtekniska tjänster där brukarens behov bör styra avropen.


F rslag till nya eu direktiv
Förslag till nya EU-direktiv valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?

 • Direktiven kan komma att beslutas tidigast hösten 2013. Medför ny svensk lagstiftning 2014/2015.

 • B-tjänster kommer att regleras av EU-direktiv. Gäller kontrakt om sociala tjänster som överstiger 750.000 euro.

  • t.ex. vård- och omsorgstjänster

  • nationell avropsordning får användas

  • hänsyn ska få tas till enskilde användarens specifika behov, deltagande och egenmakt

 • Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013:12

  • enskildes val vid ramavtalsavrop enligt LOU

  • t.ex. vid. färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och annan äldreomsorg


Fokus p kommersiella villkor
Fokus på kommersiella villkor valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?

 • Kommersiella villkoren i kontrakten med leverantörerna ska vara marknadsanpassade

 • De kommersiella villkoren ska tillämpas under avtalets genomförande

 • Uppföljning och intern kontroll

 • Uteslutning i ny upphandling p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen?


Helena ros n andersson helena rosen andersson@lindahl se

Helena Rosén Andersson valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjä[email protected]


ad