ОБЩИНА ДРЯНОВО - PowerPoint PPT Presentation

ОБЩИНА ДРЯНОВО
Download
1 / 25

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ОБЩИНА ДРЯНОВО. КМЕТ: д-р Иван Николов. 200 9. БЮДЖЕТ. Уважаеми съграждани,. Община Дряново организира обществено обсъждане на проекта за бюджет 200 9 – най-важният финансов документ за развитието през настоящата година. Отчета за изпълнение на бюджет 200 8 и проекта за

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ОБЩИНА ДРЯНОВО

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5931769

ОБЩИНА ДРЯНОВО

КМЕТ: д-р Иван Николов

2009

БЮДЖЕТ


5931769

Уважаеми съграждани,

Община Дряново организира обществено

обсъждане на проекта за бюджет 2009 – най-важният

финансов документ за развитието през настоящата година.

Отчета за изпълнение на бюджет 2008 и проекта за

бюджет 2009 на Община Дряново може да намерите:

- на интернет-страницата на Община Дряново

www.dryanovo.bg

- в Център за услуги и информация на Община Дряново


200 9

Предложения за включване в Бюджет 2009 на Община Дряново

 • може да правите от 09 до 13 февруари:

 • - писмено – в Център за услуги и информация

 • на електронен адрес : dryanovo@dryanovo.bg ,

 • или kmet@dryanovo.bg

БЪДЕТЕ АКТИВНИ !

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ОТКРИТОТО И ЕФЕКТИВНО МЕСТНО

САМОУПРАВЛЕНИЕ !


200 91

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

Общинският бюджет е публичен и се контролира от

местната общност, както в частта на неговото изпълнение,

така и при неговото формиране. За нас е важно гражданите

на община Дряново да проявяват интерес и пряко да

участват при вземане на решенията

“Къде и за какво да бъдат похарчени техните пари”,

да се информиратза изпълнението на поетите бюджетни

ангажименти от предходната година и за вижданията на

местната власт.


200 92

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

Разработването на бюджетната програма за 2009 година ев условията на продължаващо изпълнение на стратегиятана правителството за финансова децентрализация на общините. За осъществяване на стратегическите цели и приетите приоритети в тази посока през 2007година и началото на 2008 година бяха направени съществени промени в нормативните актове, най – важните от коитоса свързани с :


200 93

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

 • предоставяне на правомощия на Общинските съвети да определят размерите на местните данъци и такси.

 • промяна в структурата на държавните трансфери.

 • задължително административно въвеждане на системата на делегираните бюджети в образованието.

 • местното самоуправление в условията на реално членство в Европейския съюз.


200 94

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

Общественото обсъждане на основните параметри на

отчета за 2008 година и проекто-бюджета за 2009 година

на Община Дряново е полeзният и демократичен начин да

сближим вижданията си за бъдещото развитие и

просперитет на нашата местна общност, за превръщането

на всяко населено място от общината в селище с

европейски вид, предлагащо най – добри условия за

живот и икономическо развитие.


5931769

Приходна част на бюджетаОбщински приходи

Бюджет 2008 – план и изпълнение, Бюджет 2009 – проект


5931769

Приходна част на бюджета.Общински приходи

Бюджет 2008 – план и изпълнение, Бюджет 2009 – проект


5931769

Приходна част на бюджетаПриходи предоставени от републикански бюджет


5931769

Приходна част на бюджетаПриходи предоставени от републикански бюджет


200 9 7 759 677

Приходната част на Бюджет 2009 възлиза на: 7 759 677

Млн. лв.


5931769

Разходна част на бюджета

Разходната част на общинския бюджет, е балансирана с приходната част.

РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2008 НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ПО ФУНКЦИИ


5931769

Разходна част на бюджета


5931769

Разходи за държавни и общински дейности - 2009


2007 2008 2009

Разходи за държавни и общински дейности съпоставка 2007 – 2008 - 2009

Млн. лв.


5931769

Разпределение на разходите

 • При преглед на разпределението на всички разходи по фун-

 • кции се вижда, че най-голям дял от бюджетните средства са

 • предвидените за :

 • Социално осигуряване – 24 %

 • Образование – 19 %

 • Капиталови разходи – 17 %

 • Общи държавни служби – 12 %

 • Жилищно строителство– 10%

 • Резерв – 7%


5931769

Обекти за финансиране


5931769

Обекти за финансиране


5931769

Обекти за финансиране


5931769

Обекти за финансиране


5931769

П Р О Г Р А М АТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2009 г.

 • 1. Ремонт тротоари и улични настилки- 61 984 лв.

 • - изкърпване асфалтова настилка в гр. Дряново 15 000

 • доставка и монтаж пожарни хидранти и

 • решетки в централна градска част 10 000

 • материали за ОСПОЗ10 000

 • - изкърпване настилките в населените места в т.ч.26 000

 • с. Гостилица 2 405

 • с. Славейково 10 003

 • с. Царева ливада 3 576

 • материали за ОСПОЗ 11 000


5931769

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2009 г.

2. Ремонт сгради общинска собственост 28 165 лв.

- изграждане тоалетна към клуб на

пенсионера с. Царева ливада 2 500 лв.

- ремонт покрив читалище с. Длъгня3 000 лв.

- вътрешен ремонт помещения в ОбА 2 085 лв.

- остъкляване читалището в с. Янтра3 500 лв.

- вътрешен и външен ремонт на сградата

на км.Ц.ливада 6 500 лв.

- ремонт сградата на км. и читалището в с. Славейково3 500 лв.

- ограда парк и гробища с. Гостилица 5 280 лв.

- проектиране отопление и вентилация ЦДГ – Детелина 1 800 лв.

3. Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировки 924 лв.


5931769

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2009 г.

ОБОБЩЕНИЕ :

1. Ремонт тротоари и улични настилки 61 984 лв.

2. Ремонт сгради общинска собственост 28 165 лв.

3. Текущ ремонт хоризонт. и вертикална маркировка 924 лв.

ВСИЧКО: 91 073 лв.


5931769

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


 • Login