Początki państwa Polskiego - PowerPoint PPT Presentation

Pocz tki pa stwa polskiego
Download
1 / 12

 • 249 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Początki państwa Polskiego. Spis treści. Bolesław Chrobry Chrzest Polski Dobrawa Koronacja Bolesława Chrobrego Mieszko I Otton III Święty Wojciech Zjazd Gnieźnieński Informacji szukaliśmy… Koniec. Bitwa pod Cedynią. Koniec.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Początki państwa Polskiego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pocz tki pa stwa polskiego

Początki państwa Polskiego


Pocz tki pa stwa polskiego

Spis treści

 • Bolesław Chrobry

 • Chrzest Polski

 • Dobrawa

 • Koronacja Bolesława Chrobrego

 • Mieszko I

 • Otton III

 • Święty Wojciech

 • Zjazd Gnieźnieński

 • Informacji szukaliśmy…

 • Koniec

 • Bitwa pod Cedynią

Koniec


Pocz tki pa stwa polskiego

Mieszko I (między 920 a 940-992), książę polski od 960, syn Siemomysła, pierwszy znany władca państwa polskiego z dynastii Piastów. Zjednoczył ziemie plemion zamieszkujących Wielkopolskę, Kujawy, Łęczyckie, Sieradzkie, Mazowsze, Pomorze Gdańskie oraz część Pomorza ZachodniegoOk. 965 poślubił księżniczkę czeską Dobrawę. W 966 przyjął chrzest. Zdobył ujście Odry walcząc z margrabią niemieckim Hodonem, zwyciężając w decydującej bitwie pod Cedynią w 972. Odparł wyprawę cesarza Ottona II przeciw Polsce w 979.Po śmierci Dobrawy poślubił Odę, córkę margrabiego Dytryka, i wspomagany przez wojska cesarskie ok. 990 zdobył Śląsk, ziemię Wiślan oraz Małopolskę.

Mieszko I

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Dobrawa, Dąbrówka (?-977), księżniczka czeska, córka Bolesława I. Od 965 żona Mieszka I. Założycielka kościoła św. Trójcy i św. Wita w Gnieźnie w 970. W znacznej mierze przyczyniła się do przyjęcia przez Polskę chrztu i umocnienia stosunków polsko-czeskich.

Dobrawa

Spis treści


Boles aw chrobry

Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025), książę polski od 992, król od 1025. Najstarszy syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. 973 znalazł się na dworze niemieckim jako zakładnik i gwarant pokoju pomiędzy Mieszkiem I a królem niemieckim. Kilkakrotnie wstępował w związki małżeńskie, w 984 poślubił córkę margrabiego Miśni Rygdaga, odesłał ją jednak niebawem i w 986 Węgierkę nieznaną z imienia, matką Bezpryma, którą także rychło porzucił i 987 pojął za żonę Emmildę, córkę księcia Dobromira, matkę m.in. Mieszka II. Poprzez te związki małżeńskie starał się o zdobycie wpływów wśród sąsiadów Polski.

BOLESŁAW CHROBRY

Spistreści


Pocz tki pa stwa polskiego

Święty Wojciech, właśc. Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach - zm. 23 kwietnia 997 w okolicach Elbląga lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz, męczennik, uznawany przez Kościół katolicki za świętego.

ŚWIĘTY WOJCIECH

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Otton III (980-1002), z rodu Ludolfingów, król Niemiec od 983, cesarz od 996. Syn i następca Ottona II. Osobiste rządy objął w 995. Wychowany w kulcie imperium rzymskiego i cesarstwa ottońskiego, kontynuował tradycje rzymskie.

Dążył do utworzenia imperium uniwersalnego, zrzeszające na równych prawach wchodzące w jego skład kraje. W 995 zorganizował wyprawę do Rzymu, pokonał Krescencjuszów, osadził na tronie papieskim swego kuzyna Brunona (Grzegorz V) i w maju 996 odbył koronację cesarską. Spotkał się z opozycją zarówno we Włoszech, jak w Niemczech.

OTTON III

Spis treści


Chrzest polski

Chrzest Polski, proces chrystianizacji Polski, zastępowania pierwotnych wierzeń słowiańskich przez religię chrześcijańską, trwający od X-XIII w., a rozpoczęty 4 kwietnia 966, kiedy książę Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest

CHRZEST POLSKI

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Bitwa pod Cedynią została rozegrana 24 czerwca 972 roku między wojskami księcia Polan – Mieszka I a margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck[1]. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I[2]. Bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcześniej przez Polan.

Bitwa pod Cedynią

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Zjazd gnieźnieński, w 1000 spotkali się w Gnieźnie Bolesław Chrobry oraz pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono polską organizację kościelną w oparciu o powołane do istnienia arcybiskupstwo gnieźnieńskie z bratem św. Wojciecha Radzimem Gaudentym na czele. Podlegały mu trzy biskupstwa: we Wrocławiu (z bp. Janem), w Krakowie (z bp. Popponem) i Kołobrzegu (z bp. Reinbernem). Ponadto Otton III wręczył Chrobremu diadem i włócznię św. Maurycego, co odczytuje się jako wstępną zgodę na koronację.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Historia” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Jerzy Maroń, Jacek Piotrowski, Marek Czapliński, Stanisław Rosik, Zbigniew Fras.

Zjazd gnieźnieński

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) – książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany władca Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był także księciem Czech jako Bolesław IV. Był synem Mieszka I, księcia Polski, i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Objął rządy w 992 roku, wypędzając krótko potem swoją macochę Odę i przyrodnich braci. Sojusznik cesarza Ottona III, gościł go w 1000 roku w Gnieźnie na tzw. zjeździe gnieźnieńskim, podczas którego cesarz prawdopodobnie koronował Bolesława. Źródła są niejednoznaczne w ocenie gestów, które Otton wykonał podczas wizyty w Gnieźnie, lecz dowodem na to są monety z napisem rex datowane maksymalnie na 1020 oraz dary które cesarz wręczył Bolesławowi - włócznia i diadem. Po śmierci Ottona III (1002) Bolesław znalazł się w konflikcie z jego następcą Henrykiem II Świętym, prowadząc z nim długotrwałe wojny (1002-1018), zakończone pokojem w Budziszynie i zajęciem Milska i Łużyc.

Bolesław Chrobry

Spis treści


Pocz tki pa stwa polskiego

Informacji szukaliśmy na www.onet.pl i www.wikipedia.pl

Autorzy: Alan Zasadzki i Alan Piotrowski

Spis treści


 • Login