VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH - PowerPoint PPT Presentation

Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch
Download
1 / 86

 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH. vztah mezi státní správou a samosprávou „oddělený“ a „spojený“ model výkonu veřejné správy organizace „kontroly“ ve státní správě a samosprávě územní členění státu a organizace územní veřejné správy. státní zřízení a zákonodárné orgány

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

 • vztah mezi státní správou a samosprávou

 • „oddělený“ a „spojený“ model výkonu veřejné správy

 • organizace „kontroly“ ve státní správě a samosprávě

 • územní členění státu a organizace územní veřejné správy


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

 • státní zřízení a zákonodárné orgány

 • struktura orgánů centrální správy

 • struktura orgánů územní správy

 • postavení pracovníků (úředníků) státní správy a samosprávy


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

common law – zvykové

constitutional conventions – ústavní konvence

statute law – zákony

volební zákony

works of authority


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚSTAVA UK a Severního Irska


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Magna Charta Libertatum1215

Petition of Rights1627

Habeas Corpus Act1679

Bill of Rights1689

Act of Settlement1701

Veto Bill – Parlamentní zákon z r.1911

Parlamentní zákon z r.1949

House of Lords Act1999

Scotland Act 19.11.1998zákony

Northern Ireland Act 19.11.1998o regionální

Government of Wales Act 31.7.1998autonomii

Human Rights Act 9.11.1998


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE

A

SEVERNÍHO IRSKA


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Konstituční monarchie – dědičná

hlava státu: král – královna – dědičná

Winsdorská dynastie

od r. 1952 Alžběta II.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

 • VLÁDNOUCÍ DYNASTIE:

 • do r. 1066 Cedrikovci – Harald II.

 • 1066 – Normanská – Vilém I.

 • 1154 – Plantagenetská – Jindřich II.

 • (1455 – válka „růží“)

 • 1485 – Tudorská – Jindřich VI.

 • 1603 – Skotská (Stuartovci) – Jakub I.

 • 1. král Velké Británie a Irska


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1625 – Karel I. 1629 – 1640 - nesvolán parlament

1649 – 1660 republika – národní parlament

- státní rada – výkonná moc (42 členů)

1653- nový parlament

- státní rada (12 členů)

vojenská rada

- protektor - Oliver Cromwell (1658)

- Richard Cromwell (1659)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1660 - Restaurace Stuartovců: Karel II.

1668(9) – Oranžská – Vilém III.

1701 – nástupnictví jen „protestantům“

1702 – Stuartovci – Anna – (dcera Jakuba II.)

1714 – Hannoverská – Jiří I.

1837 – Hannoversko – Sasko- Koburská – Viktorie I.

Winsdorská

Eduard VII. 1901


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

 • Magna Charta Libertátum (Jan Bezzemek) 1199-1216

 • 1679 Habeas Corpus Act (Karel II.) 1660-1685

 • 1689 Bill of Rights (Vilém III. Oranžský) 1689-1702

 • Úplná unie Anglie a Skotska

 • společný parlament


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1835 – the Municipal Corporation Act

1972 – the Local Government Act

(1985, 1988, 1992, 1996)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

1680 – Whigové (liberálové)

Toryové (konzervativní – aristokracie)

1874 – liberální x konzervativní (labouristé)

1924 – labouristé x konzervativní


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

rozloha/km² počet obyvatel/mil.

Spojené království241.75260,3

Historické země:

Anglie 133.832 50,1

Skotsko 72.620 5,4

Wales 20.750 3,1

Sev. Irsko 14.550 1,7


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Historická země

Hrabství – Shire

Distrikt

Město - Obec


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Anglie: metropolitní hrabství7Londýn

hrabství 39

Wales hrabství8Cardiff

Skotsko kraje9Edinburgh

Severní Irsko regiony 26Belfast


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Dolní sněmovna

the House of Commons659 poslanců

Horní sněmovna

the House of Lords

cca 1200 (800 lordů)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

CENTRÁLNÍ SPRÁVA

Premiér

Kabinet (klíčová ministerstva)

vláda

the Civil Service (jádro státní správy)

odvětvovéregionální úřady (Government Offices)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

„ad hoc“ správní orgány

např. the National Health Service

poradní orgány např:

Royal Comissions the Consultative Council for Local Government Finance


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

VOLBY

Dolní sněmovna:

5 let - většinový systém

Hrabství:

4 léta – jednomandátové obvody

distrikt:

3x během 4 let – jedna třetina


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

RADA

Výbor pro politiku a rezervy

komise (sub): Revize (speciál), Finanční,

Personální, Pozemková

odvětvové výbory:


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

LONDÝN

Rada Velkého Londýna

1888 – 1985

nyní:

32 obvodů (distriktů)

tj. rad obvodů


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1967 – the Local Government Management Board

1993 zřizování „agencies“ – manažerský typ


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

IRSKÁ REPUBLIKA


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1922 - samostatný stát

(součást „Commenwealth(u)

- ústava samostatného státu

1937 – přijata „republikánská“ ústava

1948 – Zákon o Irské republice

the Republic of Ireland Act


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

hlava státu: prezident

zákonodárný orgán: Sněmovna reprezentantůparlament

senát

výkonná moc: premiér

vláda

hlavní město: Dublin

rozlohapočet obyvatel

70.282 km² 3,97 mil.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Oblasti (kraje, regiony)8

Hrabství 27

Města na úrovni hrabství 4

(statutární města)

Samosprávná města 7

Městské distrikty49


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

FRANCIE


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Francouzská republika

987- Hugo Kapet (Remeš)

- Kapetovci

Valois Bourbon Orleans


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

987 – 1328Kapetovci

1328 – 1498Valois

1498 – 1589Valois – Orleans

1589 – 1792Bourboni

1815(4) – 1824Ludvík XVIII.

1824 – 1830Karel X.

1830 – 1848Ludvík Filip Orleanský


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

První císařství

1804 – 1815(4) Napoleon I.

Druhé císařství

1852 – 1870Napoleon III.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

I.republika

1795 – 1799direktorium

II.republika

1848 – 1852

III.republika

1870 – 1940(5)

IV.republika

1944 - 1958


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

V.republika

1958 – 1969 Charles de Gaulle

1969 – 1974Georges Pompidou

1974 – 1981 Valéry Giscard d´Estaing

1981 – 1993Francois Mitterrand

1993Jacques Chirac


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Hlava státu: prezident

- volen přímo na 7 let

parlament: národní shromáždění 577 členů – 5 let

senát 321 členů

12 zastupuje „zahraniční“ občany

9 let – 1/3


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Vláda – Ministerská rada – předsedá president

Kabinetní rada – předsedá předseda vlády

Ústavní rada – 9 členů

jmenuje prezident3

předseda senátu3

předseda NS3


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

rozloha 543.965 km²

počet obyvatel57,7 mil.

4 zámořské departementy

2 územní společenství

3 zámořská území


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Republika

Region22

Departement96 (4 zámořské – Korsika

zvláštní statut)

Arrondisement 320 (subprefektura)

Kanton 3.350 (policejní okresek

volební obvod)

Obec 36.000

Zámořská území


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

Socialistická

Komunistická

Gaulisté (pravice) - d´Estaing

- Chirac


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

 • 1792 – 1814 Počátky organizace „státní“ správy

 • po r. 1870 postupné „zpřesnění“ státní správy

 • „zpřesnění“ kompetencí samosprávy

 • zřízeny „regiony“- státní správní jednotka

 • 1972 – 3posílení úlohy regionu

 • 1982změny ve vzájemném vztahu státní a

 • samosprávy


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

OBCE

Starosta (volen obecní radou)

- na úrovni obce je reprezentant státu

Rada - 9 – 49 členů (podle počtu obyvatel obce)

funkční období – 6 let

Vykonává státní správu v přenesené působnosti


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

DEPARTMENT

Státní správa Samospráva

Prefekt-představitel státu Generální rada (6 let)

Prefekturaod r.1982 – prezident

do té doby v čele - prefekt


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

REGION

Státní správaSamospráva

Prefekt od r.1973-Generální rada (6 let)

Regionální úřad od r. 1982 – prezident

(správa prostředků z ESF) do té doby v čele prefekt


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ITÁLIE


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Republika – od r. 1947

(na základě referenda z r.1946)

Počátky místní správy z doby „městských“ států

Značně dlouho doba „rozdrobenosti“

Rozdíly mezi „jižní“ a „severní“ Itálií – přetrvávají dodnes


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

do r. 1815 vliv „napoleonské správy“

po r. 1815 na severu – rakouská státní správa

významné postavení „Papežského státu“

1861 „Risorgimento“

1864 – 1871 hlavní město Florencie

od r. 1871Řím


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1861 – savojská dynastie

1861 - 1878Viktor Emanuel II.

(sardinský král)

1878 – 1900Umberto I.

1900 – 1946Viktor Emanuel III.

1946Umberto II.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

HLAVA STÁTU:

prezident – volen poslanci,senátory a 58 delegáty

z autonomních regionů

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

630 členů5 let

SENÁT

322 členů, 315 voleno

ostatní jmenováni prezidentem

(ex-prezidenti, zasloužilé osobnosti)

Výkonná moc: vláda


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Počet obyvatel: 57 mil.

rozloha:301.309 km²

Sicílie

ostrovy

Sardinie


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

Centro Cristiano Democratico(Křesťanské)

Torza Italia Lidové

Cristiani Democratici Uniti

Socialisti Democratici ItalianiSocialistické

Partio Democratico della Sinistra

Partito Republicano Italiano

Partito Liberale Liberální

Italie Dei Valori

Federazione dei Verdi Zelení


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

13 regionálně orientovaných stran

z toho 6 členy Svobodné demokratické strany

Evropské svobodné aliance –

Demokratická strana národů Evropy


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Republika

Regiony – 5 zvláštní statut (1946-1948)

15 běžný statut (1970)

Provincie – 103 (formovány od doby sjednocení)

obce – více než 8.000


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Obce - starosta

- obecní tajemník - představený úředníků

- rada (volena na 5 let)

výkon státní správy v přenesené působnosti


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

PROVINCIE

původně: státní správa postupně: samospráva

Prefekt rada – jednání řídí (5 let)

Úřad provincie prefekt (nehlasuje)

úřad pod „kontrolou“ rady

- vykonává státní správu


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

REGION

státní správa – silně omezená samospráva: zastupitelstva – ustavují

výbory

volené rady 5 let

v čele „prezident“ (volený)

regionální kontrolní rady

složení: 3 správní odborníci – jmenuje regionální rada

správní soudce

vládní komisař


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

NĚMECKO


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

oficiální název:

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

1871 – Německé císařství (Prusko)

1918 – 1933 – republika

1933 – 1945 – Říše (německá, velkoněmecká)

(1938 připojení Rakouska)

1949 - Spolková republika

1949 – 1990 Německá demokratická republika


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Počátky správy

1701 – 1713Fridrich I. (III.)

- pruské království

1740 – 1786Fridrich II.

„osvícenské“

1786 – 1797Fridrich Vilém II. období

1797 – 1840Fridrich Vilém III - Leopold von Stein


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

1861 – 1888Vilém I.

1871císař

1888 – 1918Vilém II.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Hlava státu: spolkový prezident

spolkový kancléř

Parlament: Spolkový sněm (Bundestag)

656 členů – 4 roky

Spolková rada (Bundesrat)

68 členů voleni Zemským sněmem na 4 roky


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Počet obyvatel:82 mil.

Rozloha: 356.854 km²

hlavní město

1949 – 1990 Bonn

1990 – Berlín

do r. 2000 sídlo vlády Bonn


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

Křesťansko demokratickáCDU

Sociálně demokratickáSPD

Strana dem.socialismuSDP

Komunistická stranaKPD (nevýznamná)

„Zelení“ -


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Federace

Země (Land) 16

(z toho 3 městské)

Oblast (Regierungsbezirke) 29

Okres (Landkreis)

městský okres (Stadtkreis) 106

obec (Gemeinde) cca > 9000

(historicky až 30 000)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Země: zemský sněm (Landstag)

zemská vláda

Bádensko – Württembersko (Stuttgart)

Bavorsko (Mnichov) (70 548 km²)

Braniborsko (Postupim)

Dolní Sasko (Hannover)

Durynsko (Erfurt)

Hesensko (Wiesbaden)

Meklenbursko-Př.Pomořany (Schwerin)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Porýní – Falc(Mainz)

Sársko(Saarbrücken)

Sasko(Drážďany)

Sasko-Anhaltsko(Magdeburg)

Severní Porýní Vestfálsko(Düsseldorf)

Šlesvicko-Holštýnsko(Kiel)

Berlin - Hamburg - Brémy (404 km², 680 tis.)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

OBLAST

Regierungspresident (státní úředník)

Regierungsamt- oblastní úřad

- jen „státní správa“

- jen v šesti největších zemích


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

MĚSTA – ZEMĚ:

další velká města se člení na

obvody – Bezirk – státní správa

i samospráva


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

KREIS

Landkreis – zemský rada (Landrat)

volený okresním sněmem (Kreistag)

vrchní okresní ředitel (Oberkreisdirektor)

jmenovaný okresním sněmem

Bavorsko – jen „Landrat“ volený ze členů sněmu


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

OBEC (Gemeinde)

Starosta – vrchní starosta (větší obce)

všichni voleni

městskou (obecní)

Bürgermeister – Oberbürgermeister radou - Stadtrat

(Gemeinderat)

větší města: ředitel města

Stadtdirektor

Různý typ voleb: standard: 4 roky (volen „radou“)

ale jižní Německo: 6 let – přímá volba


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

NDR – 1949 – 1990

Prezident – hlava státu

Předseda státní rady

Lidové shromáždění – parlament

Státní rada

Územní členění:

Stát

Kraj – Bezirk

Okres – Kreis

Obec - město


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

RAKOUSKO


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Spolková republika

1804 – císařství rakouské

1867 – Rakousko – Uhersko

1918 (21.10) – Německé Rakousko

1919 – podepsána smlouva v Saint Germain

Rakouská republika

1938 – 1945 – součást německé Říše

1945 – 1955 – okupační správa

1955 Spolková republika


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

hlava státu: prezident

(přímá volba – 6 let)

: kancléř – předseda vlády

Spolkové shromáždění: Národní rada

- 183 členů ( přímá volba – 4 r.)

Spolková rada

- 63 členů (zemský sněm – 5 r.)


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ROZLOHA: 83.858 km²

Počet obyvatel: 8,1 mil.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

Křesťansko – demokratická

Sociální demokracie

Národně – konzervativní

Zelení


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

republika

země - 9

okres - 99

obce -


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

Země – zemský hejtman

zemské zastupitelstvo – zemská rada (výkonná)

SPOLKOVÉ ZEMĚ

Burgenland(Eisenstadt)

Dolní Rakousy(Sankt Pölten)

Horní Rakousy(Linz)

Korutany(Klagenfurt)

Salcbursko(Salzburg)

Štýrsko(Graz)

Tyrolsko(Innsbruck)

Voralberg(Bregenz)

Vídeň


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

okres analogický systém jako SRN

obec Vídeň + velká města + obvody


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ŠVÉDSKO


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

království – konstituční monarchie

(velmi silně omezené pravomoci panovníka)

Ústava z r. 1809

r. 1975 – jen representativní funkce


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

GENEZE

1523 Vasovci

1523 – 1560Gustav I. Vasa

.

.

.

1809 – 1818Karel XIII.

1818 (11) – 1844Karel XIV.(Jean Bernadette)

1950 – 1973Gustav IV. Adolf

1971 – místo dvou komor parlamentu pouze jedna

1973Karel XVI. Gustav


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

hlava státu: král

předseda vlády – vláda

parlament : 349 – 309 voleno (40 křesel rozděleno) 3 roky

rozloha: 449.964 km²

počet obyvatel: 8,8 mil.


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Stát

province – oblast 20

Zvláštní statut:

Stockholm

Malmö

Göteborg

Gotland (ostrov)

S výjimkou Stockholmu ø300 000 obyv.

municipality (obce) v r. 1952 - 2800 – nyní 284


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

provincie – oblast – region

vládní – guvernér – jmenovaný vládou státní

správa

regionální výbor – jmenovaný radou regionu

rada regionu – samospráva

regionální výbor – odpovídá vládě


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

municipalita

- sdružuje representace místních orgánů

(zajišťujících „veřejné“ služby)

municipální rady - volené


Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch

POLITICKÉ STRANY

Sociální demokracie

Levicová strana (do 80.let – komunistická)

Strana Centra (dříve Farmářská liga)

Liberální strana

Konzervativní strana


 • Login