University college nordjylland ucn sundhedsuddannelserne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

University College Nordjylland (UCN) Sundhedsuddannelserne PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

University College Nordjylland (UCN) Sundhedsuddannelserne. Jette Bangshaab Lektor og programleder for ”Teknologier i borgernær sundhed”. Sundhedsprofessionsuddannelser på UCN. Sygeplejersker Ergoterapeuter Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer

Download Presentation

University College Nordjylland (UCN) Sundhedsuddannelserne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


University College Nordjylland(UCN)Sundhedsuddannelserne

Jette Bangshaab

Lektor og programleder for ”Teknologier i borgernær sundhed”.

Jette Bangshaab [email protected]


Sundhedsprofessionsuddannelser på UCN

Sygeplejersker

Ergoterapeuter

Fysioterapeuter

Jordemødre

Radiografer

3 ½ årige professionsbacheloruddannelser fordelt på 7 semestre/14 moduler.

Jette Bangshaab [email protected]


Hvordan uddannes til anvendelse af sundhedsteknologiKategorier af teknologier i uddannelserne

Hverdagsteknologier – fx øjenstyring, stemmestyring, apps til brug for daglige gøremål

Træningsteknologier – fx Mitii, Nintendo

Testudstyr – fx balanceplatform, løbebånd

Telemedicinske teknologier – fx videokonferencer, selvmonitorering, mobiltelefoner

Jette Bangshaab [email protected]


Hvilke kategorier af teknologier uddannes de studerende til at anvende?

Hjælpemidler – fx spiserobot, intelligente senge, skylletoiletter

Smart home teknologier – fx styring af døre, TV, lamper, vinduer

…og det udvikler sige hele tiden

Jette Bangshaab [email protected]


Hvordan uddannes de sundhedsprofessionelle til at anvendesundhedsteknologi? Evaluere teknologi – model fra Jysk Teknologisk Institut

Jette Bangshaab [email protected]


Hvordan uddannes de sundhedsprofessionelle til at anvende sundhedsteknologi? Matchmaking

Jette Bangshaab [email protected]


Hvordan uddannes de sundhedsprofessionelle til at anvendesundhedsteknologi? Professionslokaler

Jette Bangshaab [email protected]


Hovedaktiviteter og milepæle i 2014 med afsæt i 2013

Jette Bangshaab [email protected]


Hvordan uddannes de sundhedsprofessionelle til at anvende sundhedsteknologi?

En professionsbachelor uddanner til bestemte områder, derfor tilrettelægger vi indholdet efter behov og ønsker fra disse områder – fx

Digitaliseringstrategien (Digitaliseringsstyrelsen,2013)

 • Fokus 4: Effektiv, digital samarbejde med patienter

 • Fokus 5: Fart på brugen af teknologier i den sociale indsats

  NextPractice

  (Kommunernes Landsforening,2014)

 • De sundhedsfaglige uddannelser skal integrere og understøtte udviklingen indenfor velfærdsteknologi og telesundhed.

Jette Bangshaab [email protected]


Jette Bangshaab [email protected]


Hvad har vi igangsat i 2013

Jette Bangshaab [email protected]


 • Login