OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY - PowerPoint PPT Presentation

Wiatowy tydzie przedsi biorczo ci
Download
1 / 24

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY. W dniach 15 – 20 listopada po raz trzeci w Polsce zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości , której organizatorem na terenie Polski jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wiatowy tydzie przedsi biorczo ci

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY


Otwarta firma biznes przy tablicy

W dniach 15 – 20 listopada po raz trzeci w Polsce zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, której organizatorem na terenie Polski jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

To wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła ma możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obchodzony jest jednocześnie w 56 krajach. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki


Otwarta firma biznes przy tablicy

Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy polega na zorganizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami biznesu, którzy prowadzą zajęcia w szkole.

Spotkanie powinno trwać 1 – 2 godzin lekcyjnych; może zostać zorganizowane dla każdej z zainteresowanych klas odrębnie lub dla kilku klas wspólnie (np.: w auli szkolnej). Spotkanie można zorganizować w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości lub godzin do dyspozycji wychowawcy. Jest to doskonała okazja do zrealizowania niektórych treści nauczania i wychowania. Młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków.


Otwarta firma biznes przy tablicy

Proponowana tematyka spotkań:

 • Pracownikipracodawca

 • Własnafirmę

 • Marketing firmy

 • Etycznybiznes

 • Firma a klient

 • Finanse

  Zadaniem nauczyciela w ramach projektu jest:

 • zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielem firmy lub instytucji,

 • nawiązanie kontaktu z firmą i ustalenie terminu oraz tematyki spotkania,

 • wydrukowaniepodziękowaniadlafirmy,

 • wręczenie podziękowania przedstawicielowi firmy po zakończeniu spotkania,

 • wydruk zaświadczeń potwierdzających udział konsultanta w spotkaniu „Otwarta firma”.


Otwarta firma biznes przy tablicy

W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielami następujących firm:


Powiatowy zarz d dr g z yrardowa

PowiatowyZarządDrógz Żyrardowa


Otwarta firma biznes przy tablicy

Zajęcia z uczniami klasy II E poprowadziła pani Anna Lewandowska, która pełni w firmie funkcję pracownika do spraw kadr i płac. Podczas zajęć pt. : „Pracownik i pracopdawca” uczniowie dowiedzieli się :

 • Jak prawidłowo napisać list motywacyjny i CV?

 • Jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich uniknąć?

 • Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna, jak się do niej dobrze przygotować?


Otwarta firma biznes przy tablicy

 • Jakie są oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników?

 • Jak podnieść swoją wartość na rynku pracy?

 • Jakie są moje mocne i słabe strony w aspekcie poszukiwania pracy na wybrane stanowisko?

 • Jakie są wady i zalety różnych form zatrudnienia?

 • Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy/pracownika?

 • Jakie zasady etykiety obowiązują w miejscu pracy, dlaczego warto ich przestrzegać?


Fhu elkas z yrardowa

FHU „ELKAS”z Żyrardowa


Otwarta firma biznes przy tablicy

Tą samą tematykę przedstawiła w klasie II F pani Iwona Puchała, która jest włascicielem firmy


Klasa iif iwona pucha a

Klasa IIFIwona Puchała


Bmti sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci z pruszkowa

BMTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz Pruszkowa


Otwarta firma biznes przy tablicy

Zajęcia z uczniami klasy I B prowadził pan Jacek Kobus, który jest Dyrektorem Naczelnym firmy. się:


Otwarta firma biznes przy tablicy

Podczas zajęć pt. : „Finanse firmy ” uczniowie dowiedzieli się:

 • Wskazywać, jakie dokumenty finansowe powinna prowadzić firma.

 • Znać zasady rozliczeń obowiązujące małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przepisy prawne je zawierające.

 • Obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa na prostych przykładach.

 • Przewidywaćopłacalnośćprzedsięwzięciagospodarczego.

 • Wskazywać w swojej miejscowości instytucje wspierające małe przedsiębiorstwa.

 • Umieć znaleźć informacje o nich w Internecie.

 • Być przygotowanym do świadomego podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.


Klasa i b jacek kobus

Klasa I B Jacek Kobus


Otwarta firma biznes przy tablicy

Pan Jacek Kobus poprowadził również zajęcia z uczniami w klasie III D, na temat „Etyczny biznes”, po których uczniowie potrafią :

 • Jakie są przykłady etycznego działania w biznesie?

 • Dlaczego warto w biznesie postępować etycznie?

 • Wobec kogo firma ponosi odpowiedzialność?

 • Jaki jest zakres odpowiedzialności firmy?

 • Co to jest odpowiedzialny biznes?

 • Jakie są konsekwencje etycznego/ nieetycznego postępowania w biznesie?

 • Jak biznes może dbać o środowisko naturalne?


Klasa iii d

Klasa III D


Emka handel us ugi krzysztof rdest z yrardowa

EMKA Handel Usługi Krzysztof Rdestz Żyrardowa


Otwarta firma biznes przy tablicy

Zajęcia z uczniami klasy II D prowadził pan Sylwester Kwiatkowski. Podczas zajęć pt. : „Marketing firmy” uczniowie dowiedzieli się:

 • Dlaczego firma powinna dbać o rynek?

 • Na czym polegają badania rynku, jak je zorganizować?

 • Jakie narzędzia marketingowe i w jaki sposób wykorzystuje firma?

 • Jakie formy i techniki sprzedaży są skuteczne?

 • Jak wybrać najlepszy kanał dystrybucji?

 • Na czym polega skuteczny przekaz reklamowy?

 • Jak zaistnieć na rynku?

 • Jakie media wykorzystać w kampanii reklamowej?

 • Jakie firma wykorzystuje techniki reklamowe?

 • Jak zorganizować kampanię promocyjną produktu?

 • Co to jest strategia marketingowa firmy?


Klasa ii d sylwester kwiatkowski

Klasa II D Sylwester Kwiatkowski


Biuro turystyczne elentour z yrardowa

BiuroTurystyczne ELENTOURz Żyrardowa


Otwarta firma biznes przy tablicy

Zajęcia z uczniami klasy III E prowadziła pani Elżbieta Wrońska, która jest właścicielem firmy. Podczas zajęć pt. : „Własna firma” uczniowie dowiedzieli się:

 • Gdzie szukać pomysłów na biznes?

 • Jak zweryfikować pomysł na biznes?

 • Jak skonstruowany jest dobry biznesplan?


Otwarta firma biznes przy tablicy

 • Jakie są zalety i wady danej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa?

 • Co zdecydowało o sukcesie firmy?

 • Jakie strategie działania stosuje firma?

 • Jak skutecznie zarządzać firmą?

 • Gdzie szukać pomocy przy uruchomieniu działalności?

 • Skąd zdobyć fundusze na uruchomienie działalności?


Dzi kuje

DZIĘKUJE

Katarzyna Wojnarowicz


 • Login