Ndring av detaljplaner
Download
1 / 22

Ändring av detaljplaner - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Ändring av detaljplaner. Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun [email protected] Problem. Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ändring av detaljplaner' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ndring av detaljplaner
Ändring av detaljplaner

Exempel:

Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun

Tomas Nyström, Vadstena kommun

tidigare i Motala resp. Linköpings kommun

[email protected]


Problem
Problem

 • Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt”

 • ”Orättvisa” mellan olika områden med samma typ av bebyggelse

 • Ökad efterfrågan på avvikelser

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Problem1
Problem

 • Många önskemål om förbättrad byggrätt för huvudbyggnad och komplementbyggnad

 • Nya behov som ska lösas i bostaden – mer utrymmen

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


F ruts ttningar
Förutsättningar :

 • Omfattning: Befintlig bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus, i dagligt tal kallade villor.

 • Ingen fastighet ska få minskad byggrätt.

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


F ruts ttningar1
Förutsättningar :

 • Får ej strida mot planens syfte

 • Måste uppfylla kravet på tydlighet

 • Ej betydande miljöpåverkan

 • Stöd i ÖP

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


F ruts ttningar2
Förutsättningar:

 • Finansiering:

  - kommunen förskotterar planarbetet

  - planavgift för åtgärder som möjliggörs av planändringen

 • På sikt bör genomgång ske av samtliga villaområden i kommunen

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Begr nsningar
Begränsningar

 • Områden med komplexa problem kan vara svåra att ta med i denna typ av generell planändring :

  - allmän platsmark som inte har genomförts

  - kulturhistoriska värden.

 • Detaljplaner där hindren för förbättrad byggrätt utgörs av gränser och andra beteckningar på plankartan kan inte tas med (plansyftet).

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Arbetsg ng princip
Arbetsgång (princip):

 • Inventering av planbestämmelser i en tätort eller stadsdel: samtliga relevanta detaljplaner

 • Jämförelse mellan plankartor och befintlig bebyggelse.

 • Undersökning av storleken av befintlig bebyggelse med hjälp av GIS

 • Bebyggelsens karaktär: flygbilder, inventeringar

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Arbetsg ng princip1
Arbetsgång (princip):

 • Platsbesök

 • Val av nya planbestämmelser

 • Förslag till planändring prövas enligt normalt planförfarande

 • Sakägarförteckning med hjälp av dataregister

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Planprocess
Planprocess

 • Inventering > urval > program

 • Samråd/anslag/möten

 • Granskning/utställning

 • Antagande/ej betydande miljöpåverkan

  Tomas Nyström, Vadstena kommun


Ber rda planbest mmelser
Berörda planbestämmelser

 • Byggrätt för huvudbyggnad

 • Byggrätt för komplementbyggnad

 • Antal byggnader per fastighet eller tomt

 • Antal lägenheter

 • Minsta tomtstorlek

 • Övrigt

  Tomas Nyström, Vadstena kommun
F rslag till plan ndring 1 detaljplaner enligt byggnadslagen 1947 1987
Förslag till planändring 1.Detaljplaner enligt byggnadslagen (1947 – 1987)

 • Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en femtedel bebyggas.

 • På tomt som omfattar F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras.

 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas.

Tomas Nyström, Vadstena kommun


F rslag till plan ndring 4 detaljplan enligt plan och bygglagen 1987 2011
Förslag till planändring 4.Detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987 - 2011)

 • Av tomt som omfattar med b, tillika med e1 och e2 betecknad områdesdel, får högst en fjärdedel bebyggas, dock högst 200 kvm, varav fristående komplementbyggnad får omfatta högst 50 kvm.

 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras.

 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas.

 • Minsta tomtstorlek är 650 kvm.

Tomas Nyström, Vadstena kommun


F rdelar
Fördelar

 • Stort antal detaljplaner kan tas med i samma prövning

 • Enkla handlingar:

  - Endast översiktskarta

  - Tillägg till bestämmelser

  – ersätter upphävda bestämmelser

  - Tillägg till beskrivning

  - Markering i berörda detaljplaner

Tomas Nyström, Vadstena kommun


Att diskutera
Att diskutera

 • Alltför många frågor kan tynga processen

 • Alltför många fastigheter kan påverka översikten i arbetet

 • Tydlighetskravet: flera planändringar kan tynga detaljplanen för mycket

Tomas Nyström, Vadstena kommun


Facit
FACIT

 • Motala kommun (1994 - 95):

  ca 2 000 berörda fastigheter i staden och i fyra samhällen

 • Ulrika samhälle, Linköpings kommun (2010):

  totalt ca 90 berörda fastigheter

 • Ljungsbro och Bergs samhällen, Linköpings kommun (2011):

  totalt ca 800 berörda fastigheter

 • Arbetet fortsätter i Linköpings kommun …

Tomas Nyström, Vadstena kommun


ad