การออกแบบและพัฒนาเว็บ ( WEB DESIGN AND DEVELOPMENT ) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ - PowerPoint PPT Presentation

  .
Download
1 / 14

  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏ สุราษฎร์ธานี. การออกแบบและพัฒนาเว็บ ( WEB DESIGN AND DEVELOPMENT ) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การออกแบบและพัฒนาเว็บ ( WEB DESIGN AND DEVELOPMENT ) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Web design and development

.

(WEB DESIGN AND DEVELOPMENT)


World wide web

WWW (web browser)

(World Wide Web)


Web design and development

..2533 (CERN) - (Tim Berners-Lee) (Hypertext

HTML (Hyper Text Markup Language)


Web design and development

(Web site)

(Web page)

(Home page)


Web site

(Web site)


Web page

URL (Uniform Resource Locator)

(Web page)


Home page

(welcome page)

(Home page)


Web design and development

3

1. Web Hosting

2.

3. HTML JavaScript


1 web hosting

Web Hosting

Web Hosting

1. Web Hosting


Web design and development

FrontPage , Go Live Home Site Dreamweaver

Dreamweaver HTML Hosting

2.


3 html javascript

HTML JavaScript

HTML JavaScript

3. HTML JavaScript


Web design and development

1.

2. -

3.

4. / /

5.


Web design and development

Q/A


  • Login