TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ - PowerPoint PPT Presentation

TAHAKKUK ESASLI
Download
1 / 59

 • 405 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ. A-GİRİŞ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

TAHAKKUK ESASLI DEVLETMUHASEBES


A g r

A-GR

 • Muhasebe, Kamu ynetimlerini yeniden yaplandrma abas ierisindeki lkelerin, reform almalarna muhasebe sistemlerini dzeltmekle ve daha doru, daha zamanl, daha gvenilir bilgi retebilir hale getirmekle balamalarn gerekli klmtr.

 • Devlet muhasebesi hkmetlerin mali politikalara ilikin ilemlerinin kaytlarn tutar ve raporlar. Bu nedenle, Devlet Muhasebesi mali hesap verilebilirliin ve saydamln en nemli unsurudur.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Gelimi bir muhasebe ve raporlama sistemi hkmetlerin uyguladklar mali politikalarn mevcut ve gelecek dnemlerdeki etkileri hakknda en salam referans kaynadr.

Bu ynyle Devlet Muhasebesi; yatrmclara, akademisyenlere, politika oluturanlara ve dier ilgili kii ve kurululara karar alma ve bu kararlarn uygulanmas srecinde zamannda, doru ve tutarl bilgi salar.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Kamu kesiminin ihtiya duyaca tm mali verilerin gn gnne, doru, gvenilir bir ekilde kaydedilip saklamas; bunlarn ilenerek analiz edilmesi ve bylece retilen ynetim bilgileri ile mali bilgilerin karar verme durumundaki yneticilerin kullanmna zamanl olarak sunulmas salkl bir kamu mali ynetimi iin hayati nem tar.

Tahakkuk Esasl Muhasebe, yneticilerin etkili, zamanl ve doru kararlar almalarna yardmc olurken, onlarn hesap verme ykmllklerini yerine getirmelerinde de vazgeilemez bir rol oynar.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Gemite Devlet Muhasebesi uygulamalar, btenin uygulanmas ilemleri zerinde younlamtr. Bunun iin bte yl iinde tahsil edilen gelirler ile yaplan giderlerin kayd ve raporlanmas yeterli grlmtr.

Zaman iinde hkmetlerin ekonomik faaliyetleri ve etkileri artm ve bunun sonucu olarak hkmetlerce alnan ekonomik kararlar ulusal ekonomiye yn vermeye balamtr. Bu gelimeler, dikkatleri hkmetlerin aldklar mali kararlarn ve yaptklar mali ilemlerin kayd ve raporlanmasna yani, Devlet Muhasebesi ve mali raporlamaya ekmitir.

Bunlarla birlikte Devlet Muhasebesi ve mali raporlama alannda bir deiim ve geliim sreci yaanmaya balanmtr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Muhasebe sistemleri uzun yllar, gelirlerin tahsil edildiinde, harcamalarn ise dendiinde kayd anlamna gelen, nakit esasna dayandrlmtr.

Dolaysyla nakit esasna dayal muhasebe sistemi, esas olarak modern anlamda Devlet Muhasebesinin balang noktasdr. Tam tahakkuk esasl muhasebe sistemi maddi duran varlklar dhil, doan ve ilerde gerekleecek her trl mali ilemin kaydedilmesi anlamna gelmektedir.


Nakit ve tahakkuk esas nedir 1

Nakit ve Tahakkuk Esas Nedir (1) ?

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 51. Maddesinde :

Kamu gelir ve giderlerinin yl ve mahsup dnemi

MADDE 51.- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yln hesaplarnda gsterilir.

Bte gelirleri tahsil edildii, bte giderleri ise dendii ylda muhasebeletirilir.

MADDE GEREKES (MADDE 51):

Maddede, Tahakkuk Esasl Muhasebe Sisteminin gerei olarak gelir ve giderlerin tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilmesi, Bte ilemlerinin ise nakit esasnda muhasebeletirilmesi hkm altna alnm;


Nakit ve tahakkuk esas nedir 2

Nakit ve Tahakkuk Esas Nedir (2) ?

Gelirler ve Bte Gelirleri;

Gelirler Hesabna tahakkuk esasnda ve GFSe uygun olarak tahakkuk eden gelirler kaydedilir.

Bte Gelirleri Hesabna, nakit esasnda Bte Kanunlarnda bte geliri olarak tanmlanan gelirler kaydedilir.

Giderler ve Bte Giderleri Hesab;

Giderler Hesabna tahakkuk esasnda ve GFSe uygun olarak tahakkuk eden giderler kaydedilir.

Bte Giderleri Hesabna nakit esasnda Bte Kanunlarnda bte gideri olarak tanmlanan giderler kaydedilir.


Nakit ve tahakkuk esas nedir 3

Nakit ve Tahakkuk Esas Nedir (3) ?

YANSITMA TEKN

Tahakkuk esasna dayal muhasebe sistemi ile nakit esasna dayal bte sisteminin uyumlatrlmas ve tahakkuk esasnda muhasebe raporlar ve nakit esasnda bte raporlar retilebilmesi iin yanstma teknii kullanlmtr. Bylece bte kanunlarnn gelir ve gider kabul ettii ilemler bte geliri ve bte gideri hesaplarna kaydedilmekte ve yanstma hesaplar kullanlarak; genel kabul grm muhasebe ilkelerine gre gelir ve gider kabul edilen ilemler gelir ve gider hesaplarna yanstlmakta, gelir ve gider olarak kabul edilmeyen ilemler ise ilgili varlk veya ykmllk hesaplarna yanstlmaktadr

 • Gider yanstma lemleri

 • Gelir yanstma lemleri

 • Dier yanstma lemleri

  Bteletirilecek Borlar yanstma lemleri

  Kiilerden Alacaklar Hesab ilemleri

  Ters yanstma ilemleri vb.


Nakit ve tahakkuk esas nedir 4

Nakit ve Tahakkuk Esas Nedir (4) ?

Tketim Malzemesi Alm (Yakt Alm)

Varlk Alm (Tat alm)

NAKT ESASI

TAHAKKUK ESASI

YANSITMA HESAPLARI


Nakit ve tahakkuk esas nedir 5

Nakit ve Tahakkuk Esas Nedir (5) ?

Sermaye Geliri (Tat Sat)

Vergi D Gelir (artname Geliri)

NAKT ESASI

TAHAKKUK ESASI

YANSITMA HESAPLARI


Nak t esasindan tahakkuk esasina ge e l k n dok manlar

NAKT ESASINDAN TAHAKKUK ESASINA GEE LKN DOKMANLAR

 • Ulusal Program,

 • IMF Niyet Mektuplar,

 • IMF ve Dnya Bankasnn Trkiye Raporlar ve Dnya Bankas ile Yaplan Yapsal Uyum Kredisi (PFPSAL) Anlamas,

 • 8. Be Yllk Kalknma Plan zel htisas Komisyonu Raporu,


Nak t esasindan tahakkuk esasina ge n yapilan ali malar 1

NAKT ESASINDAN TAHAKKUK ESASINA GE N YAPILAN ALIMALAR (1)

 • 1995 ylnda kamu mali ynetimi projesi kapsamnda muhasebe alma grubu oluturularak, Genel ve Katma Bteli idarelerde Tahakkuk esasna geilmesini amalayan Kamu Mali Ynetim Projesi almalar balam ve Dner Sermayeli letmeler Muhasebe Ynetmeliinin hazrlanmas ve yaymlanmas ile ilk uygulama balatlmtr.

 • 2001 ylnda say2000i projesi hayata geirildi.

 • 19 Kasm 2003 tarihli ve 2003/6334 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile Devlet Muhasebesi Genel Ynetmelii yaymlanm ve bu ynetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak, genel ve katma bteli idareler iin, tahakkuk esasna dayal Genel Bteli Daireler ve Katma Bteli idareler Muhasebe Ynetmelii hazrlanm ve 2004 yl bandan itibaren yrrle konulmutur.


Nak t esasindan tahakkuk esasina ge n yapilan ali malar 2

NAKT ESASINDAN TAHAKKUK ESASINA GE N YAPILAN ALIMALAR (2)

 • Mali ynetim ve kontrol sistemini deyim yerindeyse tamamen deitiren 24.12.2003 tarih ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu karlm ve bu kanunla muhasebe kayt ve ilemlerinin, devlete ait irketler hari, btn genel ynetim birimlerinde standart hale getirilmesi ve tahakkuk esasna gre yrtlmesi hkme balanmtr.

 • Devlet Muhasebesi Genel Ynetmelii 5018 sayl Kanunun diline uygun hale getirilerek Genel Ynetim Muhasebe Ynetmelii adyla 8 Haziran 2005 tarihli Resmi gazetede yaymlanmtr.


1 tahakkuk esasina dayali muhasebe kayit s stem

1-TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE KAYIT SSTEM

Tahakkuk esasl muhasebe; 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol kanunun 50. maddesi ile Genel Ynetim Muhasebe Ynetmelii, Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii ve Mahalli dareler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinde;

Bir ekonomik deer yaratldnda, baka bir ekle dntrldnde, mbadeleye konu edildiinde, el deitirdiinde veya yok olduunda muhasebeletirilir

eklinde tanmlanm,


1 tahakkuk esasina dayali muhasebe kayit s stem1

1-TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE KAYIT SSTEM

 • 5018 sayl kanunun 51. maddesinde de;

  Kamu gelir ve giderlerinin tahakkuk ettirildikleri mali yln hesaplarnda gsterilir.

 • Bte gelirleri tahsil edildii, bte giderleri ise dendii ylda muhasebeletirilir. Denilmekle;

 • Maddede, Tahakkuk Esasl Muhasebe Sisteminin gerei olarak gelir ve giderlerin tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilmesi,

 • Bte ilemlerinin ise nakit esasnda muhasebeletirilmesi hkm altna alnmtr.


1 tahakkuk esasina dayali muhasebe kayit s stem 1

1-TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE KAYIT SSTEM (1)

 • Tahakkuk esasnda ilemler nakit akmlarnn ne zaman olduuna baklmakszn, ortaya ktklarnda kaydedilir.

 • Gelirler hesab, nakit olarak tahsil edilip edilmediklerine baklmakszn, mali yl boyunca tahakkuk eden ve genel kabul grm muhasebe ilkelerine gre gelir olarak kaydedilmesi gereken gelir ilemlerini gsterir.


1 tahakkuk esasina dayali muhasebe kayit s stem 2

1-TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE KAYIT SSTEM (2)

 • Giderler hesab da nakit olarak denip denmediklerine baklmakszn, mali yl boyunca tahakkuk eden giderlerin toplamn gsterir.

 • Tahakkuk eden gelir ve giderler doduklar mali yln hesaplarna ve raporlarna dahil edilirler.


1 tahakkuk esasina dayali muhasebe kayit s stem 3

1-TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE KAYIT SSTEM (3)

 • Ekonomik olaylara ilikin ilemler ait olduklar mali ylda kaydedilir ve raporlanr. Bu zellii ile dnemsel mali raporlar, ilgili faaliyet dnemlerine ilikin mali ilemleri tam olarak yanstrlar.

 • Tahakkuk esasl muhasebe sisteminde retilen mali raporlar, gelirleri, giderleri (amortisman dahil), varlklar (mali ve fiziksel varlklar, cari ve sermaye varlklarn),ykmllkleri, ve dier ekonomik akmlar ierir.


2 tahakkuk esali devlet muhasebes le muhasebe s stem nde yapilan de kl kler

2-TAHAKKUK ESALI DEVLET MUHASEBES LE MUHASEBE SSTEMNDE YAPILAN DEKLKLER


2 1 kay tlar tahakkuk esas na g re tutulmaya ba lam t r

2.1. Kaytlar Tahakkuk Esasna Gre Tutulmaya Balamtr.

 • lkemizde muhasebe sistemi, mali raporlama asndan nem tayan pek ok bilginin kaydedilmemesine ve kaybolmasna neden olan nakit esasna dayanmaktayd.

 • Yrrle konulan tahakkuk esasl muhasebe sisteminde ise, bte ilemleri asndan nakit esasna gre, faaliyetler asndan ise tahakkuk esasna gre kayt yaplmaktadr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Tahakkuk Esasl devlet muhasebe sisteminin en nemli zelliklerinden biri, nakit esasna dayal bte uygulama sonular ile tahakkuk esasnda faaliyet sonularn birlikte retebilecek ekilde dzenlenmesidir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Genel ynetim kapsamndaki tm kamu idarelerini kapsayan yeni devlet muhasebesi almalarnn balangcndaki temel amalardan biri, devlet hesaplarnda saydamln salanmasyd.

Modern kamu ynetiminde tm kullanclar ile devletin finansmann salayan vergi verenlerin, devlete ilikin tm mali bilgileri, muhasebeden ak, doru ve net bir ekilde renme haklar vardr. Bu durum demokratik ve ada bir devlet olmann da en temel gereidir.

2.2. Devletin Tm Mali Faaliyetleri Kayt Altna Alnmaktadr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Yeni devlet muhasebesi bu gerei yerine getirebilmek iin bte odakl bir muhasebe sisteminin dna karak bte tarafndan kavranmayan, maddi ve maddi olmayan tm duran varlklarn yan sra kayt d bte ilemlerini ve devletin muhtemel ykmllklerini kavrayarak muhasebeletirmektedir.

Bylelikle muhasebeden elde edilen raporlarda gemiten farkl olarak devletin faaliyet ve performansn dorudan etkileyen ilemler grlebilmektedir


2 3 maddi ve maddi olmayan duran varl klar kay t alt na al nmaktad r

2.3. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlklar Kayt altna Alnmaktadr.

Tahakkuk esasl devlet muhasebesi, maddi duran varlklarn muhasebeletirilmesini ve raporlanmasn kapsamaktadr. retilecek mali tablolarda maddi duran varlklar, amortisman giderleri ve yl sonlarnda yeniden deerleme uygulamalar ile duran varlklar, raporlama tarihindeki piyasa deerleriyle raporlanabilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Bylelikle maddi duran varlk edinimiyle veya elden karlmasyla giderlerin ve gelirlerin dnemsel olarak artmas ya da azalmas sz konusu olmamaktadr.

Maddi duran varlklardan, elden karlacak olanlar ayr hesaplarda izlenecektir. lgili hesaplar araclyla tm kamunun elindeki elden karlacak hurda vb. tm maddi varlklarn grlmesi bunlarn kurumlar itibaryla raporlanmas salanacak ve maddi duran varlklarn ne kadarnn aktif olarak kullanld raporlanabilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Arca tahakkuk esasl devlet muhasebesi almalarnda, devletin sahip olduu arsa, bina, makine ve tehizatn dkm ve deerlemesi konusunda eitli sorunlarla karlalsa da, kamu kesiminin sahip olduu varlklarn ayrntsnn bilinmesi asndan bir frsat oluturmaktadr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

2.4. denek ve Nakit Planlamas ile Bteler ve Orta Vadeli Harcama Programlarnn Hazrlanmasna Destek salamaktadr.

 • Devletin mali ilemlerinin kaydedildii nakit esasl muhasebe sisteminde, denek yokluu nedeniyle denmemi borlar ve giriilen taahhtler muhasebe sisteminde kaydedilmedii iin denek ve nakit dalm salkl bir ekilde planlanp gerekletirilememektedir.

 • Burada Tahakkuk esasl yeni devlet muhasebe sistemiyle getirilen yeni hesaptan bahsetmek yararl olacaktr.


1 b t ele t r lecek bor lar hesabi

1- BTELETRLECEK BORLAR HESABI

 • Bu hesap, devlet adna bte kanunu veya zel bir kanunla yaplmas ngrlen bir hizmet veya mal karl olmak zere devlet zimmetinde gerekletii halde denei olmayan ve kanunen denek st harcamaya da izin verilmediinden, deme emrine balanamayan borlarn izlenmesi iin kullanlmaktadr.


2 b t ele t r lm bor lar hesabi

2- BTELETRLM BORLAR HESABI

 • Bu hesap btede denei bulunmakla beraber yer ve zaman farkll nedeniyle denek temin edilemeyen durumlarda, gerekleen giderlerin, bte gideri eklinde tahakkuk ettirilmesinden doan borlarn kayd iin kullanlmaktadr. Bu hesaba kaydedilen tutarlar en ge yl sonuna kadar denei temin edilerek hak sahiplerine denecektir.


3 taahh tler hesabi

3- TAAHHTLER HESABI

 • Nazm hesaplar grubu ierisinde yer alan Taahhtler Hesab ile giriilen taahhtler, muhasebe sistemi tarafndan izlenebilmekte ve bunlarn btedeki deneklerle ilikisi kurulabilmektedir. Btenin hazrlanmas ve uygulanmasna destek salayacak bir taahht izleme sisteminin bulunmas ile birlikte, zellikle yllara sair iler iin salkl denek planlamas yaplabilmektedir.


2 5 devlet bor lar n n mali raporlarda g r lmesi sa lanmaktad r

2.5. Devlet Borlarnn Mali Raporlarda Grlmesi Salanmaktadr.

 • Aksak ileyen bir nakit ynetimi ile btenin hazrlanmas, uygulanmas ve gzetimi srelerindeki rasyonelliin yitirilmesi kamu kesiminin borlanma ihtiyacn daha da artrmtr. ve d borlarmzn alabildiine bymesi, son ylarda kamuoyunun dikkatlerinin bor ynetimimize evrilmesine neden olmutur.

 • Kamuoyunun dikkatlerinin devlet borlarnn rakamlar zerine younlat bugnlerde, tahakkuk esasl devlet muhasebesi sistemine geilmesi ile tm borlarn, vade yaplar dahil bir ok detaynn devlet hesaplarnda grlmesi salanmtr.


2 6 kesin hesaba li kin bilgiler muhasebeden elde edilebilmektedir

2.6. Kesin Hesaba likin Bilgiler Muhasebeden Elde Edilebilmektedir.

 • Kesin hesap Kanunu, literatrde btenin denetlenmesi ve hesap verme aralarndan en nemlisi olarak ifade edilir. Nakit Esasl Muhasebe sistemi kesin hesap kanun tasarsnn hazrlanmasna destek salamakla birlikte, birok noktada yetersiz kalmaktayd. Bu nedenle kesin hesaba ilikin bilgiler muhasebe d almalar sonucunda elde edilebilmekteydi.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Tahakkuk Esasl Muhasebe sistemi ile birlikte 90- denek Hesaplar Grubunda yer alan denek hesaplarnn yardmc hesap kodlar araclyla ve tm bte uygulamalarna ait sonularn, ekonomik, kurumsal, finansal ve fonksiyonel ayrmnn da gsterildii bte hesaplar yardmyla, kesin hesap dzenlemelerine ilikin btn bilgiler dn olduunun ok ilerisinde ve anlk olarak muhasebeden elde edilebilmektedir.


2 7 b t e muhasebesi arac l yla t m b t ele tirme lemleri muhasebe taraf ndan kavranabilmektedir

2.7. Bte Muhasebesi Araclyla Tm Bteletirme lemleri Muhasebe Tarafndan Kavranabilmektedir.

 • Kesin hesabn karlmasna esas olacak ekilde, denek ilemlerinin ilgili denek hesaplarnn belirlenen yardmc hesaplarna gre muhasebeletirilmesi ve takibi merkez muhasebe birimlerince yaplabilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Tahakkuk Esasl Muhasebe sisteminde, bteyle verilen denekler ile bunlardan yaplan kesintiler, geen yldan devreden denekler, denek kalemleri arasnda yaplan aktarmalar, yl iinde eklenen ve iptal edilen denekler, yl iinde kaydedilen denekler ve kamu idareleri merkez birimlerinde kullanlacak denekler ile merkez d birimlerde kullanlmak zere gnderilecek deneklere ilikin ilemler, kamu idarelerince merkez muhasebe birimine bildirilerek gerekli muhasebe kaytlarnn yaplmas salanmaktadr.


2 8 vergi harcamalar raporlanabilmektedir

2.8. Vergi Harcamalar Raporlanabilmektedir

 • Vergi harcamalar, aslnda vergiye tabi olmas gerekirken devletin eitli ekonomik ve sosyal nedenlerle vergi istisna ve muafiyetleri vb. uygulamalar yoluyla vazgetii vergi gelirlerini ifade etmektedir.

 • Vergi harcamalar hkmetlerin belirli gruplara yaplan transfer politikasnn nemli aralarndan birisidir. Gelirin yeniden datlmas anlamna da gelen vergi harcamalarnn esasnda bir devlet gideri olmas nedeniyle raporlanmas saydamln bir gereidir. Nakit Esasl Muhasebe Sisteminde, vergi harcamalar zel durumlar dnda tam olarak hesaplanp raporlanamadndan, kamu ynetiminde saydamlk ve hesap verilebilirliin salanmasn engelleyen uygulamalar arasnda yer almaktadr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Tahakkuk esasl devlet muhasebesi uygulamasyla birlikte vergi harcamalarnn, muhasebe sistemi iinde raporlanmas imkan salanmtr.

Giderler hesabnn altna formle edilen vergi harcamalar (fazla ve yersiz tahsiltlar dnda vergiden yaplan her trl indirim ve iadeler) belirli dnemler itibariyle detayl bir biimde raporlanabilmektedir. Ancak, esnaf ve kk ifti muafl gibi uygulamann hibir aamasnda muhasebeye konu edilemeyen vergi harcamalar ise yine muhasebe bilgileri ile raporlanabilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

3. TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBES KAYIT SSTEM LE NAKT ESASLI DEVLET MUHASEBES KAYIT SSTEM ARASINDAK BALICA FARKLAR


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

3.1.Hazine Mal Menkul Kymetler ile Kiilere Ait Menkul Kymetlerin zlendii Hesaplar Ayrlmtr.

Eski Muhasebe sisteminde yer alan nazm hesap niteliindeki menkul kymetler Hesabna hem kii hem de hazine mal olarak muhasebe birimlerine intikal eden her trl menkul kymetler kaydedilmektedir. TEMS ise hazine mal olarak muhasebe birimine intikal eden menkul kymetler, 117 ve 217 hesap numaral menkul varlklar hesabna, kiilere ait olan menkul kymetler ise nazm hesaplar grubunda yer alan 912-Kiilere Ait Menkul Kymetler Hesab ve 913-Kiilere Ait Menkul Kymet Emanetleri Hesabna karlkl olarak kaydedilmektedir. Bylece, kiilere ve hazineye ait menkul kymetler ayr olarak izlenebilmektedir.


3 2 hesaplar vade yap lar na g re ayr larak zlenmeye ba lanm t r

3.2.Hesaplar Vade Yaplarna Gre Ayrlarak zlenmeye Balanmtr.

 • Nakit esasl muhasebe sistemine getirilen eletirilerin bir tanesi de hem alacaklarn hem de borlarn vade yaplarna gre snflandrlarak izlenememesiydi.

 • TEMS(Tahakkuk Esasl Muhasebe Sistemi) bu eletiriyi bertaraf edecek ekilde oluturulmutur. rnein tecilli ve tehirli borlular hesabna kaydedilen tutarlar, TEMS de, vadelerine gre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab ve 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab eklinde ikiye ayrlmtr.

 • Bu dzenleme ile tecil veya tehir edilen alacaklarn ne zaman tahsil edilmesinin beklendii belirlenmitir. Bylece, alacaklar vadelerine uygun olarak izlenmekte ve nakit planlamasna katkda bulunulmu olmaktadr.


3 3 d nem ay r c hesaplar hdas edilmi tir

3.3.Dnem Ayrc Hesaplar hdas Edilmitir

 • Nakit esasl muhasebe sisteminde, TEMS de yer alan 280-Gelecek Yllara Ait Giderler Hesab ile 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab bulunmamaktadr. Dolays ile yaplan harcamalardan gelecek dnemlere ait olanlarn gelecek dnem gideri olarak izlenmesine olanak bulunmamaktayd.

 • Ayn ekilde, Nakit esasl muhasebe sisteminde, TEMSde bulunan gider tahakkuklar hesaplar bulunmamaktadr. Dolays ile iinde bulunulan dnemde tahakkuk etmi, ancak demesi gelecek dnemlerde yaplacak olan giderlerin izlenmesi mmkn olamamaktadr.

 • Tahakkuk esasl muhasebe sistemiyle birlikte 18, 28, 38, 48 no lu hesap gruplarnda dnem ayrc hesaplar ngrlmtr. Bylelikle, tahakkuk esasl muhasebe iin ok nemli olan gelir ve gider tahakkuklar ile gelecek dnemleri ilgilendiren gider ve gelirlerin izlenmesine olanak salanmtr.


3 4 denek yoklu u nedeniyle denemeyen bor lar zlenmeye ba lanacakt r

3.4. denek Yokluu Nedeniyle denemeyen Borlar zlenmeye Balanacaktr.

 • Bir mal veya Hizmet karl devlet zimmetinde gerekletii halde denei bulunmadndan verile emrine balanamayan tutarlar iin, nakit esasl muhasebe sisteminde herhangi bir kayt yaplmamaktayd. TEMS ise, bte kanunu veya zel bir kanunla yaplmas ngrlen bir hizmet veya husus karl olmak zere gerekletii halde; denei bulunmamas veya kanunen denek st sarfiyata izin verilmemesi gidi nedenlerle verile emrine balanamayan borlardan, bte giderlerinin ekonomik ayrmlarndaki 3-Mal ve Hizmet Alm Giderleri ile ilgili olanlarn kaydn yapabilmek iin 322-Bteletirilecek Borlar Hesab oluturulmutur.


3 5 maddi ve maddi olmayan duran varl klar n muhasebe kay tlar na al nmas sa lanacakt r

3.5. Maddi ve Maddi Olmayan Duran varlklarn Muhasebe Kaytlarna Alnmas Salanacaktr.

 • Tahakkuk esasl devlet muhasebesinde, Maddi Duran Varlklar hesap grubu ve Maddi Olmayan Duran Varlk Hesap Grubu dzenlenmitir. Nakit esasl muhasebe kayt sisteminde maddi ve maddi olmayan duran varlklar muhasebe kaytlarndan izlenmemektedir. Dolays ile maddi ve maddi olmayan duran varlklarn maliyet bedelleri muhasebe kaytlarnda grmek mmkn deildir. Hazrlanan muhasebe standartlar ve detayl hesap plan btn bu eletirileri bertaraf edecek ekilde maddi duran varlklara ilikin hesap ve ilemleri iermektedir.


3 6 amortismanlar kaydedilmeye ba lanacakt r

3.6. Amortismanlar Kaydedilmeye Balanacaktr.

 • TEMS, maddi ve maddi olmayan duran varlklarn amortisman paylarnn ve deer art veya azallarnn kaydedildii hesaplar dzenlenmitir. 2006 yl sonunda duran varlklardan amortisman tabi olanlar iin amortisman uygulamas yaplacaktr. Bylelikle bu varlklarn maliyetinin yararlanma dnemlerine dalm ve o dnemlerin faaliyet giderlerine yanstlarak performans lm ve deerlendirmelerine salam bir zemin oluturacaktr.


3 7 b t e ve faaliyet hesaplar birlikte zlenmeye ba lanacakt r

3.7. Bte ve Faaliyet Hesaplar Birlikte zlenmeye Balanacaktr

 • Eski muhasebe sistemi, sadece bte asndan gelir ve gider saylan akmlar iin muhasebe kaytlar yaplrken, tahakkuk esasl muhasebe sisteminde hem bte asndan, hem de tahakkuk esasl muhasebe asndan gelir ve gider saylan unsurlar kaydedilmektedir.


3 8 gider taahh tleri zlenmeye ba lanacakt r

3.8. Gider Taahhtleri zlenmeye Balanacaktr.

 • Bir mal veya hizmetin temini iin nc ahslarla yaplan gider taahhd yaratan szlemelerin muhasebede izlenmesini salayacak ilemlerin nemli bir ksm ise muhasebe d kaytlarda izlenecektir. Bir mal veya hizmetin temini iin taahhde giriilmesi halinde sz konusu taahht tutarlar, nazm hesaplar ierisinde dzenlenmi olan Gider Taahhtleri Hesabna kaydedilmek suretiyle izlenecektir.


3 9 mali i lemler her a amada kay t alt na al nmaktad r

3.9. Mali ilemler Her Aamada Kayt Altna Alnmaktadr.

 • Tahakkuk Esasl Muhasebe Sisteminde, varlklar ve ykmllklerdeki her trl hareket (gnderme, getirme, vs.) yardmc hesaplar araclyla izlenmektedir.

 • rnein alnan eklerin bankaya gnderilmesi, menkul varlklarn mzeye gnderilmesi, dvizlerin vezneden bankaya gnderilmesi, teminat mektuplarnn ve kiilere ait menkul kymetlerin bankaya gnderilmesi gibi birok ilem yardmc hesaplar araclyla kaydedilerek izlenmektedir.


3 10 y l sonu kapatma kay tlar yap larak faaliyet sonu lar kar lacakt r

3.10. Yl sonu Kapatma Kaytlar Yaplarak Faaliyet Sonular karlacaktr.

 • Nakit esasl muhasebe sisteminde, ylsonlarnda hesaplar kapatlmaktayd. Bunun yerine baz hesaplar dnem sonunda hi ilem yaplmakszn ertesi yla devir verir, baz hesaplar ise devir vermez, bir baka hesaba da aktarlmaz, olduu gibi braklrd. Devir veren hesaplar dzenlenen bir devir listesi araclyla yeni mali yla devrettirilmekteydi. Bu ilemlerin sonucunda herhangi bir faaliyet sonucu da karlmaz, denge tutar olarak hesaplara alnan tutara bir anlam yklenmezdi.

 • TEMS ise, dnem sonu ilemleri ad altnda ok sayda ilem tanmlanmtr. Hesaplardan kapatlmas gerekenler dnem sonu ilemleri ierisinde kapatlmakta ve bir faaliyet sonucu karlmaktadr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

4- DEVLET MUHASEBESNDE RAPORLAMA VE DEVLET MUHASEBES LE HESAP VERME SORUMLULUU, EFFAFLIK VE ORTA VADEL HARCAMA PROGRAMI ARASINDAK LK


4 1 devlet muhasebesinde raporlama

4.1. Devlet Muhasebesinde Raporlama.

 • Tahakkuk Esasl Muhasebe uygulamas ile birlikte, genel ynetim kapsamndaki her bir kurum aada belirtilen mali raporlar hazrlamak ve kamuoyunun bilgisine sunmak zorundadr;

 • 1-Bilano,

 • 2-Faaliyet sonular tablosu,

 • 3-Bte uygulama sonular tablosu,

 • 4-Mali varlk ve ykmllkler deiim tablosu,

 • 5-Nakit akm tablosu,

 • 6-Gelirlerin ekonomik snflandrlmas tablosu,

 • 7-Bte gelirlerinin ekonomik snflandrlmas tablosu,

 • 8-Giderlerin ekonomik, fonksiyonel ve kurumsal snflandrlmas tablolar,

 • 9-Bte giderlerinin ekonomik, fonksiyonel, kurumsal ve finansal snflandrlmas,

 • 10-Bte giderleri ve denekler tablosu,

 • vb. raporlardr.


4 2 tahakkuk esasl devlet muhasebesi ve hesap verme sorumlulu u

4.2.Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesi ve Hesap Verme Sorumluluu

 • Hesap verme, ynetim olgusunun znde vardr ve bu nedenle de kendilerine kamu kaynaklarn ynetme ve kullanma yetkisi ve grevi verilen kamu grevlileri ve rgtsel birimlerin en temel ykmlldr.

 • Devlet muhasebesi, kaynak kullanm gerektiren ilemleri kaydetmeli ve bu ilemleri zetleyen mali raporlarn hazrlanmasna temel tekil etmelidir. Bu nedenle muhasebe, bir ok kaynan kullanld mali hesap verme sreci iin temel bir unsur olma zelliini tar. Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesi ile getirilen gelimi raporlama sistemi sayesinde, ynetimin hesap verme sorumluluunu yerine getirebilecei salam bir temel oluturulmaktadr.


4 3 tahakkuk esasl devlet muhasebesinin mali saydaml a katk lar

4.3.Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesinin Mali Saydamla Katklar

 • Genel ynetim kapsamndaki btn kurumlarn mali ilemlerinin ayn muhasebe standartlarna gre kaydedilmesi ve raporlanmas salanmaktadr.

 • Tahakkuk etmi ancak denmemi borlarn tespitine gvenilir bir kaynak sunmaktadr.

 • Gelitirilen muhasebe standartlar ve hesap planyla birlikte, hkmetin gereklemesi muhtemel ykmllkleri ve yar mali nitelikli tm faaliyetleri muhasebe tarafndan uygun ekilde kayt altna alnarak raporlamaya balanlmtr. Borlanma yoluyla nakit veya mahsup yoluyla elde edilen kaynaklarn kullanm tamamen muhasebe tarafndan izlenebilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Sorumluluun ve effafln temini iin mali olaylar ait olduklar dnemde kaydedilmektedir.

Mali raporlarn dzenli yaymlanmas konusunda kesin taahhtlerde bulunulmaktadr.

Kamu kayna kullanan tm kurumlarn ayn tip mali raporlar hazrlamas ve bunlarn konsolide edilmesi salanarak kamu faaliyetleri hakknda bilgi edinilmesi salanmtr.

Varsaym ve tahminlerdeki sapmalar ile gereklemesi muhtemel ykmllkler nedeniyle ortaya kabilecek mali riskler raporlanabilmekte. Bunun yan sra devlete ait nceden belirlenmi standartlar olan bir bilno karlarak, merkezi hkmetin borlar ve varlklarnn yaps dzenli olarak gsterilebilmektedir.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

SONU:

 • Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesi ile genel bteye dhil dairelerde ortak muhasebe ve raporlama standartlar ile ereve bir hesap plannn uygulanmas salanmtr. Ayrca, genel bte dairelerinin mali istatistiklerinin hazrlanmas ve yaymlanmas konusunda Maliye Bakanl yetkilendirilmi olup bu alandaki danklk giderilmeye allmtr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Bylece, merkezi ynetime, yerel idarelere ve sosyal gvenlik kurumlarna ait mali raporlar hem alt birimler itibariyle ve hem de birletirilmi halde hazrlanp nceden belirlenen aralklarla kamuoyunun bilgisine ve kullanmna sunulmaya balanmtr.


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Hazrlanarak kamuoyunun kullanmna ve eletirisine sunulan bu raporlar, kamu ynetiminde saydamlk ve hesap verilebilirliin temelini oluturmaktadr.

Sz konusu raporlar, genel idare kapsamndaki tm birimlere; mali kararlar alanlara; akademisyenlere; basna; milli gelir, gayri safi milli hsla gibi ulusal hesaplar yapan Devlet statistik Enstitsne,

Bte hazrlanmasnda ve denek datmnda kullanlmak zere Maliye Bakanl Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrlne,


Tahakkuk esasli devlet muhasebes

Tanmaz mallara ait bilgiler iin Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrlne,

Nakit ynetimi ve borlanma gereksiniminin tespit edilmesinde Hazine Mstearlna,

Yatrm programlarnn hazrlanmasnda Devlet Planlama Tekilatna,

Para politikasnn oluturulmasnda Merkez Bankasna ve kamuoyuna salam bir veri taban oluturarak ekonomik ve mali gelecein salam bir ekilde oluturulmasna katk salamaktadr.


 • Login