Venijn zit m in de staart 26 maart 2009 ellen witteveen l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen. ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH. Aanleiding. Hoe nu verder met ons leven?. De rapportage na fase 1. De waaier. Wie doet mee in project fase 2 ?.

Download Presentation

‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen

‘Goeie snap van elkaar’Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH


Aanleiding

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Hoe nu verder met ons leven?

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


De rapportage na fase 1

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


De waaier

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Wie doet mee in project fase 2 ?

 • Arcon , advies en onderzoek vanuit cliëntenperspectief, Hengelo

 • Stichting Boogh, activiteiten centra, regio Utrecht

 • Vereniging Cerebraal, belangenvereniging van mensen met een hersenletsel

 • Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

 • De Hoogstraat, revalidatiecentrum, Utrecht

 • Icare, thuiszorginstelling noord en oost Nederland,

 • OLVG ziekenhuis, Amsterdam.

 • St. Thuis in wonen , Amersfoort

 • UMC Utrecht

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Kenniscirculatie

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Wat wordt rond communicatie en NAH/ mantelzorg opgepakt?

- Bejegening en benadering

- Empowerment van mensen met NAH

- De hulpvraag van de mantelzorger

 • Het voorkomen dat men (zowel NAH als mantelzorger) gaat ‘dolen’

 • Ketenregie en ketensamenwerking

 • E-learning

 • Vormgeving van de waaier

 • Effectonderzoek van de waaier

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marije van Laar

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

 • Bejegening en benadering

Marije van Laar

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marije van Laar

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Bejegening en benadering, het meest ‘voelbare’ stukje zorg.

 • Maar wat is dan een goede bejegening en benadering? Waarom lukt het de ene hulpverlener wel om de juiste snaar te raken en de andere niet?

 • Over welke competenties en vaardigheden moet de professional beschikken?

Marije van Laar

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marije van Laar

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

In BPU Zwolle zijn verpleeghuis Zandhove, revalidatiecentrum De Vogellanden en GGZ-instelling Dimence van plan om op bovenstaande vragen antwoord te geven.

Marije van Laar

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marije van Laar

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

 • Literatuurstudie

 • Reflectie op interne beleidsnotities

 • Onderzoek onder mensen met NAH en diens mantelzorg.

Marije van Laar

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marije van Laar

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

In de regio Zwolle komen we gezamenlijk tot een eenduidige manier van benadering en bejegening die door cliënt en mantelzorger als positief wordt ervaren.

Marije van Laar

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Linda Mook

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Zeggenschap van mensen met NAH en hun mantelzorger(s)

Linda Mook

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Linda Mook

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Empowerment kan bijdragen aan een betere inbreng van de cliënt met hersenletsel en mantelzorger en daarmee een evenwichtiger verhouding in de trialoog geven.

Linda Mook

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Linda Mook

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Aanhaken bij wat er in de regio is en gebruik maken van EKI.

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Linda Mook

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Inventarisatie van alles wat er al is ontwikkeld bij: de Hoogstraat, MEE, Sherpa, Steunpunt mantelzorg, LSR, Ravelijn, Beweging 3.0

Linda Mook

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Linda Mook

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Cliënten (en mantelzorgers) maken gebruik van hun RECHT op zelf beslissen.

Linda Mook

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Uit het onderzoek Goeie Snap blijkt dat mantelzorgers van cliënten met hersenletsel vaak overbelast zijn en dat zij te weinig aandacht en zorg krijgen.

Vraag : wat kan creatieve therapie, betekenen in de zorg voor de mantelzorg.

Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler

 • Een bijdrage leveren in de zorg voor de mantelzorgers d.m.v. van een creatief therapeutisch aanbod.

 • Het beleefbaar en voelbaar maken van de overbelasting door het werken met muziek en/of beeldend, juist omdat het vaak gaat om moeilijk bespreekbare onderwerpen.

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Vanuit vooronderzoek (literatuurverkenning, rapportage Goeie Snap en interviews) is gebleken dat mantelzorgers van cliënten met een hersenletsel vaak overbelast zijn.

Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler

 • Waar zijn we nu?

 • Analyse van de onderzoeksgegevens

 • Eind mei afronding onderzoek.

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler

 • Droom

 • Mantelzorgzorg is een actueel aanbod binnen en rond de zorg voor de cliënt met hersenletsel en zijn omgeving.

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marga Valk

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Het voorkomen dat men in de hulpverlening ( zowel de cliënt met NAH als de mantelzorger) gaat ‘dolen’

Marga Valk

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marga Valk

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Een voorlichtingscampagne voor huisartsen, arbo artsen en jeugd- en schoolartsen .

Marga Valk

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marga Valk

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Het materiaal moet informatie geven over :

 • de gevolgen van NAH

 • het dagelijks leven

 • sociale gevolgen

 • arbeid en belasting.

Marga Valk

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marga Valk

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

 • Hoe bereik je deze mensen:

 • Publicaties in(casuïstiek) vaktijdschriften en nieuwsbrieven

 • Geen gewone folder, maar iets ludieks bijv. een boekenlegger

 • Voorlichting in de regionale overleggen van de huisartsen.

 • Een signaleringslijst

Marga Valk

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Marga Valk

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

 • Mensen die zonder zorg naar huis gaan worden 3 keer in 14 maanden actief benaderd.

 • De CLCE-24 wordt dan afgenomen, zodat de

 • problematiek die eventueel. gesignaleerd wordt , opgepakt kan worden.

Marga Valk

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Werkgroep Ketenregie

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

1. Betere bereikbaarheid en samenwerking bewerkstelligen voor de cliëntkoppels NAH en de professionals in het netwerk. (ketenregie)

2. Verbeterde communicatie tussen de verschillende instellingen

w.o. een keten opzetten, intentieverklaring van instellingen vanuit alle fases; acuut, revalidatie en chronisch

Gerrie Kuiperij

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Werkgroep ketenregie

 • Ideeën inventariseren, keuze maken hoe de samenwerkingspartners met elkaar in contact te brengen en dit te borgen.

 • Er loopt een onderzoek naar de NAH (keten)samenwerking in de provincie Utrecht. De uitkomsten hiervan zullen richting geven voor een plan van aanpak voor een betere ketensamenwerking.

 • Samenwerking zoeken met CVA ketens

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Gerrie Kuiperij

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Werkgroep Ketenregie

 • Conferentie organiseren onder BPU aangesloten organisaties waarin aandacht is voor wat de verschillende organisaties en cliëntkoppels van elkaar nodig hebben om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. De verwachting bestaat dat andere organisaties zich hierbij gaan aansluiten.

 • Het formuleren van aanzetten tot een NAH trajectbegeleider die in alle fases het cliëntkoppel met hun vragen door hulpverlenersland kan leiden.

1. De kern

2. Het doel

3. De context

4. Actueel

5. Mijn droom

Gerrie Kuiperij

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


De waaier

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Onderzoek naar de vormgeving van de waaier

Vraagstelling:

Wat komen professionals en cliënten tegen in het gebruik maken van de bestaande waaier?

Welke alternatieven in de vormgeving zijn mogelijk?

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Effect onderzoek naar de waaier

Vraagstelling

t.a.v. de cliëntkoppels:

Hoe ervaren cliëntkoppels de Waaier als hulpmiddel voor de communicatie met en begeleiding door professionals over het revalidatieproces en het herstelproces

t.a.v. de invoering van ‘de Waaier’:

Hoe is het proces van invoering van de Waaier binnen het team van professionals verlopen en welke invloed had dit verloop op de effectiviteit van het werken met de Waaier?

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Vragen aan het publiek:

 • Wilt u 10 minuten met uw buurvrouw/man naar de waaier kijken?

 • Wat is uw eerste indruk?

 • Wat is er voor u nodig om deze waaier in te voeren? Denk aan scholing, uitleg, fasering, etc.

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Laat maar waaien

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


Adressen

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

 • [email protected]

“Goeie snap van elkaar”

Venijn zit ‘m in de Staart


 • Login