B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 20

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ. Phòng Hợp tác Quốc tế. Số lượng MOU đã ký từ năm 2000 - 2009. Tổng cộng 101 MOU 94 MOU còn hiệu lực. Tình hình đoàn khách nước ngoài đến thăm trường từ năm 2006 - 2009. 524. 430. 435. 335. 165. 132. 118. 109. 23. 25. 32. 27.

Download Presentation

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Hợp tác Quốc tế


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng MOU đã ký từ năm 2000 - 2009

Tổng cộng 101 MOU

94 MOU còn hiệu lực


T nh h nh o n kh ch n c ngo i n th m tr ng t n m 2006 2009

Tình hình đoàn khách nước ngoài đến thăm trường từ năm 2006 - 2009

524

430

435

335

165

132

118

109

23

25

32

27


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các đoàn khách nước ngoài đến thăm trường nhiều nhấttừ năm 2006 - 2009

331

264

258

136

97

96

83

68

28

35


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích làm việc của các đoàn khách nước ngoài từ năm 2006 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

ĐÀO TẠO

TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài học tại trường Đại Học Nông Lâm


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài theo học các chuyên ngành ở các bậc đào tạo


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài thực tập (internship) tại trường Đại Học Nông Lâm

 • Các chuyên ngành

 • thực tập tại trường:

 • Cơ khí

 • Công nghệ sinh học

 • Lâm nghiệp

 • Kinh tế

 • Công nghệ thực phẩm


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

ĐÀO TẠO

TẠI CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI


S l t ng i i n c ngo i trong giai o n 2000 2009

Số lượt người đi nước ngoàitrong giai đoạn 2000 - 2009

Giai đoạn 2000 – 2004:

815 lượt người

40 nước

Giai đoạn 2005 – 2009:

1.041 lượt người 46 nước


S gi o vi n i h c msc va ph d n c ngo i t n m 2000 2009

Số giáo viên đi học MSc. va Ph.D. ở nước ngoài từ năm 2000 - 2009

Tổng số đi học

Ph.D.: 84

MSc.: 158


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích các chuyến đi nước ngoài trong giai đoạn 2000 – 2004


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích các chuyến đi nước ngoài trong giai đoạn 2005 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

DỰ ÁN

HỢP TÁC QUỐC TẾ


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Thống kê dự án nghiên cứu và đào tạo được ký kết trong giai đoạn 2000 - 2009

Tổng số dự án nghiên cứu được ký kết từ năm 2000 – 2009: 42

Tổng số dự án còn hoạt động trong năm 2009: 15


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Kinh phí và lãnh vực hợp tác của các dự án nghiên cứu và đào tạo


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các dự án hợp tác về đào tạo trong giai đoạn 2000 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các dự án hợp tác về đào tạo trong giai đoạn 2000 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

CẢM ƠN QUÝ VỊ


 • Login