BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - PowerPoint PPT Presentation

B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t
Download
1 / 20

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ. Phòng Hợp tác Quốc tế. Số lượng MOU đã ký từ năm 2000 - 2009. Tổng cộng 101 MOU 94 MOU còn hiệu lực. Tình hình đoàn khách nước ngoài đến thăm trường từ năm 2006 - 2009. 524. 430. 435. 335. 165. 132. 118. 109. 23. 25. 32. 27.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Hợp tác Quốc tế


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng MOU đã ký từ năm 2000 - 2009

Tổng cộng 101 MOU

94 MOU còn hiệu lực


T nh h nh o n kh ch n c ngo i n th m tr ng t n m 2006 2009

Tình hình đoàn khách nước ngoài đến thăm trường từ năm 2006 - 2009

524

430

435

335

165

132

118

109

23

25

32

27


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các đoàn khách nước ngoài đến thăm trường nhiều nhấttừ năm 2006 - 2009

331

264

258

136

97

96

83

68

28

35


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích làm việc của các đoàn khách nước ngoài từ năm 2006 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

ĐÀO TẠO

TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài học tại trường Đại Học Nông Lâm


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài theo học các chuyên ngành ở các bậc đào tạo


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Số lượng sinh viên nước ngoài thực tập (internship) tại trường Đại Học Nông Lâm

 • Các chuyên ngành

 • thực tập tại trường:

 • Cơ khí

 • Công nghệ sinh học

 • Lâm nghiệp

 • Kinh tế

 • Công nghệ thực phẩm


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

ĐÀO TẠO

TẠI CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI


S l t ng i i n c ngo i trong giai o n 2000 2009

Số lượt người đi nước ngoàitrong giai đoạn 2000 - 2009

Giai đoạn 2000 – 2004:

815 lượt người

40 nước

Giai đoạn 2005 – 2009:

1.041 lượt người 46 nước


S gi o vi n i h c msc va ph d n c ngo i t n m 2000 2009

Số giáo viên đi học MSc. va Ph.D. ở nước ngoài từ năm 2000 - 2009

Tổng số đi học

Ph.D.: 84

MSc.: 158


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích các chuyến đi nước ngoài trong giai đoạn 2000 – 2004


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Mục đích các chuyến đi nước ngoài trong giai đoạn 2005 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

DỰ ÁN

HỢP TÁC QUỐC TẾ


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Thống kê dự án nghiên cứu và đào tạo được ký kết trong giai đoạn 2000 - 2009

Tổng số dự án nghiên cứu được ký kết từ năm 2000 – 2009: 42

Tổng số dự án còn hoạt động trong năm 2009: 15


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Kinh phí và lãnh vực hợp tác của các dự án nghiên cứu và đào tạo


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các dự án hợp tác về đào tạo trong giai đoạn 2000 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

Các dự án hợp tác về đào tạo trong giai đoạn 2000 - 2009


B o c o s k t ho t ng h p t c qu c t

CẢM ƠN QUÝ VỊ


 • Login