Thánh
Download
1 / 12

Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng. 1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Christ rõ tâm trạng, phán êm dịu bên tai ta: “Ngươi khá bình an,. Đừng phàn nàn hay lo âu”; đem hết khúc nôi cho Ngài, Christ chắc cứu không chậm đâu, giúp ta được thỏa mãn hoài.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng' - phillip-todd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ThánhCa 281

Christ Rõ Tâm Trạng


1 h i c ng c c c n phong ba christ r t m tr ng ph n m d u b n tai ta ng i kh b nh an
1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Christ rõ tâm trạng, phán êm dịu bên tai ta: “Ngươi khá bình an,


Ng ph n n n hay lo u em h t kh c n i cho ng i christ ch c c u kh ng ch m u gi p ta c th a m n ho i
Đừng phàn nàn hay lo âu”; đem hết khúc nôi cho Ngài, Christ chắc cứu không chậm đâu, giúp ta được thỏa mãn hoài.


2 h i c ng ng khi ph n t m christ bi t tinh t ng th nh ng n ng i l ph ng ch m ta b c b nh kh ng
2. Hồi cùng đường, khi phân tâm, Christ biết tinh tường, thánh ngôn Ngài là phương châm, ta bước bình khương.


T y th gi ban th m n a d t l i ta kh ng l m do c th nh linh d u ch n ch ng lo ho n c nh th ng tr m
Tùy thì giờ ban thêm ơn, đưa dắt lối ta không lầm, do Đức Thánh Linh dìu chơn, chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.


3 g p h i ng i ngh ch vu oan christ r t n c n ch n n l p m u b o o n giao ch a bi n ph n
3. Gặp hồi người nghịch vu oan, Christ rất ân cần, chớ nên lập mưu báo oán, giao Chúa biện phân;


Ng i l tr ng s minh oan kh ng ph i cha kh ng s ai c th g y h a oan christ b o h m i m t gi
Ngài là trạng sư minh oan, không phải ý Cha không sợ, ai có thế gây họa đoan, Christ bảo hộ mỗi một giờ.


Thánh sợ, ai có thCa 281

Christ Rõ Tâm Trạng


4 h i m nh l m l c ch i v i christ bi t ngay r i ch a nghi m ngh khuy n con i sao d m ph m t i
4. Hồi mình lầm lạc chơi vơi, Christ biết ngay rồi; Chúa nghiêm nghị khuyên: “Con ơi, sao dám phạm tội?


Ng li u m nh n n n ngay e nh p th nh y c ng b nh n n t nh th c x ng t i nay c ta bi n th minh t nh
Đừng liều mình, ăn năn ngay, e nhớp thánh y công bình, nên tỉnh thức xưng tội nay, có ta biện thế minh tình”.


5 h i tuy t v ng khi b n kho n christ r tr m ng d t ta b ng tay linh n ng nh c n t nh th ng
5. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn, Christ rõ trăm đường, dắt ta bằng tay linh năng, nhắc đến tình thương;


Mọi điều hồ nghi tiêu đường, dắt ta bằng tay linh năng, nhắc đến tan. Vui sống, vững tin, trung thành, đi với Chúa vui mừng thay, nhắm ngay mục đích tiến hành.


ad