Benchmark mentalny organizacji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Benchmark mentalny organizacji PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Benchmark mentalny organizacji. Powiązanie zarządzania zmianą z zarządzaniem wiedzą i informacją oraz z pokonywaniem barier mentalnych w organizacji. Metodyka syndromiczna. „Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne”. METODYKA SYNDROMICZNA. stany rzeczy /ZESPÓŁ/.

Download Presentation

Benchmark mentalny organizacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Benchmark mentalny organizacji

Benchmark mentalny organizacji

Powiązanie zarządzania zmianą z zarządzaniemwiedzą i informacją oraz z pokonywaniem bariermentalnych w organizacji


Metodyka syndromiczna

Metodyka syndromiczna

„Jeżeli nie wiadomo o co chodzi,

to chodzi o bariery mentalne”

METODYKA SYNDROMICZNA

stany rzeczy /ZESPÓŁ/

bierność

atomizacja zespołu

czarna synergia

pętle zadaniowe

zła atmosfera

niedoinformowanie

niechęć do zmian

bariery mentalne

brak transparentności

brak

ssania na wiedzę

brak współpracy

s. PLEMIENNOSCI

s. CZAROWNICY

s. INTELEKTUALNEJ JEDNORAZÓWKI

s. CNW

POETY

s. HAUSNERA

SAMOTNEGO ŻAGLA

TĘCZY

PANI DZIUNI

PUTYCH TACZEK

TŁUKA

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Cie ki problemowe

Ścieżki problemowe

 • zarządzanie zmianą w dobie społeczeństwa informacyjnego opiera się na dwóch filarach:

  • zmianach procesów mentalnych oraz

  • wspierających każdą zmianę procesach informacyjnych

procesy mentalne

procesy informacyjne

 • benchmark mentalny organizacji jest warunkiem koniecznym optymalizacji tych procesów


Bariery mentalne

Bariery mentalne

 • sposób myślenia i wartościowania usytuowany w obszarze wpływów na realizacją założonych celów identyfikuje się jako syndrom barier mentalnych

 • każda zmiana w organizacji zakłada mniej czy bardziej świadomie uczestnictwo w niej podmiotu o preferencjach mentalnych neutralnych lub korzystnych dla procesów zmian

 • sposób myślenia i wartościowania jest jednym z najpoważniejszych problemów we współczesnych organizacjach


Metodyka syndromiczna1

metodyka syndromiczna

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Metodyka syndromiczna audyt syndromiczny

METODYKA SYNDROMICZNA – AUDYT SYNDROMICZNY

Audyt syndromiczny

identyfikacja stanów rzeczy, jako objawów syndromów

identyfikacja związków przyczynowo – skutkowych między stanami rzeczy poziomu przedmiotowego, meta – oraz metameta-

identyfikacja skali istotności syndromu –wsparcie typizacyjne

produktowo

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Przyk adowe dziedziny

Przykładowe dziedziny

Diagram syndromiczny

decyzyjność

praca zespołowa

zarządzanie wiedzą

relacje międzyludzkie

komunikacja w zespole

kryteria oceny pracy zespołowej

kompetencje zawodowe

selekcja pod kątem zmian i wzajemnych zależności


Benchmark materia z audytu

Benchmark – materiał z audytu

KARTA PRODUKTU

charakterystyka opisowa – wiedza z poziomu meta

charakterystyka tabelaryczna – SYNDROM –DZIEDZINA- STAN RZECZY- OBJAWY –KONSEKWENCJE

charakterystyka alegoryczna – ujęcie potoczne, literackie, dziedzinowo jednostronne

mapy syndromu oraz zależności syndromicznych

KARTA PRODUKTU

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Syndrom t uka anegdotyczna forma prezentacji

Syndrom TŁUKA – anegdotyczna forma prezentacji

Mamy taki zwyczaj w pracy, że wszyscy wrzucamy raz w miesiącu jakieś drobne pieniążki do naszej „świnki na herbatę”. Są to drobne kwoty- do 5 zł. Jedna z koleżanek kupuje za zebraną kwotę kilka gatunków herbaty i każdy – zależnie od potrzeb – korzysta z tego wspólnego dobra.

Jest wśród nas szczególny zwolennik herbaty. Tak zagorzały, że spija jej kilka filiżanek więcej niż ktokolwiek inny. Nikt nie zwracał na to uwagi. Do momentu aż ktoś zapytał o to czy ktokolwiek widział tego kolegę jak wrzuca cokolwiek do świnki. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że nie widzieli.

Sprawa pozornie wydawała się błaha, ale po kilku miesiącach upewniliśmy się, że pije tę herbatę naszym kosztem. Kwota wprawdzie jest drobna, ale jakim prawem?

Nie wiadomo kiedy to się stało, ale od pewnego czasu wszyscy go obserwujemy. Każdy jego krok w kierunku herbacianego zaplecza wywołuje w ludziach nerwowe reakcje. Ktoś wychodzi i ostentacyjnie głośno zamyka drzwiami, ktoś inny wali czymś o biurko. Jesteśmy coraz częściej poirytowani i nie skupiamy się na rozwiązywaniu problemów, jakie wynikają z bieżących zadań lecz na zachowaniu kolegi. Atmosfera w zespole wyraźnie siadła. Czujemy się jak posiadacze wygodnych butów, z małym, ale wyczuwalnym gwoździem w podeszwie. Chodzić w takich butach można, ale dyskomfort psychiczny, szczególnie pod koniec dnia pracy, jest mocno odczuwalny.

A ten gość nadal spija nasza herbatę…

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom t uka oznaki

Syndrom TŁUKA - oznaki

 • brak respektowania zasad przyjętych w zespole, znanych w różnych form artykulacji (kodeksy, zasady)ułatwiających życie - gestów- symboli, tworzących klimat życzliwości w zespole, grupie, organizacji itd

 • naruszanie reguł milcząco respektowanych w grupie

 • myślenie tylko o sobie – w kategoriach jedynego bytu- pępka świata

 • ”kanciastość” zachowań, brak asertywności

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom t uka konsekwencje

Syndrom TŁUKA- KONSEKWENCJE

 • syndrom atomizuje grupę niszcząc więzi istotne dla zespołowego działania

 • jest źródłem odczuć „ciężkiej atmosfery w miejscu pracy”- przyczynia się do, bierności, apatii, utraty motywacji do działań

  por.: http://www.wojewodzki.pl/ „Dziennik Bałtycki”, 19 (12846) 23 stycznia 1987

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom t uka tabelaryczna forma prezentacji

Syndrom TŁUKA- tabelaryczna forma prezentacji

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom plemienno ci prezentacja tabelaryczna

Syndrom PLEMIENNOŚCI- prezentacja tabelaryczna

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom hausnera oznaki

Syndrom Hausnera- oznaki

dr Tadeusz Wojewódzki


Syndrom hausnera konsekwencje

Syndrom Hausnera- konsekwencje

 • brak przesłanek decyzyjnych jako konsekwencja nadmiaru informacji, wiedzy

 • niska efektywność pracy intelektualnej – produkty tworzone dla produktów

 • nieadekwatność systemu ocen wartości intelektualnych do walorów poznawczych i praktycznych

 • profilowanie organizacji na czynnościowy model organizacji

dr Tadeusz Wojewódzki


Szczeg lna rola proces w informacyjnych

Szczególna rola procesów informacyjnych

 • drugi filar ZZ

 • uwarunkowania mentalne – syndrom Hausnera, intelektualnej jednorazówki

 • brak wiedzy pertynentnej- dokrojonej do potrzeb użytkownika

 • wiele trafnych uwag o wadze problemu – brak konkretnych rozwiązań

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Warunki przyj te przez metodyk kwantyfikacji

Warunki przyjęte przez Metodykę Kwantyfikacji

 • nie ingerować w jakikolwiek zastany system informatyczny czy informacyjny

 • nie mnożyć bytów ponad potrzebę – produktów dla produktów (bo np. takie ładne)

 • tworzyć produkty rozwiązujące problemy – wspierające decyzje w procesie zarządzania zmianami

 • zbudować SYSTEM na 2 produktach pierwotnych

  • kwanty

  • optymalizatory

   oraz kilku finalnych

  • drzewa argumentów decyzyjnych

  • drzewa problemów

  • drzewa wiedzy


Problem standaryzacji

PROBLEM STANDARYZACJI

jak zapisywać treści aby forma była:

 • oparta na naturalnych odruchach

 • już stosowana

 • technologicznie mało wymagająca

 • umożliwiającą szybką identyfikację treści

 • gwarantująca autorstwo produktu

 • wspierającą innowacyjność

 • pertynentna do problemu

 • wymuszającą zapisywanie wiedzy ukrytej

 • obiektywizująca proces oceny kompetencji pracowniczych

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Kwanty wiedzy procedury kwantyfikacji

kwanty wiedzy – procedury kwantyfikacji

 • fiszka / kwant/ –tradycja humanistyczna radzenia sobie z nadmiarem treści

 • rola w zarządzaniu wiedzą analogiczna, jak matrycy logicznej w zarządzaniu projektami - tabelka

 • oparta na odruchu podkreślania istotnego tekstu

 • prosta - możliwość realizacji w każdym edytorze tekstu

 • gwarantuje autorstwo

 • jej przygotowanie wspiera procesy identyfikacji problemów oraz asocjacji

 • oparta na własnych doświadczeniach zawodowych

 • idea skalowalna- fiszka jako element drzewa problemu- drzewa wiedzy- decyzyjnego drzewa argumentów

 • może stanowić element zobiektywizowanej weryfikacji kompetencji

Tadeusz Wojewódzki CRM SA


Drzewo argument w decyzyjnych

Drzewo argumentów decyzyjnych

 • założenie o racjonalności ocen menedżera

D 143/2010

stan wiedzy

A -

A -

A +

A +

A +

innowacyjność

merytoryczność

ssanie wiedzy

transparentność


Rokowania metodyki syndromicznej i kwantyfikowania

Rokowania Metodyki Syndromicznej i Kwantyfikowania

zagrożenia

wsparcie

interdyscyplinarność - bez preferencji jednej dyscypliny albowiem każda z nich ujmuje wybrany aspekt problemu

podmiotowe – z preferencją takiego sposobu prezentowania rezultatów badawczych, aby zagwarantować ich dostępność na poziomie pracowniczym, a nie tylko kierowniczym

 • redukcjonizm technologiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do technicznych (np. informatycznych)

 • redukcjonizm ekonomiczny , sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do uwarunkowań ekonomicznych czy wręcz finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze)


Produkty

Produkty

AUDYT

INFORMACYJNY

AUDYT

SYNDROMICZNY

zarządzanie zmianą

benchmark

DRZEWA

ARGUMENTÓW

DECYZYJNYCH

KWANTY

WIEDZY


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login