V delemgazdas gtan
Download
1 / 21

VÉDELEMGAZDASÁGTAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

VÉDELEMGAZDASÁGTAN. A tantárgy tematika és óramegosztása Pécsi Tudományegyetem FEEK -VKK , 2008 Előadó: dr. Kunos Bálint. 1. A védelemgazdaságtan makrofolyamatai : Bevezetés a védelemgazdaságtanba (2008.02.19) A védelem makroszintü tervezése, a védelmi költségvetés ( 2008.02.26)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÉDELEMGAZDASÁGTAN' - phillip-gilliam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V delemgazdas gtan

VÉDELEMGAZDASÁGTAN

A tantárgy tematika és óramegosztása

Pécsi Tudományegyetem

FEEK-VKK, 2008

Előadó: dr. Kunos Bálint


 • 1. A védelemgazdaságtanmakrofolyamatai:

 • Bevezetés a védelemgazdaságtanba (2008.02.19)

 • A védelem makroszintü tervezése, a védelmi költségvetés ( 2008.02.26)

 • Országvédelem-védelemgazdaságtan viszonyrendszere (2008.03.04)

 • A NATO védelemgazdasági aspektusai (2008.03.18)

 • Az EU gazdasági szakpolitikáinak védelemgazdasági vonzatai ( 2008.04.01)

 • 2. A védelemgazdaságtanmikrofolyamatai:

 • Katonai gazdaságtan és a HM tárca gazdálkodásának rendszere (2008.04.15)

 • Konzultáció: 2008.05.06


Bevezet s a v delemgazdas gba

Bevezetés a védelemgazdaságba

Pécsi Tudományegyetem

FEEK-VKK, 2008

Előadó: dr. Kunos Bálint


A v delemgazdas gtan alapfogalmai
A védelemgazdaságtan alapfogalmai

 • A védelem és a gazdaság kölcsönhatásai

 • A védelemgazdaság fogalma és tartalma

 • A védelemgazdaság főbb folyamatai

 • A védelemgazdaság szintjei

  • A hadigazdaságtan

  • A katonai gazdaságtan

  • Katonai üzemgazdaságtan


A v delem s a gazdas g k lcs nhat sai
A védelem és a gazdaság kölcsönhatásai

 • Koronként változó viszonyrendszer

 • Védelmi célok és gazdasági lehetőségek összhangja

 • Védelemgazdaság a közgazdasági elméletekben

 • Védelemgazdaság a hadtudomány elméletében


A v delemgazdas g fogalma s tartalma
A védelemgazdaság fogalma és tartalma

 • A gazdaság azon része, amely a védelmi erőforrások előállítását, valamint felhasználását végzi.

 • Intézményi rendszere

 • A védelemgazdasági politika.

 • A védelemgazdaság főbb folyamatai


A v delemgazdas g biztons gpolitikai aspektusai
A védelemgazdaság biztonságpolitikai aspektusai

 • A védelemgazdaság helye, szerepe a biztonságpolitikában

 • Politika-Hadügy-GazdaságA v delemgazdas g s a nemzetgazdas g viszonya
A védelemgazdaság és a nemzetgazdaság viszonya

 • A védelem mint közszolgáltatás

  - anyagi és nem anyagi jellegű szükséglet

  - kollektív jószág

  - közgazdasági értelmezése

 • A védelemgazdaság és a nemzetgazdaság kölcsönviszonya:

  - fogyasztási szféra

  - a közkiadások egyik legnagyobb tétele

  - hadiipari termelés, K+F

  - védelmi ipari termékek kereskedelme

  - erőforrás korlát

A v delem hat sa a gazdas gra
A VÉDELEM HATÁSA A GAZDASÁGRA

 • Béke idején

 • Mozgósítás időszakában

 • Háború időszakában

 • Háborút követő időszakban


V delem hat sa a makrogazdas gi teljes tm nyre
Védelem hatása a makrogazdasági teljesítményre

 • Védelem és a GDP

  • Védelem közvetlen hozzájárulása a GDP-hez; (GDP=háztartások vásárlásai+vállalkozások beruházásai+kormányzati vásárlások+nettó export)

  • Közvetett hozzájárulás.(piaci szereplőkön keresztül, védelmi ipari exp,imp.bérek,stb)

 • Védelmi K+F gazdasági színvonal növelő hatása

 • Védelem és a gazdasági növekedés


A korm nyzat szerepe a v delemgazdas gban
A KORMÁNYZAT SZEREPE A VÉDELEMGAZDASÁGBAN

 • Saját források-idegen források-közös források

 • Védelmi kiadások

  • Védelmi kiadások fogalma

  • Közvetlen és közvetett védelmi kiadások

 • Védelmi kiadásokat befolyásoló tényezők

  • Fenyegetettség, nemzetközi-politikai helyzet

  • Védelmi stratégia

  • Nemzetgazdaság adottságai

  • Geostratégiai adottságok

  • Haderő nagysága, típusa, felszereltsége

  • Szövetségi tagsággal járó kiadások


A gazdas gi potenci l sszetev i
A gazdasági potenciál összetevői

 • Természeti erőforrások

 • Humán erőforrások

 • Nemzeti vagyon

 • Alap- és alkalmazott kutatások

 • Infrastruktúra

 • Ipar-mezőgazd.-szolgáltatások komplex rendszere

 • Gazdasági biztonság
A v delmi potenci l elemei
A védelmi potenciál elemei

 • Fogalma: a B-ben meglévő, H-us veszély esetén realizálható, szellemi- erkölcsi, anyagi-technikai tényezők összessége.

 • Elemei:

  • katonai erő

  • Erkölcsi-szociális potenciál,

  • Politikai állapot

  • Tudományos potenciál,

  • Geostratégiai potenciál


A v delemgazdas g f bb jellemz i
A védelemgazdaság főbb jellemzői

a/ Kiemelt társadalmi, politikai és gazdaság szerep

- sajátos felhatalmazás /fegyverhasználat/

- részletesebb és mélyebb irányítási igény

- aktuális biztonságpolitikai célkitűzések és a

honvédelmi alapelvek katonai kiadásokra

gyakorolt hatása

- politikai döntések határozzák meg:

a haderő létszámát

beszerzési tevékenységet

fejlesztési kiadások arányát

- a gazdálkodás önállósága korlátozott, ellenőrzöttsége nagyobb

,


A v delemgazdas g f bb jellemz i1
A védelemgazdaság főbb jellemzői

b/ Költségvetési gazdálkodási formából adódó sajátosságok:

- a gazdálkodás alapja a költségvetési támogatás

- alaprendeltetés domináló hatása

- életszínvonalra gyakorolt hatás

- felülről korlátozott gazdaság

- „alku”, „lobby”

- átnyúló tervezési szükséglet /programköltségvetés/

- alaprendeltetés eredménye nem minden esetben mérhető

- controlling tevékenység szükségessége

c/ Sajátosságok a katonai gazdálkodás és a nemzetgazdaság

kapcsolataiban:

- haditechnikai eszközök monopolizált piaca

- állami beleszólás, magasabb műszaki színvonal

- fegyverkereskedelem szabályozottsága

- haderő létszámának befolyásoló szerepe


ad