Temat pracowni projektowej:
Download
1 / 11

Pracownicy naukowi DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i zainteresowania naukowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego prowadzący: Grzegorz Masik. Dane kontaktowe katedry: adres: Gdańsk, Bażyńskiego 4 skrzydło B, pokoje 420-426 tel (058) 523 65 90 mój pokój: B 423 strona www : http://geografia.univ.gda.pl/kat/kge/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Pracownicy naukowi DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i zainteresowania naukowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnegoprowadzący: Grzegorz Masik


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

Dane kontaktowe katedry:adres: Gdańsk, Bażyńskiego 4skrzydło B, pokoje 420-426tel (058) 523 65 90mój pokój: B 423strona www:http://geografia.univ.gda.pl/kat/kge/


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

Pracownicy naukowi

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i zainteresowania naukowe


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

TEMATYKA BADAŃ KATEDRY

Problemy rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych:

 • przemiany społeczno-demograficzne miast

 • procesy metropolizacji

 • krajobraz kulturowy miast

 • rewitalizacja obszarów śródmiejskich

 • rozwój przedsiębiorczości

  Badania regionalne:

 • rozwój regionalny i nowe formy polityki regionalnej,

 • społeczno-gospodarcze zróżnicowania polskich regionów

 • turystyka

 • migracje wewnętrzne i zagraniczne


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

TEMATYKAPRACOWNI PROJEKTOWEJ

 • diagnoza sytuacji społeczno-demograficznej

 • prognozy zmian ludności

 • analiza warunków i jakości życia

 • zagadnienia edukacji

 • problemy lokalnego rynku pracy

 • uwarunkowania rozwoju turystyki

 • analiza konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych

 • problem suburbanizacji

 • identyfikacja funkcji metropolitalnych

 • zastosowanie programów komputerowych do prezentacji danych społecznych i ekonomicznych


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU

 • selekcja i analiza informacji wspomagających podejmowanie decyzji

 • dokonanie analizy społeczno – przestrzennej wybranego obszaru

 • wykonanie części opracowania typu studium


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

UMIEJĘTNOŚCII KOMPETENCJE STUDENTA

 • posługiwanie się wskaźnikami społecznymi i ekonomicznymi oraz ich właściwa interpretacja

 • nabycie umiejętności analizowania społeczno-przestrzennych konfliktów

 • prawidłowe zastosowanie kartograficznych metod prezentacji danych

 • nabycie umiejętności pisania opracowań dla samorządów lokalnych

 • umiejętność wykonania części „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” dotyczącej zagadnień społecznych


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

GDZIE PRZYDATNE BĘDĄ NABYTE

UMIEJĘTNOŚCI?

 • pracownie projektowe – w zakresie dotyczącym sporządzania studium

 • urzędy miast i gmin – np. referaty spraw osobowych, analiz statystycznych i inne zależne od podjętej przez studenta tematyki

 • biura rozwoju miast


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

WSPÓŁPRACA KGE Z INSTYTUCJAMI –- konsultacje i wsparcie praktyków przy realizacji projektów

 • Biuro Rozwoju Gdańska i Gdyni

 • Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu


Pracownicy naukowi dzia alno dydaktyczna i zainteresowania naukowe

FORMA ZALICZENIA

na podstawie wykonanego fragmentu projektu studium

oraz na podstawie pisemnej pracy dotyczącej wybranego obszaru i wybranej społeczno-ekonomicznej tematyki badawczej


Zapraszam

Zapraszam! 


ad
 • Login