Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune. Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune. Plangrundlag Planovervejelser Proces. Guldborgsund Kommune. 6 gamle kommuner 907 km 2 62.300 indbyggere 38 renseanlæg Ca. 5000 ejendomme udenfor kloakopland.

Download Presentation

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune1

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune

 • Plangrundlag

 • Planovervejelser

 • Proces


Guldborgsund kommune

Guldborgsund Kommune

 • 6 gamle kommuner

 • 907 km2

 • 62.300 indbyggere

 • 38 renseanlæg

 • Ca. 5000 ejendomme udenfor kloakopland


Form l og lovgrundlag

Formål og lovgrundlag

 • Plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen

 • Miljøbeskyttelseslov

 • Spildevandsbekendtgørelse


Plangrundlag

Plangrundlag

 • Kommuneplan

 • Regionplan – landplandirektiv

 • Vandplaner

 • Agenda 21

 • Klimaplan

 • 6 gamle spildevandsplaner

 • Strukturplan


Vandplanerne

Vandplanerne


Milj m l vandplaner

Miljømål - Vandplaner


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Miljømål vandløb


Rensekrav spredt bebyggelse

Rensekrav – spredt bebyggelse


Rensekrav spredt bebyggelse1

Rensekrav – spredt bebyggelse


Rensekrav spredt bebyggelse2

Rensekrav – spredt bebyggelse


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Benchmarking


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Planovervejelser

 • Reducere spildevandsudledningens miljøpåvirkning af vandområderne

 • Spildevandsrensning i det åbne land

 • Nedbringelse af belastning fra de regnbetingede udløb

 • Centralisering af spildevandsstrukturen

 • Kloakering af landsbyer

 • Separering af spildevand

 • Kloakrenovering

 • Forbedring af serviceniveau i visse områder


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Planovervejelser


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Vandindvindings-interesser


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

 • Planovervejelser

 • Spildevandsstruktur

 • Kloakering eller decentrale løsninger?

 • Miljø, drift og økonomi!


Spredt bebyggelse

Spredt bebyggelse


Spredt bebyggelse1

Spredt bebyggelse


Konomi

Økonomi


Fremtidig renseanl gsstruktur

Fremtidig renseanlægsstruktur


S pildevandsplan

Spildevandsplan


Proces

Proces

 • Politikere

 • Borgere

 • Forsyningsselskab

 • Rådgiver


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

Husk!!!!

 • Fastlæg strategi

 • Få Forsyningen med

 • Få politikerne med

 • Stil krav til rådgiver

 • Det bliver dyrt – lånemuligheder?

 • Sørg for at have de administrative ressourcer

 • Information, information & information!!!


Spildevandsrensning i det bne land i guldborgsund kommune

 • WWW.GULDBORGSUNDFORSYNING.DK


 • Login