mi kai pasaulio turtas
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIŠKAI – PASAULIO TURTAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

MIŠKAI – PASAULIO TURTAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 427 Views
 • Uploaded on

MIŠKAI – PASAULIO TURTAS. Išmoksime:. Sąvokas: miškingumas, šiaurės ir pietų miškų juostos, rūgštieji lietūs. Lyginti šiaurės ir pietų juostų miškus, vertinti juos ūkiniu požiūriu. Apibūdinti Lietuvos miškų ūkį.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIŠKAI – PASAULIO TURTAS' - phila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i moksime
Išmoksime:
 • Sąvokas: miškingumas, šiaurės ir pietų miškų juostos, rūgštieji lietūs.
 • Lyginti šiaurės ir pietų juostų miškus, vertinti juos ūkiniu požiūriu.
 • Apibūdinti Lietuvos miškų ūkį.
 • Žinoti, kokia žmonių ūkinė veikla kelia didžiausia pavojų miškams.Pateikti pavyzdžių.
 • Prognozuoti galimus pokyčius ateityje žymiai sumažėjus miškų plotams.
mi k svarba
MIŠKŲ SVARBA
 • Miškai sugeria anglies dvideginį.
 • Praturtina aplinką deguonimi.
 • Mažina vandens nuotėkį.
 • Trukdo plisti dirvožemio erozijai.
 • Yra augalų ir gyvūnų buveinė.
 • Tinka poilsiui ir turizmui.
 • Su juo siejami įvairūs verslai.
pasulyje mi kai i sid st dviem juostom
PASULYJE MIŠKAI IŠSIDĖSTĘ DVIEM JUOSTOM
 • ŠIAURĖS JUOSTA
 • PIETŲ JUOSTA
1 u duotis
1 UŽDUOTIS
 • Nustatykite, kuriose valstybėse šiaurės ir pietų miškų juostos užima didžiausius plotus.
2 u duotis
2. užduotis
 • Sekite pasakojimą, remkitės vadovėlio tekstu psl.96 ir atsakykite į 3 vadovėlio klausimą psl.97.

a) palyginkite šiaurės ir pietų juostų miškus (Kokio klimato srityje auga? Rūšių įvairovė. Kaip greitai užauga?)

b) įvertinkite juos ūkiniu požiūriu (išgaunamos medienos kiekis, medienos kokybė)

iaur s juostos mi k augalijos ypatumai
ŠIAURĖS JUOSTOS MIŠKŲ AUGALIJOS YPATUMAI
 • Miškai plyti vėsaus klimato srityse, todėl auga lėtai.
 • Auga nedaug rūšių medžių.
 • Medžiai nėra dideli.
 • Žemdirbystei spygliuočių plotai netinka, todėl vidutinėse platumose šių miškų daug.
 • Vyrauja spygliuočiai medžiai.
slide9
Mediena kieta, sunki, lėtai pūva.
 • Amžino įšalo atšiaurios teritorijos sunkiai pasiekiamos.
piet juosta1
PIETŲ JUOSTA
 • Miškai plyti drėgno ir šilto, pusiaujinio ir subekvatorinio klimato juostose.
 • Yra kelių ardų, ūksmingi.
 • Juose auga nepaprastai daug rūšių medžių. Daugelis jų nepaprastai vertingi.
 • Labai svarbūs Žemės ekologinei pusiausvyrai.
slide14
Jų mediena tvirta, sunki, arba atvirkščiai, lengva, įvairių spalvų ir atspalvių.
 • Medžiai užauga dideli.
 • Norint pasiekti vertingus medžius, tenka iškirsti didelius plotus tankaus miško.
mi kingumas
Miškingumas
 • Dydis, nusakantis kokį plotą užima miškai tam tikroje teritorijoje, vadinamas MIŠKINGUMU.
pasaulio mi kingumas
Pasaulio miškingumas
 • Visos pasaulio sausumos miškingumas 30%
 • Didžiausi miškų plotai Azijoje, mažiausi Australijoje.
 • Miškingiausia – Pietų Amerika.
lietuvos mi k kis
Lietuvos miškų ūkis
 • Lietuvos miškingumas 32 procentai.
 • Miškai yra valstybiniai ir privatūs.
 • Lietuvos miškuose sukaupta maždaug 390 mln. m³ medienos.
slide21
Miškų ūkis yra svarbi Lietuvos ekonomikos šaka.
 • Miškas teikia žaliavą medienos, popieriaus, baldų pramonės įmonėms.
 • Mediena ir medienos pramonės produkcija sudaro apie 11 procentų viso Lietuvos eksporto ir ši dalis nuolat auga.
3 u duotis
3. užduotis
 • Remdamiesi vadovėlio tekstu psl.97 paskutine pastraipa, įvertinkite miškų reikšmę Lietuvos ekonomikai.
4 u duotis
4. užduotis
 • Miškų plotai sparčiai mažėja.

Kuriose pasaulio regijonuose miškai nyksta sparčiausiai?

Vadovėlio psl. 98,99

8,9,10,11 iliustracijos

pavojus mi kams
PAVOJUS MIŠKAMS
 • Miškų naikinimas atsilikusiose šalyse.
 • Žala miškui ekonomiškai stipriose šalyse.
mi k kirtimo ekonomi kai silpnose alyse prie astys
Miškų kirtimo ekonomiškai silpnose šalyse priežastys
 • Greitai daugėja gyventojų ir dėl to plečiasi žemės ūkio ir gyvenviečių reikmėms naudojami plotai.
 • Naudojamos malkos maistui ruošti ir patalpoms šildyti.
 • Mediena yra mokėjimo priemonė tarptautiniams atsiskaitymams.
slide26
Neracionaliai kertami.
 • Miškų teritorijoje yra daug naudingų iškasenų telkinių, tiesiami keliai, statomos elektrinės.
ekonomi kai stipriose alyse
EKONOMIŠKAI STIPRIOSE ŠALYSE
 • Ore esančių kenksmingų medžiagų, tokių kaip sieros dioksidas, azoto oksidas, poveikis.
 • Pakenkti nusilpę medžiai mažiau atsparūs kenkėjams.
 • Pakenktus medžius labiau veikia ekstremalūs šalčio ar užsitęsusios sausros laikotarpiai.
5 u duotis
5. Užduotis
 • Remdamiesi tekstais, suskirstykite miškų nykimo priežastis.
mi k nykimo pasekm s
MIŠKŲ NYKIMO PASEKMĖS
 • MIŠKAI NUSTOJA KAUPTI DRĖGMĘ, KRITULIŲ VANDUO NEREGULIUOJAMAS NUTEKA ŽEMĖS PAVIRŠIUMI.
 • VANDENS NUOTĖKIS PASIDARO NEREGULIARUS.
slide30
Mažesni miškų plotai nebespės apsorbuoti anglies dvideginio.
 • Sumažės drėgmės atidavimas atmosferai, Žemės plotai išdžius.
 • Dėl mažesnio saulės spinduliavimo sugėrimo bei padidėjusio atspindėjimo, gali pakisti energijos balansas.
slide31
Susilpnės miškų įtaka anglies dvideginio kiekiui atmosferoje. Be to, deginant miškus, išsiskiria daug anglies dvideginio ir tokiu būdu sustiprinamas šiltnamio efektas.
 • Nykstant miškams, plečiasi dykumos.
pasitikrinkime inias
Pasitikrinkime žinias

1. Miškai Žemėje apima plotą :

a) 30 % sausumos

b) 45% sausumos

2. Miškingiausias žemynas (proporcingai žemynų plotui):

a) Azija

b) Pietų Amerika

slide33
3. Pirmaujanti pagal miškų plotus valstybė:

a) Kanada

b) Brazilija

4. Produktyviausi miškai:

a) Pusiaujo

b) Taiga

slide35
6. Nepaprastai svarbus vaidmuo Žemės ekologinei sistemai:

a) Pietų miškų juostos

b) Šiaurės miškų juostos

7. Sparčiausiai nyksta:

a) tropiniai miškai

b) šiaurės juostos miškai

slide36
8. Svarbiausia miškų nykimo silpnos ekonomikos šalyse priežastis yra:

a) didžiuliai vartojimo mastai ir trumpalaikė mokėjimo priemonė.

b) gaisrai ir atmosferos užterštumas.

slide37
9. Vakarų, Vidurio ir Pietų Europoje natūralių miškų plotai labai maži dėl to:

a) kad ten jiems augti blogos klimato sąlygos;

b) kad ten miškai buvo nuolat kertami dėl derlingų dirbamų žemių.

slide38
10. Miškų naikinimo sunkiausios pasekmės yra:

a) pritrūks medienos pramonei ir kurui;

b) plėsis dykumų plotai, sumažės anglies dvideginio atmosferoje.

slide39
11. Miškų naikinimo pasekmes galėtų sumažinti:

a) plėsti sodinamų miškų plotus;

b) pramonėje naudoti medienos pakaitalus.

slide40
12. Miškingumo didinimo būdai:

a) nenaudoti medienos pramonėje;

b) apželdinti mišku neeksploatuojamus karjerus, nederlingus žemės plotus, kirtavietes.

nam darbas
Namų darbas
 • Mokėti pasisakyti pamokos pradžioje nurodytomis temomis. Vadovėlio 4.7 paragrafas
 • Užduočių sąsiuvinyje atlikti 17 užduotį, psl. 39