Serie konferencji i kursy szkoleniowe marie curie
Download
1 / 15

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: [email protected] http://www.ppnt.poznan.pl/rpk. Cel akcji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie' - phaedra-calliope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Serie konferencji i kursy szkoleniowe marie curie

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie

Joanna Bosiacka-Kniat

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41

e-mail: [email protected]

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Cel akcji
Cel akcji

 • wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców

 • wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki

 • promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy


Projekt
Projekt

 • tematyka związana z ostatnimi osiągnięciami naukowymi krajów członkowskich lub stowarzyszonych, istotna z punktu widzenia początkujących naukowców albo też dotycząca światowych osiągnięć w dziedzinach ważnych z punktu widzenia Europy, o których informacje korzystnie byłoby przekazać europejskim naukowcom

 • konferencje mogą być najwcześniej organizowane 6 miesięcy po danym terminie nadsyłania wniosków do KE


Zasady
Zasady

 • uczestnikami konferencji mogą być naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych oraz trzecich

 • w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach konferencje mogą być organizowane w krajach trzecich, ale wtedy finansowani mogą być tylko europejscy naukowcy

 • organizatorami może być każda instytucja


Serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

 • projekt musi zawierać przynajmniej 4 imprezy, (górna granica nie jest określona) zorganizowane w okresie max 4 lat

 • seria imprez może być zorganizowana przez jedną organizację lub też kilku lokalnych organizatorów

 • imprezy mogą odbywać się w różnych miejscach


Serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych1
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

 • projekty, mogą dotyczyć kilku dziedzin pod warunkiem że jest to uzasadnione z naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego punktu widzenia

 • projekt może składać się z typowych naukowych konferencji, uzupełnianych o praktyczne szkolenia. Proponowane imprezy muszą jednak tworzyć jednolity plan szkoleniowy (coherent training plan)

 • przewidywane dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od 180 000 do 1 400 000 euro


Konferencje
Konferencje

 • spotkania o wysokim poziomie naukowo-technologicznym dotyczące najbardziej aktualnych tematów, skupiające naukowców o różnym poziomie doświadczenia badawczego;o niepowtarzjącym się charakterze (non-repetitive high-level ); zwykle trwające kilka dni


Kursy szkoleniowe
Kursy szkoleniowe

 • organizowane przez uniwersytety, instytucje badawcze, centra naukowe lub przedsiębiorstwa itd.

 • zaawansowane szkolenia na temat specyficznych naukowych lub technologicznych tematów, np. szkoły letnie, praktyczne kursy, warsztaty;

 • mogą być uzupełniane o szkolenia istotne dla kariery naukowej, np. z zakresu zarządzania projektami, etyki i komunikacji, oraz o zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach lub w terenie

 • szkolenia muszą mieć opracowany program (defined syllabus)

 • max czas trwania każdej imprezy/szkolenia przewidzianej w projekcie to 4 tygodnie

 • liczba uczestników ( z lub bez wsparcia Komisji) każdej imprezy zwykle nie powinna przekraczać 150 osób


Serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych2
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Profil uczestnika

 • akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy

 • udział doświadczonych badaczy może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców

 • naukowcy z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat nie mogą liczyć na wsparcie finansowe Komisji za wyjątkiem przypadków gdy badacz pochodzi z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego i w momencie trwania konferencji pracuje poza tymi krajami

 • nie więcej niż 30% całej liczby uczestników imprezy może pochodzić z jednego kraju lub krajów trzecich


Serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych3
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Finansowanie

 • koszty utrzymania uczestnika: rzeczywiste wydatki do 150 euro dziennie (+ "współczynnik korekcyjny")

 • koszty podróży – realne wydatki (na podstawie tabeli odległości)

 • wpisowe, koszty inne niż utrzymanie uczestnika

 • koszty projektu - Komisja Europejska przeznaczy określoną kwotę (zależną od liczby uczestników konferencji) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków organizacyjnych poniesionych w związku z:

  • zaproszeniem prelegentów,

  • publikacjami,

  • wynajmem sal,

  • rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych


Serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych4
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Finansowanie

 • koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - maksymalnie 7% całej sumy dofinansowania

 • wydatki poniesione na zakup sprzętu, jeśli:

  • są niezbędne w realizacji projektu,

  • mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach

  • zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską


Kryteria oceny wniosku
Kryteria oceny wniosku

 • naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji

 • jakość aspektu szkoleniowego (15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności

 • jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury


Kryteria oceny wniosku ii
Kryteria oceny wniosku II

 • zarządzanie projektem (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet.

 • zgodność z celami sytemu stypendialnego MCoraz wartość dodana dla UE(30%):

  zgodność z celami programu systemu stypendialnego MC, ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich, skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych.


Terminy
Terminy

Harmonogram

 • Budżet konkursu: 12.250.000 euro

 • 18 Maja 2005 – g.17.00 – zamknięcie konkursu

 • Czerwiec 2005 – ocena wniosków

 • Wrzesień 2005 – przesłanie kart oceny wniosków do koordynatorów

 • Grudzień 2005 – podpisywanie kontraktów z Komisją


Wa ne dokumenty
Ważne dokumenty

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192

 • CALL TEXT

 • Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny

 • Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze

 • Broszura „FP6 in Brief”

 • Guidelines on Proposal Evaluation Procedures

 • Guidelines for Evaluators

 • Model Contracts

 • HANDBOOK


ad