Zgłoszenie do VII edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

Zg oszenie do vii edycji konkursu architektonicznego krak w bez barier 2013 r
Download
1 / 30

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zgłoszenie do VII edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2013 r. w kategorii obiekty użyteczności publicznej. Dane zgłaszającego obiekt. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Siedziba organizacji: ul. Reymonta 17/10 30-059 Kraków

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zgłoszenie do VII edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zg oszenie do vii edycji konkursu architektonicznego krak w bez barier 2013 r

Zgłoszenie do VII edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2013 r.

w kategorii obiekty użyteczności publicznej


Dane zg aszaj cego obiekt

Dane zgłaszającego obiekt

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Siedziba organizacji:

ul. Reymonta 17/10

30-059 Kraków

tel. 12 622 26 04

kom. 603 618 183

zsn@agh.edu.pl


Informacje o zg aszanym obiekcie

Informacje o zgłaszanym obiekcie

Biblioteka Główna

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dane teleadresowe:

Pawilon U-1

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel. 12 617 32 08

fax 12 634 14 04

bgagh@bg.agh.edu.pl

www.bg.agh.edu.pl


Zarz dca zg aszanego obiektu

Zarządca zgłaszanego obiektu

Dyrektor Biblioteki Głównej AGH

mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz

Dane kontaktowe:

tel. 12 617 32 08

ewa.lankosz@bg.agh.edu.pl


Rozwi zania dla niepe nosprawnych

Rozwiązania dla niepełnosprawnych

W Bibliotece Głównej AGH zastosowano rozwiązania ułatwiające korzystaniez obiektu osobom z niepełnosprawnością:

 • ruchową

 • wzrokową

 • słuchową


Rozwi zania dla os b z niepe nosprawno ci ruchow

Część I

Rozwiązania dla osóbz niepełnosprawnością ruchową


Podjazd

PODJAZD

Przy wejściu do budynku Biblioteki Głównej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 6%.

Długość całej pochylni dla osób niepełnosprawnych wynosi 22,5 m.

Składa się ona z dwóch ciągów o długości 9 m oraz dwóch spoczników:

 • środkowy 3 m

 • początkowy 1,5 m


Fot 1 pochylnia dla os b niepe nosprawnych znajduj ca si przy wej ciu g wnym

Fot. 1 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych znajdująca się przy wejściu głównym


Wej cie do budynku

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Wejście do budynku Biblioteki AGH odbywa się przez parę drzwi automatycznych.

Otwierają się one na szerokość:

 • zewnętrzne 137 cm

 • wewnętrzne 146 cm

Fot. 2 Wejście główne – drzwi wewnętrzne


Fot 3 wej cie g wne do budynku biblioteki agh drzwi zewn trzne

Fot. 3 Wejście główne do budynku Biblioteki AGH – drzwi zewnętrzne


Winda

WINDA

Winda w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych.

Dodatkowo winda wyposażona jest w lustro zamontowane na tylnej ścianie oraz uchwyty po bokach, co ułatwia użytkowanie osobom poruszającym się na wózku.


Fot 4 wn trze windy znajduj cej si w bibliotece g wnej agh

Fot. 4 Wnętrze windy znajdującej sięw Bibliotece Głównej AGH


Toalety dla on

TOALETY DLA ON

Na każdej kondygnacji użytkowej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Toalety są wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę wraz z pochwytami (w tym po jednym uchylnym).

Dodatkowo zamontowano baterię umywalkową z mieszaczem o przedłużonym uchwycie.


Fot 5 toaleta dla os b niepe nosprawnych widok i

Fot. 5 Toaleta dla osób niepełnosprawnych – widok I


Fot 6 toaleta dla os b niepe nosprawnych widok ii

Fot. 6Toaleta dla osób niepełnosprawnych – widok II


Wypo yczalnia g wna oraz sala katalog w

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA ORAZ SALA KATALOGÓW

W Wypożyczalni Głównej oraz w Punkcie Informacji znajdującym się w Sali Katalogów część lady została obniżona do wysokości 80 cm w celu ułatwienia korzystania osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach.


Fot 7 obni enie lady w wypo yczalni g wnej

Fot. 7 Obniżenie lady w Wypożyczalni Głównej


Fot 8 obni enie lady w punkcie informacji

Fot. 8 Obniżenie lady w Punkcie Informacji


Stanowiska w sali katalog w

STANOWISKA W SALI KATALOGÓW

W Sali Katalogów znajdują się dwa stanowiska do przeszukiwania katalogów wyposażone w stoliki z regulacją wysokości.

Zmiana wysokości stolika jest możliwa poprzez przyciski na wysuwanym panelu znajdującym się po prawej stronie.

Przy stolikach znajdują się fotele na kółkach umożliwiające korzystanie osobom z problemami ruchowymi, a ich łatwe przesuwanie pozwala na użytkowanie stanowiska także przez osoby poruszające się na wózkach.


Fot 9 stoliki z elektryczn regulacj wysoko ci dost pne w sali katalog w

FOT. 9 STOLIKI Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI DOSTĘPNE W SALI KATALOGÓW


Zg oszenie do vii edycji konkursu architektonicznego krak w bez barier 2013 r

FILM 1. STOLIKI Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI DOSTĘPNE W SALI KATALOGÓW


Rozwi zania dla os b z niepe nosprawno ci wzrokow

Część II

Rozwiązania dla osóbz niepełnosprawnością wzrokową


Winda1

WINDA

W windzie znajduje się panel z informacją zapisaną Braillemoraz włączona została funkcja komunikatów głosowych.

Fot. 10 Panel sterujący w windzie


Schody

SCHODY

Początkowy i końcowy stopień w każdym biegu schodów jest wyróżniony kontrastującym kolorem.

Fot. 11 Schody wyróżnione kontrastującym kolorem


Stanowisko dla os b nie do widz cych

STANOWISKO DLA OSÓB NIE(DO)WIDZĄCYCH

Stanowisko komputerowe przystosowane dla osób nie(do)widzących znajdujące się w Czytelni Głównej na I piętrze.

Stanowisko wyposażone zostało zarówno w odpowiednie urządzenia peryferyjne:

 • skaner,

 • powiększalnik elektroniczny,

  jak i specjalistyczne oprogramowanie.


Zg oszenie do vii edycji konkursu architektonicznego krak w bez barier 2013 r

Oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku obejmuje:

 • screen reader - Jaws,

 • sygnalizatory mowy - Realspeak, Espeak,

 • program OCR – ABBY Finereader,aby z zeskanowanych dokumentów można było wykonać pliki tekstowe,

 • programy ESPIK i WINAMP umożliwiające konwersję tekstu napliki dźwiękowe


Fot 12 stanowisko dla os b nie do widz cych znajduj ce si w czytelni g wnej i pi tro pok 218

Fot. 12 Stanowisko dla osób nie(do)widzących znajdujące się w Czytelni Głównej (I piętro, pok. 218)


Rozwi zania dla os b z niepe nosprawno ci s uchow

Część III

Rozwiązania dla osóbz niepełnosprawnością słuchową


P tla induktofoniczna

PĘTLA INDUKTOFONICZNA

W sali konferencyjno-seminaryjnej („Czytelni książek własnych”) znajdującej się na parterze Biblioteki Głównej AGH zainstalowano pętlę induktofoniczną.


Strona internetowa

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Biblioteki Głównej została wzbogacona o treści dla osób niepełnosprawnych.

Obejmuje to informacje o wprowadzonych udogodnieniach architektonicznych, specjalistycznych stanowiskach, usługachi ofertach Biblioteki Głównej skierowanych do osób niepełnosprawnych.

http://bg.agh.edu.pl/pl/node/785


 • Login