Transleader
Download
1 / 17

TRANSLEADER - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

TRANSLEADER. Finnországi LEADER tapasztalatok. Finnország. Az ország 94%-a ritkán lakott vidéki térség Gazdaság Közigazgatás Társadalom Falufejlesztési Mozgalom. A LEADER alakulása. A LEADER alakulása. LEADERII (1996-1999): a vidéki térségek 2/3-át és kb. 1,7 ezer embert érintve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TRANSLEADER' - petula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Transleader

TRANSLEADER

Finnországi LEADER tapasztalatok


Finnorsz g
Finnország

 • Az ország 94%-a ritkán lakott vidéki térség

 • Gazdaság

 • Közigazgatás

 • Társadalom

 • Falufejlesztési MozgalomA leader alakul sa1
A LEADER alakulása

LEADERII (1996-1999):

 • a vidéki térségek 2/3-át és kb. 1,7 ezer embert érintve

 • 48 HACS dolgozott hozzávetőlegesen

 • 120 millió euró forrás LEADER-szerű felhasználásán.

  LEADER+ (2000 – 2006):

 • 58 működő akciócsoport

 • 419 önkormányzatot és 2,4 millió embert érintett.

 • 330 millió euró forrás fele származott a LEADER+-ból.

  A 2007-2013-as időszak LEADER finanszírozása tisztán uniós forrásokból történt. Jelenleg 55 HACS242 millió euróval gazdálkodik.

  A HACS-okon keresztül megvalósuló fejlesztések aránya a teljes közpénz 5,3%-a, az EMVA forrás 3,7%-a.

Hacs ok jellemz i
HACS-ok jellemzői

 • Jogi forma

 • Területi lehatárolás

 • Szervezeti felépítés (alkalmazottak, elnökség, tagság)

 • Fejlesztési források


Szabályozási keretek:

 • 1443/2006-os vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény az alábbiakban határozza meg a „jogcímeket” és azokra vonatkozó általános feltételeket:

  • Vállalkozások támogatása:

   • vállalkozás indítására (kezdő munkaerő bértámogatása 2 évig a jövedelem 50%-ig);

   • beruházások;

   • fejlesztési projektek (nem beruházás, pl tervezés, szolgáltatás, marketing, új termék kifejlesztése stb.);

  • „Projekt támogatás”, amely közösségi célú fejlesztéseket jelent:

   • közösségi célú fejlesztési projektek (nem beruházás, pl tervezés, szolgáltatás, marketing, új termék kifejlesztése stb.);

   • képzések;

   • beruházások;

   • ún. koordinációs projektek, amelynél a HACS kapja meg és utalja tovább a forrást az általa kiválasztott és összegyűjtött kisprojektek kedvezményezettjeinek. Erre azért van szükség, mert a „projekt támogatás” alsó határa 5000 euró.


 • A 829/2006 Vidékfejlesztési végrehajtási rendelet a 1443/2006-os Törvényben definiált „jogcím” szerkezetben határozza meg

  • a pályázatok főbb tartalmi elemeit;

  • az egyes projekt típusok támogathatóságának maximumát;

  • a beruházásokhoz szükséges dokumentáció körét, a dokumentumok jellegét, egyes esetekben főbb tartalmát;

  • a projektek támogathatóságának főbb feltételeit: (pl hozzájáruljon a /vidékfejlesztési/ program fő célkitűzéseihez, prioritásaihoz - pl. gazdasági tevékenység, foglalkoztatás növelése, ritkán lakott területek benépesítése, stb);

  • a támogatható tevékenységek fő célterületeit vidéken (pl közösségi fejlesztési projektek esetén helyi szolgáltatások tervezése, szervezése, végrehajtása

  • a gazdasági fejlesztések támogatásának általános feltételeit - pl. hogy a kedvezményezett rendszeres gazdasági tevékenységet folytasson (hobbi tevékenységek kizárása);

  • meghatározza az elszámolható költségek körét, de csak költség kategóriánként (pl. bér, utazás, szolgáltatásvásárlás, képzés, oktatás, természetbeni juttatások stb);

   A rendelet kizárja olyan gazdasági beruházás támogatását, amelynek fő célja tisztán csak a költségcsökkentés és nem szolgálja a Program fő céljait, szimplán csak a vállalkozás szokásos saját célú beruházása;

  • definiálja a HACS-ok projektekkel kapcsolatos feladatait, lehetőségeit;

  • a rendelet foglalkozik még a projekt elfogadást követő módosításainak lehetőségével, módjával;

  • tisztázza a művelet és a projekt fogalmának határait, a megkezdés és befejezés fogalmát, az előlegfizetés lehetőségét, feltételeit;

  • definiálja a kifizetés feltételeit, kifizetési kérelem tartalmát, benyújtásának módját, idejét.


Hvs megval s t s hacs feladatok
HVS megvalósítás, HACS feladatok

 • Nem léteznek célterületek és nem készülnek pályázati kiírások.

 • Folyamatos a pályázatbenyújtás.

 • A HACS egyik legfontosabb tevékenysége a pályázatok és kifizetési kérelmek elkészítésében és megvalósításában történő folyamatos segítés, tanácsadás, ellenőrzés, korrekció.

 • Kétféle pályázati formanyomtatványt használnak: 1) beruházások, 2) fejlesztési projektek.

 • Az elnökségi döntéshez szükséges a pályázati formanyomtatvány, a projekt terv vagy üzleti terv, a költségbecslés, az adóigazolás és építési beruházások esetén az építési tervdokumentáció szükséges.

 • Legtöbben nem alkalmaznak pontozásos értékelést.

 • A benyújtást követő átlagban 1,5 hónapon belül a HACS által ellenőrzött, kiegészített és elbírált pályázat az elnökség határozatával együtt az ELY Központba kerül.


Hvs megval s t s hacs feladatok1
HVS megvalósítás, HACS feladatok

 • A HACS döntésétől eltérő határozatot az ELY Központ csak abban az esetben hozhat, hogyha a pályázat nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak.

 • A jogosulatlan pályázatok száma elenyésző.

 • A döntés 2-3 hónapot vesz igénybe (3 fővel).

 • Finnországban nem alkalmaznak elismerhető költségek listáját.

 • Az árajánlatok nem képezik a pályázati dokumentáció részét elég a kifizetési kérelmekhez csatolni.

 • Önkéntes munka a saját erő 75%-ig számolható el.

 • Használt gépek és eszközök vásárlására is van lehetőség.

 • A pályázók maximum 20% előleg felvételére jogosultak, amelyet az első kifizetési kérelemből kell levonni.

 • Az építési tervdokumentáció a pályázat része. Az építési engedélyt elég az első kifizetési kérelemhez csatolni.

 • Az építési beruházásoknál referenciaárakat használnak, amelyet egy nemzeti szinten kiadott táblázat tartalmaz.


Hacs finansz roz s
HACS finanszírozás

 • Kiegyensúlyozott, stabil működés: 7 évre tudják előre a ktgvetést.

 • Az önkormányzati hozzájárulást használják előlegként – nincs szükség hitelfelvételre.

 • Az esetleges hibákat egyeztetésekkel oldják meg. Nem hoznak döntést a HACS-ok megkérdezése nélkül, nincs levonás, szankció.

 • A fejlesztési forrásaik 14-20%-a mehet működésre.

 • A minisztériummal kötött szerződés tartalmazza az elismerhető költségkategóriákat, nincs részletesebb lista.

 • Évente max 4 benyújtás, de általában 1-2.

 • A működési költség számlával történő alátámasztása kötelező (kivéve bérköltség).

 • Az akciócsoportok általában hatékonyan, jól gazdálkodnak a pénzükkel. A HACS és a kifizető ügynökség kollégái sokat egyeztetnek, gyakoriak a képzések, megbeszélések.

 • Átlagban 3 hét a kérelmek feldolgozása.

 • Koordinációs projektekkel egészítik ki a működési forrást.


Rdekk pviselet h l zatok
Érdekképviselet, hálózatok

 • HACS munkacsoportok

 • LEADER Koordinátor

 • Vidékhálózati Egység

  • A minisztérium része

  • 7 fő

  • 11,8 m euró

  • Irányító Bizottság (23 tag), munkacsoportok (innováció, térségek közötti együttműködések, LEADER)

  • Nyitott hálózati modell

  • Saját projektek nyílt pályázatok útján. Ezeket a tagok javasolják. Illeszkedés az akciótervhez, legalább regionális szintű

  • Stratégia és éves akcióterv, módosítható.


2014 2020 as felk sz l s
2014-2020-as felkészülés

 • A HVS-ek első tervezetei elkészültek, jelenleg zajlik az értékelés.

 • A tervezés több területi szinten zajlik: térségi (HACS), regionális (ELY Központ), nemzeti szintű (munkacsoportok), Nemzeti Vidékpolitikai Program.

 • Több alapból finanszírozott LEADER

 • Urbánus térségek felé történő nyitás

 • Egyszerűsítés, autonómia, önkormányzatok