นายมงคล นุ้ยศรีดา - PowerPoint PPT Presentation

13
Download
1 / 1

  • 168 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

13. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์. หมายเลข. สมาชิกเลขทะเบียน 7377. นายมงคล นุ้ยศรีดา. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.) สังกัด ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ที่อยู่ 78/12 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นายมงคล นุ้ยศรีดา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3164029

13

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

หมายเลข

สมาชิกเลขทะเบียน 7377

นายมงคล นุ้ยศรีดา

ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.)

สังกัดศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

ที่อยู่78/12 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมด้านสหกรณ์

-

ประวัติการทำงานในสหกรณ์

-

แนวนโยบาย

ความมั่นคงเป็นรากฐาน

บริการด้วยหัวใจ

โปร่งใส คือ พันธะสัญญา


  • Login