Biologia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Stąd wybór tematu: Laboratorium życia. PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biologia – nauka o organizmach żywych, ich budowie i czynnościach, rozwoju osobniczym i rodowym, dziedziczności i zmienności, rozmieszczeniu geograficznym, wzajemnych stosunkach i innych. Biologia to opowieść o fenomenie i cechach życia. Stąd wybór tematu: Laboratorium życia.

Download Presentation

Stąd wybór tematu: Laboratorium życia.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Biologia – nauka o organizmach żywych, ich budowie i czynnościach, rozwoju osobniczym i rodowym, dziedziczności i zmienności, rozmieszczeniu geograficznym, wzajemnych stosunkach i innych.

Biologia to opowieść o fenomenie i cechach życia.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Stąd wybór tematu:

Laboratorium życia.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Nad tematem pracowali uczestnicy Koła naukowego z biologii

z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

w następującym składzie:

Brzozowska Monika

Dubois Wioletta

Jurewicz Sylwia

Nietubyć Julia

Putra Urszula

Wawrzyn Martyna

Wodzyńska Agnieszka

Ziółkowska Milena

Zubowicz Karolina

i prowadzący zajęcia – Jerzy Ryszard Truchan


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Nie istnieje prosta definicja życia lecz znane są jego cechy, a mianowicie następujące czynności życiowe:

- odżywianie się,

- oddychanie,

- wydalanie,

- rozmnażanie się,

- wzrost i rozwój,

- ruch,

- reagowanie na bodźce.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Celem podjętych badań było wykrycie substancji

odżywczych zawartych w pokarmach,

którymi się odżywiamy.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Zajmiemy się 1 cechą – odżywianie się.

Odżywianie się służy dostarczeniu organizmowi energii i substancji chemicznych z zewnątrz.

Odżywianie, to konieczność:

- pobrania pokarmu,

- strawienia go,

- wchłonięcia,

- usunięcia niestrawionych resztek pokarmowych.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

 • Pokarm to mieszanina różnych substancji chemicznych zawartych w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

 • Substancje te dzielimy na:

 • - nieorganiczne: woda i sole mineralne,

 • organiczne: witaminy, cukrowce

 • (węglowodany), lipidy (tłuszczowce),

 • białka i kwasy nukleinowe.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Na potrzeby naszych badań zajmiemy

się solami mineralnymi.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sole mineralne w pokarmach stałych i płynnych zawierają wiele bardzo ważnych dla organizmu człowieka pierwiastków, z których 15 jest szczególnie istotnych.

Niewielka ilość soli mineralnych jest

nieustannie tracona wraz z potem,

moczem i podczas krwawienia.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Ze względu na dzienne zapotrzebowanie, pierwiastki dzielimy na:

- biogenne – węgiel, wodór, tlen, azot,

makroelementy – np. wapń, potas,

sód, fosfor, siarka, magnez, chlor,

- mikroelementy – żelazo, jod, fluor.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sprawdzamy doświadczalnie jakie pierwiastki znajdują się w:

a) skrobi,

b) cukrze,

c) oliwie,

d) gotowanym białku kurzego jaja.

Do doświadczeń wykorzystujemy pakiety edukacyjne otrzymane w ramach projektu Archimedes –

- ćwiczenie 4.1


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sprzęt i substancje przygotowane do eksperymentów…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Uczniowie zapoznają się z instrukcją przeprowadzenia eksperymentów…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Analizujemy skrobię


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Podgrzewamy skrobię

nad palnikiem…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Odcinamy papierek lakmusowy…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Zanurzamy papierek

w wodzie…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sprawdzamy zabarwienie skrobi

i papierka lakmusowego…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Analiza uzyskanych wyników

Zmiana zabarwienia skrobi na kolor

od brązowego do czarnego, pojawiły

się kropelki pary na ściankach probówki.

Papierek lakmusowy nie zmienił

zabarwienia.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Dwie kolejne uczennice

analizują cukier kryształ…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Podgrzewamy cukier

nad palnikiem…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sprawdzamy zmianę

zabarwienia cukru i papierka…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Wynik obserwacji

Cukier zbrązowiał, na ścianach probówki

pojawiły się kropelki pary.

Papierek nie zmienił zabarwienia.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Analizujemy oliwę z oliwek…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Sprawdzamy

zmianę

zabarwienia…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Wynik obserwacji

Olej nie zmienił ani barwy

ani konsystencji.

Papierek lakmusowy nie zmienił barwy.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Analizujemy białko

jaja kurzego…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Wykonujemy czynności

jak w poprzednich doświadczeniach…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Obserwujemy zmianę zabarwienia

papierka i białka…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Wynik obserwacji

Białko zaczęło brązowieć, na ściankach

probówki pojawiła się para.

Papierek lakmusowy zabarwił

się na kolor niebieski.

Pojawił się nieprzyjemny zapach

amoniaku.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Pozostali uczniowie zapisują

obserwowane zmiany…


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Zestawienie wyników


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Analiza uzyskanych wyników

Zmiana zabarwienia pokarmu na kolor brązowy -

- do czarnego świadczy o obecności węgla.

Para na ściankach probówki to wodór i tlen.

Zmiana barwy papierka lakmusowego na kolor

niebieski świadczy o odczynie zasadowym –

- obecność azotu.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Stąd wniosek, iż:

- skrobia i cukier zawierają węgiel, wodór i tlen;

- białko jaja kurzego zawiera węgiel, wodór,

tlen, azot i siarkę;

- oliwa z oliwek (wg danych z Internetu)

zawiera potas, wapń, magnez

oraz witaminy E, A, D.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

Podsumowując opracowany temat należy

stwierdzić, że właściwe odżywianie

polega na stosowaniu różnorakiej diety,

by dostarczyć organizmowi wszystkich

niezbędnych składników.


St d wyb r tematu laboratorium ycia

 • Literatura

 • Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1991.

 • Biologia 1, Podręcznik dla Liceum

 • Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego

 • i Technikum – wydawnictwo OPERON.

 • 3. http://www.extenda.pl/oliwa-z-oliwek


 • Login