İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YAKLAŞIMI - PowerPoint PPT Presentation

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE
Download
1 / 57

 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YAKLAŞIMI. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖZET. Ülkemiz ve AB Mevzuatında Tehlike ve Risk Yaklaşımları Konuyla İlgili Tanımlar Tehlike Risk Kaza Risk Değerlendirmesi Kabul edilebilir risk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YAKLAŞIMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

RİSK YAKLAŞIMI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

ÖZET

 • Ülkemiz ve AB Mevzuatında Tehlike ve Risk Yaklaşımları

 • Konuyla İlgili Tanımlar

  Tehlike

  Risk

  Kaza

  Risk Değerlendirmesi

  Kabul edilebilir risk

 • 5 Adımda Risk Yönetimi


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

RİSKİ ALGILAMA

 • Bir kömür madeninde birkaç saat çalışmak

 • Bir ay boyunca her gün tereyağlı ekmek yemek

 • Nükleer enerji santraline komşu bir evde 5 yıl yaşamak

3 3 1

1 2 3

2 1 2

Eşit Risk= Milyonda bir ölüm riski

MÜHENDİS VE UZMANLAR

HALK


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Nicelenmiş riski ifade etmek için kullanılan yöntemlerden biri deOrtalama Ömür Kaybıdır

OÖK:Göz önüne alınan bir risk yüzünden bir kişinin ömrünün ne kadar kısaldığı


R sk algilama

RİSK ALGILAMA

Ciddi kaza

RİSK

Risk algılama

?

Zaman


Mevzuatimizda r sk yakla imi

MEVZUATIMIZDA RİSK YAKLAŞIMI

 • Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek;

 • Tehlikelerin belirlenmesi

 • Tehlikelerin önlenmesi

 • Önlenmesi mümkün olmayanların değerlendirilmesi

 • Risklerinkontrol altına alınması


Ab mevzuatinda tehl ke ve r sk yakla imi

AB MEVZUATINDATEHLİKE VE RİSK YAKLAŞIMI

İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini iyileştirmeye

Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve

89/391/AET sayılı Konsey Direktifi;

İşverenlerin Genel Yükümlülükleri

Madde 6-2(a,b,c), 6-3(a) ve 9’da :

İşverenlere riskleri önleme ve risk değerlendirme zorunluluğu getirilmiş

Avrupa Birliğinin 2002-2006 Stratejisi;

 • İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak,

 • Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek,

 • Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak


Tanimlar

TANIMLAR

Tehlike:

Çalışma ortamındaki herhangi bir unsurun zarar verme potansiyeli

Risk:

Tehlikeden dolayı ölüm yaralanma veya hastalığın meydana gelme olasılığı

Kaza:

Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay


Tehl ke r sk

TEHLİKE - RİSK


Tehl ke r sk1

TEHLİKE-RİSK


Tanimlar devam

TANIMLAR (devam)

Risk değerlendirmesiÇalışma ortamı, şartları yada çevrede var olan tehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla, ortaya çıkarmak, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır

Kabul Edilebilir Riskİşletmenin, kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebileceği düzeye indirilmiş risk


R sk de erlend rmes ne zaman yapilir

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

İşe başlanması durumundaİşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, yada işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

Değişiklik durumundaİşyerinde, iş, yer, el, üretim teknolojisi değişikliği, yeni bir tehlikenin ortaya çıkması yada uygulamaların gözden geçirilmesinde yeni bir durumun tespit edilmiş olması durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumundaİşyerinin tamamını yada büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı yada olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde

Düzenli aralıklarlaİşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak düzenli aralıklarla yapılacaktır.


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMALIYIZ ?..


Neden r sk de erlend rmes yapmaliyiz

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMALIYIZ ?

 • Mevzuat yönünden,

 • Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden

  • İşletme açısından yararları

  • Ülke açısından


Mevzuat y n nden zorunluluk

MEVZUAT YÖNÜNDEN ZORUNLULUK

4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren, işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur.


Sa layaca i ps ko sosyal ve ekonom k yararlar y n nden

SAĞLAYACAĞI PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR YÖNÜNDEN

I-İşletme açısından yararları(1)

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

 • İşletmenin sağlık giderleri azalacak,


Letme a s ndan yararlar 2

İşletme açısından yararları(2)

 • Tazminat giderleri azalacak,

 • Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak,

 • Üretimde kalite yükselecek,

 • İşletme güven ve prestij kazanacak,


I letme a s ndan yararlar 3

I-İşletme açısından yararları(3)

 • Pazar payı yükselecek,

 • Ekonomik yönden güçlü hale gelecek


Sa layaca i ps ko sosyal ve ekonom k yararlar y n nden 2

SAĞLAYACAĞI PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR YÖNÜNDEN (2)

II-Ülke açısından

 • Çalışanlardan hasta ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısının azalacak,

 • Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak,

 • Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak,

 • Çalışma barışına katkı sağlayacak,

 • Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak,

 • Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır.


5 adimda r sk y net m

5 ADIMDA RİSK YÖNETİMİ

Adım-1Tehlikeleri Tanı

Tanımladığınız tehlikelerle ilgili herhangi bir mevzuat, standart, rehber veya madde güvenlik bilgileri var mı?

Evet

Adım-5İzle ve tekrar et

Hayır

Bu konuda elinizde bulunan rehber,mevzuat uygulama kodu veya standardı takip edin

Adım-2Riskleri Değerlendir

Adım-4Kontrol tedbirlerini tamamla

Adım-3Kontrol tedbirlerine karar ver


Adim 1 tehlikeleri tan

ADIM 1: Tehlikeleri tanı

 • İşyerinizi iş akışına uygun olarak hiçbir noktayı atlamadan dolaşın ve mantıken nelerin çalışanlara, ürünlere ve iş ekipmanlarınıza zarar verebileceğine bakın.

 • Öncelikle bütün tehlikeleri ve tehlike kaynaklarını büyük-küçük, önemli-önemsiz ayırt etmeden belirleyin ve bir tehlike listesi oluşturun.

 • Bu iş için işle ilgili herkesin düşüncelerini dikkate alın.

 • İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtlarını dikkate alın.

 • Üreticilerin talimatları ve malzeme güvenlik bilgi formları tehlikelerin tespit edilmesinde ve risklerin doğru bir şekilde ele alınmasında yardımcı olacaktır.


Adim 1 rnek

ADIM 1: Örnek


Adim 2 riskleri de erlendir

ADIM 2: Riskleri değerlendir

Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayınsonuçları (şiddeti)ve olasılığıdikkate alınmalıdır.

R= O X Ş


Adim 2 riskleri de erlendir olas l k

ADIM 2: Riskleri değerlendir - olasılık

Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için

derecelendirme basamakları

ÇOK KÜÇÜK Yılda bir

KÜÇÜK Üç ayda bir

ORTA Ayda bir

YÜKSEK Haftada bir

ÇOK YÜKSEK Her gün


Adim 2 riskleri de erlendir sonu

ADIM 2: Riskleri değerlendir - sonuç

SONUÇDERECELENDİRME

ÇOK HAFİF :İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren

HAFİF:İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir

CİDDİ:Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ :Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

ZARARIN AĞIRLIĞI

OLASILIK

Çok Hafif

(1)

Hafif

(2)

Orta

(3)

Ciddi

(4)

Çok Ciddi

(5)

Çok Küçük

(1)

Anlamsız

1

Düşük

2

Düşük

3

Düşük

4

Düşük

5

Küçük

(2)

Düşük

2

Düşük

4

Düşük

6

Orta

8

Orta

10

Orta

(3)

Düşük

3

Düşük

6

Orta

9

Orta

12

Orta

15

Yüksek

(4)

Düşük

4

Orta

8

Orta

12

Yüksek

16

Yüksek

20

Çok

Yüksek

(5)

Düşük

5

Orta

10

Orta

15

Yüksek

20

Tolore

Edilemez

25

RİSK DÜZEYİ

SONUÇ

HAFİF

ÇOK HAFİF

CİDDİ

ORTA

ÇOK CİDDİ

OLASILIK

1

4

3

2

5

ÇOK

YÜKSEK

DÜŞÜK

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

20

15

10

5

25

5

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

4

16

8

4

12

20

ORTA

ORTA

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

3

12

9

6

15

3

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

KÜÇÜK

4

10

8

6

2

2

ÇOK

KÜÇÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

4

3

2

1

1

5


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

KABUL EDİLEMEZ RİSK

DİKKATE DEĞER RİSK

KABUL EDİLEBİLİR RİSK


Adim 3 kontrol tedbirlerine karar ver

ADIM 3: Kontrol tedbirlerine karar ver

Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.

Kontrol Öncelikleri;

temel kural tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasıdır bu mümkün değilse aşağıdaki yöntem yada yöntemler kullanılarak riske maruziyet en aza (kabul edilebilir düzey) indirilir;

 • Daha az riskli yöntem, madde, makine ve teçhizat ile ikame

 • Çalışma yönteminin, prosesin veya makine ve teçhizatın tekrar tasarımı

 • Tehlikenin izole edilmesi-yalıtım


Adim 3 kontrol tedbirlerine karar ver1

ADIM 3: Kontrol tedbirlerine karar ver

Son çare olarak riske maruziyeti diğer tedbirlerle istenen düzeylere düşüremiyorsak;

 • İdari tedbirlerle çözüme gidilmelidir yada

 • Uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı sağlanmalıdır.

UYGULADIĞINIZ YÖNTEM BİR RİSKİ ÖNLERKEN BAŞKA BİR TEHLİKEYE YOL AÇMASIN !!!


Adim 4 kontrol tedbirlerini tamamla

ADIM 4: Kontrol tedbirlerini tamamla

Kontrol tedbirlerinin tamamlanması şu hususları içerir;

 • Çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi

 • İletişim

 • Eğitim ve öğretimin sağlanması

 • Denetim

 • Bakım


Adim 5 zle ve tekrar et

ADIM 5: İzle ve tekrar et

Bu adımda en azından şu soruların cevabını verebilmelisiniz;

 • Seçilmiş kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmış mı?

 • Seçilmiş kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi?

 • Bu kontrol tedbirleri uygulanmış mı?

 • Bu kontrol tedbirleri doğru bir şekilde uygulanmış mı?

 • Değerlendirdiğiniz risklere maruziyet ortadan kaldırılmış veya yeterince azaltılmış mı?

 • Yaptığınız değişiklikler amaçlarınıza uygun olarak sonuçlanmış mı?


Kayit ve dok mantasyon

KAYIT VE DOKÜMANTASYON

Alınan önlemlerin etkinliğinin ölçülebilmesi için mutlaka kayıt tutulmalı, veriler doküman haline getirilmelidir.


Nsan fakt r

İNSAN FAKTÖRÜ

JAPONYA

TÜRKİYE


Kazalar n

Kazaların;

 • %10 u tehlikeli durumlardan

 • %2 si kaçınılmaz durumlardan

 • %88 i tehlikeli davranışlardan

  kaynaklanmaktadır.


Grup ali masi

GRUP ÇALIŞMASI


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Her resmi dikkatlice inceleyin

 • Kağıdınıza, işçiler için tehlike arz edebilecek olası unsurları yazın.

KURALLAR


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 1


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Pencereler

 • Aydınlatma

 • Düzensizlik

 • Kaçış yolları

 • Yangın söndürme cihazı yeri


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 2


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Yanlış KKD

 • İşyeri ortamı düzensiz

 • Lokal çıkış yok

 • İstifleme kötü


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 3


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Düzensizlik

 • Yanlış istifleme

 • Acil çıkış kapısının önünde malzeme yığılması

 • Acil çıkış işaretinin bulunduğu yer


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 4


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Giriş çıkış engelli

 • Kötü düzen

 • Kompresör yeri ve hortumu

 • Oturma yeri

 • Gürültü


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 5


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Düzensizlik

 • Çalışma alanı çok sıkışık

 • Koridorlar dar

 • Yangın


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 6


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Elektrik akımı

 • Kayış kasnak koruyucusu


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 7


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Yanlış depolama (değişik türler bir arada ve karmaşık)

 • Yangın


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 8


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Teknik önlem yok

 • KKD yok

 • Son derece ilkel çalışma ortamı

 • Düzensiz ortam


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

Fotoğraf - 9


Sa li i ve g venl nde r sk yakla imi

 • Tüpler yanlış yerleştirilmiş, etiketler yıpranmış

 • İkaz levhaları

 • merdiven


Ali ma ve sosyal g venl k bakanli i sa l ve g venli i genel m d rl

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • KAZASIZ BİR ÇALIŞMA YAŞAMI DİLEĞİYLE..

 • kyavuz@csgb.gov.tr

 • http://www.isggm.gov.tr

 • http://kkd.isggm.gov.tr

 • http://insaat.isggm.gov.tr

 • http://maden.isggm.gov.tr


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER


 • Login