POSTOPERETIF PERITONEAL ADEZYON GELISIMINE CHITIN MADDESININ ETKISININ DEGERLENDIRILMESI DENEYSEL  ALISMA

POSTOPERETIF PERITONEAL ADEZYON GELISIMINE CHITIN MADDESININ ETKISININ DEGERLENDIRILMESI DENEYSEL ALISMA PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

GIRIS VE AMA

Download Presentation

POSTOPERETIF PERITONEAL ADEZYON GELISIMINE CHITIN MADDESININ ETKISININ DEGERLENDIRILMESI DENEYSEL ALISMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. POSTOPERETIF PERITONEAL ADEZYON GELISIMINE CHITIN MADDESININ ETKISININ DEGERLENDIRILMESI (DENEYSEL ÇALISMA) Dr. Murat Çakir Tez Danismani: Prof. Dr. Mustafa Sahin

2. GIRIS VE AMAÇ:I Postoperatif dönemde olusan intraabdominal adezyonlar sebep olduklari yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle genel cerrahide ileuslarin, jinekoloji-obstetrik kliniklerinde infertilitenin en önemli nedenleri arasindadir. Her hangi bir nedenle abdominal operasyon geçirmis bireylerin yaklasik %3-8’i hayatinin bir döneminde brid ileus nedeniyle opere edilmektedir. Çesitli klinik çalismalarda ileus nedenleri arasinda postoperatif periton adezyonlarin ilk sirayi aldiklari belirtilmektedir. Klinik ve deneysel çalismalar sonucu ileuslarin en sik sebepleri postoperatif peritoneal adezyonlardir.

3. GIRIS VE AMAÇ:II Intraabdominal adezyonlarin gelisiminde peritoneal yüzeylerde olusan hasarlar, iskemik bölgeler, intestinal fistüller, infeksiyon ve yabanci maddeler önemli rol oynamaktadir. Bu etkenler sonucu peritonda inflamatuar cevap gelisir. O bölgede ödem, hiperemi, vazoaktif maddeler ve stokinler salinimi sonucu intraperitoneal alana proteinden zengin sivi birikimi olur.

4. GIRIS VE AMAÇ:III Periton içinde biriken bu koagulum sonucu yapisikliklar olusmaya baslar. Ilk günlerden itibaren ortamda biriken fibroblastlarin salgiladiklari kollajen ile adezyonlarin matürasyonu saglanir. Ilk yedi günde adezyon en üst düzeye ulasir.

5. GIRIS VE AMAÇ:IV Klinik ve deneysel çalismalar sonucu intraperitoneal adezyonlarin önlenmesi için çesitli koruyucu yöntemler ve ajanlar önerilmistir. Bu amaçla kullanilan ajanlar sistemik ve lokal etkili ajanlar olarak ikiye ayrilirlar. Sistemik etkili ajanlar: kortikositeroid Lokal ajanlar: sepra-film, synovisc sayilabilir. Bütün çabalara ragmen halen bu konuda ideal bir ajan ve yöntem bulunamamistir.

6. GIRIS VE AMAÇ:V Bu çalismada periton hasari sonucu gelisen postoperatif adezyonlarin önlenmesinde Chitin Maddesinin etkinligini belirlemeyi amaçladik Bu amaçla etkinligi bilinen sistemik ve lokal etkili ajanlarla karsilastirmayi planladik. Chitin maddesi uzak dogu ülkelerinde, deniz yosunundan üretilen; dogal bir maddedir.

7. ADEZYON: I Mekanik barsak tikaniklarinin en önemli nedenleri arasinda postoperatif olusan intraperitoneal adezyonlar yer alir.

8. ADEZYON:II Batin içi adezyonlar üç tiptir: 1. Konjenital adezyonlar: Nadir görülür. Tüm obstrüksiyonlarin %5’inden daha az nedenidir. 2. Postinflamatuar yapisikliklar: Yapisikliklara bagli obstruksiyonlarin %20-30’unu olusturur. Asemptomatik geçen; Divertikülit, pelvik inflamatuar hastalik ve kolesistit ataklarindan sonra gelismektedir. 3. Postoperatif gelisen adezyonlar: Intestinal obstrüksiyonlarin en önemli nedenleridir. Bir çalismada 1477 adeziv ince barsak obstrüksiyonunu incelemis; %86 vakanin direkt olarak önceki abdominal operasyonlarla, özellikle de apendektomi ve jinekolojik operasyonlarla yakindan iliskili oldugunu göstermistir.

9. ADEZYON:III Ameliyat sonrasi yapisiklik olusumunun patogenezi arastirildiginda önceleri adezyonun travmatize olan, mezotelial örtülerini kaybeden yüzeylerden kaynaklandigi düsünülmüstür. Daha sonra yapisiklik olusumunun fibraprolatif inflamatuvar yanitin olusturdugu dinamik bir süreç oldugu anlasilmistir. Adezyonlar damarsal bir greft gibi davranirlar. Yapisiklik olusumundaki ilk basamak lokal ödem, hiperemi, etkilenen alandan histamin, kinin ve vazoaktif maddelerin salinimiyla karakterize inflamatuvar yanittir.

10. ADEZYON:IV Etkilenen bu serozal yüzeyler arasina daha sonra fibrin depolanir; basta polimorfonükleer (PMN) lökositler olmak üzere diger inflamatuar hücreleri de içine alan fibrin bir ag olusturur. Olusan fibrin agi serozal yüzeyler arasinda birlesmeyi saglar. Birkaç gün içinde fibroblastlar belirir.

11. ADEZYON:V Bu inflamatuvar yanitin fibröz yapisikliga dönüsümünü belirleyen en önemli faktör, lokal fibrinolizis hizidir. Eger fibrinolizis yeterince hizli degilse fibroblastlardan salinan kollejen ile adezyonlar olusur. Bu asamada kapiller gelisim izlenir.

12. ADEZYON:VI Adezyon olusumda en önemli faktörlerden biri de iskemi varligidir. Yapilan deneysel çalismalarda iskemi olmadigi durumlarda yapisiklik gelismedigi veya düsük oranda gelistigi gözlenmistir.

13. ADEZYON:VII Ayrica bütünlük bozulmamis mezotelyal tabakada iskemi olusunca adezyonlarin gelistigi kanitlanmistir. Iskemik dokularin fibrinolitik aktiviteyi inhibe eden bazi ajanlar salgiladigini gösterilmistir. Yapisiklik olusumunda diger önemli bir faktör granülomatöz yabanci cisim reaksiyonudur.

14. Postoperatif Adezyonlardan Korunma:I Ameliyat sonrasi yapisiklik patogenezinin anlasilmasi önleyici tedbirler alinmasi konusunda yol gösterici olacaktir.

15. Postoperatif Adezyonlardan Korunma:II Bu amaçla yapilan çalismalar dört grupta incelenir. 1. Fibrin depolanmasinin önlenmesi: Fibrin aginin olusumunun engellenmesi amaciyla heparin, dekstran, dikumarol, sodyum sitrat gibi antikuagulanlar kullanilmis 2. Fibrin depolarinin uzaklastirilmasi: Fibrinolizi artirmak amaciyla çesitli farmakolojik ajanlar ve mekanik yöntemler denenmistir. Serum fizyolojikle lavaj uygulamasi ve tipsin, pepsin gibi proteinazlarin etkin olmadigi görülmüstür. 3. Visseral yüzeylerin mekanik olarak ayrilmasi: Serozal yüzeylerin fiziksel temasini engellemek amaciyla gümüs folya, ipek, silikon, omentum, zeytin yagi, sivi parafin ve amniyotik sivi gibi adezyon antagonistlerinin kullanilmis. 4. Fibroplazinin engellenmesi: Fibroproliferatif inflamatuvar yanitin engellemek amaciyla; steroid, antienflamatuvar ajanlar, sitotoksik ajanlar ve antihistaminikler kullanimi deneme asamasindadir.

16. Postoperatif Adezyonlardan Korunma:III Intraabdominal adezyonlarin önlenmesi için etkin bir yöntem ve farmakolojik ajan henüz yoktur. Bu nedenle adezyon sayisi ve ciddiyetini azaltmada cerrahi yöntemlerin titizlikle uygulanmasi gerekmektedir. Eldivenlerdeki pudranin uzaklastirilmasi, batin içinde iyotlu solüsyonlarin ve gereksiz sütür kullanilmamasi, tampon, pamuk, keten parçasi veya kesilmis kumas parçalari, doku artiklari gibi yabanci cisimleri kaçinilmasi granülamatöz reaksiyonu minimale indirerek adezyonu azaltir. Doku iskemisini en aza indirilmeli ve iskemik alanin omentum ile sarilmasi adezyonu azaltir. Peritoneal defektler açik birakilmali.

17. Komplikasyonlar:I En önemli komplikasyonu mekanik barsak obstrüksiyona sebep olmasidir. Ileus nedeniyle hastalarin mükerrer cerrahi girisim yapilmasi ve hastaneye yatmasi gerekir. Bunun sonucu isgücü ve ekonomik kayba neden olmaktadir.

18. Komplikasyonlar:II Yeni cerrahi girisimi zorlastirarak; operasyon süresini uzatir, istenmeyen kanamalara ve intestinal organ yaralanmasina neden olmaktadir. Postoperatif peritoneal adezyonlar infertiliteye neden olmaktadir. Intraabdominal adezyonlar nedeniyle kronik pelvik agrilar olusmaktadir.

19. MATERYAL VE METODLAR: Çalismada agirligi 250-300 g , yaslari 10-11 hafta olan Wistar Albino türü 60 adet erkek rat kullanilacak. Denekler 5 gruba ayrilacak. Grup: 12 adet kontrol grubu Grup: 12 adet Supro grubu Grup: 12 adet Seprafilm grubu Grup: 12 adet Synovisc grubu Grup: 12 adet Steroid (Metilprednizolon) grubu

20. MATERYAL VE METODLAR:II Tüm gruplardaki ratlara yaklasik 4cm uzunlugunda orta hat kesisi yapilarak batina girilecek. Batin sag paryetal peritona 2-3cm uzunlugunda 10 adet longitudinal kesi yapilacak. Solda 2cm2’lik paryetal periton kas dokusu ile birlikte çikarilacak. Batin 3/0 vicril ile periton, karin duvari ve cilt kontinü olarak sütüre edilecek.

21. MATERYAL VE METODLAR:III Kontrol grubuna herhangi bir islem yapilmadi. Ikinci gruba her iki karin duvarindaki travmatize periton dokusunu kapatacak sekilde 3x2cm2 supro yerlestirilecek. Üçüncü gruba her iki karin duvarindaki travmatize periton dokusunu kapatacak sekilde 3x2cm2 seprafilm yerlestirilecek. Dördüncü gruba 0.25mg/kg synovisc 20ml serum fizyolojikle sulandirilarak karin bosluguna dökülecek. Besinci gruba operasyonda 30 dakika (dk) önce intramusküler olarak 15mg/kg metilprednizolon uygulanacak.

22. 11 gün sonra Ratlar sakrifiye edilerek MATERYAL VE METODLAR:IV

23. MATERYAL VE METODLAR:V Intrakardiak ponksiyonla 5cc kan alinacak. Hemotalojik ve biyokimyasal tetkik için. Hemotolojik olarak hemoglobin (Hb), Biyokimyasal olarak aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), üre, kreatinin (Kr) ve albumin degerleri belirlennecek Sütürler alindiktan sonra eski kesi hattinin alt ucundan transver kesi ile batina girilerek, kesi U seklinde yukari dogru; önceki sütür hatti ortada kalacak sekilde uzatilacak.

24. MATERYAL VE METODLAR:VI Granat, Kapsa ve arkadaslarinin tarif ettigi gradeleme sistemi kullanilarak batin içi yapisikliklarinin derecelemesi yapilacak. Batin içi yapisikliklar üç kategoriye ayrilarak farkli farkli evrelendirilecek. Karin sag tarafi (periton tahribati longitudinal kesilerle olusturulanlar), Sol tarafi (periton tahribatinin 2cm2 periton ve kas dokusunun çikarilmasi ile olusturulanlar) Orta hat kesisi.

25. MATERYAL VE METODLAR:VII Batin duvarindan ve karacigerden (Kc) 1cm2’ lik doku alinarak isik mikroskopisinde inceleyerek adezyon derecesi ve hepatotoksisitesini arastirmak amaciyla patolojiye yollanacak. Ölçülen tüm parametrelerin aritmetik ortalamalari ve standart sapmalari hesaplanarak. Sonuçlar istatistiki anlamlilik açisindan Kruskal Wallis Testi ve Mann Withney U Testi ile analiz edilecek. P<0.05 degerleri anlamli kabul edilecek.

  • Login