นายธีรพงศ์   ไชยราช
Download
1 / 13

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายธีรพงศ์ ไชยราช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นางสาว นฤมล อัตน โถ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นางสาวอุไร วรรณ พูลมา โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น. นายวีระชัย แก้วหาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นาง ธัญญ์ ลักษณ์ ศรีตาแสน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5917745

นายธีรพงศ์ ไชยราช

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางสาวนฤมลอัตนโถ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นางสาวอุไรวรรณพูลมา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ขอนแก่น

นายวีระชัย แก้วหาวงศ์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางธัญญ์ลักษณ์ ศรีตาแสน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป5917745

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

หมายเหตุ :

1.1 โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระชนมพรรษาฯ 84 พรรษา ประกอบด้วย (งบปี 54)

1. งานขุดลอกและถมดินพื้นที่ 130 ไร่ งบประมาณ 20,910,000 บาท 3. งานหล่อองค์พระประธานปางลีลา 30,000,000 บาท (แล้วเสร็จ)

2. งานอาคารประดิษฐานองค์พระประธาน 43,000,000 บาท 4. งานถนน คสล. 420 เมตร พร้อมทางเท้าและงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 13,560,000 บาท


5917745

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

หมายเหตุ : 2.1 โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

- ปรับแผนงานโดยรวมการขยายระยะเวลาสัญญาฯ ตามมติ ครม. 180 วัน


5917745

Agenda

หมายเหตุ : โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำเดือนเมษายน เลื่อนเป็นเดือนพฤษภาคม


5917745

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5917745

52-56แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

53-56

50

51

ก่อน 49

ก่อน 49

50

51

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (2) ประชุมทบทวนผัง

53-56

53-56

52

52

52

52

52

52

52

52

52

53


5917745

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

53

53

54

54

54

54

54

54

54

54

54

55

55

55

55


ad
  • Login