Bc. Jan Procházka - PowerPoint PPT Presentation

Bc. Jan Procházka
Download
1 / 14

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bc. Jan Procházka. Vedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému. GISáček 2013. Eye – tracking. Technologie založena na principu sledování pohybu lidských očí při vnímání obrazu a následném vyhodnocování. Fixace. Sakády.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bc. Jan Procházka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bc jan proch zka

Bc. Jan Procházka

Vedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Využití časových řad v analýze dat

z eye tracking systému

GISáček 2013


Eye tracking

Eye – tracking

Technologie založena na principu sledování pohybu lidských očí při vnímání obrazu a následném vyhodnocování

Fixace

Sakády

KGI UP: SMI RED 250 (120 Hz)


C le pr ce

Cíle práce

Definice vhodných úloh

Nalezení opakujících se segmentů v experimentálních datech

Interpretace a vizualizace výsledků


Pou it data

Použitá data

Rozdílnost vnímání mezi 2 D a 3D mapami

9 „kartografů“ a 11 „ne-kartografů“


Pou it algoritmy

Použité algoritmy

VotingExperts algoritmus

DynamicTimeWarping

Hypotéza:

nelineární spárování dvou sekvencí

Vysoká entropie na okrajích

Nízká interní entropie

(Zdroj: http://www.izbicki.me/blog, 2013)

(Zdroj: Cohen a kol., 2006).


P edzpracov n dat

Předzpracování dat


Implemetace ve a dtw

Implemetace VE a DTW

VE Console(Ing. Tomáš Kocyan, VŠB-TUO)

2 D

1 D

Mortonův rozklad

Analýza souřadnicových komponent

Nové proměnné :

φ

r

m

X

Y


Testov n parametr

Testování parametrů


S t n hlas

Sčítání hlasů

Součet hlasů:

φ

+

r

+

m

+

X

+

Y

Prahová hodnota = 13


Vizualizace segment

Vizualizace segmentů


Porovn n segment

Porovnání segmentů


V sledky

Výsledky


Videoz znam

Videozáznam

Videozáznam


Bc jan proch zka

Děkuji za pozornost


  • Login