Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto
Download
1 / 17

Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO. BAR SoSu-konference Den 21. april 2009. Vold på jobbet. Kilde: NAK 2005. Trusler om vold på jobbet. Kilde: NAK 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO' - pete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Ingen vej udenomVi accepterer ikke vold, mobning og chikaneHenrik Carlsen, KTO

BAR SoSu-konference

Den 21. april 2009


Vold på jobbet

Kilde: NAK 2005Inden for sundhedssektoren er 46 % af medarbejderne udsat for vold en gang imellem, og 37 % mange gange inden for et år.

På de psykiatriske afdelinger er op mod 85 % af medarbejderne udsat for truende adfærd

38 % på de medicinske afdelinger

5 % på operationsafdelinger.

Kilde: NFA, 2004 og 2005

Vold, mobning og chikane


Aftale om trivsel - Formål


 • Trivselsmålinger ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

 • Sundhedsfremmeordninger

 • Sygefraværssamtaler

 • Sygefraværsstatistik

 • Sammenhæng ressourcer og arbejdsmængde

 • APV-handlingsplaner

 • Arbejdsbetinget stress

 • Vold, mobning og chikane

 • Indflydelse på eget arbejde (Kun RLTN)

 • Begrænsning af natarbejde (Kun RLTN)

Elementerne i aftalen


Oversigt over opgaver for hovedudvalget i relation til generelle (ramme)aftaler mv. på KL’s område

(Kilde: Bilag 9. i MED-håndbogen på KL’s område)


Aftale om trivsel


 • Kommunen/regionen skal have en tydelig erklæring, som angiver at vold, mobning og chikane ikke tolereres

 • Aftalen omfatter også vold, mobning og chikane fra borgere, elever, klienter, beboere mv.

 • HovedMED skal sikre at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet

Vold, mobning og chikane

Krav om erklæring og retningslinjer (1)


 • HovedMED skal revidere og overvåge, samt sikre at retningslinjerne er effektive ift. forebyggelse og håndtering.

 • Lokal MED skal, afhængig af beslutning i HovedMED, aftale retningslinjer

 • Koordination med sikkerhedsorganisation ved tostrenget struktur

 • Retningslinjer senest 1. april 2010 og håndhævelse efter § 21 i MED-aftalen

Vold, mobning og chikane

Krav om erklæring og retningslinjer (2)


 • Vold, mobning og chikane er udtryk for uacceptabel adfærd fra en eller flere personer og kan antage mange forskellige former, hvoraf nogle er lettere at udpege end andre.

 • Vold, mobning og chikane finder sted, når en eller flere medarbejdere eller ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller ydmygelser i arbejdsrelaterede sammenhænge.

 • Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted, når en eller flere medarbejdere eller ledere angribes i arbejdsrelaterede sammenhænge.

 • Vold, mobning og chikane kan udøves af en eller flere personer med det formål eller den virkning at krænke en medarbejders værdighed, hvilket påvirker vedkommendes helbred og/eller skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Vold, mobning og chikane

Definitioner


 • Alle medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, for at tilstræbe et arbejdsmiljø fri for vold, mobning og chikane

 • Vold og trusler om vold fra brugere/klienter kan forekomme på visse arbejdspladser, men at vold ikke er acceptabelt og målet er at minimere og helt fjerne dette

 • Vold, mobning og chikane er et organisatorisk problem, som kommunen/regionen som arbejdsgiver forpligter sig til at håndtere

 • Nøglepersoner som fx tillids- og sikkerhedsrepræsen-tanter skal være med til at forebygge, håndtere og identificere vold, mobning og chikane

Erklæring om at vold, mobning og chikane er uacceptabelt

Eksempler på værdier i den forbindelse


 • Hvor tit og hvordan skal målinger gennemføres, hvem skal have oplysningerne, og hvordan følges der op på resultaterne?

 • Hvordan registreres eventuelle episoder?

 • Hvordan foretages risikovurderingen, og hvor tit skal den gentages for at vurdere om foranstaltningerne er effektive?

 • Hvordan drøftes vold og trusler om vold på personalemøder?

 • Hvorledes klædes ledelse og medarbejdere på til at identificere vold og trusler om vold?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om identifikation af vold


 • Hvordan sikres den nødvendige uddannelse i håndtering af vold og trusler om vold, for ledere, tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner?

 • Behov for særlig ekspertise eller særlige ressourcepersoner i forebyggelsesøjemed?

 • Er der procedurer og arbejdsgange, som medvirker til en øget risiko for vold og trusler om vold?

 • Er der behov for at ændre arbejdsgange eller arbejdspladsens fysiske indretning som en del af indsatsen mod vold og trusler om vold, og hvordan informeres om dette?

 • Hvordan sikres instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på farefri måde?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om forebyggelse af vold


 • Hvordan skal ledere og medarbejdere og andre forholde sig i tilfælde af vold og trusler om vold?

 • Hvordan håndteres konkrete tilfælde af vold og trusler om vold?

 • Hvad er retningslinjerne for, hvordan man tilkalder hjælp fra kolleger, ledelse, vagtberedskab og politi og om hvordan man hjælper nødstedte kolleger?

 • Hvordan instrueres i disse retningslinjer?

 • Hvad er retningslinjerne for rehabilitering af medarbejdere, som har været udsat for vold og trusler om vold?

 • Hvad er procedurerne for anmeldelser til politiet og anmeldelser af arbejdsskader?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om håndtering af vold


 • HovedMED - tilfælde af vold og trusler om vold?at udarbejde retningslinjer samt overvåge og sikre at de er effektive

 • De lokale MED-udvalg – at sørge for den lokale udfyldning og udmøntning af retningslinjerne efter beslutning i HovedMed

 • Kommunen/Regionens øverste ledelse - at give indsatsen mod vold, mobning og chikane opmærksomhed og prioritering

 • Den daglige ledelse – at sikre, at hverdagens indsats mod vold, mobning og chikane fungerer

 • HR- og Arbejdsmiljøstaben – evt. at bidrage med udvikling af metoder og uddannelsestilbud til ledere og medarbejdere

 • TR/SR - at samarbejde med hinanden og ledelsen om at løse problemer med vold, mobning og chikane – TR/SR vil ofte være de første til at opfange signaler om problemer med vold, mobning og chikane

 • Medarbejderne – at medvirke til og deltage i udviklingen af hverdagens indsats mod vold, mobning og chikane fx ved at sige fra, når de er vidner til konkrete mobbeepisoder

Vold, mobning og chikane

Roller og opgaver i indsatsen


 • Overvåge de vedtagne retningslinjer – og evt. revidere disse

 • Fastlægge hvorledes de lokale MED-udvalg og HovedMED gensidigt holder hinanden orienteret om erfaringerne med de aftalte retningslinjer.

 • Fastlægge hvordan MED-systemet kan følge området med henblik på at evaluere og sikre, at retningslinjerne er effektive nok

Opfølgning på retningslinjerne om vold, mobning og chikane

HovedMED’s opgaver


ad