BİYOLOJİ Dersi - PowerPoint PPT Presentation

B yoloj dersi
Download
1 / 24

 • 393 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BİYOLOJİ Dersi. Necdet KAYILLIOĞLU. HÜCRE BİLİMİ. Hücre, yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en küçük birimidir. Buna en iyi örnek, tek bir hücre olarak yaşamını sürdüren tek hücreli organizmalardır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BİYOLOJİ Dersi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B yoloj dersi

BİYOLOJİ Dersi

Necdet KAYILLIOĞLU


H cre b l m

HÜCRE BİLİMİ

 • Hücre, yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en küçük birimidir. Buna en iyi örnek, tek bir hücre olarak yaşamını sürdüren tek hücreli organizmalardır.

 • En ilkel yapılı hücre, prokaryotik hücredir örneğin, bakteri ve mavi-yeşil alglerde olduğu gibi. Prokaryot hücrelerde nukleus zarı bulunmaz, o nedenle kalıtsal materyal DNA, hücre sitoplazmasında serbest olarak bulunur. Gelişmiş hücrelerde görülen bazı organeller bunlarda yoktur.


Biyoloji dersi 1308457

 • İleri yapı gösteren hücreler ise ökaryotik hücreler olup bunlarda DNA materyali nukleus zarı ile çevrelenmiştir. Çok değişik organelleri mevcuttur. Prokaryotlar dışında kalan tüm canlılara ait hücreler ökaryot hücre tipindedir.


Biyoloji dersi 1308457

 • Hücrenin varlığı ilk kez 1665 yılında Robert Hooke tarafından anlaşılmıştır. R. Hooke, kendi yaptığı mikroskopta şişe mantarı hücrelerini çevre ve boşluk halinde görmüş, bu boşluklara hücre (cellula) adını vermiştir. Daha sonra canlı bitki dokularından da kesitler alıp incelemiş, çeperin iç kısmının sıvı ile dolu olduğunu görmüş, ancak bu sıvının canlı olduğunu ve önemini anlayamamıştır. Robert Hooke’un ortaya attığı hücre teorisi basit de olsa çok önemlidir. Bundan sonra gelen bilim adamlarının katkısıyla bu konuda daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmıştır.


Biyoloji dersi 1308457

 • 1831’de Robert Brown (İngiliz botanikçi) nukleus’u keşfetmiş, 1839’da Purkinje (Alman fizyolog) çeperin iç kısmını dolduran maddeye protoplazma adını vermiştir. 1838’de Schleiden (botanikçi) ve 1839’da Schwann (zoolog) zamanlarına kadar olan bilgileri değerlendirerek hücre teorisini kurmuşlardır. 1852’de Remak, 1880’de Fleming hücre bölünmesini (amitoz ve mitoz) incelemişlerdir. Çalışmalar ilerledikçe, protoplazmanın homojen olmadığı anlaşılarak 1862’de Kölliker (Alman biyolog) sitoplazma ve nukleus terimleriyle protoplazmayı daha da ayırmış ve nukleusun etrafını çeviren protoplazma kısmına sitoplazma adını vermiştir.


Biyoloji dersi 1308457

 • Mikroskobun daha da geliştirilmesiyle bazı hücre organelleri keşfedilmiş, 1887’de Boveri, sentrozomu; 1897’de Benda, mitokondriyi; 1898’de Golgi, Golgi kompleksini; 1899’da Garnier, Endoplazmik Retikulumu (E.R.); 1905’de Farmer ve Moore, mayoz bölünmeyi açıkladılar. Bu arada 1944’de Avery ve Mc Carty, bunları takiben Griffts, Streptococcus pneumonia ile çalışarak genetik etkileşimin DNA tarafından yapıldığını açıkladılar. 1953’de Watson ve Crick DNA’nın çift sarmal yapısını açıklayarak Moleküler Biyolojinin temelini kurdular.


Kromozom dna ve gen

Kromozom, DNA ve Gen

Gen

Nukleus

Hücre

Kromozomlar

Protein


Dna ift sarmal

DNA çift sarmalı

Şeker Fosfat

omurga

Baz çifti

Bazlar

Adenin (A)

Timin (T)

Sitozin (C)

Guanin (G)


Biyoloji dersi 1308457

 • 17. yüzyılda Leeuwenhoek tarafından yapılan ilk basit mikroskoptan, değişik ve gittikçe gelişen ışık mikroskopları yapılmış ve nihayet 1942’lerden itibaren elektron mikroskobu keşfedilmiş ve geliştirilmiştir.

 • 1950-1956 yıllarında itibaren elektron mikroskobunun yardımıyla hücre organellerinin ultrastrüktürleri üzerindeki yoğun araştırmalar sonucu hücre bilimi çok daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Görüldüğü gibi hücre hakkındaki yeni bilgilerin elde edilmesi mikroskobun gelişimine paralel bir yol izlemiştir.


Biyoloji dersi 1308457

 • Bütün yaşayan canlılarda genetik direktifler DNA moleküllerinde depolanmıştır. Aynı kimyasal kodla yazılmış olan bu direktifler kimyasal yapı taşlarından oluşur ve organizmanın mevcut bilgilerini sonraki nesillere aktarmada ve üremede işlev görürler. Böylece her hücre uzun DNA polimer zincirlerindeki 4 set monomerden (nukleotidlerden) yapılmıştır.


Biyoloji dersi 1308457

 • Her hücrede DNA tarafından verilen direktifler transkribe edilerek RNA’ya dönüştürürler. Daha sonra RNA moleküllerince taşınan mesajlar bir diğer kimyasal form olan proteinlere translate edilir.


Biyoloji dersi 1308457

Biyolojik organisazyonun seviyeleri :

Atomlar

Moleküller

Subcellular organeller

Hücreler

Dokular*

Organlar*

Organ sistemleri*

Organizma: Tek bir hücre yada kompleks multiselüler organizma.

* Organisazyon seviyesi tüm organizmalarda bulunmaz.


Biyoloji dersi 1308457

Hücre: yaşamın temel ünitesi

Yaşamın tüm etkinliklerini gerçekleştirebilen en temel yapı seviyesi

 • Tüm organizmalar hücrelerden oluşmuştur.

  • Virüsler:canlı organizma olarak nitelendirilmezler.

 • Tek hücreli yada çok hücreli


H crenin b y kl

Hücrenin büyüklüğü

 • İnsan ovum 200 mikron

 • Balık yumurtası 5 mm

 • Tavuk yumurtası 30 mm

 • Beyin hücrelerinin en küçüğü 4-5 mikron


H cre say s rengi k vam

Hücre sayısı, rengi, kıvamı

 • İnsanda Kan hücreleri hariç 1013-1014

 • MSS, retina, lens kristali hücre sayısı sabittir ve sonradan çoğalmaz

 • Hücreler çoğunlukla renksizdir, pigmentli hücreler hariç

 • Hücrelerin kıvamları hücre çeşidine göre değişir

  Beyin hücreleri- derinin stratum corneum hücreleri


Prokaryot k ve karyot k h creler

PROKARYOTİK ve ÖKARYOTİK HÜCRELER


Hayvan h cresi bitki h cresi

Hayvan hücresiBitki hücresi


Comparison of cells and viruses

Comparison of Cells and Viruses


 • Login