Sprakenshus.se  sprakenshus.se

Sprakenshus.se sprakenshus.se PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Spr

Download Presentation

Sprakenshus.se sprakenshus.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic

2. Språklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler sociala regler

3. Språklig socialisation Språklig påverkan i olika kulturer för att barn ska lära sig tala är beror på: Hur den sociala organisation är relaterad till interaktion Värdet av tal i en kultur Statusförhållande i interaktionen Uppfattningar om kommunikativa avsikter Uppfattningar om hur barn lär sig språk

4. Kontextoberoende språklig socialisering Ett samhälle där barn ”uppfostras” Den vuxne tar barnets perspektiv i samtal med barnet Babytalk Överdriven prosodi Språket bryts ner i smådelar Anpassat uttal och grammatik Vuxna verbaliserar vad barn gör Samtal i form av frågor och svar, även sagoläsning

5. Kontextberoende språklig socialisering Ett samhälle där barn ”växer upp”, barngruppen viktig Barnet förväntas anpassa sig till den aktuella kommunikativa situationen Observation Språket lärs ut som en helhet Upprepningar när barnet inte förstår Vuxna verbaliserar inte vad barnen gör Frågor är äkta frågor

6. Exempel på kodväxling Si tu eres puertoriquento your father is a puerto rican you should at least de vez en cuando you know hablar español Om du är puertorican, din far är puerto rican, så bör du i alla fall då och då vet du tala spanska

7. Tid för tillägnandet av ett andraspråk

  • Login