Bor lar hukuku genel h k mler
Download
1 / 72

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU, TANIMI. Borçlar hukuku medeni hukukun kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen dalıdır. Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini konu alır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bor lar hukuku genel h k mler

BORLAR HUKUKUGENEL HKMLER


Bor lar hukukunun konusu tanimi

BORLAR HUKUKUNUN KONUSU, TANIMI

Borlar hukuku medeni hukukun kiiler arasndaki zel bor ilikilerini dzenleyen daldr. Borlar hukuku, kiiler arasndaki zel bor ilikilerini konu alr.

Bor ilikisi, alacakl ve borlu olarak adlandrlan taraflar arasnda kurulan, alacakl tarafa borlu taraftan kendisi lehine (yapma, verme veya yapmama eklinde) bir davranta bulunmasn isteme yetkisi veren; borlu taraf da alacaklnn bu talebini yerine getirmekle ykml klan bir hukuki ilikidir.


Bor lar hukukunun amac ve i levi

Borlar hukukunun amac ve ilevi

 • Mal ve hizmetlerin kiiler arasnda deiim ve dolamn salamak

 • Kiilerin hukuken korunan malvarl, ahsvarl deerlerini bakalarnn haksz mdahalelerine kar korumak

 • (Bor ilikisinin doum kaynaklar hukuki ilem, haksz fiil, sebepsiz zenginlemenin bu ama ve ilevler asndan rneklendirilmesi)


Bor lar kanununun kabul s stem meden kanun le l k s

BORLAR KANUNUNUN KABUL, SSTEM, MEDEN KANUN LE LKS

Halen yrrlkte olan 818 sayl Borlar Kanunu, svireden iktibas edilmitir.

1911 tarihli svire Borlar Kanununun Franszca metni Trke'ye tercme edilerek 1926 ylnda TBMM tarafndan kabul edilmitir.

ki ksmdan olumaktadr. Birinci ksm genel hkmleri, ikinci ksm ise zel bor ilikilerini dzenlemektedir.

Genel ksm da kendi iinde be blme ayrlmtr. Birinci blmde borlarn doumu, ikinci blmde borlarn hkm, nc blmde borlarn sona ermesi, drdnc blmde borlarn eitleri, beinci blmde ise alacan temliki ve borcun nakli dzenlenmektedir.


6098 say l t rk bor lar kanunu

6098 sayl Trk Borlar Kanunu

818 sayl Borlar Kanunu 1926 ylndan beri uygulanmaktadr. Kanunun sosyal, toplumsal, teknolojik gelimeler karsnda kkl biimde deitirilmesi ihtiyac domutur.

Adalet Bakanlnca bu amala kurulmu olan Borlar Kanunu Komisyonu yaklak sekiz yllk bir srete Trk Borlar Kanunu Tasarsn hazrlamtr.

Trk Borlar Kanunu Tasars, 11.01.2011 tarihinde yasalamtr. 6098 sayl Trk Borlar Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yrrle girecektir.

TBK.da, 818 sayl Kanunun yaps ve sistematii korunmutur.Kanunun dili mmkn olduunca arlatrlmtr. Ancak madde numaralar korunmamtr.


Bor lar kanunu ve medeni kanunun genel nitelikli h k mlerinin nemi

Borlar Kanunu ve Medeni Kanunun genel nitelikli hkmlerinin nemi

 • TMK.m.5: BK. ve MK.nun genel nitelikli hkmlerinin uygun dt lde tm zel hukuk ilikilerine uygulanabilmesi


Bor lar hukukuna hak m olan lkeler

BORLAR HUKUKUNA HAKM OLAN LKELER

rade zerklii

Bor likisinin Nispilii


Rade zerkl

RADE ZERKL

 • ANLAMI: Bireylerin kendi aralarndaki hukuki ilikileri hukuk dzeninin ngrd snrlar iinde serbeste dzenleyebilmek yetkisi.

 • rade zerklii kanunda yazl deildir. Ancak, kanunda esas olarak dzenleyici kurallara yer verilmi, kiiler aksini kararlatrmadklarnda bu hkmlerin devreye girmesi amalanmtr. BK.m.19-20de de szlemenin konusunun kanundaki snrlar iinde serbeste belirlenebilecei belirtilmitir. Btn bu durum, kanunda esas olann, irade zerklii olduunu gstermektedir.

 • DAYANDII TEMELLER:

 • Kiilerin eitlii

 • Kiilerin kendi karlarn koruyabilecek yetenekte olduu


Rade zerkli inin amac

rade zerkliinin amac

Kiileri devletin mdahalesinden uzak tutmak

Kiilerin hukuken eit, zgr, makul surette davranabilen bireyler olarak yaptklar hukuki ilemlere balayclk tanmak

Kiilerin zgr iradeleriyle yaptklar hukuki ilemlerle girdikleri taahhtlere uymalarn salamak

Bylelikle kiilerin adil olduu, karlkl atan karlarn menfaatlerine uygun biimde dengelediklerine inandklar szlemelerle bal sayarak, sosyal adan bar ve huzuru salamak


Rade zerkli inin dayand temellerin sorgulanmas

rade zerkliinin Dayand Temellerin Sorgulanmas

Gnmzde irade zerkliinin dourduu sonular

rade zerkliini salamak adna mdahale ihtiyac:Gittike artan lde irade zerkliine snrlama getirilmesi (Szleme zgrlnn emredici kurallarla snrlandrlmas)


N sp l k lkes

NSPLK LKES

Bor likisi yalnzca taraflar arasnda hkm ve sonu dourur.

Bor ilikisinden doan hak ve ykmllkler nispidir.


N sp l k lkes n n st snalari

NSPLK LKESNN STSNALARI

nc kii lehine szleme (rnek: hayat sigortas szlemesi. Alacakl, lehine szleme yaplan nc kii.

Tapuya erh verilebilen nispi haklar (TMK.m.1009)


Nc ki i lehine s zle meler

nc kii lehine szlemeler

Tam-eksik nc kii lehine szleme ayrm

Tam nc kii lehine szlemede lehine alacak hakk kararlatrlan nc kiinin szlemenin taraf olmamasna ramen dorudan borludan ifay talep edebilmesi


Tapuya erh ver leb len n sp haklar

TAPUYA ERH VERLEBLEN NSP HAKLAR

Snrl sayya ballk ilkesi

Tapuya erh verilmekle hakkn etkisinin glenmesi

Hakkn konusu tanmaz zerinde sonradan ayni hak kazanan nc kiilere kar da ileri srlebilmesi (ayni etki)

Hak sahibine, hakkyla badamayan haklarn silinmesini isteyebilme yetkisi salamas (munzam etki)


Rnek tira al m hakk

rnek:tira (alm) hakk

Hak sahibine, tek tarafl irade aklamas ile dilediinde nceden kararlatrlan bedel zerinden tanmazn alcs olabilme hakk salar.

erh verilmemise, sadece szlemenin taraf olan tanmaz malikine kar ileri srlerek onu devir borcu altna sokar.

erh verilmise, erhten sonra tanmaz iktisap edenlere kar da ileri srlebilir ve sonraki malik devir borcu altna sokulabilir.

erhten sonra tanmaz zerinde rnein ipotek veya oturma hakk tesis edilmise, hak sahibi, tanmazn bu haklardan arndrlm olarak kendisine teslim edilmesini isteyebilir.


Bor lar hukukunun temel kavramlari

BORLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BOR-BOR LKS

EDM

BOR VE SORUMLULUK


Bor bor l k s

BOR BOR LKS

Bor likisi, ieriinde eitli hak ve ykmllkleri barndran, borlu ve alacakl arasndaki hukuki iliki.Bor ilikisi, eitli bor ve alacaklara kaynaklk eder.

Bor, bor ilikisinden doan mnferit bir edimi (borlunun alacakl yararna gerekletirmek zorunda olduu belirli bir davran) ifade eder.

Bu sebeple bor ile bor ilikisi kavramlar birbiriyle rtmez.Bor, bor ilikisiyle birlikte, devam srasnda ya da bor ilikisinin sona ermesiyle ortaya kabilir (rnekler: szleme yapldnda vekilim i grme borcunun domas, vekilin i grme borcunu yerine getirmek amacyla masraf yapmas halinde vekilin masraflar deme borcunun domas, kira szlemesi sona erdiinde kiralanan iade borcunun domas). Borcu ve bor ilikisini sona erdiren sebepler farkldr: fa, ibra, yenileme, takas, alacakl ve borlu sfatlarnn birlemesi, ifann sonradan kusursuz olarak imkanszlamas yalnzca borcu sona erdirir. Bor ilikisi ikale (bozma) akdi, taraflardan birinin lm, iflas, fesih, dnme gibi sebeplerle sona erer.


Bor l k s n n er

BOR LKSNN ER

BOR LKSNN ERD YKMLER:

 • LK DERECE YKMLER: :

  1. ASL YKMLER EDM YKMLER

  TANIM: Bor ilikisiyle takip edilen zel amaca ynelik, alacaklnn ifa menfaatinin gereklemesine hizmet eden, borlunun alacakl yararna gerekletirmek zorunda olduu belirli, snrl, somut bir davran. zellik: nceden belirli bir muhtevaya sahip, borludan beklenebilen somut bir davran biimi. Alacaklya ifa davas ama yetkisi vermesi

  a) Asli edim ykmleri: Szlemenin tipini, zelliklerini ortaya koyan edimler.

  b) Yan edim ykmleri: Szlemenin tipini, trn belirlemeyen, szlemede 2.derecede neme sahip edimler

  2.YAN YKMLER:nceden belirli bir muhtevaya sahip olmayan, edim ykmleri dnda kalan dier davran ykmleri. Kayna:MK.m.2

  Yan ykmler edim ykmleri gibi nceden somut bir muhtevaya sahip olmad iin edim ykmleri gibi ifalarndan sz edilemez. Bu nedenle ifa davas ama hakk vermezler. Bunlara uygun davranlmad, ihllerinden sonra anlalr ve tazminat davas ama hakk verirler.

  a) faya yardmc yan ykmler: Edim ykmlerinin tam ve doru biimde yerine getirilmesi amacna hizmet ederler. rnein, satlann nakliye srasnda hasar grmeyecek biimde ambalaj yaplarak gnderilmesi. Korunan menfaat: ifa menfaati.

  b) Koruma ykmleri: fa vesilesiyle alacaklnn mal ve ahsvarl deerlerinin zarardan uzak tutulmas amacna hizmet eden ykmler. rnek: Patlayan otomobil lastiinin zenle onarlmas. zensizlik nedeniyle kaza halinde yaralanma. Korunan menfaat: btnlk (korunma) menfaati.


Bor lar hukuku genel h k mler

B. KNC DERECE YKMLER: Bor ilikisinin ihlal edilmesi veya sona ermesi zerine doan tazminat veya iade ykmleridir.


Bor l k s n n er ndek haklar

BOR LKSNN ERNDEK HAKLAR

 • ASL HAKLAR: ALACAK HAKLARI

  TANIM: Hak sahibine, borludan borland edimi yerine getirmesini isteme yetkisi veren haklar.

  ZELLKLER:

  a) Alacak haklar nispi haklardr.

  b) Alacak haklar snrl say ilkesine bal deildir.

  c) Alacak haklar mameleki haklardr.

  ALACAK HAKKININ ALACAKLIYA SALADII YETKLER:

  a) Alaca talep yetkisi

  b)Tasarruf yetkisi

  c) Dava ve cebri icra yetkisi (eksik borlarda alacak hakk dava ve cebri icra yetkisi vermez)

  d) Borlunun malvarlna el uzatma yetkisi (Sorumluluk kavram)

 • FER HAKLAR

  TANIM:Alacak hakknn amacna hizmet eden, doumu, devam, sona ermesi bakmndan alacak hakkna baml olan haklar. Bunlar, alacak hakkn genileten veya teminat altna alan haklar olabilir. rnein: Faiz, cezai art (alacak hakkn genileten feri haklar) ; rehin, kefalet (alacak hakkn gvence altna alan haklar)

  3.DER HAKLAR: nai haklar, defi haklar, ynetim (temsil) haklar gibi dier haklar.


Ed m kavrami e tler i

EDM KAVRAMI-ETLER-I

KAVRAM: Borlunun borcunun konusu, alacakl yararna taahht ettii davran.Bu kavram ift nlamldr:

EDM FL: Borlunun borcunu ifa etmesi, alacaklnn tatmin edilmesi iin sadece belirli davrann yaplmas yeterli ise edim, edim fiili anlamndadr. rnek:Avukatn davay takibi. Sonu: Dava kaybedilse de avukat borcunu ifa etmitir.

EDM SONUCU: Borlunun borcunu ifa etmi saylmas iin davrann sonucu alacaklya salanmaldr. rnein, satcnn sadece szleme konusu mal alcya teslim etmesi yetmez. Teslim ile alcya mlkiyetin geirilmi olmas lazm. Teslimle mlkiyetin alcya gemedii hallerde satc borcunu yerine getirmemitir.(Hrszn ald mal bir bakasna satarak teslim etmesi. Maln sahibinin dava aarak geri almas)

EDM TRLER:

DAVRANI BM AISINDAN:OLUMLU-OLUMSUZ EDM

OLUMLU EDM: Borlunun ykml olduu davran bir ey verme veya yapma.

Olumlu edimlerde borlu bedensel veya fikri bir g, emek harcayarak borland edimi yerine getiriyorsa igrme edimi/ahsi edim; malvarlndan yerine getiriyorsa maddi edim olarak adlandrlr.

OLUMSUZ EDM: Borlunun ykml olduu davrann bir ey yapmama olmas. Olumsuz edim bir davran yapmaktan kanma veya bakasnn davranna katlanma biiminde ortaya kabilir. rnek: Kiraladnz otomobilde sigara imemeyi taahht etme kanma, otomobili kullanmasna izin verdiiniz kiinin otomobili kullanmasna katlanma.


Ed m kavrami e tler ii

EDM KAVRAMI-ETLER-II

EDMN BELRLENMES AISINDAN:Para borcu-cins borcu

Ayrm temelinde verme borcu (olumlu edim, maddi edim) var.

Verilecek ey zel vasflarna gre belirlenmise para borcu; (belirli plakal bir otomobil)

Ait olduu trn genel zelliklerine gre belirlenmise cins borcu.(Belirli marka bir otomobil)

Baz hallerde genel vasflarna gre belirlenen ey belli bir yerdeki stoktaki eylerden tayin edilmise snrl cins borcu (Belli bir bahenin rn olan meyve, bir depodaki budaydan 1 ton gibi)

nemi: imkanszlk, yarar ve hasarn intikalinde.


Ed m kavrami e tler iiii

EDM KAVRAMI-ETLER-IIII

Seimlik Borlar: Borcun konusunu birden ok edim oluturmakla birlikte bunlardan yalnzca seilecek birinin ifa edilmemesi gereken borlar.

Seimlik yetkiden fark:Borcun konusu tek bir edim olmakla birlikte borluya bunun yerine baka bir edim ikame etme yetkisi tannmsa seimlik yetki sz konusu. Borlu asl edim yerine yedek edimi ifa ederek bortan kurtulur.


Ed m kavrami e tler iv

EDM KAVRAMI-ETLER-IV

 • FA SRES BAKIMINDAN: AN-SREKL-DNEML EDMLER

 • Ani edim: Borlunun zaman iinde tek bir davranyla alacakly tatmin ettii edim. Alacaklnn ifa menfaati zamana yaylmamtr, borlunun bir an iinde gerekleen davran alacaklnn ifadan bekledii menfaati salar. r: Satlann teslimi ile mlkiyetin alacaklya gemi olmas.

 • Srekli edim: Borluyu bir zaman sreci iinde kesintisiz ifa veya katlanma ykmll altna sokan, alacaklnn ifaya olan karnn zamana yayld edim. rn: iinin i grme borcu.

 • Dnemli-aralkl edim: Borlunun davrannn belirli sre iinde dzenli veya dzenli olmayan aralklarla tekrarland edim. Bir borcun ksm ksm muaccel olmas veya zaman aralklaryla domas bu kapsamdadr:rn: bir yl sre ile yazcnn sarf malzemelerinin (Tonerinin) belli bir firma tarafndan doldurulmas, tamam borlanlan edimin ksm ksm eitli vadelerde ifa edilmesi.

  AYIRIMIN NEM: AN- SREKL BOR LKS VE UYGULANACAK HKMLER AISINDAN.


Bor ve sorumluluk

Bor ve sorumluluk

SORUMLULUK KAVRAMI: Alacaklnn, yetkili organlar araclyla borlunun malvarlna el uzatabilmesi (ile sorumluluk)

Tazmin ykmll (den sorumluluk)


Bor l k s n n kaynaklari

BOR LKSNN KAYNAKLARI

 • 818 sayl Borlar Kanununda, bor ilikisinin kaynaklar Borlarn Teekkl bal altnda, akitten doan borlar, haksz fiillerden doan borlar ve haksz iktisaptan doan borlar olarak dzenlenmitir. 6098 sayl Trk Borlar Kanununda bu sistem muhafaza edilmi, yalnzca kullanlan terimler retideki anlaya uygun olarak deitirilmitir.


Bor lar hukuku genel h k mler

 • Bor ilikisi ve bor, bu saylanlar dnda baka nedenlerden de doabilir: rnein vekaletsiz i grme, fedakarln denkletirilmesi, fiili szleme ilikisi bunlardan bazlardr.

  retide, kanundaki sistematik yerine bor ilikisinin domasnda taraflarn iradelerinin etkili olup olmad dikkate alnarak, hukuki ilemden doan borlar-kanundan doan borlar eklinde ayrm yaplmaktadr.


Hukuk lemden s zle meden do an bor l k ler

HUKUK LEMDEN (SZLEMEDEN) DOAN BOR LKLER

I. HUKUK LEM KAVRAMI:

Bir ya da daha fazla kiinin hukuk dzeninin snrlar iinde gerektiinde dier unsurlarla birlikte-hukuki sonu dourmaya ynelik irade aklamas-aklamalarndan oluan hukuki olgudur. rade aklamasnn yneldii hukuki sonu, bir hakkn veya hukuki ilikinin kurulmas, deitirilmesi, devredilmesi ya da ortadan kaldrlmas olabilir.

Hukuki ilemlerle bireyler, bakalaryla aralarnda hukuki iliki kurarlar, dzenlerler, deitirirler veya ortadan kaldrrlar.

II. HUKUK LEMN UNSURLARI

Hukuki ilemlerin unsurlar, kurucu unsur, geerlik unsuru, etkinlik unsuru olmak zere e ayrlr.

Hukuki ilemlerde kurucu unsur, irade aklamasdr.


Hukuk lem n kurucu unsuru rade a iklamasi

HUKUK LEMN KURUCU UNSURU: RADE AIKLAMASI

Hukuki sonuca ulamaya ynelik iradenin sz, yaz, davran gibi , eitli beyan vastalaryla d dnyaya yanstlmas, aa vurulmasdr. Her hukuki ilemde temel kurucu unsur irade aklamasdr. Ancak baz hukuki ilemlerde bu temel kurucu unsura baka bir kurucu unsurun daha eklenmesi gerekebilir. rnein: Resmi makamn fiili (tescil)

rade aklamas, irade ve beyan unsurundan oluur. rade unsuru da ilem yapma (muamele) iradesi ve beyan (aklama yapma) iradesi olmak zere iki alt unsura dayanr.


Lem yapma iradesi

lem yapma iradesi

lem yapma (muamele) iradesi, belirli bir hukuki ilemi yapma, bununla bir hak veya hukuki ilikiyi kurma, deitirme veya sona erdirmeyi istemektedir.(i dnyada buna ilikin bir karar alma) r: araba almak iin bankadan kredi ekmeyi dnme. lem iradesi, bilinli bir oluum evresi geirmelidir. Maddi veya fiziki zorlama ya da uur kayb altndaki kiinin salkl, bilinli ald bir karar-iradeden sz edilemez.


A klama yapma beyan iradesi

Aklama yapma-beyan iradesi

Burada ilem yapma isteinin i dnyadan karlp darya yanstlmas karar sz konusudur. r.: nternetten bankalarn kredi artlarn aratrma ve X bankasna giderek bavurma karar alma.

Aklama yapma iradesi, salkl, bilinli olumu ilem yapma iradesini izlemelidir. Bilinli oluan ilem yapma iradesine dayanmyorsa, ortada beyan/aklama olsa bile bu grnte bir beyandr. Gerekte bir irade aklamas mevcut deildir. (Narkoz altndaki veya hipnoz edilmi kiinin ya da bana silah dayanm kiinin onu bor altna sokan bir belgeyi imzalamas)

Byle bir durum olmamakla birlikte, baz hallerde yine herhangi bir ilem yapma-aklama iradesine dayanmayan ancak grnte beyan olarak deerlendirilebilen davranlarla karlalabilir. rnein, latifie olarak sylenen sz, formunu gndermekten vazgetii halde sekretere sylemeyi unutmak ve sipari formunun gnderilmesi, arkadan grerek el kaldrma-ak artrmada pey srme anlamna gelmesi


Bor lar hukuku genel h k mler

Bu rneklerde de kiide aslnda ilem yapma-aklama iradesi ya batan beri yok ya da sonradan ortadan kalkm ancak yine de beyan olarak da yansyan bir davran var. Bu durumda sorun, irade aklamas olarak kiiye ykletilebilecek bir beyan olup olmad. Sorun: Gven teorisi nda zmleniyor.


Beyan unsuru

Beyan unsuru

lem yapma ve aklama iradesi, irade aklamasnn psikolojik evresiyle ilgilidir (sbjektif unsur)

Beyan unsuru sz, yaz ya da iradeyi gsteren davranlarla iradenin d dnyaya yanstlmas.


Otomatik beyanlar

Otomatik beyanlar

Bilgisayar programlar tarafndan oluturulan ve elektronik yolla muhataba iletilen beyanlar da hukuki adan irade aklamas deerinde. nk program kuran, verileri ykleyen ve bu yolla otomatik olarak oluan istei ynlendirmek isteyen yine insan. Program, arzuya uygun iradenin olumas ve iletilmesinde bir aratan ibaret.


Hukuki i lemlerde ge erlik unsurlar

Hukuki ilemlerde geerlik unsurlar

Hukuki ilemlerde kurucu unsurlar ilemin meydana gelmesi, kurulmasyla ilgili unsurlar. Bu unsurlar yoksa, ilem yok.

Geerlik unsurlar, ilemin geerli olarak meydana gelmesiyle ilgili unsurlar. Bunlarn olmamas, ilemin hukuken domas, meydana gelmesi, varlk kazanmasna engel deil. Fakat ilem dosa da, geerlik kazanamaz. (ehliyet, ekil, emredici kurallara aykrlk, ahlaka aykrlk gibi)


Etkinlik unsurlar

Etkinlik unsurlar

 • Hukuki ilemin hkm ve sonularn dourabilmesi iin tamamlanmas gereken unsurlar. rnein:

  vasiyetname-lm

 • Snrl ehliyetsiz-borlandrc ilem-kanuni temsilcinin icazeti


Hukuk leme katilanlarin sayisina g re hukuk lem e tler

HUKUK LEME KATILANLARIN SAYISINA GRE HUKUK LEM ETLER

Tek tarafl hukuki ilemler (snrl say ilkesine bal)

ki tarafl hukuki ilemler: Akit/Szleme

ok tarafl hukuki ilemler


S zle meler ak tler

SZLEMELER (AKTLER)

 • Szleme kavram: Birbirinden farkl menfaat ve amalarla hareket eden iki taraf arasnda belli bir hukuki sonuca ulamak amacyla yaplan anlama.

 • Borlar hukuku szlemeleri: bir bor dourmak, mevcut bir

  borta deiiklik yapmak, ortadan kaldrmak amacyla yaplan

  anlama.

 • Bor douran szlemeler (bor akitleri), Borlar Kanununda

  borcun/bor ilikisinin kayna olarak ifade edilen, ierii, bir bor

  ilikisinin kurulmasna, bir borcun doumuna ilikin anlama.

 • Tek tarafa bor ykleyen-iki tarafa bor ykleyen szleme kavram:


Bor lar hukuku genel h k mler

Tek tarafa bor ykleyen szlemeler, iki tarafn karlkl birbirine uygun irade aklamalaryla meydana gelmekle birlikte taraflarndan yalnzca birini bor altna sokan, dierine alacak hakk kazandran szlemeler. rnein: Kefalet, balama szlemesi

ki tarafa bor ykleyen szlemeler: Her iki tarafn da bor altna girdikleri, alacak hakk kazandklar szlemeler. Bu szlemeler, szleme ile her iki tarafn da birbiriyle deiim ilikisi iinde olan asli edim ykmll altna girip girmemesi bakmndan tam-eksik iki tarafa bor ykleyen szlemeler olarak ikiye ayrlr.

Tam iki tarafa bor ykleyen szlemelerde szleme kurulduunda taraflardan her biri dierinin ediminin karl olarak asli edim yklenir. Taraflarn edimleri arasnda karlkllk ilikisi, sebep-ama ilikisi mevcuttur. Bu asli edimler dnda taraflardan her biri iin yan edimler de mevcut olabilir. r: satlann mlkiyetinin bedel karl geirilmesi taahhd, kiraya konu yerin zilyetliinin bedel karl terk edilmesi taahhd.


Bor lar hukuku genel h k mler

Eksik iki tarafa bor ykleyen szlemelerde ise balangta taraflardan yalnzca biri asli edim altna girmekte, bunun karl olarak dier tarafn bir asli edimi bulunmamaktadr. Dier tarafn da bor altna girmesi sonraki aamada belli baz olgularla birlikte sz konusu olabilir:r: vekilin cret karl olmakszn i grmeyi taahht etmesi, mvekkilin vekilin masraflarn deme borcu domas.


Malvarli ina yapti i etk ye g re hukuk lem e tler

MALVARLIINA YAPTII ETKYE GRE HUKUK LEM ETLER

Malvarlnda art salayan ilemler: ktisap (kazanma) ilemi (Aktifte art), Bortan kurtulma ilemi (Pasifte azalma)

Malvarln azaltan ilemler: Borlandrc ilem pasifte art),Tasarruf ilemi (aktifte azalma)

lem taraflarnn malvarlklarnda deiik etki

Malvarln azaltc ilemi yapan, karsndaki kiinin malvarlna olumlu etki yaratmakta, kar tarafa malvarl deeri salamakta, onun malvarlnda art meydana gelmekte. Bu etki dikkate alndnda, kazandrma ve kazandrcilem kavramlar ortaya kar:


Bor land r c i lem

Borlandrc ilem

Borlandrc ilem, ilemi yapann malvarlnda dolayl olarak etki yaratan, ilemi yapan bor altna sokan ilemlerdir. Borlandrc ilem alacakl ve borlu arasnda bor ilikisi kuran ilemlerdir. Bu iilemler, borlanlan edimin konusunu oluturan hakkn devri, snrlandrlmas, ortadan kaldrlmas veya deitirilmesine ynelik taahht ierirler.

Borlandrc ilemler malvarlnda dorudan deil dolayl etki yaratt iin ayn konuda birden fazla sayda yaplabilir, bunlar arasnda tarih itibaryla bir ncelik ilikisi bulunmaz.


Tasarruf i lemi

Tasarruf ilemi

 • Borlandrc ilemin tersine tasarruf ilemleri malvarlna dorudan etki yapan, bir hakk veya hukuki ilikiyi dorudan doruya etkileyen, onu dier tarafa geiren, muhtevasn dieri lehine deitiren, snrlandran ilemlerdir. Tasarruf ileminde ilemi yapan kimsenin malvarlnn aktifi azalr, ilemi yapan kiinin hakknn muhtevas, baka bir ahs lehine dorudan doruya ve kesin olarak deiir.

 • Tasarruf ilemi yapabilmek iin tasarruf ehliyetine sahip olmak gerekir.

 • Tasarruf ehliyeti kural olarak tasarruf edilecek hakkn iinde mndemitir.

 • Tasarruf ilemlerinde tarih itibaryla ncelik ilkesi geerlidir. Ayn hak zerinde (snrlayc olanlar hari) birden fazla tasarruf ilemi yaplamaz.


Kazand rma kazand r c i lem kavramlar

Kazandrma-kazandrc ilem kavramlar

Kendi malvarln azaltrken bakasnn malvarlnda art salayarak ona bir kazandrmada bulunma, ilemin bu etkisi dikkate alndnda kazandrc ilem. Kazandrma (bakas lehine malvarl deeri salama) hukuki ilemle veya maddi fiillerle olur.

Kazandrma hukuki ilemle gerekleiyorsa, borlandrc ilemle yaplan kazandrmadan veya tasarruf ilemiyle yaplan kazandrmadan sz edilebilir.


Kazand r c i lemin sebebi

Kazandrc ilemin sebebi

Kazandrmada sebep, kazandrmay ileme katlan kiiler zellikle kazanan kii asndan hakl gsterir.

Kazandrma sebepleri: fa sebebi, alacak sebebi (iade alaca, rcu alaca, kar edim alaca), balama sebebi,teminat sebebi, karma sebepler olarak gruplandrlr.


Bor land r c i lemlerde sebep

Borlandrc ilemlerde sebep

Kazandrma borlandrc ilemle olduunda, kazandrmann sebebi belirttiimiz bu sebeplerden biri olarak karmza kar. Borlandrc ilemlerde sebep ilemin ieriine dahildir, taraflarn borlandrc ilemin sebebi konusunda anlaamamar borlandrc ilemin kurulmamasna yol aar. rnek: Ann dn olarak bir mal vermesi, Bnin baland dncesiyle kabul etmesi.


Tasarruf i lemlerinde sebep

Tasarruf ilemlerinde sebep

Tasarruf ilemleri genellikle nceden yaplan bir borlandrc ilemi takip eder ve bu borlandrc ilemden doan borcun ifas amacyla yaplrlar. rnek: tanmaz konu alan rehin veya satm szlemesi, ardndan tasarruf ilemi: rehin kurulmas veya alc adna tescil yaplmas talebi. Bu anlamda tasarruf ilemlerinde sebep, temeldeki borlandrc ilem/bu ilemden doan borcun ifasdr diyebiliriz.


Sebep saik ay r m

Sebep-saik ayrm

Sebep, ilemi yaparken taraflarn gttkleri hukuken nem tayan ama

Saik: ilemin yaplmasna etkili olan dnceler.

rnek: bir maln balanmas sebep:karlksz dier tarafn malvarlnn artrlmas. Saik: yardm etme, vicdann rahatlatma, acma, gsteri yapma vs.


Sebebe ba l i lemler sebebe ba l olmayan i lemler

Sebebe bal ilemler-sebebe bal olmayan ilemler

 • Kazandrmann gerekleebilmesi, kar tarafa salanmak istenen malvarl deerinin onun tarafndan kazanlabilmesi iin hukuki sebebin varl ve geerliliinin aranp aranmamasna gre yaplan ayrm.

 • Sebebe bal olup olmama hususunu hukuk dzeni belirler.

 • Borlandrc ilemler sebebe bal. lemin kurulmas, meydana gelmesi sebep zerinde anlamay gerektirir.

 • Tasarruf ilemlerinde bazen hukuk dzeni sebebe ballktan yana bazen farkl tutum izlemitir: Tanmaz mallar zerinde ayni hak tesisine ynelik tasarruf ilemleri illi (sebebe bal)dr. Tanr mallar konusunda yasada aklk yok.


Soyut bor ikrar

Soyut bor ikrar

BK.m.17


S zle menin kurulmas

Szlemenin Kurulmas

BK.m.1: iki taraf, karlkl ve birbirine uygun surette rzalarn beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. (TBK.m.1: Szleme, taraflarn iradelerini karlkl ve birbirine uygun olarak aklamalaryla kurulur.)


Akdi kuran irade a klamalar cap

Akdi kuran irade aklamalar-CAP

rade aklamalarnn karlkl olmas (Taraflardan her birinin hem beyan sahibi hem de dierinin beyannn muhatab olmas)

cap-Kabul

cap: bir szlemeyi kurmak amacyla dier tarafa yneltilen, kar tarafn (muhatabn) kabulyle szlemenin kurulmasn salayan, akdi kuran irade aklamalarndan ilki.


Cabin zell kler

CABIN ZELLKLER

cap muhataba yneltilmesi (ulamas) gerekli bir irade aklamasdr. (Ulama/renme kavramlar)

(cabn yaplmas: icapta bulunann hakimiyet alanndan kmas/icabn ulamas:muhatabn hakimiyet alanna girmesi/renebilecek konuma gelmesi)

cap, kurulmak istenen szlemenin objektif-sbjektif ynden btn esasl noktalarn kapsamaldr.

capta bulunan, icabyla balanma niyetinde olmaldr.


Cab n muhtevas esasl noktalar

cabn muhtevas: esasl noktalar

cap, szlemenin esasl unsurlarn iermesi gereken irade aklamasdr. yle ki, kar taraf yalnzca kabul dediinde szlemenin kurulmasn salayabilecek olmaldr.

BK.m. 2/f.1de, iki taraf akdin esasl noktalarnda uyuurlarsa ikinci derecedeki noktalar skutla geilmi olsa bile akde mnakit olmu nazaryla baklr denilmektedir. Yeni Borlar Kanununda da Taraflar szlemenin esasl noktalarnda uyumularsa ikinci derecedeki noktalar zerinde durulmam olsa bile szleme kurulmu saylr denilmektedir.


Bor lar hukuku genel h k mler

Buna gre, icap akdin btn esasl noktalarn iermelidir.

Akdin esasl noktalar denildiinde ncelikle objektif adan esasl noktalar anlalr. Objektif esasl noktalar, akdin tipini, karakterini belirleyen, akdin asgari muhtevasn oluturan unsurlardr. cap ncelikle objektif ynden esasl noktalar iermelidir. r. Satlmak istenen mal-karl istenen bedel.

Akdin objektif ynden esasl noktalar dnda kalan muhteva, objektif ynden ikinci derece noktalar olarak adlandrlr. kinci derece noktalar, taraflarca aksi ngrlmediinde dzenleyici kurallara gre akdin ieriinde yer alan noktalardr. rnein: satlan maln teslim zaman (BK.m), bedelin ne zaman denecei (BK.m), nakliye bedellerini kimin karlayaca (BK.m), satcnn mal teslimde temerrde dmesi ve alcnn haklar (BK.m) alcnn bedeli demede temerrde dmesi ve satcnn haklar (BK.m), satlann hasar ve yararnn ne zaman alcya geecei (BK.m) gibi. Bunlar, kurulmak istenen akdin tipik ieriiyle ilgili olan, o kunuda dzenleme yaplmadnda akitte boluk yaratan noktalardr ve dzenleyici kurallar akitteki bu boluu doldurur. Bu nedenle, dzenleyici kurallara gre akdin ieriini oluturan noktalar objektif ynden ikinci derece noktalardr.


Bor lar hukuku genel h k mler

 • kinci derece noktalar, kurulmak istenen akdin tipik ierii dnda kalan, taraflarca akitte yer verilmediinde akitte boluk yaratmayan noktalara ilikin de olabilir. Bunlar, dzenleyici kurallarn kapsamad, ancak taraf iradeleriyle akdin muhtevasna dahil olabilecek unsurlara ilikindir. rnein cezai art, teminat gibi. Bu nedenle, ilk grup ikinci derecede noktalar objektif ikinci derecede noktalar olarak adlandrlrken, bu ikinci grup yan (ikinci derecede) noktalar sbjektif yan noktalar olarak adlandrlabilir.


Bor lar hukuku genel h k mler

Borlar Kanununda, esasl noktalardan sz edilmitir. Bu nedenle icabn muhtevasnda yalnzca objektif esasl noktalarn deil, varsa, sbjektif ynden de esasl noktalarn bulunmas gerekir.

Sbjektif esasl noktalar, objektif esasl noktalar dnda kalan, akdin yaplmasnn zorunlu art, akdin temeli olarak grlen ikinci derece noktalar ifade eder. Eer objektif esasl nokta dnda kalan bir yan noktaya byle bir nem atfedilmise, artk bu yan nokta, sbjektif adan esasl nokta haline gelmitir. rnein, bedel zamannda denmezse ihtara gerek olmakszn alcnn temerrde decei, mteahhidin inaat zamannda tamamlayp teslim edemezse gecikmede kusurlu olmak kaydyla kira tazminat demekle ykml olaca, hasar ve yararn ancak teslimle alcya intikal edecei gibi.

Bu anlamda szleme kurma teklifinin, gerek objektif gerek sbjektif adan esasl olan btn hususlar kapsamas gereklidir. Karine olarak, icap muhtevasnda yer alan btn hususlar esasl saylr. Gerekte bunlarn esasl olup olmad, kar tarafn (muhatabn) tavrna gre belirginleir:


Bor lar hukuku genel h k mler

 • rnek: A: vitrinde 100 TL bedelle sergilenen bir ceket gryor ve maazaya girerek bu ceketten almak istediini sylyor. erik: icap/objektif esasl noktalar kapsyor.

 • Maaza sahibi, sezon sonu olduunu ve vitrindekinden baka kalmadn, ancak vitrin yeni sezon iin hazrlanrken karlabileceini ve teslim edilebileceini sylyor. (Kar icap: objektif esasl nokta+teslim zaman:sbjektif esasl nokta)

 • (A) kabul ediyor. (kabul) (A) imdi vitrinden karp verirseniz alrm derse (yeni icap), maaza sahibi de vitrini bozamayacan sylerse (icabn reddi), sbjektif esasl noktada anlama gereklememi olacaktr.


Bor lar hukuku genel h k mler

 • rnek: (A), arsasn yaplacak bamsz blmlerin %50sini inaat yapma/kat karl mteahhide vermek istiyor. (A) teklifinde,

 • Mteahhide verilecek dairelerden son tanesini, bina tamamlanp teslime hazr hale gelinceye kadar teminat olarak elinde tutacan belirtiyor.

 • Mteahhit, teminat daire ile ilgili husus dnda, teklifinizi kabul ediyorum derse, szleme kurulmaz. (icabn reddi) nk (A)nn teklifinde belirttii btn hususlar karine olarak esasldr.

 • Mteahhit kabul ediyorum ancak teminat olarak tutulacak daireler at katnda olsun derse bu da yeni bir icap.

 • A, hangi dairelerin teminat olarak tutulacan daha sonra bir araya gelerek kararlatralm, bu hususu sonraya brakalm derse, mteahhit de onaylarsa, burada teminat dairelerin hangileri olaca sbjektif adan da esasl grlmemi, anlama art ileriye brakld iin yan nokta olarak kalmtr. (sbjektif yan nokta)

 • Taraflarca hi grlmemi ancak dzenleyici kurallara gre akdin ieriinde olan noktalar: objektif yan nokta.


Bk m 2 le yen metn n kar ila tirilmasi

BK.M.2 LE YEN METNN KARILATIRILMASI

 • Mevcut kanunda, ..ikinci derecedeki noktalarn skutla geilmi olmasndan, yeni metinde ise zerinde durulmam olmasndan sz edilmektedir.

 • Mevcut hkmn, svire aslna uygun olarak ..ikinci derece noktalarn sakl tutulmasnn szlemenin kurulmasna engel olmayaca biiminde anlalmas gerektiini ifade ediyoruz. Grme konusu yapmamak ile sakl tutmak farkl eyler ve ayn kefeye konulamaz. Oysa yeni kanun gerekesinde zerinde durulmam olma ifadesinin hi grme konusu yaplmayan hususlar ile grlen ancak sakl tutulan noktalar kapsad ifade ediliyor ki, hatal. nk, hi grme konusu yaplmayan hususlarda bir boluk meydana geldiinde dzenleyici kurallar akitteki boluu dolduracaktr. Fakat gsme konusu yaplmakla birlikte esasl grlmeyen, anlamann ileriye braklmas nedeniyle sbjektif yan nokta olarak deerlendirilen hususlarda akitteki boluk dorudan dzenleyici kurallarla doldurulmaz. Yarg. ncelikle iin niteliini dikkate alarak taraflarn varsayl iradelerine gre kabul edeblicekleri zm aratrarak boluu doldurur, burada dzenleyici kurallardan da esinlenebilir.


Cap icaba davet

cap-icaba davet

 • Bir kimsenin, bakalarnn kendisine teklifte bulunmaya yneltici, szleme iin grmelerin balamas amacyla yapt beyana icaba davet denir. Bunun iin, ya icapta bulunmas gereken hususlardan bazlar eksik braklr ya da teklifle kesin olarak bal kalmama niyeti vurgulanr.

 • BK.da dzenlenen rnekler:

 • BK.m.7/I: balanma niyetinin olmadnn aka belirtilmesi veya hal ve artlardan anlalmas (teklifimizle kesin olarak bal kalmamak zere..; ..uygun grdmz takdirde..; yatalak hastaya bakabileceklilerin .. Telefona bavurmalar eklinde ilan vb.)


Bor lar hukuku genel h k mler

 • BK.m.7/II fiyat listeleri ve kataloglar gnderilmesi (Reklam ve bilgilendirme amac dna klmsa, balanma niyeti aksa rnein kampanya, bavuru koullar detayl aklanmsa icap)

 • BK.m.7/III: semeni gstererek emtia tehiri kural olarak icap. Fakat semen gsterilmemi ya da semen gsterilse de satlmtr, rnektir etiketi konulmusa icaba davet.

 • TKHK.m.5: zerinde numunedir, ya da satlk deildir ibaresi bulunmayan bir maln ticari bir kuruluun vitrininde sergilenmesi onun stokta bulunduu anlamna gelir. Satc, tehir ettii mallarn satndan kanamaz. Satlmad halde satlm gibi gsteremez Bu hkmle BK.m.7/III arasndaki iliki? OUZMAN?


6098 say l tbk m 8

6098 sayl TBK.m.8

TBK.m.8/I, 818 sayl BK m.7/Ii karlyor.

BK m.8/II, BK.m.7/II,III birletirmi ve fiyatn gstererek mal sergilenmesi yannda tarife, fiyat listesi ve benzerleri (katalog gibi) gnderilmesini de kural olarak icap saymtr (Aksi aka ve kolaylkla anlalmadka denilerek).

Deiikliin gerekesi (yerinde mi?) (icap saylmas muhataplar koruyor mu?)


Yeni h k m 6098 s tbk m 7 smarlanmam bir eyin g nderilmesi

Yeni hkm: 6098 s. TBK. m.7 smarlanmam bir eyin gnderilmesi

 • Mevcut kanunda hkm yok ama biz smarlanmam bir eyin gnderilmesinde, herhangi biimde sat veya kira gibi bir bedel sz konusu olmakszn smarlanmam bir eyin gnderilmesini icaba davet, bedel de belirtilerek gnderilmesini icap kabul ediyor, bu durumda gnderilenin bunu muhafaza etme, geri yollama ykmll altna girmeyeceini fakat kullanma, tketme halinde bu davranlarnn rtl kabul ya da irade faaliyeti anlamna geleceini ve sonuta bir szlemenin kurulmu saylabileceini kabul ediyoruz.

 • Yeni TBK,smarlanmam bir eyin gnderilmesinin icap saylmayacan dzenliyor. Fiyat, fatura, deme bilgileri yer verilerek gnderilmise neden icap saylmamal bunu anlamak zor. Muhatabn korunmas dncesinin burada ar bastn sylemek mmkn. Ancak, muhatap, fiyat, deme bilgilerinin de olduu eyi kullanmaya balarsa, tketirse bu durumda smarlanmam eyin gnderilmesi icaba davet, kullanma, tketme icap saylacak, bu kez de mal gnderenin tketilen eyin bedelini istemesi kabul olarak deerlendirilecektir ki, izah zordur.

 • Gerekeye bakldnda, smarlamad eyi alan kiilerin bunlar geri yollama, saklama ykmllnn olmadn hatta geri yollamamak, saklamamak yannda, kullanmas sebebiyle dahi taraflar arasnda rtl irade aklamas sonucunda bir szleme ilikisinin domasnn mmkn olmadnn ifade edildii belirtiliyor. Bu durumda, kullanma fiilinin rtl olarak dahi olsa icap saylamamas gerekiyor.


Bireysel icap aleni icap

Bireysel icap-aleni icap

Belirli bir muhataba yneltilen icap bireysel icap,

Belirli olmayan kiilere yneltilen icap, aleni/umuma yaplan icap. Yeni kanun aleni icab herkese ak neri olarak nitelendirmitir.rnek: fiyat gstererek emtia tehiri.


Cab n a k rt l olmas vas tal vas tas z olmas haz rlar aras haz r olmayanlar aras olmas

cabn ak-rtl olmas, vastal-vastasz olmas, hazrlar aras-hazr olmayanlar aras olmas

 • BK.m.1/f.2:Rzann beyan sarih olabilecei gibi zmni de olabilir. (Yeni kanun m.1/f.2: ak-rtl terimleri kullanlm.)

 • Ak rtl icap:

 • Beyan arac olarak kullanlan sz, yaz veya iradeyi gsteren davranlardan, herhangi bir tereddde kaplmakszn iradenin anlamnn karlabildii hallerde ak irade bayan (icap) vardr.Burada dorudan doruya beyan aralarndan, beyann anlam ve muhtevas karlabilmekte, ayrca beyann ne anlama geldiini anlamak iin hal ve artlara baklmasna ihtiya duyulmamaktadr.


Bor lar hukuku genel h k mler

rnek: X birim fiyatl malzemeden 10 adet almak istenildiinin sylenilmesi.

rtl irade aklamas: Beyan sahibinin ilem yapma, belli hukuki sonuca ulama iradesinin beyan vastalarndan dorudan doruya deil, hal ve artlar dikkate alnarak dolayl olarak karlabildii hallerde irade aklamas rtl saylr. rnek: hukuku-kitap evi ilikisi.


Susma rt l irade a klamas

Susma-rtl irade aklamas

Gerek anlamda rtl irade aklamas susma eklindeki pasif bir davran.

Susmann rtl irade aklamas olmas icaptan ok, kabul asndan nem tar.

Susma, drstlk kural, iin mahiyeti/szlemedeki hkm veya kanun hkm nedeniyle rtl irade aklamas saylabilir.

rnekler: srekli beli bir davrann sergilenmesinde, kitaplarn alkonulmas; balama teklifine ses karmamak; TTK m.23 teyit mektubu


Haz rlar aras haz r olmayanlar aras icap

Hazrlar aras-Hazr olmayanlar aras icap

Beyan sahibi ile muhatabn dorudan iletiim iinde olduu bir ortamda yaplan icap, hazrlar arasdr.

Hazr olmayanlar arasnda icap, beyan sahibi ile muhatabn dorudan iletiim iinde olmad ortamda yaplan icaptr.


Bk m 4 haz r olanlar aras ndaki icap

BK.m.4: hazr olanlar arasndaki icap

BK.m.4/f.2 iki taraf ya da vekillerinin bizzat telefonla yaptklar akitlere hazrlar arasnda icra olunmu nazaryla baklr.

Anlatlmak istenen, ncelikle fiziken icapta bulunan ve muhatabn fiziken ayn yerde, ortamda olmas ve icabn dorudan beyan sahibi tarafndan muhataba bildirilmesi. Yani yzyze-dorudan kurulan iletiim var. Fiziken ayn yerde olmasalar da iki taraf veya vekillerinin bizzat telefonla yaptklar akitler iin hazrlar arasnda olduu kabul bunu ortaya koyuyor.

TBK.m.4/f.2de kapsam geniletilmi. Telefon dnda, bilgisayar gibi iletiim salayabilen aralarla dorudan iletiim srasnda yaplan icap hazrlar aras saylyor. Yerinde bir yaklam. Bu dzenleme de, hazrlar aras olma bakmndan, fiziki olarak ayn yerde olmann deil, dorudan iletiim kurulmasnn l olmas gerektiini vurguluyor. Bilgisayarda grntl ve sesli iletiim, online yazma bu kapsamda.


Haz r olmayanlar aras ndaki icap

Hazr olmayanlar arasndaki icap:

Beyan sahibi ile muhatabnn dorudan iletiim iinde olmad hallerde hazr olmayanlar arasnda icap vardr. Hazrlar aras saylamayan hallerde hazr olmayanlar arasnda icap sz konusu olacaktr.


Vas tal dolayl vas tas z do rudan icap

Vastal (dolayl)- Vastasz (dorudan) icap

 • Hazrlar aras icap, dorudan (vastasz) ya da dolayl (vastal) icap olabilir. cabn dorudan-dolayl (vastal/vastasz) saylmasnda l,icabn, beyan sahibinden bakasnn fiilleri araya girmeksizin beyan sahibinden sadr olduu ekilde beyann muhataba ulamas, iletilmesidir. Beyan, bakasnn fiilleri araya girerek muhatabn bilgisine ulatrlyorsa vastal, bakasnn filleri araya girmeksizin muhataba ulatrlyorsa vastaszdr.

 • rnein, taraflarn yzyze olduu ortamda beyan sahibinin szleri tercman tarafndan muhatabn bildii dile evriliyorsa hazrlar aras, vastal bir icap vardr. Sekreter tarafndan kaleme alnan metin muhataba veriliyorsa, hazrlar aras, vastal bir icap vardr.

 • Taraflarn ayn ortamda, dorudan iletiim iinde olmadklar ihtimalinde beyan sahibi haberci gndererek teklifini iletiyorsa, hazr olmayanlar aras vastal bir beyan vardr. Telgraf ekiliyorsa, vastal bir beyan vardr. Ancak, kendi hazrlad mektubu postaya veriyorsa hazr olmayanlar aras vastasz bir beyan sz konusudur.

 • (BK.m.27:vastann hatas)


ad
 • Login