Vlakglas in de bouw
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Vlakglas in de bouw PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vlakglas in de bouw. VMP – congres 12 november 2013. Beleidscontext. Groeiende aandacht voor ‘resource efficiency’ of duurzaam materialenbeheer in de bouw Internationaal, Europees, Vlaams Groeiende aandacht voor kleinere materiaalstromen Bitumen, gips, cellenbeton, kunststoffen, vlakglas

Download Presentation

Vlakglas in de bouw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vlakglas in de bouw

Vlakglas in de bouw

VMP – congres

12 november 2013


Beleidscontext

Beleidscontext

 • Groeiende aandacht voor ‘resource efficiency’ of duurzaam materialenbeheer in de bouw

  • Internationaal, Europees, Vlaams

 • Groeiende aandacht voor kleinere materiaalstromen

  • Bitumen, gips, cellenbeton, kunststoffen, vlakglas

 • Materialenperspectief

  • Van afvalbeheer naar Duurzaam materialen beheer


Context vlakglas in de bouw

Context vlakglas in de bouw

 • Ketenbeheer sinds 2009

  • Actieve betrokkenheid actoren

 • Doel onderzoek SuMMa

  • Samenbrengen kennis aanwezig bij actoren

  • Verduidelijken knelpunten

  • Facilitatie ketenoverleg

  • Onderzoek naar transitie in materialenbeheer

 • Werking

  • Interdisciplinair

  • Christis M., Crabbé A., De Römph T., Dubois M., Happaerts S., Hoogmartens R., Huysman S., Vermeesch I.


Vlakglasproductie

Vlakglasproductie

 • Materiaal intensief

 • Energie intensief

 • (Afval)vlakglasscherven

  • Hoog % bij productie mogelijk

  • Zuiverheid is cruciaal

  • Daling emissies verbruik energie en grondstoffen


Milieuimpact inzet vlakglasscherven

Milieuimpact inzet vlakglasscherven

 • Fossiel energie verbruik

  • 10 % - 3 %

 • Chemische CO2

 • Primaire grondstoffen

  • 1,2 ton/ton


Verwerking vlakglasscherven

Verwerking vlakglasscherven


Glasscherven

Glasscherven

 • Stijgende prijzen

 • Logistieke kost en zuiverheid bepaalt waarde

 • Einde-afval criteria

  • Versoepeling opslag en vervoer

  • Reach


Vlakglas markt

Vlakglas markt

 • België (Wallonië) is een grote speler op de Europese markt voor productie van vlakglas

  • Geconcentreerde markt

 • Vlakglas plaatsing

  • Vele kleine glasplaatsers

 • Vlaanderen is een grote speler op Europese markt voor verwerking glasscherven


Onzekerheid volumes

Onzekerheid volumes

 • productie + verwerking

  • België <-> Vlaanderen

  • Hoge import en export stromen

  • Rapportering in eur

  • Verschillende soorten glas

 • Inschatting niet-selectief ingezamelde stromen

  • Nu en in de toekomst

 • Combinatie vijf databronnen

  • MDO, Eurostat, IMJV, containerparken, MFA

  • Aftoetsing met de sector (cfr ketenbeheer)


Volumes

Volumes

 • Selectief ingezameld in Vlaanderen:

  • Beheer Vlaamse producenten: 45.000 ton

  • Beheer vlakglasverwerkers: 65.000 ton

   • Containerparken 11.000 ton

 • Niet selectief ingezameld in Vlaanderen

  • Containerparken: 1.000 ton

  • Sloopwerken: 4.000 – 14.000 ton

 • Verdubbeling hoeveelheden in komende decennia

  • Gebruiksduur vlakglas in bouw: +- 35 jaar

  • Evolutie naar meer glas in bouw al enige tijd ingezet


Multi actor governance mag

Multi-Actor Governance (MAG)

 • Sluiten vlakglas kringloop – VMP

  • VMP: netwerk, gedeelde verantwoordelijkheid

 • Overleg proces

  • Gemeenschappelijk doel

  • Wederzijdse afhankelijkheden

  • Dynamiek tussen actoren

 • Van klassieke consultatie naar gefaciliteerd MAG


Denkpistes

Denkpistes

 • Vlaanderen als trekker op Europees vlak

  • Vlakglas

  • Materialenperspectief

 • Niet selectieve inzameling:

  • Containerparken & sloop

  • Containerparken, sloopinventaris en Producenten Verantwoordelijkheid

  • Beleidsinstrumenten overstijgen al snel ‘vlakglas’

 • Gaten in de kennis

  • Milieu-effecten en maatschappelijke kosten & baten

 • Beleidstransitie

  • Systeem en beleid in transitie?


 • Login