sessió de presentació dimarts dia 12 de febrer de 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Sessió de presentació
Download
1 / 30

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

sessió de presentació dimarts dia 12 de febrer de 2013. Índex de la sessió. Marc legal Conjuntura del sector de la construcció Ordenança reguladora d’obres (número 47) Estructura Tipus de llicències Aspectes reguladors Seu electrònica Precs i preguntes.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

sessió de presentació dimarts dia 12 de febrer de 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • sessió de presentació

 • dimarts dia 12 de febrer de 2013


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • Índex de la sessió

 • Marc legal

 • Conjuntura del sector de la construcció

 • Ordenança reguladora d’obres (número 47)

  • Estructura

  • Tipus de llicències

  • Aspectes reguladors

 • Seu electrònica

 • Precs i preguntes


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (DL 1/2010 modif. llei 3/2012):

Llei 30/1992 règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista d’actuacions subjecte a llicència (art 187 llei d’urbanisme):

Reproduït en l’article 4 de l’ordenança


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista d’actuacions subjecte a llicència (art 187 llei d’urbanisme):

Reproduït en l’article 4 de l’ordenança


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Reducció del nombre d’obres majors

Significació de les obres de manteniment respecte el total

Dificultats econòmiques a l’Ajuntament de Moià

221 expedients

600.289,83 €

153 expedients

62.259,65 €


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Disposicions Generals

Objecte i àmbit

Informació urbanística

Actes d’edificació i usos del sòl

Intervenció en l’edificació i usos del sòl

Règim d’assabentat

Llicències urbanístiques

Disposicions generals

Llicències urbanístiques per comunicació

Llicències urbanístiques d’obres menors

Llicències urbanístiques d’obres majors

Llicències de parcel·lació i divisió horitzontal

Llicències de primera utilització o ocupació

Especificitats a les llicències de tancament de finques rústiques

Devolució d’avals i fiances

Autoritzacions en supòsits d’urgència

Normes d’execució i conclusió de les obres

Condicions d’ornament

Residus d’obres

Règim disciplinari

Estructura:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Tipus de llicències:

 • Assabentat (règim de comunicació prèvia)

 • Llicència urbanística per comunicació d’obres

 • Llicència urbanística d’obres menors

 • Llicència urbanística d’obres majors


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista d’obres i actuacions:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Per quines obres o actuacions no serveix l’assabentat:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Instància per assabentats


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Documentació genèrica per a tots els tipus de comunicació:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Documentació addicional segons el tipus de comunicació:

etc...


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista d’obres o actuacions:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista de la documentació:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Llista de la documentació:


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Instància model d’obres menors


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

Aspectes reguladors:

 • Tancament de finques rústiques (secció setena del capítol III, Títol II)

 • Condicions d’ornament (Títol IV)

  • Mitgeres temporalment visibles

  • Barbacoes

  • Aparells d’aire condicionat o bomba de calor

  • Plaques solars


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • Seu electrònica de l’Ajuntament de Moià


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • Seu electrònica de l’Ajuntament de Moià


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • Seu electrònica de l’Ajuntament de Moià


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • PRECS I PREGUNTES


Sessi de presentaci dimarts dia 12 de febrer de 2013

 • GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


 • Login