Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri obvladovanju problemov starostnika
Download
1 / 24

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika. Prim. asist. Darinka Klančar dr. med. Katedra za družinsko medicino. Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika

Prim. asist. Darinka Klančar dr. med.

Katedra za družinsko medicino


Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika

 • Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • V osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Zmožnost reševanja specifičnih problemov

 • Celostni pristop

 • Usmerjenost v skupnost

 • Celovito oblikovanje modelov


1.Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo

 • Odprt, neomejen dostop

 • Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav

 • Učinkovita raba virov in sredstev

 • Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva

 • Povezovanje specialnosti - vloga posrednika


Vodenje primarne zdravstvene oskrbeprednosti,koristi/ovire,problemi

 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo

 • Odprt, neomejen dostop

  PROBLEMI -OVIRE:

  omejevanje (?) prepogostih

  obiskov v ambulanti,

  naročanje na kontrole

  PREDNOSTI, KORISTI:

  večja verjetnost odkritja

  patologije


Vodenje primarne zdravstvene oskrbeprednosti,koristi/ovire,problemi

Reševanje vseh vrst zdravstvenih

težav

PROBLEMI –OVIRE:mnogokrat

težave pri prepoznavanju pravega

razlogaza obisk v ambulanti

PREDNOSTI, KORISTI:

boljši izid oskrbe


Vodenje primarne zdravstvene oskrbeprednosti,koristi/ovire,problemi

Učinkovita raba virov in sredstev

PROBLEMI –OVIRE:

najti pravo mero med racionalnostjo

ozr varčevanjem in strokovnostjo

PREDNOSTI, KORISTI: zaščita bolnika

pred nepotrebnimi zdravstvenimi

ukrepi, ki ne izboljšajozdravstvenega

stanja niti ne večajo zadovoljstva

bolnika


Vodenje primarne zdravstvene oskrbeprednosti,koristi/ovire,problemi

Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki

primarnega zdravstvenega varstva

PROBLEMI –OVIRE: čas kot omejevanlni

dejavnik pri komunikaciji z drugimi

službami, neobstoj ozr slaba

organiziranost ostalih služb, zavračanje

teh služb s strani bolnika

PREDNOSTI, KORISTI:

razbremenitev zdravnika, boljši izid

oskrbe


Vodenje primarne zdravstvene oskrbeprednosti,koristi/ovire,problemi

Povezovanje specialnosti - vloga

posrednika

PROBLEMI –OVIRE:

bolnik (ali pogosteje svojci ) ne izgradi

dovolj zaupanja do zdravnika DM in

zahteva vedno nove preiskave

PREDNOSTI, KORISTI:

bolnik ni vznemirjen zaradi številnih

ukrepov zdravstvene službe , večanje

zaupanja v svojega zdravnika


2.V osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost

 • Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik

 • Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi

Odnos osredotočen na

posameznika, njegovo

družino, skupnost

PROBLEMI –OVIRE:

zlasti pri mlajših

zdravnikih nevarnost

prevelike klinične

usmerjenosti

PREDNOSTI, KORISTI:

hitrejše okrevanje,

več podpore družine,

boljši izid oskrbe


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi

Uporaba posebnosti posveta za razvoj

dobrega in učinkovitega odnosa

zdravnik/bolnik

PROBLEMI –OVIRE:

pretirano istovetenje z bolnikom ozr

njegovimi težavami, pretirana navezanost

z obeh strani, možnost medspolnih

deviacij odnosa

PREDNOSTI, KORISTI: zdravnik in

bolnik imata stabilen način komunikacije,

ki ga z leti razvijata


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi

Zagotavljanje stalnosti,

kontinuitete

PROBLEMI –OVIRE: pretirano

istovetenje z bolnikom ozr njegovimi

težavami, pretirana navezanost

PREDNOSTI, KORISTI:zaupanje, lažje

prepoznavanje bolezni


3.Zmožnost reševanja specifičnih problemov

 • Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni

 • Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov


Zmožnost reševanja specifičnih problemov prednosti,koristi/ovire,problemi

Uporabasvojevrstnega

procesa odločanja

glede na pogostnost

in

razširjenost

bolezni

PROBLEMI –OVIRE: zdravnikovo zanikanje bolezni še bolj veča bojazen pred njo

PREDNOSTI, KORISTI: pomiritev in izognitev nepotrebnim preiskavam izboljša kvaliteto življenja


Specifični način reševanja problemov prednosti,koristi/ovire,problemi

Sočasno obvladovanje akutnih in

kroničnih zdravstvenih problemov

PROBLEMI –OVIRE:

uskladitev prioritet zdravnika DM in

bolnika

PREDNOSTI, KORISTI: ob hkratni

obravnavi različnih bolezni je bolje

urejena terapija- zdravnik DM se s tem

izogne polipragmaziji,

reševanje po prioritetah veča možnost

preživetja


4.Celostni pristop

 • Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju

 • Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja


Celostni pristop prednosti,koristi/ovire,problemi

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem

stadiju

PROBLEMI –OVIRE:

manjša možnost in sposobnost starostnika

za dovolj kritično sodelovanje zaradi

neosveščenosti, pozabljivosti, bojazni

(ne pride na naročeno kontrolo)

PREDNOSTI, KORISTI:

kritičnost pri zgodnjem odkrivanju

bolezni- ne preveč agresivno!

odprto čakanje prihrani starostniku

nepotrebne stike z zdravstveno službo


Celostni pristop prednosti,koristi/ovire,problemi

Spodbujanje zdravega načina življenja s

promocijo strategij za ohranjanje zdravja

PROBLEMI –OVIRE:

težko spremeniti stereotipe, navade starostnika

PREDNOSTI, KORISTI: previdna promocija

zdravja omili posledice kroničnih bolezni

(npr sprememba prehranjevalnih navad pri

novoodkriti sladkorni bolezni)


5.Usmerjenost v skupnost

Usklajevanje zdravstvenih potreb posameznih bolnikov in zdravstvenih potreb v skupnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi


Usmerjenost v skupnostprednosti,koristi/ovire,problemi

PROBLEMI-OVIRE:

težko dopovedati

starostniku, da so

sredstva omejena

PREDNOSTI,KORISTI

samo za blagajno

zavarovalnic, ZPIZ


6.Celovito oblikovanje modelov

Uporaba bio-psiho-socialnega

modela ob upoštevanju kulturnih in bivanjskih razsežnosti


Celovito oblikovanje modelovprednosti,koristi/ovire,problemi

PROBLEMI –OVIRE:

pri oteženi komunikaciji,

ko starostnik noče o tem

govoriti

PREDNOSTI, KORISTI:

lažje razumevanje

bolnikovega doživljanja

bolezni, njegovih

pričakovanj, strahov,

boljši izid zdravljenja


Zaključek 1

Obravnava starostnikazahteva od zdravnika veliko naporov pri uveljavljanju njegovih kompetenc

Starostniki znajo biti najbolj težavni a tudi najboj hvaležni bolniki


Zaključek 2

SAMO ŽELIMO SI LAHKO, DA BOMO KDAJ STARI


ad
 • Login